Beveiliging van crypto en cryptomarkt

Beveiliging van cryptocurrency’s en de cryptomarkt

Beveiliging van cryptocurrency’s en de cryptomarkt

Cryptocurrency’s zijn digitale valuta en bevinden zich dus in de digitale wereld, dit in tegenstelling tot fysieke valuta´s die wel tastbaar kunnen zijn. Het is ten zeerste aan te raden om cryptocurrency’s op een veilige manier en locatie op te slaan. De meest voorkomende risico´s van digitale portefeuilles zijn diefstal, hacken, problemen bij een exchange waar u de crypto in de portefeuille heeft opgeslagen of andere vormen van cybercriminaliteit.

Beveiliging van crypto staat hoog in het vaandel bij alle betrokken partijen, van ontwikkelaars, dienstverleners tot gebruikers. De meeste cryptocurrency’s zijn zo ontworpen dat ze werken met gedecentraliseerde netwerken die worden beveiligd door complexe cryptografische algoritmen. Deze manier van beveiligen zorgt ervoor dat het doen van transacties met cryptocurrency’s zeer veilig en betrouwbaar is en de integriteit van het netwerk wordt gehandhaafd.

Het beveiligen van cryptovaluta wordt op verschillende manieren toegepast, denk hierbij aan encryptie, hashfuncties, consensusalgoritmen en digitale handtekeningen. De kans is aanwezig dat u sommige van deze termen nog niet vaak voorbij heeft horen komen, daarom hieronder een samenvatting van de betekenissen:

 • Cryptografische algoritme: Dit zijn wiskundige procedures die gebruikt worden om gegevens te versleutelen. Dit versleutelen werkt als volgt: de gegevens worden gecodeerd - daarna verzonden of opgeslagen - en bij aankomst of het willen gebruiken gedecodeerd. Dit is een veilige manier die zorgt voor integriteit, vertrouwelijkheid en het waarborgt de authenticiteit van informatie.
 • Encryptie: zo wordt het proces van coderen genoemd om gegevens onleesbaar te maken, en het decoderen van gegevens om ze weer leesbaar te maken. Encryptie zorgt ervoor dat de privacy van gebruikers beschermd zijn en de eigenaar van de crypto toegang heeft tot zijn portefeuille.
 • Digitale handtekeningen: Dit is een methode die zorgt voor authenticiteit en integriteit bij het waarborgen van digitale documenten. Digitale handtekeningen worden door de ondertekenaar gebruikt om te controleren en bevestigen dat het document niet veranderd is sinds het ondertekenen. Digitale handtekeningen worden voornamelijk gebruikt om transacties te verifiëren en bevestigen.
 • Hashfuncties: Dit zij wiskundige algoritmen die gebruikt worden om gegevens te beschermen tegen manipulatie. Het algoritme controleert en vergelijkt gegevens met eerder gebruikte gegevens.
 • Consensusalgoritmen: Dit zijn wiskundige algoritmen die binnen een gedecentraliseerde systemen de volgorde van transacties controleren. Binnen de blockchain zorgen de consensusalgoritmen er voor dat alle Nodes in het netwerk overeenkomen met de status van het grootboek. Het grootboek is een database die alle transacties bijhoudt, ook de transacties die ooit binnen het netwerk hebben plaatsgevonden. Onder de consensusalgoritmen vallen Proof of Work en Proof of Stake, deze zorgen voor een eerlijke en betrouwbare verificatie van transacties op het netwerk.
 • Privésleutels: Iedere cryptovaluta heeft voor het doen van transacties een eigen privésleutel nodig. Een privésleutel is een geheime code die alleen bekend is bij de eigenaar van de cryptotokens. Bij het doen van een transactie is het invoeren van de privésleutel een extra verificatie en vereiste om de transactie te kunnen uitvoeren. De privésleutel is een vereiste en voorkomt dat er ongeautoriseerde transacties kunnen plaatsvinden zonder dat de eigenaar hier toestemming voor heeft gegeven.
 • Distributie en Beveiliging: Een blockchain is gedecentraliseerd en verspreid over een netwerk van computers. Dit maakt het extreem ingewikkeld om eenmalig een blok oftewel een “Node” te wijzigen. Dit is een van de redenen waarom het gebruik van blockchain zo veilig is en bestand tegen fraude.

De bovengenoemde beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor dat gebruikers kunnen vertrouwen op de veiligheid en betrouwbaarheid van cryptovaluta en hun netwerken en transacties. Uiteraard blijft beveiliging van crypto een belangrijk aandachtspunt voor de gebruikers en ontwikkelaars. Als eigenaar en gebruiker van crypto heb je zelf ook een grote invloed op de beveiliging. Beveiliging is veilig totdat dit niet meer het geval is, houdt dit in gedachte als belegger.

