Wat zijn Warrants en hoe werken ze?

Hoe werken Warrants?

Warrants zijn financiële instrumenten die onder de derivatenmarkt behoren. Warrants zijn te vergelijken met opties, echter zijn er verschillen tussen beide financiële instrumenten. Bij het in bezit hebben van een Warrant heb je het recht, maar niet de verplichting om aandelen te kopen tegen een vastgestelde prijs gedurende een bepaalde periode. Met warrants is het mogelijk om zowel op een stijgende als dalende koers te speculeren, hiervoor zijn er call-warrants en put-warrants beschikbaar.

Bedrijven of andere entiteiten gebruiken warrants voornamelijk voor het aantrekken van kapitaal, het dienen als een beloningssysteem of het bieden van flexibiliteit aan investeerders. De waarde van warrants is afhankelijk van verschillende factoren en kan variëren. Enkele van deze factoren zoals de resterende looptijd, de uitoefenprijs, marktprijs van de onderliggende aandelen en de volatiliteit van de markt, kunnen invloed op de waarde hebben.


Het belangrijkste verschil tussen opties en warrants

Het verschil zit hem in de oorsprong van beide financiële instrumenten. Hieronder worden de belangrijkste verschillen uitgelicht:

 • Opties: deze financiële derivaten worden verhandeld op georganiseerde beurzen en maken gebruik van standaard voorwaarden zoals vervaldatum en uitoefenprijs. Opties worden uitgegeven door beurzen en zijn te verhandelen op de secundaire markt.
 • Warrants: deze behoren ook tot de financiële derivaten en worden uitgegeven door individuele bedrijven of andere entiteiten. Bij warrants wordt er gebruik gemaakt van flexibelere voorwaarden in vergelijking met gestandaardiseerde opties. Warrants worden niet uitgegeven door beurzen, de uitgevende entiteiten zijn vaak bedrijven, financiële instellingen, overheidsinstanties, investeerders en fondsen, startups en SPACs. Warrants zijn net als opties verhandelbaar op de secundaire markt, maar de manier van uitgifte werkt anders.
  Special Purpose Acquisition Companies (SPACS): Dit zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in en worden opgericht met als doel om geld op te halen via een beursgang (IPO). Het opgehaalde geld wordt vervolgens gebruikt om andere bedrijven over te nemen. De uitgifte van warrants is een van de mogelijke manieren die ze kunnen gebruiken als onderdeel van hun financieringsstructuur.


Hoe werken Warrants

Een warrant is een financieel product dat de houder het recht geeft om een bepaald aantal aandelen te mogen kopen of verkopen. In de voorwaarden zijn een aantal belangrijke factoren opgenomen, zoals de hoeveelheid, een vooraf bepaalde prijs en een vastgestelde geldigheidsperiode. De houder van de warrants heeft het recht om tot een aankoop over te gaan, maar heel belangrijk niet de verplichting. Hieronder worden enkele belangrijke factoren uitgelicht die helpen begrijpen hoe warrants werken:

