Belangrijke eigenschappen van cryptocurrency's

Enkele belangrijke algemene eigenschappen van cryptocurrency’s samengevat

Niet-fysieke aard: Een eigenschap van cryptocurrency’s is dat het een valuta is in een digitale vorm, dit zonder gebruik te maken van fysieke bankbiljetten of munten. Deze digitale valuta’s worden opgeslagen in digitale wallets en kunnen digitaal worden verzonden en ontvangen.

Anonimiteit en privacy: Niet alle type cryptocurrency’s bieden volledige anonimiteit, echter biedt een deel van de digitale munten wel een bepaalde vorm van privacy bij transacties. De type cryptocurrency’s die de focus op anonimiteit en privacy hebben, lopen ook tegen uitdagingen aan. Bij anonimiteit en privacy zijn de grootste uitdagingen witwassen, terrorisme financiering en andere illegale praktijken, dit zijn activiteiten waar regelgevers veel aandacht aan besteden.

Wereldwijde toegankelijkheid: Cryptocurrency’s kunnen wereldwijd worden gebruikt en ondervinden weinig beperkingen omtrent landsgrenzen. Echter kunnen de wet en regelgeving wel verschillen per land en regio, dit is iets om rekening mee te houden. De wereldwijde toegankelijkheid van cryptocurrency’s heeft er toe geleid dat er een toenemende mate van interesse is ontstaan. Bij het gebruik van cryptocurrency’s is er in de basis alleen een goede internet verbinding nodig, dit kan het voor mensen aantrekkelijk maken, vooral in regio’s die beperkte toegang hebben tot traditionele financiële diensten.

Beperkte aanbod: Bij veel cryptocurrency’s projecten is een maximum vastgesteld aan het aanbod van de gerelateerde munten. Dit heeft als gevolg dat er vaak een maximum aanbod is en er een limiet is aan het totaal aantal munten dan in omloop is en dat gebruikt kan worden. Het gevolg hiervan is een mogelijke invloed op de waarde van een cryptovaluta, daarnaast is dit een eigenschap die tegenwicht kan bieden tegen inflatie.

Open-source ontwikkeling: Dit is een belangrijke factor die bijdraagt aan de cryptomarkt in het algemeen. Vele crypto-projecten maken gebruik van open-source software, hieronder worden enkele van de belangrijkste eigenschappen hiervan uitgelicht:

  • Krachtige drijfveer voor snelle ontwikkelingen: Open-source ontwikkeling draagt bij aan de snelle groei van de cryptomarkt en bijbehorende projecten.
  • Toegankelijkheid van broncode: Met open-source software is de broncode van een cryptovaluta-project openbaar en toegankelijk voor iedereen. Dit betekent dat ontwikkelaars de code kunnen bekijken, aanpassen en bijwerken.
  • Transparantie en gemeenschapsbijdragen: Open-source software bevordert transparantie en stelt de gemeenschap in staat om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van het project. Hierdoor kunnen een brede groep mensen meewerken aan het verbeteren van cryptocurrency’s en bijbehorende technologieën.
  • Uitdagingen op het gebied van beveiliging: Hoewel open-source ontwikkeling tal van voordelen biedt, brengt het ook uitdagingen met zich mee, vooral op het gebied van beveiliging. Omdat de broncode openbaar is, kunnen kwetsbaarheden gemakkelijk worden geïdentificeerd en worden misbruikt als ze niet adequaat worden aangepakt.

Deflatie en cryptocurrency’s

Er zijn cryptocurrency’s die gebruikmaken van mechanismen die voor deflatie kunnen zorgen. Door het gebruik van deze technieken kunnen er situaties ontstaan waarbij het totale aanbod van de uitgegeven cryptomunten afneemt, of minder snel groeit, dan de vraag ernaar. Het gevolg bij cryptocurrency’s die gebruikmaken van ingevoerde deflatie mechanismen, is dat ze hierdoor in verloop van tijd een mogelijke stijging in waarde kunnen ondervinden. Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie, bij inflatie neemt het aanbod van een valuta toe met als mogelijk gevolg een daling in waarde. Hieronder worden enkele van de verschillende mechanismen uitgelicht die deflatie tot gevolg kunnen hebben bij cryptocurrency’s:

  • Vaste aanbodlimiet: Er zijn cryptocurrency’s die gebruikmaken van een protocol met een vast ingebouwd munten-aanbod. Bitcoin en Litecoin zijn hier goede voorbeelden van, uiteraard is per project uniek hoeveel munten er uit staan. Om een globaal beeld te geven van deze coins is het aanbodlimiet voor Bitcoin 21 miljoen munten en voor Litecoin 84 miljoen. Bij cryptocurrency’s die gebruikmaken van een ingebouwd maximum aanbodlimiet, is het een feit dat bij een toenemende vraag het aanbod niet kan toenemen. Door het niet kunnen toenemen van het aanbodlimiet ontstaat er dus een vorm van deflatie en is er bij een hoge vraag naar de munteenheid schaarste. Toenemende schaarste zorgt, in combinatie met een beperkt aanbodlimiet, voor een mogelijke prijsstijging.
  • Verbrandingsmechanismen: Cryptocurrency’s die gebruikmaken van een verbrandingsmechanismen, ook wel bekend als een “Burning protocol”, hebben ook te maken met een vorm van deflatie. Bij verbrandingsmechanismen wordt er een deel van de munten vernietigd bij iedere transactie. Er kan bij dit type verbrandingsmechanisme gekozen worden om op alle transacties een burn rate toe te passen of alleen bij specifieke transacties. Door het gebruik van een verbrandingsmechanismen is het mogelijk dat het totale aanbod van cryptocurrency’s in de loop der tijd verminderd.
  • Vraag en aanbod: Bij een constante toename van een cryptocurrency’s, waarbij het aanbod niet even snel meegroeit, is het mogelijke gevolg prijsstijging en een vorm van deflatie. Er zijn verschillende scenario’s te bedenken waarbij dit het geval zou kunnen zijn, zoals speculatie, toenemend gebruik of andere factoren die de vraag stimuleren.
  • Variabel aanbod: Niet alle cryptocurrency’s hebben een deflationair beleid. Sommige hebben een variabel aanbod waarbij er geen aanbodlimiet is, wat inflatie kan veroorzaken als er constant nieuwe munten worden gecreëerd.

Bij deflatie bij cryptocurrency’s kunnen zowel positieve als negatieve gevolgen horen. Het vooral positieve effect voor beleggers is de mogelijkheid om te profiteren van waardestijging. Echter kan het negatieve effect van deflatie de munteenheid belemmeren in zijn gebruik. Beleggers zullen de digitale valuta minder snel gaan uitgeven bij een lange termijn verwachting van prijsstijging, het gevolg een digitale valuta die een beperkte functionaliteit als betaalmiddel heeft.

Cryptocurrency’s staan over het algemeen bekend als een zeer potentiële transformatiemogelijkheid voor de financiële wereld. Daarnaast wordt het gezien als potentiële uitdager van traditionele machtsstructuren en biedt het nieuwe financiële mogelijkheden binnen de financiële wereld. In de kern is decentralisatie één van de belangrijke factoren die transparantie en vertrouwen kunnen vergroten, zonder afhankelijk te zijn van een centrale autoriteit zoals een bank.