Welke verschillende soorten en type aandelen zijn er?

Verschillende Soorten Aandelen: Uw Complete Gids voor Beleggen

Bij het beleggen in aandelen is het essentieel om de verschillende soorten aandelen te begrijpen, elk met hun eigen rechten en kenmerken. Bedrijven kunnen verschillende typen aandelen uitgeven om diverse investeerders aan te trekken en tegelijkertijd controle te behouden. Hieronder worden de belangrijkste soorten aandelen besproken en hun belangrijke verschillen uitgelegd:

Verschillende Soorten Aandelen

Gewone Aandelen (Common Stock)

Gewone aandelen zijn de meest voorkomende vorm van aandelen die door bedrijven worden uitgegeven. Als eigenaar van gewone aandelen heb je stemrecht op de aandeelhoudersvergaderingen. Je hebt recht op dividenduitkeringen als het bedrijf besluit dividend uit te keren, en je deelt mee in de koerswinsten wanneer de waarde van de aandelen stijgt. Omgekeerd deel je ook in de verliezen als de aandelenkoers daalt.


"It's far better to buy a wonerful company at a fair price than a fair company at a wonderful price" - Buffett benadrukt het belang van het investeren in kwalitatief hoogwaardige bedrijven, zelfs als ze niet extreem goedkoop zijn, in plaats van te focussen op goedkope bedrijven met lagere kwaliteit.


Preferente Aandelen (Preferred Stock)

Preferente aandelen bieden een vast dividendrecht, wat betekent dat deze aandelen voorrang hebben bij dividenduitkeringen ten opzichte van gewone aandelen. Bij een bedrijfsfaillissement hebben preferente aandeelhouders ook voorrang bij het terugkrijgen van hun investering. Echter, preferente aandelen bieden meestal beperkt of geen stemrecht.

Aandelen Zonder Stemrecht

Sommige bedrijven geven aandelen uit zonder stemrecht. Aandeelhouders van deze aandelen hebben geen zeggenschap bij bedrijfsbeslissingen, maar hebben wel recht op eventuele dividenduitkeringen en delen mee in de koersschommelingen.

Aandelen met Meervoudig Stemrecht

Aandelen met meervoudig stemrecht geven de houder meer dan één stem per aandeel. Dit stelt bijvoorbeeld oprichters of belangrijke investeerders in staat om een grotere invloed te behouden, zelfs met een klein percentage van de totale uitstaande aandelen.

Gekwalificeerde Aandelen

Sommige bedrijven hebben verschillende klassen aandelen, zoals Klasse A en Klasse B aandelen. Klasse A-aandelen hebben doorgaans meer stemrecht dan Klasse B-aandelen, maar minder preferente voorwaarden. Dit stelt bedrijven in staat om diverse investeerders aan te trekken terwijl ze controle behouden.


Verschillende Typen Aandelen

Naast de verschillende soorten aandelen zijn er ook diverse typen aandelen, elk met hun eigen karakteristieken:

Groeiaandelen

Groeiaandelen zijn aandelen van bedrijven die snel groeien of de potentie hebben om snel te groeien. Deze aandelen hebben vaak een hogere waardering omdat beleggers speculeren op toekomstige winstgroei. De verwachting bij groeiaandelen is een mogelijke snelle groei in termen van omzet, winst of marktaandeel. Bedrijven met groeiaandelen investeren vaak aanzienlijk in ontwikkeling, onderzoek en uitbreidingen om hun groei te stimuleren.

Wat zijn groeiaandelen en hoe werken ze?

Aandelen met een hogere waardering kunnen op verschillende manieren worden uitgedrukt, zoals in de veelvoorkomende waarderingsmaatstaven:

  • Koers-winstverhouding (K/W): De koers-winstverhouding wordt gezien als een maatstaf waarbij de prijs van het aandeel wordt vergeleken met de winst die het bedrijf maakt. Een hogere K/W kan een hogere waardering aangeven, omdat beleggers bereid zijn een hogere prijs te betalen voor elke eenheid winst.
  • Koers-boekwaardeverhouding (K/B): De koers-boekwaardeverhouding is een term die gebruikt wordt bij het vergelijken van de marktprijs van een aandeel met de boekwaarde per aandeel. De K/B geeft de netto-activa van een bedrijf per aandeel weer. Bij een hogere koers-boekwaardeverhouding moeten beleggers een hogere premie betalen ten opzichte van de boekwaarde, wat wijst op een hogere waardering.


"Wat is de boekwaarde van een aandeel?" - dit is het eigen vermogen van een beursgenoteerd bedrijf dat beschikbaar is voor aandeelhouders na het voldoen van alle schulden. Het vertegenwoordigt de theoretische waarde per aandeel als het bedrijf zou worden geliquideerd. Het wordt berekend door de totale activa van het bedrijf te verminderen met de totale verplichtingen en vervolgens te verdelen over het aantal uitstaande aandelen.


  • Koers-omzetverhouding (K/O): Dit staat voor het vergelijken van de marktwaarde van een bedrijf met de totale omzet. Bij een hogere koers-omzetverhouding wordt een hogere waardering gesuggereerd en zijn beleggers bereid om een hogere multiple van de omzet te betalen. Dit kan een indicatie zijn van beleggersvertrouwen en de bereidheid om een premie te betalen voor het groeipotentieel van een bedrijf.
  • Dividendrendement: Groeiaandelen staan bekend om het uitkeren van minder dividend. Dividendrendement kan een indicatie zijn van waardering vanuit bedrijven met groeiaandelen. Ook kan een lager dividendrendement een indicatie zijn dat beleggers bereid zijn een hogere prijs te betalen voor de verwachte groei van het aandeel.

