Wat is Risicomanagement bij Beleggen en Traden en hoe werkt het?

Risicomanagement bij Beleggen en Traden op Financiële Markten

Risicomanagement is een essentieel proces voor beleggers en traders om potentiële verliezen te identificeren, te beoordelen en te beheren. Het doel van risicomanagement is om controle te houden over uitgevoerde beleggingen en de beleggingsportefeuille door het risico te minimaliseren en financiële stabiliteit te waarborgen.

“Plan the trade and trade the plan”

Wat is Risicomanagement?

Risicomanagement op de financiële markten omvat het proces waarbij verschillende soorten beleggers een strategie of methoden toepassen om potentiële verliezen in kaart te brengen, te beoordelen en te beheersen. Door effectief risicomanagement kunnen beleggers en traders hun risico's minimaliseren en hun financiële stabiliteit verbeteren.

Wat is Risk management bij traden en beleggen en hoe werkt het?

Belangrijke Termen in Risicomanagement

Om risicomanagement goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk om de termen die hierbij gebruikt worden te begrijpen. Hieronder worden enkele belangrijke termen uitgelicht:

 • Risk Units: Het gebruik van risk units is een belangrijk onderdeel van risicomanagement. Hierbij wordt het risico van een transactie gemeten in een vast bedrag of percentage van het beschikbare kapitaal of equity. Een risk unit helpt traders en beleggers om het risico van elke individuele transactie in kaart te brengen en beperken.
 • Stop-Loss Orders: Een stop-loss order plaatst een trader op een strategische plek aan de hand van technische analyse. Dit doet een trader om zijn trade te beschermen en zijn verlies te beperken, mocht de markt een onverwachte beweging maken. Als de stop-loss geraakt wordt, sluit de ingenomen positie automatisch en neemt de trader zijn verlies. Dit voorkomt dat het verlies groter wordt dan gepland.
 • Diversificatie: Diversificatie is het spreiden van risico's over verschillende markten en beleggingsinstrumenten. Hierdoor kunnen traders hun blootstelling aan een enkele markt of beleggingsinstrument verminderen en hun portefeuille beschermen tegen onverwachte bewegingen.
 • Risk vs Reward: De risico-rendementsverhouding (R) of (R:R) is een maatstaf voor het potentieel rendement van een belegging in verhouding tot het risico. Traders kiezen vaak voor een minimale R van 1:2, wat betekent dat voor elke eenheid risico minimaal twee eenheden winst worden nagestreefd. Dit helpt bij het behalen van consistent succes, zelfs als niet elke trade winstgevend is.
  Tabel met overzicht Risk Reward Ratio met Risk Units en Win Rate
 • Hedging: Hedging is een strategie waarbij beleggers gebruikmaken van derivaten of andere financiële instrumenten om mogelijke verliezen te compenseren door volatiliteit in prijzen, valuta's of rentetarieven. Dit biedt een vorm van risicomanagement door beleggers en bedrijven te beschermen tegen ongewenste financiële gebeurtenissen.

Risicomanagement bij Beleggen

Bij beleggen is risicomanagement essentieel om de mogelijke risico's en verliezen te minimaliseren. Hieronder worden enkele belangrijke aspecten van risicomanagement bij beleggen uitgelicht:

 1. Identificeren van Risico's: Begin bij het identificeren van de mogelijke risico's die gepaard gaan met de belegging die u voor ogen heeft. Bekijk de risico's van het beleggingsproduct dat u wilt gebruiken, controleer de marktcondities, economische omstandigheden, en andere macro-evenementen die invloed kunnen hebben, zoals pandemieën, (handels)oorlogen, natuurrampen, of politieke spanningen.
 2. Analyseren van Risico's: Nadat de risico's in kaart zijn gebracht, moeten deze risico's worden geanalyseerd. Bepaal wat het mogelijke effect kan zijn op uw beleggingsportefeuille en hoe deze risico's uw doelen kunnen beïnvloeden.
 3. Beheren van Risico's: Nadat de risico's zijn geanalyseerd, kan er gekeken worden hoe deze risico's het beste te beheren zijn. Dit kan door diversificatie van uw portefeuille, het instellen van een stop-loss aan de hand van technische analyse, en het gebruik van opties en futures om risico's af te dekken. Deze hulpmiddelen helpen om beter beschermd te zijn tegen prijsschommelingen en volatiliteit in de markt.

