Wat is een aandeel?

Alles over Aandelen: Definitie, Werking, Soorten en Belang voor Beleggers

Aandelen zijn een eigendomsbelang in een bedrijf en een belangrijk onderdeel van de financiële markten en algehele economie. Aandelen geven aandeelhouders het recht om mee te delen in de winst en waarde van het bedrijf. Bij het aankopen van aandelen ben je aandeelhouder en een stukje mede-eigenaar van het bedrijf. Er kunnen verschillende reden zijn waarom bedrijven aandelen uitgeven, zoals het ophalen van kapitaal, naamsbekendheid en het versterken van het bedrijfsimago.

Aandelen bewegen door de prestaties van het bedrijf, waarbij de economie en marktcondities een belangrijke rol spelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld financiële prestaties, economische trends, politieke gebeurtenissen en verandering in de sectoren of industrieën. Net als bij andere financiële markten staan de “vraag en aanbod” centraal bij de prijsbewegingen die aandelen ondervinden.


Wat Zijn Aandelen?

Aandelen vertegenwoordigen een eigendomsbelang in een bedrijf. Bij het aankopen en bezitten van aandelen, bezit je dus in feite een klein deel van dat bedrijf. Aandelen staan ook wel bekend als "equity" en de houders van aandelen worden aangeduid als "aandeelhouders".

Wat zijn Aandelen en hoe werken ze?

Verschillende Soorten Aandelen

Aandelen komen in verschillende vormen en maten voor, waarbij de meest voorkomende gewone aandelen en preferente aandelen zijn.

 • Gewone aandelen geven de aandeelhouders het recht om te stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen en bieden hen een deel van de bedrijfswinsten, meestal uitgekeerd als dividenden.
 • Preferente aandelen daarentegen geven geen stemrecht, maar hebben wel voorrang bij het ontvangen van dividenden en de terugbetaling van geïnvesteerd kapitaal als het bedrijf wordt geliquideerd.

Meer weten over verschillende soorten aandelen en type aandelen? Lees dan dit artikel: Verschillende Soorten Aandelen: Uw Complete Gids voor Beleggen. Hier zullen we dieper ingaan op het beschrijven van de meest voorkomende soorten en type aandelen zoals groeiaandelen, waarde aandelen, Blue-Chip aandelen, penny stocks, aandelen met en zonder stemrecht, etc.


Opbouw van aandelen

Aandelen zijn opgebouwd en kunnen bestaan uit meerdere aspecten. Hieronder zullen we de verschillende elementen uitlichten om een beter inzicht te krijgen in de opbouw van aandelen:

 • Naam van het bedrijf: Een beursgenoteerd bedrijf waarin geïnvesteerd wordt heeft altijd een naam.
 • Ticker-symbool: De Ticker van een beursgenoteerd bedrijf is een uniek symbool dat representatief staat voor het bedrijf en gebruikt wordt om het bedrijf op de beurs te identificeren. Vaak is het Ticker-symbool een afkorting van de bedrijfsnaam, echter hoeft dit niet altijd het geval te zijn.
 • Aantal aandelen: Een beursgenoteerd bedrijf heeft een totale hoeveelheid uitgegeven aandelen. De benaming Float staat voor het aantal beschikbare uitgegeven aandelen voor beleggers. De hoeveelheid uitgegeven aandelen van een bedrijf kunnen variëren, afhankelijk van het kapitaal dat is uitgegeven en de bedrijfsstructuur. Het totale aantal uitstaande aandelen bepaalt de omvang van het aandelenkapitaal van een bedrijf. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij een Split of Reversal-split kunnen plaatsvinden, hierdoor zal de hoeveelheid aandelen veranderen.
 • Nominale waarde: De nominale waarde van een aandeel staat voor een vaste waarde per aandeel die is vastgesteld bij de uitgifte. De nominale waarde en de werkelijke marktwaarde van een aandeel kunnen verschillen. Dit verschil kan ontstaan door vraag en aanbod, de prestaties van een bedrijf en verandering in marktcondities.
  Hoe zijn aandelen opgebouwd?
 • Dividend: Er zijn aandelen die het recht kunnen geven op dividenduitkeringen, afhankelijk of het bedrijf hier voor kiest. Dividend zijn winstuitkeringen die het bedrijf aan zijn aandeelhouders kan doen op basis van de bedrijfsprestaties die behaald worden.
 • Stemrecht: Aandeelhouders kunnen stemrecht hebben, hiermee hebben ze het recht om te stemmen op belangrijke bedrijfsaangelegenheden. Bedrijfsaangelegenheden waar op gestemd kan worden, zoals de benoeming van bestuurders of het geven van goedkeuring van belangrijke beslissingen op een aandeelhoudersvergadering. De kracht van de stem kan per  aandeelhouder verschillen en afhangen van het aantal aandelen dat in bezit is.
 • Aandeelhoudersregister: Het bedrijf dat de aandelen heeft uitstaan houdt een aandeelhoudersregister bij. Hierin staan een aantal gegevens vermeld van aandeelhouders zoals de namen, aandelenposities en andere relevante gegevens. Dit register helpt bedrijven bij het bijhouden van de eigendom van de aandelen en het overzicht voor communicatie met de aandeelhouders.
 • Aandelenklasse: Aandelen kunnen onderverdeeld worden in meerdere klassen, zoals gewone aandelen, aandelen zonder stemrecht en preferente aandelen. Het is mogelijk dat bedrijven gebruikmaken van meerdere klassen aandelen. De eigenschappen van deze klassen kunnen verschillen van elkaar op het gebied van rechten, dividenduitkeringen en stemrecht.

Samengevat: De bovengenoemde elementen zijn onderdeel van de aandelenstructuur. Het aantal aandelen, de aandeelhouders die ze bezitten, de rechten en voorrechten die eraan verbonden zijn, vormen samen de eigendomsverdeling en governance van een bedrijf.


Hoe Werken Aandelen?

Aandelen werken net als vele andere financiële instrumenten volgens het principe van vraag en aanbod op de aandelenmarkt. Bedrijven geven aandelen uit om kapitaal op te halen om te kunnen investeren in groei, uitbreiding of een andere specifieke reden. Investeerders kunnen deze aandelen kopen in de hoop dat hun waarde zal stijgen, zodat ze later met winst kunnen verkopen of rendement kunnen maken met dividend.

Uitgifte van Aandelen

Wanneer een bedrijf voor het eerst aandelen uitgeeft, gebeurt dit doorgaans via een beursgang, beter bekend als een Initial Public Offering (IPO). Tijdens een IPO worden de aandelen beschikbaar gesteld aan het publiek, waardoor het bedrijf in staat is om kapitaal aan te trekken. Na de IPO worden de aandelen verhandeld op de secundaire markt, zoals de Amsterdamse Effectenbeurs (AEX), S&P500 (SPY) of ieder andere aandelenmarkt.

Wat is een Initial Public Offering (IPO)?

Handel in Aandelen

De handel in aandelen vindt plaats op de aandelenmarkten. Beleggers kopen en verkopen aandelen via beurzen, zoals de New York Stock Exchange (NYSE), AEX of DAX. De prijs van een aandeel wordt bepaald door de markt, op basis van factoren zoals bedrijfsresultaten, economische indicatoren, marktcondities en wereldwijde gebeurtenissen.

Dividend en Winst

Bedrijven keren vaak een deel van hun winst uit aan aandeelhouders in de vorm van dividend. Dit kan een vaste of variabele betaling zijn, afhankelijk van de winstgevendheid van het bedrijf. Dividenden vormen een belangrijk onderdeel van het rendement op aandelenbeleggingen.


Aandelen en Dividend

Aandelen en dividend gaan vaak hand in hand, echter is het niet zo dat ieder beursgenoteerd bedrijf dividend uitkeert. Veel beleggers kiezen specifiek voor dividend aandelen vanwege de potentiële dividendinkomsten. Aandelen met dividend zijn aandelen die regelmatig een deel van de winst van het bedrijf uitkeren aan de aandeelhouders. Aandelen met hoog dividend bieden vaak hogere uitkeringen, wat aantrekkelijk kan zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een stabiele inkomensstroom.