"Als je eenmaal je crypto-beveiliging onder controle hebt, kun je genieten van de rustgevende wetenschap dat je de enige persoon bent die in staat is om al je geld te verliezen." - Andreas Antonopoulos


Veiligheidsmaatregelen die zelf genomen kunnen worden

 • Gebruik van een hardware wallet: Het kopen en verkopen van cryptocurrency’s gebeurt vanuit een rekening/account/portefeuille/wallet, ook wel “Hot wallet” genoemd. Het is mogelijk als beveiliging de cryptocurrency’s van een hot wallet naar een cold wallet te versturen. Een hardware wallet is een cold wallet, dit is een offline portefeuille waar de privésleutels van de digitale valuta bewaard kunnen worden. De privésleutels van de cryptocurrency’s worden dan opgeslagen in een soort digitale kluis in de vorm van een USB-stick. Het kleine fysieke apparaat kan dan op een veilige plek bewaard worden en is niet verbonden met het internet. Dit zorgt ervoor dat de privésleutels niet vatbaar zijn voor online hacken, malware of diefstal. Om toegang tot de cold storage te krijgen zijn er een aantal beveiligingshindernissen die genomen moeten worden, zoals een pincode, beveiligingswoorden en twee-staps-verificatie.
 • Papieren portefeuille: Een papieren portefeuille is ook een vorm van een cold wallet. Het is een fysiek document wat het openbare en de privésleutel van een cryptoportefeuille bevat. Vaak is dit in de vorm van een fysiek stuk papier en kan net als een hardware wallet bewaard worden op een veilige plek, zoals een kluis. Deze manier van beveiligen is niet gevoelig voor digitale diefstal, hacken en malware.
 • Gebruik van een veilige exchange: Het kiezen voor een veilige exchange is erg belangrijk. Kies voor een exchange die goed bekend staat en gebruik maakt van meerdere beveiligingslagen, zoals encryptie, authenticatie en koude opslag van de fondsen. Zorg ook dat de exchange goed bekend staat en financieel gezond is.
 • Sterke wachtwoorden en twee-staps-verificatie: Zorg ervoor dat de wachtwoorden die gebruikt worden verschillend, sterk en uniek zijn. Als het mogelijk is stel dan altijd de twee-staps-verificatie (2FA) in om toegang te krijgen tot de cryptovaluta, portefeuille of bij het doen van transacties.
 • Back-ups en updates: Zorg dat de software die gebruikt wordt altijd up-to-date is en maak regelmatig back-ups van de cryptoportefeuilles. Zorg dat er kopieën beschikbaar zijn van bijvoorbeeld privésleutels en herstelwoorden, ook wel “seed phrase” genoemd.

 

Regulering en toezicht op de cryptomarkt

Er is veel gaande op het gebied van regulering van cryptocurrency’s. Cryptocurrency’s zijn grotendeels ongereguleerd en de regelgeving die er is, is per land verschillend. De huidige en toekomstige wet- en regelgeving van crypto heeft een grote invloed op de ontwikkeling en adoptie van de cryptomarkt.

"Crypto-regelgeving is als het opstellen van verkeersregels voor auto's voordat de auto's waren uitgevonden." - Andreas Antonopoulos.

Het grootste gedeelte van de mensen dat betrokken is bij de cryptomarkt, is het er over eens dat er duidelijke richtlijnen en regels nodig zijn. Duidelijke wet- en regelgeving zorgen voor handvaten en kaders waar binnen geopereerd mag en kan worden. Het gebrek aan regelgeving zorgt ervoor dat de grenzen niet duidelijk zijn en het zorgt voor beperkte mogelijkheden. Voor bedrijven en instellingen kan het lastig zijn om te bepalen of ze correct en rechtvaardig bezig zijn.

De relatie tussen crypto en regulering is complex en vaak omstreden. Er zijn landen die zeer strikte regels ingevoerd hebben, die de ontwikkeling en het bezit van cryptocurrency’s lastig hebben gemaakt. Andere landen daarentegen stellen zich open voor de ontwikkeling en stimuleren het gebruik en van cryptocurrency’s.

De regulering van de cryptomarkt kan zowel positieve als negatieve effecten hebben. Het positieve effect zou zijn dat regulering de legitimiteit van cryptocurrency’s zou vergroten en de veiligheid van het gebruik zou verbeteren. Het vertrouwen van investeerders kan daardoor toenemen, met als gevolg dat de markt kan groeien.

Het negatieve effect van te strikte of belemmerende wet- en regelgeving kan er ook voor zorgen dat de ontwikkeling tegengewerkt wordt. De crypto industrie is gebouwd door innovatie die hierdoor zou kunnen vertragen, wat de groei doet afremmen.  

Regulering en toezicht samengevat: de groei en ontwikkeling van crypto zijn erg afhankelijk van de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving van de cryptomarkt.