Risicomanagement bij Traden

Bij traden, ook wel actief beleggen genoemd, is risicomanagement cruciaal om snel te kunnen reageren op marktveranderingen en om verliezen te beperken. Hieronder worden enkele belangrijke aspecten van risicomanagement bij traden uitgelicht:

 1. Identificeren van Risico's: Begin bij het identificeren van de mogelijke risico's die gepaard gaan met de trade die u voor ogen heeft. Analyseer de marktcondities, economische omstandigheden, technische analyse (zoals support en resistance niveaus, trends, indicators, etc), en potentiële nieuwsgebeurtenissen die de prijs kunnen beïnvloeden.
 2. Analyseren van Risico's: Nadat de risico's in kaart zijn gebracht, moeten deze risico's worden geanalyseerd. Bepaal wat het mogelijke effect kan zijn op uw trade en of er genoeg potentieel is voor een gezonde Risk/Reward.
 3. Beheren van Risico's: Nadat de risico's zijn geanalyseerd, kan er gekeken worden hoe deze risico's het beste te beheren zijn. Gebruik technische analyse om de positie van de stop-loss, het doel (target) en het aantal te kopen aandelen te bepalen. Het is belangrijk om nooit meer risico te nemen dan dat past bij uw persoonlijke situatie.

Risicomanagement in Verschillende Markten

Binnen verschillende financiële markten kan er een andere vorm van risicomanagement zijn, dit zit hem voornamelijk in de manier waarop het berekend word. Hieronder worden enkele van de meer bekende assets uit verschillende financiële markten uitgelicht om meer inzicht te krijgen tussen de verschillen.

Crypto

Bij het traden van crypto zijn volatiliteit en snelle prijsveranderingen de norm. Het gebruik van risk units, stop-loss orders, en diversificatie zijn cruciaal. Crypto traders moeten ook rekening houden met beveiligingsrisico's en de betrouwbaarheid van exchanges.

Forex

In de forexmarkt is het belangrijk om pip-bewegingen en basispunten te begrijpen. Een pip is de kleinste prijseenheid in de forexmarkt, en basispunten worden gebruikt om rentewijzigingen en spreads te meten. Het gebruik van risk units helpt forex traders om consistente risico-blootstelling te behouden.

Tip: Het is aan te raden, en zeker met relatief grotere bedragen, om twee of meerdere beleggingsrekeningen te hebben bij verschillende brokers. Dit is ook een manier van diversificatie en voorkomt het verlies van alle financiële middelen, mocht een bank/broker in de problemen komen.

Aandelen

Bij het traden van aandelen is het belangrijk om te letten op bedrijfsfundamenten, technische analyse, en marktcondities. Het gebruik van risk units, stop-loss orders, en diversificatie helpt om risico's te beheersen. Hedging kan ook worden toegepast om blootstelling aan marktvolatiliteit te verminderen.

Pip, Basispunten, en Risk Units: Verschillen en Overeenkomsten

 • Pip: Een pip (percentage in point) is de kleinste prijseenheid in de forexmarkt, meestal gelijk aan 0,0001 voor valutaparen die worden genoteerd tot vier decimalen. Pips worden gebruikt om prijsveranderingen te meten.
 • Basispunten: Basispunten (bps) zijn een eenheid voor het meten van rentewijzigingen en spreads. Eén basispunt is gelijk aan 0,01%. Basispunten worden vaak gebruikt in de context van rentetarieven en obligaties.
 • Risk Units: Een risk unit is een maatstaf voor het risico dat wordt genomen bij een transactie. Het wordt bepaald als een vast percentage van het handelskapitaal. Risk units helpen traders en beleggers om hun risico's consistent te beheren en te beperken.