Wat is dividend bij aandelen?

Aandelen met Hoog Rendement

Aandelen met hoog rendement zijn aandelen waarvan wordt verwacht dat ze aanzienlijke winsten opleveren, zowel door waardestijging als door dividenduitkeringen. Deze aandelen zijn vaak te vinden in groeiende sectoren zoals technologie en gezondheidszorg. De intrinsieke waarde van een aandeel en de vraag of een aandeel ondergewaardeerd of overgewaardeerd is, kan worden bepaald met behulp van fundamentele analyse en technische analyse.


Waarom Beleggen in Aandelen?

Aandelen kunnen een aantrekkelijk investeringsinstrument zijn vanwege hun potentieel voor hoge rendementen, echter is het ook goed om te begrijpen dat er risico’s gepaard gaan met het beleggen in aandelen. Hier zijn enkele redenen waarom beleggers vaak voor aandelen kiezen:

 • Kapitaalgroei: Aandelen kunnen in waarde stijgen, waardoor beleggers hun investering kunnen laten groeien. Dit betekent dat je aanvankelijke investering meer waard kan worden na verloop van tijd.
 • Dividendinkomsten: Veel bedrijven keren regelmatig een deel van hun winst uit aan aandeelhouders in de vorm van dividenden. Deze dividenduitkeringen kunnen een stabiele en betrouwbare bron van inkomsten vormen.
 • Diversificatie: Door in aandelen te beleggen, kunnen beleggers hun portefeuille spreiden over verschillende sectoren en regio's. Deze diversificatie helpt om het risico te verminderen, omdat de prestaties van verschillende aandelen niet altijd aan elkaar gekoppeld zijn.
 • Eigenaarschap en stemrecht: Wanneer je aandelen bezit, heb je een stukje eigendom in het bedrijf. Dit geeft je niet alleen een aandeel in de winsten, maar ook stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen, waardoor je kunt meebeslissen over belangrijke bedrijfsbeslissingen en strategische richtingen.

Risico's van Aandelenbeleggingen

Hoewel aandelen aanzienlijke voordelen kunnen bieden, brengen ze ook risico's met zich mee. Aandelen kunnen volatiel zijn, hierbij zal de waarde kunnen bewegen door marktschommelingen, verandering marktcondities en bedrijfsspecifieke factoren. Het is belangrijk dat beleggers zich bewust zijn van deze risico's en een gediversifieerde portefeuille opbouwen om het risico te spreiden. Het kan erg waardevol zijn om een cursus te volgen of zelf goed onderzoek te doen voor men begint te investeren op de financiële markten.

Om beginnende beleggers te kunnen helpen hebben wij enkele gratis e-boeken geschreven over beleggen en traden op de verschillende financiële markten waaronder de aandelenmarkt. Meer weten download gratis onze e-boeken en maak gebruik van de ingebouwde stappenplannen.

Overzicht alle boeken van Investing Nomads | Beginnen met beleggen en traden

Slim beginnen met Beleggen

Slim beginnen met Traden


Aandelen en Belasting

Bij het beleggen in aandelen is het belangrijk om rekening te houden met belastingaspecten. Aandelen en belasting zijn nauw met elkaar verbonden, aangezien beleggers belasting moeten betalen over zowel dividendinkomsten als vermogenswinsten. De belastingtarieven kunnen variëren afhankelijk van het land en de individuele financiële situatie. In Nederland zijn de afgelopen jaren behoorlijk wat veranderingen doorgevoerd, en de komende jaren zullen de belastingen op beleggingen, waaronder aandelen, mogelijk verder veranderen.


Aandelen en Obligatie Verschil

Een veelgestelde vraag onder beleggers is: wat is het verschil tussen aandelen en obligaties?

