Wat zijn crypto Layers?

Wat zijn "Crypto Layers" en hoe werken ze?

Verschillende crypto layers

De lagen waaruit de verschillende cryptocurrency’s kunnen bestaan, worden uitgelegd aan de hand de twee hoofdvoorbeelden. De twee hoofdvoorbeelden zijn opgedeeld in: “Opbouw crypto-lagen” en “Crypto Layers 1, 2 en 3”. Om hier duidelijkheid over te scheppen hebben we alle lagen uitgelegd aan de hand van hun specifieke kenmerken. Het is mogelijk dat er veel overeenstemming is tussen beide hoofdvoorbeelden, dit is ter verduidelijking:


Opbouw crypto-lagen

Cryptocurrency’s zijn opgebouwd uit verschillende “Layers” ook wel lagen genoemd. De verschillende lagen hebben ieder een eigen doel en functie, alle lagen samen maakt het een functionerende cryptocurrency’s.

Hier zijn enkele van de bekendste en meest voorkomende lagen van cryptocurrency’s uitgelicht:

  • Protocol layer: Dit is de laag die de basis vormt van de cryptovaluta. Deze basis laag bestaat uit fundamentele regels en procedures die het creëren, verifiëren en bevestigen van transacties mogelijk maakt. Voorbeelden van deze protocollen zijn Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Bitcoin (BTC) en andere vergelijkbare protocollen.
  • Network layer: De netwerk laag bestaat voornamelijk uit het element communicatie, waarbij peer-to-peer communicatie een veel voorkomend gebruikte technologie is. Deze laag maakt het mogelijk om transacties te verifiëren en vast te leggen in de blockchain of een vergelijkbaar type netwerk.
  • Application layer: Dit type laag staat ook wel bekend als toepassing laag. Deze laag bevat de software-applicaties die specifieke functies bieden. Deze applicaties draaien bovenop het protocol van de cryptovaluta en zijn bijvoorbeeld wallets, gedecentraliseerde applicaties (DApps) en handelsplatformen.
  • Governance layer: Dit is de laag die wordt gebruikt voor het maken van beslissingen die invloed hebben op toekomstige ontwikkeling van de cryptovaluta, zoals nieuwe functies en software upgrades. Deze laag bestaat uit processen en procedures die van toepassing zijn op het type van de cryptocurrency’s.
  • Security layer: Dit is de laag die ook wel bekend staat als de beveiliging laag. In deze laag zijn de technologieën en procedures opgenomen die worden gebruikt voor het beschermen tegen hacks, aanvallen en andere beveiligingssituaties.


Crypto Layers 1, 2 en 3 - De Bouwstenen van Cryptocurrency’s

Cryptovaluta zijn opgebouwd uit een combinatie van complexe technologieën en bestaat uit verschillende lagen. Ieder van de hier onder benoemde lagen spelen een cruciale rol in het goed en veilig functioneren van een cryptovaluta-ecosysteem:

  • Layer 1: De fundatie van cryptocurrency’s: Laag één wordt ook wel protocol laag genoemd, deze laag vormt de basis van elke cryptovaluta. In deze kern zijn de fundamentele regels en procedures opgenomen die het mogelijk maken transacties te creëren, verifiëren en bevestigen. In het protocol staan verschillende belangrijke elementen vermeld, zoals hoe nieuwe munten gecreëerd worden, transacties worden geverifieerd en hoe er consensus wordt bereikt binnen een netwerk. Consensus staat voor het bereiken van een overeenkomst of akkoord waarbij er wordt voldaan aan de protocollen. Layer 1 zorgt ervoor dat er bij cryptocurrency’s veiligheid, betrouwbaarheid en basisfunctionaliteit wordt gewaarborgd.  
  • Layer 2: Schaalbaarheid en oplossingen voor groei: Laag twee zijn een aanvulling en gebouwd op de fundaties van laag één. Laag twee is ontworpen om bij te dragen aan de verschillende uitdagingen van cryptovaluta en blockchain technologie, een van de belangrijkste hiervan is schaalbaarheid. Binnen laag twee wordt er gewerkt aan de behoefte van snellere transacties en lagere kosten. Cryptocurrency’s hebben een eigen basis wat laag twee betreft en door samenwerking met verschillende technologieën is het mogelijk om andere bestaande technologie te kopellen aan het netwerk. Door het koppelen van technologie is het mogelijk om snellere off-chain transacties mogelijk te maken zonder de blockchain te belasten. Oplossingen en ontwikkelingen voegen een belangrijke bijdragen aan layer 2, het vergroot de schaalbaarheid en daarmee de prestaties van de cryptocurrency’s.
  • Layer 3: Praktische toepassingen voor gebruikers: Laag drie is als het ware de schil die om laag 1 en 2 zit, deze laag wordt ook wel applicatie-laag genoemd. Dit is de laag die zichtbaar is voor de gebruikers. Op deze laag zijn de handelsplatformen, wallets, gedecentraliseerde applicaties (DApps) en andere diensten gebouwd. De applicaties draaien bovenop en aan de hand van de protocollen van laag één. Daarnaast wordt er ook geprofiteerd van de veiligheid en basisfunctionaliteit. Layer 3 brengt de cryptocurrency’s als het ware tot leven en toegankelijk voor gebruikers. Het stelt gebruikers in staat om via deze laag toegang te krijgen tot het gebruik van slimme contracten, het uitvoeren van financiële transacties en geeft andere diverse mogelijkheden
  • Werking van alle lagen samen: De kunst van deze lagen is dat ze goed met elkaar samenwerken en vloeiend in elkaar overlopen. Iedere laag heeft een specifieke rol die samen de cryptocurrency’s waarde geven en functioneel maken. De samenwerking tussen de verschillende lagen geeft het ecosysteem schaalbaarheid, veiligheid en geeft gebruikers praktische toepasbaarheid.