 • Uitgifte: De uitgifte van warrants wordt voornamelijk gedaan door bedrijven of andere entiteiten. Warrants kunnen worden verkocht als individueel financieel instrument of als onderdeel van andere financiële instrumenten, zoals obligaties.
 • Specificaties: Net als bij ieder ander financieel instrument hebben warrants hun eigen specifieke eigenschappen. In deze specificaties staan een aantal belangrijke elementen vermeld, zoals de hoeveelheid aandelen die gekocht of verkocht mogen worden, een vooraf bepaalde prijs en een vastgestelde geldigheidsperiode.
 • Onderliggend actief: Warrants zijn altijd gekoppeld aan de onderliggende waarde van een ander activum. Het meest voorkomende gekoppelde activa zijn aandelen, echter kunnen dit ook andere financiële instrumenten zijn zoals grondstoffen, valuta’s of indexen. 
 • Uitoefenprijs: De uitoefenprijs, ook wel bekend als strikeprijs, is opgenomen in de voorwaarde van de warrant. De uitoefenprijs is de vooraf vastgestelde prijs waarvoor de houder van de warrant(s) het onderliggende actief mag kopen of verkopen.
 • Vervaldatum: Warrants hebben een vervaldatum, de datum waarop een warrant vervalt en niet langer geldig is. Vóór en op de vervaldatum heeft de houder van een warrant het recht om het onderliggende actief uit te oefenen. Na de vervaldatum verliest de warrant zijn waarde en het recht om het onderliggende actief uit te oefenen. Het is belangrijk voor beleggers om de vervaldatum van warrants in de gaten te houden, omdat ze na die datum waardeloos worden als ze niet worden uitgeoefend.
 • Uitoefening: Het uitoefenen warrants kan door de houder zowel vóór de vervaldatum als op de vervaldatum uitgeoefend worden. De houder van warrants heeft het recht, maar niet de verplichting, om de warrant daadwerkelijk uit te oefenen, dit zorgt dus voor een stukje flexibiliteit. Als de houder kiest om over te gaan tot het uitoefenen van de warrant, kiest hij ervoor om de onderliggende aandelen te kopen of verkopen tegen de uitoefenprijs die opgenomen is in de voorwaarden. 
 • Marktprijs en waarde: De vorming van de marktwaarde en waarde van een warrant is afhankelijk van verschillende factoren. Enkele invloedrijke factoren zijn de uitoefenprijs van de warrant, de rentestand, de resterende looptijd, de marktprijs van de onderliggende aandelen en de volatiliteit van de markt. Warrants kunnen een intrinsieke waarde hebben, dit is het verschil tussen de marktprijs en de uitoefenprijs. De intrinsieke waarde van de warrant kan dus zowel positief als negatief zijn voor de houder, afhankelijk van de situatie en of het om een put- of call-warrant gaat.
  Intrinsieke waarde: De intrinsieke waarde van een warrant is het verschil tussen de huidige marktprijs van het onderliggende actief en de uitoefenprijs van de warrant. Het vertegenwoordigt de potentiële winst die een belegger zou kunnen behalen als de warrant onmiddellijk wordt uitgeoefend.
 • Verhandelen: Het verhandelen van warrants gebeurt voornamelijk op de financiële markten, afhankelijk van de broker of deze worden aangeboden. De prijzen van warrants zijn bewegelijk gedurende de looptijd en bewegen aan de hand van vraag en aanbod, net als de marktprijs van de onderliggende activa.
 • Risico's en rendementen: Warrants zijn financiële instrumenten die onder de categorie derivaten thuishoren. Derivaten staan over het algemeen bekend als risicovolle en complexe financiële instrumenten, voornamelijk door de mogelijkheid van het gebruik van hefboomwerking. Bij het gebruik van hefboomwerking kunnen relatief kleine bewegingen in prijs van de onderliggende activa grote invloed hebben op de waarde van de warrant. Hierdoor is het mogelijk zowel relatief grote winsten als verliezen te maken bij de handel in warrants, afhankelijk van de marktbewegingen. Het is dus aan te raden om goed op de hoogte te zijn en te begrijpen hoe warrants werken en wat de risico’s zijn voor men besluit om dit financiële instrument te gebruiken.


Welke verschillende soorten Warrants zijn er

Warrants die worden verhandeld op de financiële markten kunnen variëren op basis van hun kenmerken. De verschillende soorten warrants hebben ieder hun eigen specifieke eigenschappen. Hieronder worden enkele van de meest voorkomende warrants uitgelicht:

Hoofdcategorieën warrants

Warrants zijn in essentie op te delen in twee hoofdcategorieën, Call Warrants en Put Warrants. Hieronder worden de belangrijkste kenmerken van deze twee warrants uitgelicht: 

