Wat zijn NFT's en de NFT-Markt?

Wat is de NFT Markt?

De NFT markt is de digitale overkoepelende benaming voor de algemene markt waar Non-Fungible Tokens (NFT’s) gekocht, verkocht, verhandeld of uitgegeven kunnen worden. De NFT markt bestaat uit verschillende marktplaatsen met ieder hun specifieke eigenschappen. NFT’s zijn er in verschillende vormen en ze staan ook wel bekend als digitale kunstwerken, unieke tokens of tokenized assets. NFT’s zijn digitale activa die gebruikmaken van en worden uitgegeven op een blockchain, dit is vergelijkbaar met hoe dit bij cryptomunten gebeurd. Een NFT is uniek, heeft een eigen identiteit en zijn onvervangbaar. De uniekheid van NFT’s wordt geverifieerd door het gebruik van slimme contracten die draaien op het blockchain netwerk. NFT’s vertegenwoordigen vaak unieke digitale items of fysieke objecten, zoals verzamelobjecten, muziek, game-items, video’s, kunstwerken en meer.


Hoe werken NFT’s

Hieronder worden enkele van de belangrijkste stappen uitlegt die de algemene werking van de NFT-markt uitlichten:

 • Creatie van NFT's: Digitale objecten of assets worden vaak gemaakt door kunstenaars, ontwerpers of ontwikkelaars. Vervolgens kunnen de creaties het proces in om te tokeniseren naar een volwaardig NFT.
 • Minting van NFT's: De maker van de NFT gebruikt een blockchain voor het minten van zijn nieuwe digitale object. Minting van NFT’s is een proces waarbij een unieke token wordt gemaakt dat specifiek representatief staat voor het digitale object. Een NFT bevat metadata waarin de specifieke eigenschappen en locatie van het digitale object worden opgeslagen, vaak wordt dit opgeslagen op een gedecentraliseerde opslagplaats. De bekendste en meest voorkomende NFT-minting blockchain-netwerken op het moment van schrijven zijn Ethereum, Solana, Polygon, Cardano, Binance Smart Chain en Tezos.
Metadata: Metadata zijn gegevens over gegevens. Het zijn beschrijvende informatie en kenmerken die helpen om gegevens te begrijpen, te organiseren en te beheren.
 • Verkoop op NFT-marktplaatsen: Na de creatie van een NFT kan de maker er voor kiezen om deze op een NFT-marktplaats aan te bieden. Het idee achter dit soort marktplaatsen is het mogelijk maken van handelen in bestaande en nieuw aangeboden NFT’s. Afhankelijk per marktplaats is er de mogelijkheid om zowel met traditionele Fiat-valuta als met cryptocurrency’s te betalen. Enkele van de bekendere NFT- marktplaatsen zijn Crypto.com, Open Sea, Binance, Nifty Gateway, Super Rare, Rareible en KnownOrigin.
 • Veilingen en Biedingen: Soms worden er veilingen gebruikt voor het verkopen van NFT’s. Bij veilingen wordt er vaak tegen elkaar opgeboden. Bij potentiële kopers die tegen elkaar opbieden zal de bieder met de hoogst geboden prijs de NFT kopen. Het is ook mogelijk dat er spraken is van een vaste prijs en er niet geboden hoeft te worden.
 • Transactie op blockchain: Bij het kopen van een NFT worden de transactie en bijbehorende gegevens op het blockchain-netwerk vastgelegd. Op de blockchain zijn deze gegevens onveranderlijk en dienen ze als eigendomsbewijs waarin de nieuwe eigenaar van de NFT geregistreerd staat. 
 • Eigendom en Overdracht: Bij het in bezit hebben heeft de nieuwe eigenaar volledige controle over zijn NFT token. De nieuwe NFT eigenaar heeft hierdoor verschillende mogelijkheden, zoals het verhandelen, veilig opslaan of gebruiken. Afhankelijk van het type NFT kan het digitale object bijvoorbeeld worden tentoongesteld in een virtuele galerij, geïntegreerd in een virtuele wereld of in een blockchain-game.
 • Royalties: Sommige NFT’s maken gebruik van een “Royalties systeem”, dit wil zeggen dat de maker van de NFT een vergoeding ontvangt voor iedere keer dat de NFT verkocht wordt. Voor makers van NFT’s kan dit een manier zijn om te blijven profiteren van een mogelijke waardestijging van hun kunstwerken, zeker bij een hype of als ze in verloop van tijd groeien in populariteit. 
 • Verificatie en Authenticiteit: Blockchain-technologie zorgt ervoor dat de exclusiviteit en echtheid van NFT’s wordt gewaarborgd. NFT’s maken gebruik van een unieke ID code die geregistreerd en geverifieerd wordt door het blockchain-netwerk. De verificatie en authenticiteit worden gedaan door slimme contracten binnen het netwerk.