Voorbeeldberekeningen van Traden in Aandelen, Forex en Crypto

Om het concept van risicomanagement en het gebruik van risk units te verduidelijken, volgen hieronder enkele voorbeeldberekeningen voor traden in aandelen, forex en crypto.

Voorbeeld 1: Traden in Aandelen

Stel, u heeft een handelskapitaal van €10.000 en u wilt een aandeel kopen. U bepaalt dat uw risk unit (RU) 1% van uw handelskapitaal oftewel equity is.

Gegevens:

 • Handelskapitaal: €10.000
 • Risk Unit: 1% van €10.000 = €100
 • Koopprijs van het aandeel: €50
 • Stop-Loss: 5% onder de koopprijs (€47,50)

Berekening:

 1. Maximaal Toegestaan Verlies per Aandeel:
  Formule met uitleg en berekening: Maximaal toegestaan verlies per aandeel
  Het maximale verlies per aandeel is €2,50.

 2. Aantal Aandelen om te Kopen:
  Formule met uitleg en berekening: Aantal aandelen om te kopen

Resultaat: U kunt 40 aandelen kopen. Als de prijs daalt naar €47,50, wordt uw stop-loss geactiveerd en bedraagt uw verlies maximaal €100, wat gelijk is aan 1% van uw handelskapitaal.

Voorbeeld 2: Traden in Forex

Stel, u heeft een handelskapitaal van $10.000 en u wilt EUR/USD verhandelen. Uw risk unit is 1% van uw handelskapitaal.

Gegevens:

 • Handelskapitaal: $10.000
 • Risk Unit: 1% van $10.000 = $100
 • Huidige prijs van EUR/USD: 1,2000
 • Stop-Loss: 50 pips

Berekening:

 1. Maximaal Toegestaan Verlies per Pip:
  Formule met uitleg en berekening: Maximaal toegestaan verlies per Pip
  Het maximale verlies per pip is $2.

 2. Grootte van de Positie:
  Formule met uitleg en berekening: Grootte van de positie

Resultaat:

U kunt een positie van 0.2 lot openen. Als de prijs daalt met 50 pips, wordt uw stop-loss geactiveerd en bedraagt uw verlies maximaal $100, wat gelijk is aan 1% van uw handelskapitaal.

Voorbeeld 3: Traden in Crypto

Stel, u heeft een handelskapitaal van €5.000 en u wilt Cryptovaluta XYZ (fictief) kopen. Uw risk unit is 2% van uw handelskapitaal.

Gegevens:

 • Handelskapitaal: €5.000
 • Risk Unit: 2% van €5.000 = €100
 • Huidige prijs van XYZ: €20.000
 • Stop-Loss: 2% onder de koopprijs (€19.600)

Berekening:

 1. Maximaal Toegestaan Verlies per XYZ: 
  Formule met uitleg en berekening: Maximaal toegestaan verlies bij crypto
  Het maximale verlies per XYZ is €400.

 2. Aantal crypyo valuta XYZ te Kopen:
  Formule met uitleg en berekening: Aantal crypto om te kopen
  Resultaat: 
  U kunt 0.25 XYZ kopen. Als de prijs daalt naar €19.600, wordt uw stop-loss geactiveerd en bedraagt uw verlies maximaal €100, wat gelijk is aan 2% van uw handelskapitaal.

Conclusie

Door het gebruik van risk units en het instellen van stop-loss orders, kunnen beleggers en traders hun risico's beheersen en potentiële verliezen beperken. Deze voorbeeldberekeningen laten zien hoe belangrijk het is om risicomanagement toe te passen bij traden in aandelen, forex en crypto om financiële stabiliteit en consistent succes te waarborgen. Risicomanagement is een essentieel onderdeel van beleggen en traden op de financiële markten. Door gebruik te maken van risk units, stop-loss orders, diversificatie, hedging, en een goed doordacht plan, kunnen beleggers en traders hun risico's minimaliseren en hun kansen op succes maximaliseren. Of u nu belegt in crypto, forex of aandelen, het begrijpen en toepassen van risicomanagement is cruciaal voor het behalen van consistent winstgevendheid op de lange termijn.