Aandelen of obligatie, wat moet je kiezen? Het belangrijkste verschil is dat aandelen eigendom in een bedrijf vertegenwoordigen, terwijl obligaties schuldinstrumenten zijn. Obligatiehouders lenen geld aan een bedrijf of overheid en ontvangen rente, terwijl aandeelhouders profiteren van winstuitkeringen en waardestijgingen van de aandelen.


Hoe Aandelen Kopen?

Hoe aandelen kopen? Dit is een cruciale vraag voor beginnende beleggers. Aandelen kunnen worden gekocht via beleggingsrekeningen bij banken of online brokers. Het proces omvat meestal het openen van een beleggingsrekening, het storten van geld en het plaatsen van een kooporder voor de gewenste aandelen. Het kan soms lastig zijn om een juiste en goede broker te vinden die aansluit bij de eigen persoonlijke behoeften. Wij hebben mede om deze reden grondig onderzoek gedaan en de beste brokers vergeleken met elkaar. Meer weten over onze vergelijkingsoverzicht klik dan op deze link: Aandelen brokers vergelijken.


Wanneer Aandelen Kopen en Verkopen?

Het juiste moment om aandelen te kopen of te verkopen kans soms best lastig zijn en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals markttrends, economische vooruitzichten en persoonlijke financiële doelen.

Wanneer kopen of verkopen aandelen?

Wanneer Aandelen Kopen?

Wanneer aandelen kopen? Idealiter koop je aandelen wanneer ze ondergewaardeerd zijn, wat betekent dat de marktprijs lager is dan de intrinsieke waarde van het bedrijf. Dit vereist vaak gedegen onderzoek en analyse.

Wanneer Aandelen Verkopen?

Wanneer aandelen verkopen? Verkopen kan verstandig zijn wanneer de aandelen overgewaardeerd zijn, wanneer je investeringsdoelen zijn bereikt of wanneer de fundamentele situatie van het bedrijf verslechtert. Ook kan het nodig zijn om te verkopen om de portefeuille in balans te houden of om winst te nemen.

Moeite met het bepalen van het koop- en/of verkoopmoment van aandelen?

Het vinden van de juiste aandelen kan een lastige klus zijn, vooral gezien het enorme aanbod van verschillende aandelen en aandelenmarkten. Het juist timen van de koop en verkoop om een optimaal rendement te behalen, is nog moeilijker.

Een handige oplossing kan het gebruik van ETF's (Exchange Traded Funds) zijn, omdat deze een gespreide belegging bieden en daarmee het risico verminderen. ETF's maken het mogelijk om in een breed scala van aandelen te beleggen zonder dat je individuele aandelen hoeft te selecteren.

Om dit proces te vergemakkelijken voor zowel beginnende als meer ervaren beleggers en traders, kan het verstandig zijn om je vaardigheden verder te ontwikkelen. We hebben een overzicht samengesteld van goede educatiemogelijkheden voor onze bezoekers op het gebied van aandelen. Neem eens een kijkje op onze vergelijkingspagina’s voor een handig overzicht van de verschillende mogelijkheden: Aandelen Educaties.

Andere belangrijke aspecten van aandelen

Naast de specifieke kenmerken en eigenschappen van aandelen zijn er nog vele andere belangrijke aspecten die kunnen helpen bij het begrijpen van aandelen. Hier zijn enkele aspecten, zoals bedrijfsanalyse, risicobeoordeling, beurs- en marktcondities, analytische hulpmiddelen, regelgeving en rapportage en diversificatie uitgelegd:

Wat zijn belangrijke aspecten bij aandelen?