Waarderingsmaatstaven zoals hierboven vermeld, kunnen individueel of in combinatie gebruikt worden om de relatieve waardering van een aandeel te beoordelen. Het is belangrijk om te beseffen dat dit slechts een van de vele factoren is die invloed op de waardering van een aandeel kan hebben. Marktcondities, groeivooruitzichten en concurrentieanalyse zijn factoren die ook zeker van invloed kunnen zijn.

Waarde-aandelen

Wat zijn waarde aandelen?

Waarde-aandelen zijn ondergewaardeerd in vergelijking met hun intrinsieke waarde. Beleggers die waarde-aandelen kopen, speculeren erop dat deze aandelen uiteindelijk zullen worden herkend en gewaardeerd naar hun werkelijke waarde.

"Our favorite holding period is forever" - Warren Buffett benadrukt dat hij een langetermijnbelegger is en de voorkeur geeft aan het aanhouden van aandelen voor de lange termijn, in plaats van zich te laten beïnvloeden door korte-termijnmarktvolatiliteit.

Dividendbetalende Aandelen

Bij bedrijven die het type dividend betalende aandelen hebben, wordt er regelmatig dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dit type aandeel is over het algemeen populair bij beleggers die streven naar een stabiele inkomstenstroom.

Blue-chip Aandelen

Het type blue-chip aandelen worden vaak gezien als relatief veilige beleggingen en hebben vaak de reputatie van betrouwbaar en stabiel. Blue-chip aandelen zijn aandelen van financieel sterke bedrijven die al geruime tijd meedraaien en over het algemeen een goede reputatie hebben.

Indexfonds Aandelen

Indexfonds aandelen zijn samengesteld om een specifieke beursindex, zoals de AEX of NASDAQ, te volgen. Door te beleggen in indexfonds aandelen, kunnen beleggers de prestaties van de bredere markt volgen en hun risico's spreiden. Dit type aandelen biedt een stabiele en gediversifieerde manier om te investeren, waardoor een beleggingsportefeuille minder gevoelig is voor de volatiliteit die bij individuele aandelen kan optreden.

Penny Stocks

Penny stocks zijn aandelen van kleine, vaak minder bekende bedrijven met een lage aandelenkoers en hogere volatiliteit. Deze aandelen hebben doorgaans een gemiddelde prijs tussen enkele centen tot een paar euro. Ze worden geassocieerd met kleine en minder bekende bedrijven, wat hen kenmerkt door hun hogere risiconiveaus en sterke volatiliteit op de markt.

Defensieve Aandelen

Defensieve aandelen staan er om bekend dat ze relatief stabiel zijn, zelfs in moeilijke economische periodes. Bedrijven die bekend staan om hun defensieve aandelen komen vaak voor in sectoren, zoals de gezondheidszorg, nutsvoorzieningen en voeding. De producten en diensten die geleverd worden door deze bedrijven liggen dicht bij de basisbehoeften van mensen en kunnen daardoor minder gevoelig zijn voor economische schommelingen.

Cyclische Aandelen

Wat zijn Cyclische aandelen?

Cyclische aandelen hebben de eigenschap dat de prestaties meebewegen en afhankelijk zijn van de economische cyclus. Bedrijven die bekend staan om hun cyclische aandelen zijn bedrijven die sterk groeien tijdens positieve voorspoedige economische periodes. Dit zijn bedrijven, zoals bouwbedrijven, vliegtuigbouwers, autofabrikanten en cruise maatschappijen. Wees er goed bewust van dat cyclische aandelen over het algemeen slecht presteren en zwaar getroffen kunnen raken tijdens recessies en moeilijke economische periodes.

Small-cap, Mid-cap en Large-cap Aandelen

Deze drie termen worden gebruikt om aandelen te categoriseren op basis van de marktkapitalisatie van het bedrijf. Large-cap aandelen hebben doorgaans een hogere marktkapitalisatie (waarde van het bedrijf) dan small-cap en mid-cap aandelen. Daarmee hebben mid-cap aandelen een grotere marktkapitalisatie dan small-cap en minder dan large-cap aandelen.

Aandelen van Opkomende Markten

De naam zegt het eigenlijk al, “aandelen van opkomende markten”. Dit zijn aandelen van bedrijven die zich bevinden in opkomende economieën, zoals China, Brazilië en India. Naast de mogelijke potentie tot groei vallen deze aandelen ook onder de categorie hoger risico. Aandelen van opkomende markten zijn erg gevoelig voor politieke, economische en regelgevende factoren in die landen.

"It's not about timing the market, but time in the market." – Warren Buffett, deze uitspraak benadrukt het belang van een lange-termijn beleggingsstrategie in plaats van te proberen de markt te timen.

De bovengenoemde verschillende type aandelen zijn slecht enkele voorbeelden. Aandelen zijn naast de verschillende soorten en type ook onder te verdelen in specifieke categorieën, zoals vastgoedaandelen, technologie aandelen, sectorfondsen en meer, die elk hun eigen kenmerken hebben.

Door de verschillende soorten en typen aandelen te begrijpen, kunnen beleggers een goed geïnformeerde beslissing nemen die past bij hun investeringsdoelen en risicobereidheid. Voor meer informatie over aandelen en beleggingsstrategieën, blijf altijd op de hoogte via Investing Insights.