Brokers, Exchanges en Makelaars vergelijken

Brokers, Exchanges en Makelaars vergelijken

Het vinden en gebruiken van een goede broker, exchange of makelaar is één van de belangrijke basiselementen die bijdraagt aan het succes van een belegger. Dit proces begint voor beleggers en traders bij het duidelijk hebben wat de beleggingsdoelen zijn, welke financiële instrumenten hier voor gebruikt gaan worden en op welke financiële markten en assets ze toegepast gaan worden. De zoektocht naar de verschillende mogelijkheden begint bij welke factoren er vergeleken kunnen worden. Hieronder hebben we enkele van deze belangrijkste factoren uitgelicht:

 • Kostenstructuur: Bij kosten zijn de belangrijkste vragen; wat krijgen we er voor terug en hebben we dit nodig? Onnodig betalen voor aangeboden diensten die niet gebruikt gaan worden gaat ten kosten van het mogelijk rendement. Als de betaalde kosten juist bijdragen aan het mogelijk te behalen rendement kan dit positief zijn. Vergelijk de kosten die in rekening worden gebracht door de broker, makelaar of exchange en bekijk of de aangeboden diensten bij de behoefte passen. Kosten waar rekening mee gehouden dient te worden zijn vaak opgebouwd uit verschillende factoren, zoals commissies, spreads, transactiekosten, financieringskosten (rente voor het lenen van fondsen om te handelen), opnamekosten, gegevensabonnementen (zoals real-time data) en valutawisselkosten.

 • Beschikbare beleggingsinstrumenten: Bekijk welke financiële activa en financiële instrumenten er worden aangeboden en beschikbaar zijn per broker, makelaar of exchange. Het is zonde als er een portefeuille wordt geopend en niet wordt voldaan aan de behoefte en mogelijkheid om de gewenste activa of financiële instrumenten te kunnen verhandelen.

 • Reputatie, regelgeving en veiligheid: Betrouwbaarheid en veiligheid van een broker, makelaar of exchange zijn uiterst belangrijke factoren die zwaar meegewogen dienen te worden bij het maken van een keuze. Het kiezen voor een betrouwbare partij die goed gereguleerd is, helpt bij het waarborgen, het veilig opslaan en beheren van uw financiële middelen. Een goede reputatie en daarbij voldoen aan de regelgeving zouden bijvoorbeeld meer kunnen meewegen dan de mogelijke kosten.

 • Handelsplatform en technologie: Bij het kiezen voor een broker, makelaar of exchange is het goed om te beoordelen wat de kwaliteit van de aangeboden functionaliteiten zijn van het handelsplatform. Factoren die hierbij vergeleken kunnen worden zijn de mobiele toegankelijkheid, snelheid van uitvoering en beschikbare tools en grafieken.
Tip: Er zijn traders en beleggers die ervoor kiezen om een goede veilige broker met relatief lage transactiekosten te combineren met een extern gespecialiseerd softwareprogramma- of platform. Bij het kiezen van deze combinatie kan het zonde zijn om extra te betalen voor software die de broker zelf aanbiedt, zoals real-time data.
 • Toegang tot markten: Niet alle brokers, makelaars of exchanges bieden toegang tot dezelfde financiële markten. Zorg ervoor dat er gekozen wordt voor een financiële tussenpersoon of instelling die voldoet aan de beleggingsbehoeften en toegang biedt tot specifieke markten of regio’s waarin gehandeld dient te worden.

 • Liquiditeit: Liquiditeit is een belangrijke factor die overwogen en vergeleken kan worden bij het kiezen van een goede broker, makelaar of exchange. Hieronder worden enkele gevolgen van liquiditeit in relatie met een goede liquide financiële tussenpersoon of instelling uitgelicht:
 1. Snelle uitvoering van transacties: Liquiditeit heeft invloed op het snel en efficiënt uitvoeren van transacties. Een financiële tussenpersoon of instelling met een groot actief klantenbestand en gemiddeld veel handelsvolume, vergeleken met andere financiële tussenpersonen of instellingen, hebben over het algemeen een hogere liquiditeit. Een hogere liquiditeit maakt het voor kopers en verkopers mogelijk om sneller en efficiënter transacties uit te voeren.  
 2. Betere prijzen: Een hogere liquiditeit in de markt heeft doorgaans een kleinere spread en gunstigere prijzen voor beleggers. Het gevolg hiervan is minder kosten voor het uitvoeren van transacties voor beleggers.
 3. Lagere slippage: Bij een hogere liquiditeit is er meestal spraken van een lagere slippage. Slippage is bij een transactie het verschil tussen de prijs waarvoor een asset gekocht of verkocht wenst te worden en de daadwerkelijke prijs (uitvoerprijs) waarvoor het verhandeld wordt. Bij een lage slippage liggen de gewenste prijs en uitvoerprijs relatief dicht bij elkaar, gevolg hiervan zijn lagere kosten.
 4. Betrouwbaarheid: De betrouwbaarheid en financiële gezondheid van een gevestigde broker, makelaar of exchange zorgt doorgaans voor veel klanten/gebruikers. Hierdoor is er over het algemeen toegang tot meer liquiditeit en kan de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd worden, zelfs tijdens volatiele marktcondities.
 5. Handelsvolume: Het handelsvolume kan dus in verbinding staan met de betrouwbaarheid en liquiditeit van een broker, makelaar of exchange. Bij een gemiddeld hoog handelsvolume is er vaak spraken van meer aantrekkingskracht voor beleggers om te kiezen voor een bepaalde broker, makelaar of exchange.