 • Bedrijfsanalyse: Het doen van een grondige analyse in een bedrijf voor de aankoop van aandelen is essentieel. Bij het doen van een goede bedrijfsanalyse wordt er gekeken naar aspecten, zoals bedrijfsprestaties, financiële gezondheid, groeipotentieel, managementteam, concurrentiepositie, de algemene bedrijfsstrategie en of roadmap. Door een goed begrip te hebben van de bedrijfssituatie, sector en industrie kan dit helpen bij het inschatten van de aantrekkelijkheid qua investeren in het aandeel.
 • Risicobeoordeling: Het investeren in aandelen is niet zonder risico’s, daarom is het aan te raden om de risico’s goed in beeld te brengen. Door risico´s in beeld te brengen is het makkelijker om een risicobeoordeling te doen. Voor de fundamenten van een risicobeoordeling zijn factoren zoals marktrisico´s, bedrijfsspecifieke risico´s, economische en marktcondities belangrijk. Dankzij een goede risicobeoordeling is het mogelijk om inzicht te krijgen welke risico’s en hoeveel invloed risico’s kunnen hebben op de prestaties en het potentiële rendement van het aandeel.
 • Beurs en marktcondities: Het begrijpen van de specifieke eigenschappen van een beurs en de algemene marktcondities zijn belangrijk. Factoren zoals marktsentiment, handelsvolume, volatiliteit, liquiditeit en markttrends kunnen allemaal van invloed zijn op de prijsvorming en handelsomstandigheden van aandelen. Ook is het handig om te begrijpen of de beurs zich in een bullmarkt of bear markt bevindt.
 • Analytische hulpmiddelen: Door het gebruiken van analytische hulpmiddelen en technieken is het mogelijk voor een belegger om goede inzichten te krijgen. De combinatie van een bedrijfsanalyse, fundamentele analyse (FA) en technische analyse (TA) kan een krachtig en overzichtelijk beeld geven van de mogelijke potentie in het aandeel. Door het gebruiken van deze analytische hulpmiddelen is het mogelijk om trends te identificeren, van financiële prestaties te evalueren en het aandeel te vergelijken met concurrenten of vergelijkbare bedrijven in de industrie. Naast de al benoemde analytische hulpmiddel kan het bepalen van het risicomanagement, risk/reward (R/R) en risk unit (RU) ook verstandig zijn om succes te behalen.
 • Regelgeving, rapportage, earnings en openbaarmakingsverplichtingen: Het helpt aandeelhouders door op de hoogte te zijn van de regelgeving en het begrijpen van rapportagevereisten van beursgenoteerde bedrijven. Dit houdt in het volgen van earnings, kwartaal- en jaarverslagen, het begrijpen van de openbaarmakingsverplichtingen van het bedrijf en het op de hoogte blijven van eventuele veranderingen in de regelgeving die van invloed kunnen zijn op de aandelen.


Earnings, kwartaalverslagen en jaarverslagen zijn financiële documenten die impact kunnen hebben op de aandelen van het bedrijf dat ze uitgeeft. Deze documenten worden gebruikt om informatie over de prestaties en financiële situatie van het beursgenoteerde bedrijf weer te geven. Deze termen verschillen van elkaar in tijdspanne en specifieke informatie die ze bevatten.Earnings (winst)

De winst die een beursgenoteerd bedrijf maakt wordt kenbaar gemaakt via de earnings. Earnings kunnen worden gepresenteerd voor een bepaalde periode, zoals een kwartaal, een half jaar of een volledig jaar. In essentie zijn earnings een maatstaf die de financiële situatie van een bedrijf in termen van winstgevendheid weergeeft. Bij het presenteren van de winst van het bedrijf zijn de kosten zoals belastingen en andere uitgaven er al vanaf gehaald. Vaak zijn earnings opgenomen in kwartaal- en jaarverslagen.

 • Kwartaalverslagen: Een kwartaalverslag is een financieel rapport of verslag dat ieder kwartaal wordt gepubliceerd door een beursgenoteerd bedrijf. In het kwartaalverslag staan de financiële resultaten, prestaties van het bedrijf tijdens het specifieke kwartaal en belangrijke overige informatie. Een aantal belangrijke punten die worden weergegeven in een kwartaalverslag zijn omzet, winst, kosten, cashflow, belangrijke gebeurtenissen en toelichting op de gepubliceerde financiële cijfers.
 • Jaarverslagen: Een jaarverslag geeft een samenvatting weer van de financiële en operationele prestaties van het bedrijf gedurende het hele jaar (boekjaar). Dit uitgebreide verslag bevat een overzicht van de financiële overzichten, toelichting op de financiële cijfers, bedrijfsactiviteiten, managementverslagen met analyses en informatie over de bestuursstructuur en governance.