NFT fees

Bij het gebruik van NFT’s is het goed om op de hoogte te zijn van de verschillende fees, oftewel kosten, die hier bij kunnen horen. Vaak zijn kosten afhankelijk van het type NFT, het specifieke NFT-platform en de handelingen die uitgevoerd worden. Hier worden enkele van de belangrijkste NFT fees uitgelicht:

 • Minting Fees: Dit zijn de kosten die gerekend kunnen worden voor het maken van een nieuwe NFT, ook wel bekend als minting. Afhankelijk van het netwerk dat gebruikt wordt voor het minten van NFT’s kunnen de kosten variëren, daarnaast kan het type NFT ook invloed hebben op de fee.
 • Transaction Fees: Dit zijn kosten die in gerekend worden bij het uitvoeren van NFT transacties. Zowel bij het kopen als verkopen kunnen er kosten worden gerekend voor de transactie op het blockchain-netwerk. 
 • Gas Fees: Dit is een term die gebruikt wordt voor transaction Fees. Deze specifieke term wordt gebruikt op het Ethereum netwerk, maar daarnaast zijn er ook andere netwerken die deze term gebruiken. Gas Fees zijn dus de kosten die betaald moeten worden voor het uitvoeren van transacties en smart contract handelingen. Dit zijn kosten specifiek voor het blockchain-netwerk dat hierbij gebruikt wordt. De betaalde vergoeding wordt vanuit het netwerk uitgekeerd aan de miners of validators die de transacties valideren en de benodigde handelingen uitvoeren die de werking van het netwerk mogelijk maken. Gas Fees worden vaak uitgedrukt in digitale valuta die bij het netwerk horen, voor het Ethereum-netwerk is dit dus ETH. De hoogte van de Gas Fees is vaak afhankelijk van de drukte op het netwerk, de benodigde tijdsduur en complexiteit van de transactie. Gas Fees dragen daarnaast ook bij aan het draaiend houden van het netwerk, het beveiligen en het voorkomen van overbelasting met onnodige transacties.
 • Listing Fees: Dit zijn kosten die gerekend kunnen worden aan de eigenaar die zijn NFT wil vermelden op een marktplaats. De eigenaar wil zijn NFT verkopen en laten opnemen in de aanbiedingen die getoond worden op de marktplaats. 
 • Storage Fees: Er zijn NFT-platformen die kosten in rekening brengen voor het opslaan van een NFT. Deze kosten worden in rekening gebracht voor het stukje metadata van de NF. Om deze data op te slaan is er opslagruimte nodig in de vorm van serverruimte of gedecentraliseerde opslagplaatsen zoals IPFS. 
IPFS: IPFS oftewel “Inter Planetary File System” is een gedecentraliseerd bestandssysteem dat wordt gebruikt voor het opslaan en delen van digitale inhoud in NFT's. Het verbetert de veiligheid en censuurbestendigheid van NFT-bestanden.
 • Royalty Fees: Elke keer als een NFT wordt verhandeld is het mogelijk dat er een royalty fee gerekend wordt. Dit is een bepaald percentage van de verhandelde waarde en is bedoeld voor de originele maker van de NFT.
 • Withdrawal Fees: Bij het verplaatsen naar een nieuwe locatie of het wisselen van eigenaar is het mogelijk dat er een withdrawal fee gerekend wordt. Dit zijn kosten waar rekening mee gehouden moet worden als men de NFT bijvoorbeeld wil verplaatsen van de Hot-wallet naar een externe wallet, ook wel Cold-wallet genoemd. 

Zoals men ziet zijn er aardig wat Fees waar NFT eigenaren mee te maken kunnen krijgen. De kosten kunnen per platform verschillen. Het is daarom ook aan te raden om van te voren goed op de hoogte te zijn van de te verwachte platform kosten. 

 • Bewustzijn van Gas Fees: Wees er van bewust dat gas fees (transactiekosten) op een blockchain-netwerk sterk kunnen variëren. Hoe drukker de activiteit op een blockchain-netwerk is, hoe hoger de gas fees kunnen zijn.


Veilige opslag NFT’s

Het veilig opslaan en bewaren van NFT’s is net als bij cryptocurrency’s een belangrijk onderdeel van de beveiliging. Er zijn enkele specifieke maatregelen die er voor kunnen zorgen dat de veiligheid van de assets zo optimaal mogelijk gebeurd. Het goed en veilig omgaan met de assets die een belegger in bezit heeft, maakt het voor hackers, fraudeurs of andere kwaadwillende personen lastiger om toegang te krijgen. 