 • Call-Warrants: Call warrants geven beleggers het recht, maar niet de verplichting, om de onderliggende activa tegen een vooraf bepaalde uitoefenprijs te kopen. Call-warrants worden meestal gekocht door beleggers die verwachten dat de prijs van de onderliggende activa zal stijgen. De voorwaarden van de call-warrant bevatten informatie over de uitoefenprijs, de looptijd van de warrant en het aantal van de te kopen onderliggende activa. Als de marktprijs van de onderliggende activa boven de uitoefenprijs van de call-warrant ligt, kan de houder ervoor kiezen om de warrant uit te oefenen. Dit betekent dat ze de onderliggende activa kunnen kopen tegen de lagere uitoefenprijs, wat potentieel winstgevend kan zijn.
 • Put-Warrants: Put-warrants geven beleggers het recht, maar niet de verplichting, om de onderliggende activa tegen een vooraf bepaalde uitoefenprijs te verkopen. Put-warrants worden meestal gekocht door beleggers die verwachten dat de prijs van de onderliggende activa zal dalen. De voorwaarden van de put-warrant bevatten informatie over de uitoefenprijs, de looptijd van de warrant en het aantal van de te verkopen onderliggende activa. Als de marktprijs van de onderliggende activa onder de uitoefenprijs van de put-warrant ligt, kan de houder ervoor kiezen om de warrant uit te oefenen. Dit betekent dat ze de onderliggende activa kunnen verkopen tegen de hogere uitoefenprijs, wat potentieel winstgevend kan zijn.

Onderverdeling warrant types

De onderstaande type specifieke warrants zijn allen beschikbaar in de twee varianten, de call- en put-warrant varianten. 

 • Aandelenwarrants: Aandelenwarrants komen het meest voor in de zogenoemde call-warrant variant. Deze warrants worden voornamelijk uitgegeven door beursgenoteerde bedrijven, het geeft houders het recht om aandelen te kopen, meestal in hetzelfde bedrijf dat ze uitgeeft. Voor bedrijven is dit een manier om extra kapitaal aan te trekken. Daarnaast kan het ook dienen als een stimulans voor beleggers en werknemers om te investeren in het bedrijf.
 • Indexwarrants: De naam zegt het al, dit zijn warrants die zijn gebaseerd op de onderliggende waarde van een financiële index. De houder van indexwarrants heeft het recht om een mandje aandelen de kopen of verkopen die een specifieke index volgen, zoals de NASDAQ, Dow Jones of de S&P 500. Dit geeft beleggers de mogelijkheid om hun portefeuille blootstelling te diversifiëren, zonder alle losse aandelen individueel te hoeven kopen.
 • Valutawarrants: De houder van dit type warrants heeft het recht om een vastgestelde hoeveelheid valuta’s te mogen kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde wisselkoers. Valutawarrants worden meestal verhandeld op de valutamarkt, ook wel bekend als forexmarkt. Ze kunnen worden gebruikt door beleggers en handelaren om te speculeren op valutabewegingen of om zich te beschermen tegen valutarisico's.
 • Grondstoffenwarrants: Grondstoffenwarrants geven de houder het recht om grondstoffen, zoals zilver, goud, landbouwproducten, olie en andere grondstoffen te kopen of verkopen tegen een vastgestelde prijs. Deze warrants worden vaak gebruikt als financiële instrumenten voor speculatie op de grondstoffenmarkt. Daarnaast kunnen ze ook worden gebruikt als een manier om zich te beschermen tegen prijsschommelingen in grondstoffen. Dit wordt voornamelijk gedaan door bedrijven die actief zijn in industriesectoren en een vorm van afhankelijkheid hebben voor bepaalde grondstoffen.
 • Covered Warrants: Ook wel bekend als gedekte warrants en worden voornamelijk uitgegeven door financiële instellingen. Covered warrants zijn gedekt door onderliggende activa, zoals bijvoorbeeld aandelen, obligaties of grondstoffen. Deze warrants zijn erg vergelijkbaar met opties, echter zijn er enkele verschillen zoals de uitgevende instantie en andere specifieke details.

De toepassing van de bovengenoemde warrants kunnen van elkaar verschillen en variëren in de specifieke kenmerken. Wees ervan bewust dat er variaties kunnen zijn op de basisvoorwaarden, zoals de looptijd, uitoefenprijs, de onderliggende activa en andere specifieke voorwaarden. De bovengenoemde uitgelichte warrants zijn slechts een greep uit de vele verschillende type warrants en variaties hierop.

