Wat is Dividend?

Wat is Dividend? Uitleg, Berekening en Belasting

Dividend is een percentage van de gemaakte winst van een bedrijf dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het fungeert als een beloning voor de investering die beleggers doen in het bedrijf. De hoogte van het uitgekeerde dividend hangt af van de hoeveelheid winst die een bedrijf heeft gemaakt. Zelfs als de waarde van het aandeel stabiel blijft, kunnen aandeelhouders een positief rendement behalen door de uitbetaalde dividenden. Echter, als het bedrijf geen winst maakt of als de aandelenwaarde daalt, kan het voorkomen dat er geen dividend wordt uitgekeerd.

Het Doel van Dividend: Belangrijk voor Bedrijven en Beleggers

Dividend speelt een cruciale rol als beloningssysteem binnen de financiële wereld, zowel voor bedrijven als voor beleggers. Voor bedrijven is dividend een manier om aandeelhouders te belonen voor hun investering in het bedrijf. Door dividend uit te keren, tonen bedrijven aan dat ze winstgevend zijn en vertrouwen hebben in hun toekomstige prestaties. Dit kan het vertrouwen van beleggers vergroten en de aandelenkoers ondersteunen.

Voor beleggers biedt dividend een aantrekkelijke bron van passief inkomen. Het regelmatig ontvangen van dividenden kan een belangrijk onderdeel zijn van de totale opbrengst van een beleggingsportefeuille. Bovendien kunnen dividenden worden herbelegd, wat bijdraagt aan het compounding effect en op lange termijn aanzienlijke vermogensgroei kan opleveren.

Kortom, dividend dient als een brug tussen bedrijven en hun aandeelhouders, waarbij het bedrijf zijn succes deelt met degenen die geloven in zijn potentieel. Voor beleggers biedt dividend niet alleen financiële beloningen, maar ook een stabiele basis voor langetermijninvesteringen.

Wat is het doel van dividend?

Hoe Werkt Dividenduitkering?

Het bestuur bepaalt hoeveel procent van de winst uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders als dividend. Dit bedrag wordt meestal periodiek uitgekeerd, dus elk kwartaal of jaarlijks. Het is mogelijk dat een bedrijf de dividend uitkeert in aandelen in plaats van geld, dit staat bekend als een "stock dividend" of "scrip dividend". Het aantal aandelen dat je ontvangt, wordt bepaald door het dividendrendement en de huidige marktprijs van de aandelen.

Het voordeel van stock dividend is dat je meer aandelen opbouwt in het bedrijf waar je in geïnvesteerd hebt. Dit heeft als positief effect dat je op die manier aan Compounding doet en dividend op dividend krijgt. Het nadeel is dat de uitgekeerde dividend vast zit in aandelen en niet als geld gebruikt kan worden voor andere dingen. Bij het omzetten van de uitgekeerde dividend in aandelen naar geld is in sommige gevallen het effect dat er meer belasting betaald moet worden over het dividend dan wanneer het dividend in geld uitgekeerd is. Dit kan leiden tot dividendlekkage, waarbij een deel van de waarde van het dividend verloren gaat door belastingen en kosten.

Dividendbelasting

Bij het ontvangen van dividend moet vaak dividendbelasting worden betaald. De hoogte van deze belasting kan variëren afhankelijk van het land en de specifieke wetgeving. In sommige gevallen kan het bedrijf waarin je investeert al een deel van de dividendbelasting inhouden voordat het dividend aan jou wordt uitgekeerd. Het is belangrijk om te begrijpen hoe dividendbelasting werkt in jouw specifieke situatie om onaangename verrassingen te voorkomen.

In Nederland en België veranderd bijna ieder jaar de belasting die wordt geheven op dividend en andere investeringen. Het is dus raadzaam om hierover contact op te nemen met een belastingadviseur.

Hoe Bereken Je Dividend?

Het berekenen van dividend is relatief eenvoudig. Het bedrag van het dividend wordt berekend door het totale bedrag van de uitgekeerde dividenden te delen door het aantal uitstaande aandelen. Hier is een voorbeeld:

Stel: Bedrijf XYZ heeft een winst gemaakt van €50.000.000 en het bestuur besluit om 20% van deze winst, dus €10.000.000, als dividend uit te keren. Het bedrijf heeft 100.000.000 aandelen uitstaan. Dan wordt het dividend per aandeel als volgt berekend: € 10.000.000,- / 100.000.000 = € 0,10 per aandeel. 

De formule om het dividend per aandeel te berekenen is als volgt:

Hoe bereken je dividend per aandeel?

Conclusie: Dit betekent dat iedere aandeelhouder van bedrijf XYZ €0,10 per aandeel ontvangt als dividend.


Wat is Dividendrendement?

Dividendrendement is een maatstaf die het dividend uitdrukt als een percentage van de huidige marktprijs van het aandeel. Beleggers gebruiken het dividendrendement om de winstgevendheid van hun aandelen op jaarbasis te evalueren. Het dividendrendement wordt berekend door het jaarlijkse dividend per aandeel te delen door de huidige marktprijs van het aandeel en vervolgens te vermenigvuldigen met 100.

Hier is de formule voor dividendrendement:

Hoe berekenen we dividendrendement?

Stel: Het jaarlijkse dividend per aandeel €1 is en de huidige marktprijs van het aandeel €20 is, dan is het dividendrendement:

dividendrendement

Conclusie

Dividend is een belangrijke bron van inkomsten voor beleggers en kan een aanzienlijk deel van het totale rendement uitmaken. Het biedt beleggers een regelmatige beloning voor hun investering en kan helpen bij het compounding effect, vooral wanneer dividenden worden herbelegd. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat dividenduitkeringen afhankelijk zijn van de winstgevendheid van het bedrijf en de beslissingen van het bestuur. Daarom moeten beleggers altijd grondig onderzoek doen en hun investeringen diversifiëren om risico's te spreiden. Daarnaast moet men rekening houden met mogelijke dividendlekkage, waarbij een deel van het dividend verloren kan gaan door belastingen en kosten, vooral bij omzetting van stock dividends naar geld.

Meer weten over Dividendlekkage? Dat komt goed uit we hebben hier een artikel over geschreven: Wat is Dividendlekkage? Definitie en Tips | Voorkom Dividendlek (investingnomads.nl) 

Wat is dividendlekkage?