  Liquiditeit is dus over het algemeen een belangrijke factor bij het kiezen van een goede broker, makelaar of exchange. Liquiditeit heeft invloed op handelsvoorwaarden, prijzen en de uitvoering van transacties. Uiteraard is liquiditeit niet de enige belangrijke factor, maar wel een goede graadmeter. Er dienen echter meerdere factoren in overweging genomen te worden bij het maken van een keuze.
 • Klantenondersteuning: Eén van de factoren waar rekening mee gehouden kan worden bij het vergelijken is de aangeboden klantenondersteuning. In bepaalde situaties kan een goede klantenservice belangrijk zijn, vooral bij het ondervinden van problemen of situaties waar directe hulp bij nodig is. Voor sommige klanten is een Nederlandstalige klantenservice belangrijk; bij andere is een Engelstalige prima. Hou er rekening mee dat een Nederlandstalige klantenservice soms extra kosten met zich mee kan brengen.
Een weetje: Het gebruik van een franchise broker, makelaar of exchange kunnen meer kosten met zich meebrengen ten opzichte van het moederbedrijf. Een franchise is een afgeleide of dochter onderneming van een andere partij, bijvoorbeeld met een niet-Nederlandstalige klantenservice. Een voorbeeld hiervan is Lynx (Nederlandse klantenservice) die een franchise is van IB “Interactive Brokers” (Engelstalige klantenservice).
 • Geboden services: Aangeboden services kunnen verschillen per broker, makelaar of exchange. Sommige platformen bieden extra diensten aan, zoals beleggingsadvies, educatie, analyses en onderzoeksrapporten. De behoefte aan extra geboden diensten kunnen verschillen per belegger. Een alternatief voor geboden services zijn externe online platformen en websites die vaak los staan van een broker, makelaar of exchange. Deze platformen kunnen een variatie aan gespecialiseerde alternatieven bieden voor aangeboden services, zoals gerichte educatie, beleggingsadviezen, nieuws, sentiment graadmeters, ondersteuning bieden bij fundamentele- en of -technische analyses en nog vele andere mogelijkheden.

 • Minimale stortingsvereisten en accounttypes: Bij sommige brokers, makelaars of exchanges kan er spraken zijn van een minimale stortingsvereiste voor het openen van een rekening. Daarnaast kunnen financiële tussenpersonen of instellingen verschillende accounttypes aanbieden, check of de aangeboden accounttypes passen bij het beleggingsniveau en doelstellingen. Houdt als actieve belegger of trader rekening met de geldende PDT-regelgeving die van toepassing kan zijn.
Tip: Als belegger kunnen er meerdere redenen te bedenken zijn waarom het verstandig zou kunnen zijn om meerdere accounts te openen bij verschillende brokers, makelaars of exchanges. Dit kan enkele voordelen met zich meebrengen, zoals kostenoptimalisatie, spreiding van het kapitaal bij verschillende financiële instellingen, diversificatie, doelgerichte beleggingen en veiligheid.

Het kiezen van een broker, makelaar of exchange die voldoet aan de beleggingsdoelstellingen, persoonlijke voorkeur en aantrekkelijke kosten heeft is niet altijd even makkelijk, zeker niet voor beginnende beleggers. De uitgelichte informatie kan soms voor keuzestress zorgen, wees er van bewust dat deze informatie bedoeld is als hulpmiddel bij het beter begrijpen hoe een broker, makelaar of exchange werkt. Om het makkelijker te maken hebben wij overzicht gemaakt met de belangrijkste verschillen tussen brokers, makelaars en exchanges.