Wat is het doel van Warrants

Het doel van warrants hangt samen met de beleggingsmogelijkheden en voordelen die dit financiële instrument kan bieden. Het doel van warrants kan verschillen per houder en daarnaast kan het doel afhankelijk zijn van de entiteit die ze uitgeeft. Warrants kunnen dus verschillende doelen hebben, zoals een aantrekkelijke toevoeging zijn samen met andere financiële producten, het aantrekken van investeerders en kapitaal of het dienen als financieel instrument dat flexibiliteit aan beleggers en aandeelhouders biedt.

Hieronder worden enkele van de belangrijke doelen en mogelijkheden uitgelicht:

 • Kapitaal aantrekken: Eén van de doelen die de uitgifte van warrants kunnen hebben is het aantrekken van kapitaal. Bedrijven kunnen er voor kiezen om aandelenwarrants uit te geven voor het ophalen van kapitaal. Een voordeel voor beursgenoteerde bedrijven die aandelenwarrants uitgeven is dat er nieuw kapitaal opgehaald kan worden, zonder dat er nieuwe aandelen uitgegeven hoeven te worden. Beleggers die de uitgegeven warrants kopen betalen het bedrijf met de mogelijkheid om aandelen in de toekomst tegen een vastgestelde prijs te kunnen kopen. Het aantrekken van kapitaal kan voor bedrijven nuttig zijn, het is een manier om te kunnen investeren in ontwikkeling en groei of het aflossen van schulden.
 • Stimulans voor investeerders: De uitgifte van warrants kunnen ook het doel hebben werknemers of beleggers te stimuleren. Het kan een aanmoediging zijn tot investeren in het bedrijf en bij te dragen aan mogelijke groei. Een andere reden van de uitgifte van warrants kan een stimulans zijn voor werknemers om meer verbondenheid en loyaliteit met het bedrijf te creëren.
 • Speculatie en handel: Speculatie en handelen in warrants kan een doel op zichzelf zijn. Beleggers kunnen warrants kopen en verkopen met als doel geld te verdienen door speculatie op prijsbewegingen. Warrants bieden de mogelijkheid tot het gebruik van hefboomwerking, dit kan interessant zijn voor beleggers. Bij hefboomwerking kan een kleine prijsbeweging in de onderliggende activa een grote invloed hebben op de waarde van de warrants.
 • Risicobeheer: Het gebruik van warrants voor risicobeheer kan ook een mogelijk doel zijn. Warrants kunnen dienen als een vorm van bescherming voor beleggers, zo is het voor beleggers bijvoorbeeld mogelijk om put-warrants te kopen ter bescherming tegen koersdalingen van aandelen die ze in bezit hebben.
 • Diversificatie: Diversificatie van de beleggersportefeuille kan ook een doel zijn. Beleggers hebben de mogelijkheid om indexwarrants te gebruiken, deze geven toegang tot een breed mandje met verschillende activa. Het voordeel hiervan is diversificatie zonder meerdere verschillende individuele activa te hoeven kopen.
 • Arbitrage: Warrants geven beleggers de mogelijkheid tot arbitrage. Arbitrage is een beleggingsstrategie waarbij er ingezet wordt om te profiteren van prijsverschillen tussen warrants en hun onderliggende activa.
 • Specifieke strategieën: Warrants combineren of opnemen in complexe beleggingsstrategieën. Vaak dienen warrants, in combinatie met andere derivaten, voor de afdekking van risico’s en het maximaliseren van het mogelijk rendement.