Hieronder worden enkele van de belangrijke factoren die betrekking hebben op het optimaal beveiligen van NFT’s uitgelicht:

 • Gebruik een Veilige Wallet: Eén van de basiselementen van beveiliging is het gebruiken van een veilige wallet. Veel wallets kunnen naast cryptocurrency’s ook geschikt zijn voor het veilig opslaan van NFT’s. Er zijn verschillende type wallets, zoals hot-wallets en cold-wallets. De wallets die over het algemeen bekend staan als de veiligste optie is de cold-wallet. Dit is vaak een hardware wallet die niet direct in verbinding staat met het internet. Een hardware wallet komt veel voor in de vorm van een USB-stik en is een fysiek apparaat dat verbonden kan worden met een ander digitaal apparaat dat in verbinding staat met het internet, zoals een telefoon, laptop of desktop. 
 • Maak Back-ups: Het maken van back-up(s) kan bijdragen aan de veiligheid. Maak back-ups van je wallet en bijbehorende privésleutels. Een goede locatie om de back-ups op te slaan kan een externe harde schijf zijn die bewaard wordt op een veilige plek, zonder verbonden te zijn met het internet. Het is ook mogelijk om een back-up te maken op papier. Door een back-up te hebben is de eigenaar beschermd tegen het verlies, door bijvoorbeeld een hardware-storing of andere onvoorziene omstandigheden. Tip: houdt bij het bewaren ook rekening met brandbestendigheid, waterschade en fysieke diefstal.
 • Gebruik Sterke Wachtwoorden en 2FA: Het gebruik van sterke en unieke wachtwoorden helpen bij het beveiligen van je wallet. Naast een wachtwoord is het gebruik van een twee-factor-authenticatie (2FA) een extra beveiligings-laag om toegang te krijgen tot de wallet. Bij 2FA wordt er vaak gebruikgemaakt van een sms-code of authenticatie-app als verificatie.
 • Houd Software Up-to-Date: Het up-to-date houden van software in het algemeen zorgt ervoor dat mogelijke veiligheidsrisico’s zo goed als mogelijk voldoen aan de laatste verbeteringen. Met de focus in dit geval op wallets en andere gerelateerde applicaties.
 • Verlies Privésleutels Niet: Privésleutels zijn een cruciaal element, ze geven je toegang tot beveiligde gebieden en helpen bij het herstellen bij een mogelijk verlies van toegang. Het verlies van privésleutels (toegangscodes) kunnen voor een permanent verlies van toegang tot assets zorgen, zoals wallets waar cryptocurrency’s, NFT’s en andere assets veilig opgeslagen zijn.

 

Verschillende soorten en type NFT’s

NFT’s die kunnen worden verhandeld op de NFT-markt zijn er in verschillende soorten en maten. NFT’s kunnen zowel digitale als fysieke activa vertegenwoordigen en kunnen verschillen per soort. De verschillende soorten NFT’s hebben ieder hun eigen specifieke eigenschappen en doelen waar ze voor gebruikt kunnen worden. Er zijn NFT’s die onder meer dan één van de hieronder genoemde categorieën kunnen thuishoren. 

Hieronder worden enkele van de meest voorkomende verschillende type NFT’s uitgelicht:

