Invloed van inflatie op financiële markten

De invloed van inflatie op de financiële markten kan geheel verschillen per specifieke financiële markt. Hieronder worden de belangrijkste effecten op de financiële markten uitgelicht: 

 • Obligatiemarkt: De invloed van inflatie op de obligatiemarkt wordt vaak veroorzaakt door veranderende rentetarieven door een centrale bank. Bij een stijgende inflatie daalt de koopkracht en waarde van de al bestaande obligaties. Beleggers kunnen eisen dat de rentetarieven van nieuwe obligaties meestijgen met de inflatie, dit als een vorm van correctie om inflatierisico’s te dekken. Bestaande obligaties op de secundaire markt kunnen door inflatie in waarde dalen.
 • Aandelenmarkt: De invloed op de aandelenmarkt is afhankelijk van de sterkte van de inflatie. Een gezonde stabiele inflatie kan een gunstig effect voor bedrijven hebben. Bedrijven kunnen hun prijzen geleidelijk laten meestijgen, dit kan gunstig effect op de winstgevendheid hebben. Ook beursgenoteerde bedrijven en daarmee de aandelenmarkt kunnen hier een positief effect van ondervinden. Bij een onverwachtse sterke verandering in inflatie kan er onzekerheid en een verandering van sentiment ontstaan met een volatiele aandelenmarkt tot gevolg.
  “Een inflatie van 2% per jaar kan je koopkracht in 30 jaar halveren.”
 • Valutamarkt: De invloed op de valutamarkt is vaak terug te zien op de wisselkoersen van valuta’s. Een land met een hogere inflatie kan de waarde van zijn valuta zien dalen ten opzichte van een land met een lagere inflatie. Hogere inflatie is vaak verbonden aan een vermindering van koopkracht, hierdoor kunnen beleggers iets terughoudender zijn om te beleggen in een valuta met een stijgende inflatie. Hierdoor kunnen wisselkoersen en handelsstromen worden beïnvloed.
 • Grondstoffenmarkt: De invloed op de grondstoffenmarkt is vaak terug te zien in de prijzen van grondstoffen. Bij een stijgende inflatie kunnen de prijzen van grondstoffen duurder worden en meestijgen. Hogere grondstofprijzen zorgen voor hogere kosten van logistiek, energieproductie en uiteraard van de grondstoffen zelf. Bij een stijgende inflatie zijn er grondstoffen die door beleggers worden gezien als een relatief veilige belegging, ook wel bekend als inflatie-hedge. Inflatie-hedge gerelateerde grondstoffen, zoals goud en andere edelmetalen, worden vaak gezien als een beleggingsmogelijkheid om te beschermen tegen waardevermindering van geld. 
 • Cryptomarkt: De invloed van inflatie op de cryptomarkt en zijn cryptocurrency’s kan complex zijn. Cryptocurrency’s zoals Bitcoin kunnen worden gezien als een digitale “store of value” en een mogelijke hedge tegen inflatie. Echter, de cryptomarkt kan zeer volatiel zijn, wat het minder geschikt kan maken als een stabiele inflatie-hedge. Prijsschommelingen in cryptocurrency’s kunnen aanzienlijk zijn en beleggers kunnen grote verliezen lijden in korte periodes.
  "Inflatie is als een belasting die iedereen betaalt, zelfs als ze er niet om hebben gevraagd."
  Er zijn cryptocurrency’s zoals stablecoins die gekoppeld zijn aan traditionele valuta zoals de Amerikaanse Dollar (USD). Deze stablecoins worden door sommige beleggers gezien als een manier om kapitaal op te slaan in perioden van onzekerheid. Daarnaast kunnen stablecoins een vast rendement bieden op het geïnvesteerde kapitaal van enkele procenten. Wees er wel van bewust dat digitale valuta kunnen worden gezien als een risicovollere activaklasse. 

Het effect van inflatie op de financiële markten kan complex zijn en naast inflatie kunnen er nog vele andere factoren meespelen die de individuele markten kunnen beïnvloeden. Dit kunnen factoren zijn, zoals marktcondities, het beleid van centrale banken, beleggerssentiment en verwachtingen. Houd als belegger altijd rekening met inflatierisico’s bij het nemen van beleggingsbeslissingen.