   

Voor- en nadelen van Warrants

Het gebruik van warrants brengt net als andere financiële instrumenten voor- en nadelen met zich mee. Hieronder zijn enkele van de belangrijkste en veelvoorkomende voor- en nadelen op een rijtje gezet:

Voordelen van Warrants:

 • Potentieel voor grote winsten: Doordat warrants gebruik kunnen maken van hefboomwerking is het mogelijk om met een relatief kleine inleg grote winsten te behalen.
 • Diversificatie: warrants geven de mogelijk om de beleggingsportefeuille te diversifiëren. Door te diversifiëren hebben beleggers de mogelijkheid om blootstelling te krijgen in verschillende activa, markten en indexen. Diversificatie zorgt voor het spreiden van risico en mogelijke winsten.
 • Risicobeheer: Het risicobeheer dat mogelijk is met warrants geeft beleggers verschillende mogelijkheden en voordelen. Beleggers kunnen door het gebruik van warrants hun risico’s afdekken in de beleggingsportefeuille, zich beschermen tegen ongewenste koerswijzigingen en verliezen beperken. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door put warrants te gebruiken om zich te beschermen tegen een mogelijk neerwaartse prijsbeweging van de onderliggende activa.
 • Flexibiliteit: De houder van warrants heeft het recht, maar niet de verplichting, om de warrant daadwerkelijk uit te oefenen. Dit zorgt dus voor een stukje flexibiliteit. Daarnaast is er de mogelijkheid om warrants op de secundaire markt te kunnen verhandelen vóór de afloopdatum is verstreken, ook dit geeft beleggers een vorm van flexibiliteit. Doordat warrants kunnen worden verhandeld geeft dit beleggers de mogelijkheid om te anticiperen en te speculeren op marktverwachtingen en prijsbewegingen. 
 • Stimulans voor investeerders en werknemers: Bedrijven kunnen investeerders en werknemers doormiddel van de uitgifte van warrants stimuleren. Het kan een motivatie zijn voor het aantrekken van investeerders en een mogelijkheid om werknemers te belonen. Het voordeel hiervan is dat op deze manier bijgedragen kan worden aan het aantrekken en behouden van kapitaal en talent.

Nadelen van Warrants:

 • Hefboomrisico: Warrants kunnen gebruikmaken van hefboomwerking wat potentieel voor grote winsten kan zorgen, maar uiteraard kan het ook nadelige gevolgen hebben bij een markt die onverwachts in de verkeerde richting gaat. Relatief kleine prijsbewegingen in de onderliggende activa, kunnen aanzienlijke prijsschommelingen in de waarde van warrants tot gevolg hebben.
 • Vervaldatum en risico van waardeloosheid: Warrants maken gebruik van een vervaldatum en hebben daarmee een beperkte levensduur. Na de vervaldatum verliezen de warrants hun waarde en kunnen ze niet meer gebruikt worden. In de situatie waarbij de markt een ongunstige beweging maakt is het mogelijk dat belegger hun volledig geïnvesteerde bedrag verliezen.
 • Complexiteit: Een van de nadelen bij het gebruik van warrants kan de complexiteit zijn. Warrants vallen onder de derivaten, dit zijn complexe financiële producten. Er zijn verschillende type warrants die op verschillende manier gebruikt kunnen worden. Het gebruik van warrants kan complex zijn en het is dan ook aan te raden als belegger om een goede kennis te hebben van dit product. De kennis begint bij het goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden en risico’s.
 • Lage liquiditeit: Een van de nadelen is de mogelijkheid tot een lage liquiditeit bij sommige warrants. Een lage liquiditeit kan zorgen voor weinig flexibiliteit in handelsmogelijkheden en een ruim verschil tussen bied- en laatprijzen. Bij een grote spread kan het lastiger zijn voor beleggers om voor de gewenste prijs te kopen of verkopen. Als er weinig vraag en aanbod is kan het verhandelen van bepaalde warrants lastig zijn, vooral bij de behoefte aan het verhandelen van grote hoeveelheden.
 • Marktrisico: Er zijn een aantal marktrisico’s die een nadelig effect kunnen hebben op warrants. Warrants kunnen gevoelig zijn voor volatiliteit, verschillende marktcondities en verandering in rentestanden.
"Warrants zijn als cadeaubonnen voor aandelen - je krijgt ze, maar je weet nooit zeker of je er iets leuks mee kunt kopen." - Warren Buffett