Verschillende Risico- en Beleggingsprofielen

Wat zijn de Verschillende Beleggingsprofielen?

Een beleggingsprofiel is het profiel dat bij een bepaald soort belegger past. De verschillende beleggingsprofielen maken onderscheid tussen de bereidheid om risico te nemen en het behalen van een bepaald rendement. Het is een risicoprofiel dat parallel loopt aan de specifieke eigenschappen van verschillende soorten beleggers, zoals particuliere beleggers, institutionele beleggers en beleggingsfondsen. De meest voorkomende beleggingsprofielen zijn defensief, neutraal, offensief, agressief en actief beleggen. In dit artikel bespreken we deze profielen gedetailleerd om je te helpen jouw beleggingsprofiel te bepalen.

"I'm not a financial advisor, but my wife thinks I'm an expert." - Een belegger die de draak stak met zijn eigen kennis en ervaring.

Defensief Beleggingsprofiel

Een defensief beleggingsprofiel ook wel bekend als ‘Behoudend of Conservatief’, richt zich op het vermijden van grote verliezen. Dit profiel is ideaal voor beleggers die kiezen voor lage risicobeleggingen met een relatief laag rendement. Beleggers met een defensief beleggingsprofiel nemen over het algemeen weinig risico en streven naar stabiele investeringen met een laag maar constant rendement.

Wat voor type risico belegger is iemand?

Kenmerken van een defensief beleggingsprofiel:

 • Lage risicotolerantie
 • Stabiele en veilige beleggingen
 • Langetermijnfocus op kapitaalbehoud

Voorbeelden van beleggingen:

"Ik geef de voorkeur aan stabiele investeringen met een laag risico en ben niet bereid veel schommelingen in de waarde van mijn portefeuille te accepteren." - Defensieve belegger

Neutraal Beleggingsprofiel

Een neutraal beleggingsprofiel, ook wel gematigd, balans of evenwichtig genoemd, richt zich op een gezonde balans tussen risico en rendement. De belegger die voor dit profiel kiest, is bereid iets meer risico te nemen dan een defensieve belegger en probeert zo een evenwichtig rendement te behalen.

Kenmerken van een neutraal beleggingsprofiel:

 • Gematigde risicotolerantie
 • Balans tussen groei en veiligheid
 • Actiever beheer van de beleggingsportefeuille dan defensieve beleggers

Voorbeelden van beleggingen:

 • Obligaties
 • Beleggingsfondsen
 • Aandelen
 • Geldmarkt instrumenten

"Ik zoek een evenwicht tussen groei en risico. Ik wil een redelijk rendement behalen zonder te veel blootstelling aan volatiliteit." - Neutrale belegger

Offensief Beleggingsprofiel

Een offensief beleggingsprofiel ook wel bekend als groei profiel, richt zich op het opbouwen van kapitaal door het nemen van meer risico in ruil voor potentieel hogere rendementen. Beleggers met een offensief beleggingsprofiel hebben doorgaans een hogere risicotolerantie en zijn bereid om schommelingen in hun portefeuille te accepteren.

Wat is het beste belegginsprofiel voor mij?

Kenmerken van een offensief beleggingsprofiel:

 • Hogere risicotolerantie: Een groei- of offensief belegger heeft over het algemeen een hogere risicotolerantie en probeert op die manier potentieel hogere rendementen te behalen.
 • Focus op kapitaalgroei
 • Lange termijn investeringshorizon: Een eigenschap van een offensief belegger kan zijn dat de investeringen die worden gedaan, voor de langere termijn zijn en dat de belegger niet schrikt van schommelingen in de beleggingsportefeuille.

Voorbeelden van beleggingen:

 • Groeiaandelen
 • Hoog dividend aandelen
 • Beleggingsfondsen gericht op groei
 • Andere groeigerichte activa

"Ik ben bereid om meer risico te nemen in ruil voor de kans op hogere rendementen. Ik heb een lange beleggingshorizon en kan schommelingen op de korte termijn verdragen." - Offensieve belegger

Agressief Beleggingsprofiel

Bij een agressief beleggingsprofiel ook wel bekend als speculatief profiel, nemen beleggers over het algemeen risicovolle beleggingen in met de hoop op hoge rendementen. Deze manier van beleggen is vooral geschikt voor degenen die hoge rendementen nastreven en de mogelijkheid hebben om grote bedragen te verliezen.

