Wat is het doel van cryptocurrency’s?

Het algemene doel van cryptocurrency’s hangt samen met de mogelijkheden, functionaliteiten, use-cases en voordelen die ze te bieden hebben. De verschillende type digitale valuta hebben vaak hun eigen specifieke eigenschappen. De doelen van cryptocurrency’s zijn afhankelijk van de visie die ontwikkelaars achter de digitale valuta hebben. Over het algemeen zijn de bredere doelen achter cryptocurrency’s te identificeren en op te delen onder verschillende categorieën:

  • Decentralisatie van Financiële Systemen: Een van de belangrijkere doelen waar vele cryptocurrency’s op inzetten en naartoe proberen te streven, is het creëren van alternatieve financiële systemen die niet afhankelijk zijn van een centrale autoriteit. Dit betekent dus dat bij een gedecentraliseerd financieel systeem geen banken, overheden of andere financiële entiteiten meer nodig zijn. Cryptocurrency’s doen dit door gebruik te maken van speciaal ontworpen gedecentraliseerde technologieën, zoals slimme contracten, peer-to-peer transacties en blockchain technologie, waarbij de tussenkomst van een tussenpersonen niet meer nodig is. Enkele voordelen van een gedecentraliseerd financieel systeem zijn meer transparantie, lagere kosten, snellere manier van transacties doen en andere gerelateerde voordelen.

  • Financiële toegankelijkheid: Financiële toegankelijkheid voor mensen die lastig toegang hebben tot financiële diensten zoals traditionele bankdiensten, is ook een doel die cryptocurrency’s hebben. Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom mensen geen of lastig toegang hebben tot bijvoorbeeld een bankrekening. Cryptocurrency’s maken het voor deze mensen mogelijk om waarde op te slaan en het biedt de mogelijkheid tot het uitvoeren van financiële transacties.

  • Verbeterde Veiligheid en Privacy: Eén van de doelen die cryptocurrency’s hebben is de mogelijkheid tot het doen van transacties waar veiligheid en privacy van de gebruikers wordt beschermd. Om dit mogelijk te maken gebruiken vele cryptocurrency’s cryptografie, deze technologie biedt in vergelijking met traditionele financiële transacties een hogere mate van beveiliging en privacy bij het doen van transacties.

  • Snelle en goedkope transacties: De mogelijkheid tot het doen van snellere en goedkopere transacties vergeleken met traditionele financiële transacties, is ook een van de doelen van cryptocurrency’s. Vooral bij internationale betalingen kan het bij traditionele financiële transactiesystemen enkele dagen duren en hoge kosten met zich meebrengen. Bij het gebruik van cryptocurrency’s is het doen van een internationale transactie mogelijk voor relatief lage kosten en wordt de transactie binnen enkele minuten verwerkt.

  • Innovatie: Innovatie en technologische ontwikkelingen zijn belangrijke krachten achter cryptocurrency’s. Innovaties, zoals slimme contracten, consensusmechanismen, peer-to-peer transacties en de verschillende type cryptovaluta met ieder hun eigen specifieke kenmerken. Deze innovaties zorgen voor nieuwe mogelijkheden en functionaliteiten op het gebied van financiële diensten, transactie, logistiek en meer.

  • Monetaire Onafhankelijkheid: Sommige type cryptocurrency’s zijn in essentie ontworpen met het doel van onafhankelijkheid. Monetaire onafhankelijkheid van traditionele nationale valuta en monetaire beleidsmaatregelen, zoals bescherming tegen inflatie, financiële toegankelijkheid en onafhankelijkheid van centrale banken. Deze vormen van onafhankelijkheid kunnen nuttig zijn in situaties, zoals politieke onzekerheid, hyperinflatie en andere gerelateerde zaken. Uiteraard neemt het streven van monetaire onafhankelijkheid ook de nodige uitdagingen met zich mee.

  • Speculatie en investering: Naast het doel van cryptocurrency’s om te kunnen dienen als internationaal betaalmiddel, wordt dit ook door beleggers gezien als een mogelijkheid om te kunnen investeren in potentiële crypto-projecten. Daarnaast kunnen korte termijn beleggers en handelaren (traders) gebruikmaken van de prijsvolatiliteit en streven naar het behalen van winsten door de sterke fluctuaties in prijzen.

Net als de snelle veranderingen, ontwikkelingen en innovaties op het gebied van cryptocurrency’s, ondervinden ook de doelen van digitale valuta hier effect van. Doelen, mogelijkheden en veranderingen bewegen in de loop der tijd mee met het ontstaan van nieuwe projecten en technologische innovaties.