Wat zijn Earnings bij aandelen?

Samengevat: bij de earnings van een beursgenoteerd bedrijf wordt de winst of het verlies weergegeven, bij kwartaalverslagen de informatie over prestaties gedurende het specifieke kwartaal, en een jaarverslag geeft een overzicht van de financiële en operationele prestaties gedurende het hele boekjaar.

Openbaarmakingsverplichtingen

Dit zijn verplichtingen waar een bedrijf met aandelen wettelijk aan moet voldoen en omvat regelgeving die een bedrijf moet naleven bij het verstrekken van relevante en tijdige informatie aan investeerders, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Per rechtsgebied kunnen de verplichtingen verschillen, hieronder worden ze uitgelegd:

 • Financiële verslaglegging: Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om regelmatig financiële rapporten, zoals jaarrekeningen en kwartaalverslagen, te publiceren om de financiële positie, resultaten en kasstromen van het bedrijf bekend te maken aan het publiek.
 • Materiële gebeurtenissen: Bedrijven hebben de verplichting bij belangrijke gebeurtenissen om onmiddellijk informatie en/of materiele gebeurtenissen te melden. Het zijn gebeurtenissen die een mogelijke impact op het bedrijf kunnen hebben en daarmee ook op aandeelhouders, zoals fusies, overnames, grote contracten, faillissementen of rechtszaken. De openbaarmaking van dit soort gebeurtenissen kan een aanzienlijke impact hebben op de financiële situatie of het bedrijfsmodel.
 • Bestuur en corporate governance: Bedrijven moeten transparantie bieden over de samenstelling van bestuur, bonussen en beloningsbeleid en andere corporate governance-gerelateerde kwesties. Dit geef aandeelhouders inzicht in de bedrijfsvoering en dit waarborgt transparantie.
 • Insider trading en marktmanipulatie: Bedrijven hebben de verplichting om er voor te zorgen dat er niet gehandeld wordt met voorkennis. Het is niet toegestaan om op basis van niet-openbare informatie te handelen. Bestuurders, werknemers en andere betrokkenen zijn verplicht zich te houden aan de regels met betrekking tot handel met voorkennis.

Aan de basis van de openbaarmakingsverlichting liggen de kernwaarden als het waarborgen van transparantie, vertrouwen en integriteit. Openbaarmakingsverplichting zorgt voor een eerlijke en gelijke behandeling van beleggers. Beleggers zijn op die manier in staat om weloverwogen geïnformeerde beslissingen te nemen en dit voorkomt dat informatie wordt achtergehouden of niet tijdig bekend wordt.


Aandelen Conclusie samengevat

Aandelen zijn onderdeel van de aandelenmarkt en zijn er in verschillende soorten en maten. Het begrijpen van aandelen, inclusief hun doel, werking en mogelijkheden, is cruciaal voor elke belegger en trader. Dit begrip vergt voortdurende educatie en grondig onderzoek, waarbij de beschikbare tijd een belangrijke factor is. Het maken van de keuze tussen zelf beleggen en professioneel advies inwinnen is daarbij van groot belang.

Aandelen bieden beleggers de mogelijkheid om hun vermogen te laten groeien en inkomsten te genereren. Door deze begrippen goed te begrijpen, kunnen beleggers weloverwogen beslissingen nemen en hun financiële doelen bereiken. Het is raadzaam om altijd gedegen onderzoek te doen en, indien nodig, deskundig advies in te winnen bij financiële professionals.

Met de juiste strategie en kennis kunnen aandelen een waardevolle aanvulling vormen op elke beleggingsportefeuille. Of je nu kiest voor aandelen met hoog dividend, aandelen met hoog rendement, of meer inzicht wilt krijgen in het verschil tussen aandelen en obligaties, een grondige voorbereiding en zorgvuldige planning zijn essentieel voor succesvol beleggen.