Wat is een beleggingsfonds?

Wat is een Beleggingsfonds?

Een beleggingsfonds is een fonds dat kapitaal verzamelt van meerdere beleggers om gezamenlijk te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van aandelen, obligaties, cryptocurrency’s, vastgoed of andere financiële instrumenten. Deze fondsen worden beheerd door professionele fondsbeheerders, die ook wel bekend staan als "mutual funds" in het Engels. Het doel van een beleggingsfonds varieert per fonds, afhankelijk van de beleggingsdoelen, verschillende assets en risicoprofiel.

Belangrijke kenmerken van beleggingsfondsen

hoe werkt een beleggingsfonds?

Beleggingsfondsen delen enkele belangrijke kenmerken die ze aantrekkelijk maken voor beleggers:

 • Diversificatie: Een van de grootste voordelen van beleggingsfondsen is de mogelijkheid tot diversificatie. Door te beleggen in een beleggingsfonds wordt het geïnvesteerde bedrag verspreid over een brede groep van verschillende activa. Dit vermindert het risico, aangezien het niet afhankelijk is van de prestaties van één enkele asset.
 • Professioneel beheer: Beleggingsfondsen worden beheerd door ervaren fondsbeheerders die de marktontwikkelingen en prestaties van het fonds nauwlettend volgen. Zij nemen beslissingen over het kopen en verkopen van effecten binnen de portefeuille om zo gezonde rendementen te behalen in lijn met de doelstellingen van het fonds.
 • Liquiditeit: Beleggers in beleggingsfondsen kunnen op elk gewenst moment aandelen van het fonds kopen of verkopen. De prijs van de beleggingsfondsen wordt meestal gebaseerd op de Netto-Activawaarde (NAV) aan het einde van de handelsdag.
 • Netto-Activawaarde (NAV): De NAV van een beleggingsfonds wordt berekend door de totale waarde van de activa van het fonds te delen door het aantal uitstaande aandelen van het fonds.
 • Open-end fondsen: De meeste beleggingsfondsen zijn open-end, wat betekent dat ze nieuwe aandelen uitgeven en bestaande aandelen terugkopen op basis van de NAV van het fonds. Dit maakt het voor beleggers gemakkelijk om in en uit het fonds te stappen.
 • Closed-end fondsen: In tegenstelling tot open-end fondsen hebben closed-end beleggingsfondsen een vast aantal uitstaande aandelen en geven ze geen nieuwe aandelen uit en kopen geen bestaande aandelen terug. De handel in closed-end fondsen vindt plaats op de secundaire markt, waar de prijs wordt bepaald door vraag en aanbod en kan afwijken van de NAV.
 • Kosten: Beleggingsfondsen brengen kosten met zich mee, zoals transactiekosten, beheerkosten voor het professioneel beheer en administratiekosten. Het is belangrijk voor beleggers om zich bewust te zijn van deze kosten, omdat ze invloed kunnen hebben op het netto rendement.
 • Beleggingsdoelstellingen en verschillende typen: Beleggingsfondsen kunnen worden onderverdeeld op basis van hun beleggingsdoelstellingen. Enkele veelvoorkomende typen fondsen zijn aandelenfondsen, obligatiefondsen, gemengde fondsen, vastgoedfondsen, indexfondsen, sectorfondsen, grondstoffenfondsen en alternatieve beleggingsfondsen.

Verschillende beleggingsfondsen

De verschillende beleggingsfondsen hebben vaak hun naam te danken aan de assets die erin zitten. Hieronder worden enkele kenmerken van de bekendere categorieën beleggingsfondsen uitgelicht:

 • Aandelenfondsen: Deze fondsen investeren voornamelijk in aandelen van beursgenoteerde bedrijven. Ze kunnen zich richten op specifieke sectoren, opkomende markten of bedrijven met groeipotentie. Het doel is om rendement te behalen door de prijsstijgingen van de aandelen in de portefeuille.
 • Obligatiefondsen: Deze fondsen focussen op obligaties en andere effecten met een vaste rente. Ze kunnen gespecialiseerd zijn in overheidsobligaties, bedrijfsobligaties of hoogrentende obligaties, met als doel rendement te behalen door rentebetalingen.
 • Gemengde fondsen: Ook bekend als balansfondsen, combineren deze fondsen aandelen en obligaties in een gebalanceerde portefeuille. Ze streven naar een spreiding van risico door verschillende soorten activa op te nemen.
 • Vastgoedfondsen: Deze fondsen investeren voornamelijk in onroerend goed, zoals huurwoningen en commerciële vastgoedprojecten. Real estate investment trusts (REIT’s) zijn een veelvoorkomend type vastgoedfonds dat inkomsten genereert uit huurinkomsten en waardeveranderingen van vastgoed.
 • Indexfondsen: Indexfondsen zijn ontworpen om de prestaties van een specifieke marktindex, zoals de S&P 500, DAX of AEX, te volgen. Ze bieden lage kosten en een brede marktspreiding, wat het risico vermindert.
 • Sectorfondsen: Deze fondsen richten zich op specifieke bedrijfssectoren, zoals technologie, energie of gezondheidszorg. Ze bieden beleggers gerichte blootstelling aan de prestaties van bedrijven binnen een bepaalde sector.
 • Grondstoffenfondsen: Deze fondsen beleggen in fysieke grondstoffen, zoals goud, energie of landbouwproducten. Ze kunnen direct in grondstoffen of in financiële instrumenten zoals opties en futures beleggen.
 • Alternatieve beleggingsfondsen: Deze fondsen, zoals private equity-fondsen en hedgefondsen, gebruiken complexere strategieën zoals hefboomwerking, derivatenhandel en short gaan. Ze zijn flexibeler en actief beheerd, maar brengen ook hogere risico's met zich mee.

Verschil tussen een open end en closed end fonds

Het belangrijkste verschil tussen een open end en closed end fonds ligt in de structuur en handelbaarheid van de aandelen:

 • Open end fondsen: Deze fondsen geven nieuwe aandelen uit en kopen bestaande aandelen terug op verzoek van beleggers, wat betekent dat het aantal uitstaande aandelen variabel is. De prijs van een aandeel in een open end fonds wordt direct bepaald door de NAV van de portefeuille.
 • Closed end fondsen: Deze fondsen hebben een vast aantal aandelen en worden verhandeld op de beurs, waarbij de marktprijs kan afwijken van de NAV. Het aantal uitstaande aandelen is niet flexibel, wat betekent dat de prijs wordt bepaald door vraag en aanbod op de secundaire markt.

wat is een open- en closed end beleggingsfonds?

Wat is fondsbeleggen?

Fondsbeleggen is het proces waarbij beleggers hun geld in een beleggingsfonds investeren. Dit stelt beleggers in staat om te profiteren van professioneel beheer, diversificatie en toegang tot een breed scala aan beleggingen. Fondsbeleggen kan geschikt zijn voor zowel beginnende als ervaren beleggers die op zoek zijn naar een gespreide beleggingsstrategie zonder de noodzaak om individuele effecten te selecteren en beheren.

Beleggen in beleggingsfondsen

Beleggen in beleggingsfondsen biedt verschillende voordelen, zoals de mogelijkheid om te profiteren van de expertise van professionele fondsbeheerders en toegang tot markten die anders moeilijk toegankelijk zouden zijn. Bovendien kunnen beleggers kiezen uit verschillende soorten beleggingsfondsen, afhankelijk van hun risicobereidheid en beleggingsdoelen, zoals aandelenfondsen, obligatiefondsen en gemengde fondsen.

Door te begrijpen wat een beleggingsfonds is en het verschil tussen een open end en closed end fonds, kunnen beleggers beter geïnformeerde beslissingen nemen over hun beleggingsstrategie en hun portefeuille effectief diversifiëren. Fondsbeleggen kan een krachtige manier zijn om te investeren op de financiële markten en de kansen te benutten die deze fondsen bieden.