Mogelijke gevolgen van afschaffing Inflatie

Wat zouden de gevolgen kunnen zijn bij de afschaffing van inflatie

Om inflatie extra goed te begrijpen stellen we de vraag wat de gevolgen zouden zijn mocht inflatie worden afgeschaft. De afschaffing van inflatie zou aanzienlijke economische en maatschappelijke gevolgen kunnen hebben. Inflatie is een natuurlijk kenmerk dat hoort bij moderne economieën en inflatie wordt over het algemeen beschouwd als een normaal en gezond fenomeen dat erbij hoort. Uiteraard zijn er wel voorwaarde aan een gezonde inflatie verbonden. Zolang het binnen de grenzen blijft kan het positieve gevolgen hebben, komt inflatie buiten de grenzen kan het negatieve gevolgen met zich meebrengen. De volledige afschaffing van inflatie zou serieuze consequenties met zich mee kunnen brengen. Met dit voorbeeld impliceren we niet dat inflatie moet worden afgeschaft, dit voorbeeld dient alleen ter indicatie en educatie van de mogelijke gevolgen. Hieronder worden enkele van de zowel mogelijk positieve als negatieve gevolgen uitgelicht:

“Vaak beseft men pas hoe iets was als het er niet meer is” - Nick van Belzen

Positieve gevolgen:

  • Prijsstabiliteit: Een van de belangrijkste positieve gevolgen bij een afschaffing van inflatie zou prijsstabiliteit zijn. De maatschappij zou minder te maken hebben met prijsstijgingen en meer stabiliteit zou de koopkracht en het spaarvermogen ten goede komen. Echter is er altijd een vorm van marktwerking van vraag en aanbod die voor prijsstijging zou kunnen zorgen. 
  • Voorspelbaarheid: Een ander belangrijk positief gevolg van de afschaffing van inflatie zou de voorspelbaarheid zijn. Bedrijven, consumenten en beleggers zouden minder rekening hoeven te houden met prijsstijgingen bij het plannen van uitgaven en investeringen.

Negatieve gevolgen:

  • Verlies van aanpassingsmechanisme: Inflatie kan gezien worden als een mechanisme waarmee een economie zich kan aanpassen aan veranderingen in marktcondities. Bij de afschaffing van inflatie zou er niet tot zeer lastig gereageerd kunnen worden op economisch zware tijden of crisissen. De mogelijkheid om schommelingen in vraag en aanbod op te vangen kan daarmee zeer lastig zijn.
  • Rentetarieven en monetaire beleid: Bij het afschaffen van inflatie zouden rentetarieven over het algemeen lager zijn of mogelijk zelfs negatief, vooral in perioden van economische neergang of een crisis. Centrale banken zouden zeer beperkte mogelijkheden hebben om de economie te sturen, te stimuleren of af te remmen bij het veranderen van rentetarieven.
  • Schuldenlast: Bij een afschaffing van inflatie kan de waarde van schulden niet meer op die manier worden verminderd. Dit kan een vergroting van schuldenlast betekenen voor bedrijven, consumenten en overheden.
  • Risico van deflatie: Een bijkomend gevaar bij een afschaffing van inflatie is het ontstaan van deflatie. Bij deflatie kunnen prijzen van goederen en diensten dalen, samen met de lonen. Een economie kan hierbij afkoelen of zelfs tot stilstand komen, dit zou kunnen ontstaan doordat de maatschappij gaat wachten met het doen van uitgaven omdat prijzen dalen.


Het volledig afschaffen van inflatie wordt doorgaans niet als een wenselijke optie beschouwd, omdat het aanzienlijke uitdagingen en risico's met zich meebrengt.