 • Digitale kunstwerken: Dit type is een van de bekendere toepassingsmogelijkheden van NFT’s. De makers van de digitale kunstwerken hebben de mogelijkheid om deze te verkopen als NFT’s. Naast de uniekheid van de NFT-token is het digitale kunstwerk ook te onderscheiden op echtheid en het eigendom ervan.
 • Crypto-collecties: Dit type NFT’s worden uitgegeven als digitale verzamelobjecten. Bekende crypto-collectible series zijn CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club (BAYC), CryptoKitties, Decentraland, Mutant Ape Yacht Club, NBA Top Shot-kaarten, Art Blocks Curated, Clone X, Azuki en nog vele andere verzamelbare projecten. Er zijn weinig verschillen tussen digitale en fysieke verzamelobjecten, buiten het feit dat NFT’s veelal digitaal zijn. De verzamelobjecten kunnen worden verzameld, verhandeld of worden tentoongesteld.
 • Virtual Real Estate: Bij dit type NFT’s worden virtuele vastgoed projecten, stukken land of andere eigendommen in online werelden vertegenwoordigd. Enkele bekende van dit soort virtuele werelden die gebruikmaken van NFT’s zijn Decentraland, The Sandbox en andere metaverse projecten. De Virtual Real Estate NFT’s kunnen in de virtuele wereld worden gekocht, verkocht of zelfs verhuurd.
 • In-Game Items: Deze NFT’s worden gebruikt en zijn van toepassing binnen de gaming-industrie. Vaak zijn dit zeldzame In-Game Items die toevoeging kunnen geven aan bepaalde games. De NFT’s kunnen uit verschillende items bestaan, zoals skins, wapens, voorwerpen of andere in-game items. Gamers hebben de mogelijkheid om hun In-Game Items te kopen, verkopen, ruilen, of gebruiken binnen hun favoriete games.
 • Muziek en audio NFT's: Muziek en audio artiesten kunnen dit type NFT’s gebruiken voor het uitgeven van exclusieve muziektracks, concertkaarten of andere audio gerelateerde mogelijkheden. Muziek en audio NFT’s kunnen toegang geven, beloningen opleveren of het stimuleren van fans tot betrokkenheid. Dit is voor zowel de artiesten als hun fans een mogelijkheid om te kunnen profiteren van het succes.
 • Video's en films: NFT’s met betrekking tot video’s en films kunnen door filmmakers en contentmakers gebruikt worden om eigendom en toegang aan hun content te geven. Daarnaast hebben de makers ook de mogelijkheid om op deze manier exclusieve toegang te geven tot releases en distributies aan gebruikers.
 • Licenties en intellectueel eigendom: NFT’s kunnen worden gebruikt voor het verhandelen van licenties en intellectueel eigendom. Bij het kopen en in bezit hebben van dit type NFT, kun je toegang krijgen tot het recht van gebruik van een specifiek stuk inhoud. De toegang kan variëren tot verschillende mogelijkheden, zoals luisterrechten, limited editions, royalties of andere exclusieve inhoud.
 • Sportmemorabilia: Ook wel bekend als sport-verzamelobjecten of sport-collectibles. Deze sport gerelateerde NFT’s kunnen verschillende verzamelobjecten vertegenwoordigen, zoals digitale handtekeningen van beroemde sporters, digitale verzamelkaarten, toegangspassen of lidmaatschappen, exclusieve verkoop items of fantasie-sport NFT’s. Een van de bekendere NFT’s die gekoppeld zijn aan sportmemorabilia zijn NBA Top Shot, NFL All Day en Soccer coin.
 • Goede doelen NFT's: NFT’s kunnen worden gebruikt voor het inzamelen van geld voor goede doelen. Door de verkoop van Goede doelen NFT’s krijgen kopers een unieke digitale activa en steunen ze daarnaast een goed doel. Door het gebruik van blockchain-technologie bij NFT’s kan dit een transparante manier zijn van geldinzameling voor goede doelen.
 • Boeken en literatuur: NFT’s kunnen worden gebruikt door auteurs van boeken en literatuur. Door het uitgeven of verkopen van dit type NFT’s kan er toegang worden gegeven tot speciale edities van boeken of het vertegenwoordigen van literaire werken. Dit is een mogelijkheid tot het creëren van collectors-items voor bijvoorbeeld boekliefhebbers.

 

Verwachte toekomst NFT’s

De toekomst is altijd lastig te voorspellen, echter is de NFT-markt de afgelopen jaren gegroeid en het ontwikkelt zich steeds verder. De technologische ontwikkelingen en veranderingen hebben vaak een directe impact en kunnen snel gaan. Net als bij cryptocurrency’s is bij NFT’s de maatschappelijke acceptatie en het gebruik ervan belangrijk voor het succes. Door de acceptatie en het gebruik van functionaliteiten met NFT’s zullen er steeds meer projecten, organisaties en individuen zijn die zich op de markt begeven en zullen de activiteiten toenemen.

NFT’s bieden nieuwe manieren voor ontwikkelaars en makers om inkomsten te verdienen. Dit kan een stimulans zijn om meer content te maken met als gevolg een groeiende markt. Daarnaast worden NFT’s ook gebruikt als investeringsinstrument en wordt er door beleggers geïnvesteerd in potentiële projecten om op termijn winst te maken.

NFT’s maken gebruik van blockchain-technologie waardoor er een energieverbruik aan gekoppeld is en dit een mogelijk milieu-impact kan hebben. Afhankelijk van het type blockchain-netwerk en het bijbehorende consensusmechanismen zullen de milieu-impact van NFT’s variëren.

 

NFT’s-markt samengevat

de NFT markt heeft de aandacht getrokken van kunstenaars, ontwikkelaars, verzamelaars en beleggers. Het biedt de mogelijkheid tot het creëren van unieke digitale creaties en om deze waarde te geven, auteursrechten te beheren en verschillende andere interactieve toepassingsmogelijkheden. Het heeft een revolutie veroorzaakt die verschillende soorten en type NFT’s tot ontwikkeling hebben gebracht met bijbehorende specifieke mogelijkheden. De NFT markt evolueert snel, er worden continue nieuwe soorten NFT’s, toepassing en nieuwe functionaliteiten ontwikkeld. Het succes en potentie van de vele verschillende projecten kan variëren en is erg afhankelijk van verschillende factoren. Het is aan te raden om goed onderzoek te doen voor men over gaat tot de aankoop van een bepaalde NFT.