Kenmerken van een agressief beleggingsprofiel:

 • Zeer hoge risicotolerantie: Agressief-speculatieve beleggers hebben een zeer hoge risicotolerantie met als doel ook zeer hoge rendementen te behalen.
 • Focus op hoge rendementen op korte termijn: Een van de eigenschappen bij dit profiel is het streven naar hoge rendementen op de korte termijn.

Voorbeelden van beleggingen:

"Ik ben op zoek naar hoge rendementen op korte termijn, zelfs als dat betekent dat ik grote verliezen kan lijden. Ik begrijp dat dit zeer speculatief is." - Agressieve belegger

Actief Beleggen

Actief beleggen vereist veel tijd en onderzoek. Actieve beleggers proberen de markt te verslaan door frequente transacties uit te voeren en te profiteren van kansen. Dit beleggingsprofiel is geschikt voor beleggers die bereid zijn veel tijd en moeite te investeren in hun beleggingen.

"Bij actief beleggen is het belangrijk om gedisciplineerd te blijven en emoties uit te schakelen, zodat je rationele beslissingen kunt nemen op basis van objectieve informatie."

Een actieve belegger kan worden gezien als iemand die actief op zoek gaat naar investeringsmogelijkheden, vaak door middel van fundamentele analyse. Een actief belegger wordt ook wel handelaar of trader genoemd. Terwijl de ene actieve belegger zich richt op fundamentele analyse en de intrinsieke waarde van een asset, is de andere belegger meer bezig met technische analyse of een combinatie van beide, waarbij de focus ligt op actief traden. Beide benaderingen kunnen gericht zijn op de lange, middellange en korte termijn, afhankelijk van het type belegger en trader. Bij dit beleggingsprofiel wordt gestreefd naar het verslaan van de markt door frequente transacties uit te voeren en te profiteren van marktinefficiënties.

Wat is een actieve belegger?

Het is belangrijk om te beseffen dat actief beleggen een complexe manier van beleggen kan zijn en veel tijd kan vergen vanwege de benodigde educatie, analyse en het handelen zelf. Actief beleggen is niet voor iedereen geschikt; het vereist een goede basiskennis, een gedisciplineerde mindset, voldoende tijd en diverse andere vaardigheden. Beginnende actieve beleggers moeten hun beleggingsportefeuille stabiel houden en hun vaardigheden ontwikkelen. Dit kan met minder risico door middel van 'paper trading' (simuleren van handel zonder echt geld).

Als het proces goed wordt doorlopen en de vaardigheden worden ontwikkeld, kunnen er hoge rendementen worden behaald. Het kan echter geruime tijd duren voordat dit punt wordt bereikt.

Kenmerken van actief beleggen:

 • Frequent handelen: Vergeleken met andere beleggingsprofielen voeren actieve beleggers relatief veel transacties uit. Hierbij ligt de focus op het profiteren van korte-termijnkoersschommelingen.
 • Uitgebreide analyse: Als actief belegger is onderzoek en analyse een belangrijke eigenschap die in de vingers moet zitten. Technische analyse en fundamentele analyse zorgen ervoor dat er kansen op de markt gevonden en benut kunnen worden.
 • Risicomanagement: Als actief belegger is het goed toepassen van risicomanagement een van de vaardigheden die op de lange termijn ervoor kan zorgen dat er hoge rendementen gemaakt kunnen worden.

"Het doel van actief beleggen is om zowel in stijgende als in dalende markten winst te maken door gebruik te maken van opportuniteiten en risico's te beheersen." - Actieve belegger

Voorbeelden van beleggingen:
Actief beleggen is mogelijk op verschillende financiële markten waarbij iedere markt weer zijn unieke eigenschappen heeft. De markten waar de meeste traders zich bevinden zijn de valutamarkt, aandelenmarkt, cryptomarkt, derivatenmarkt en andere markten met hoge handelsvolumes.

 • Aandelen
 • Valuta
 • Derivaten
 • Andere markten met hoge handelsvolumes

"Actief beleggen kan leiden tot hogere rendementen op lange termijn, maar het brengt ook hogere kosten en risico's met zich mee dan passief beleggen."

Conclusie verschillende beleggingsprofielen samengevat

Het bepalen van jouw beleggingsprofiel is cruciaal voor het maken van weloverwogen investeringsbeslissingen. Beleggingsprofielen worden vaak samengesteld op basis van persoonlijke doelstellingen, risicotolerantie en beschikbare tijd. Deze profielen dienen als richtlijnen, en individuele voorkeuren kunnen variëren. Bij twijfel is het verstandig om professioneel advies in te winnen. Ontdek welk beleggingsprofiel bij jou past en maak betere investeringskeuzes.