Short Gaan betekenis

Short gaan betekenis en proces, alles uitgelegd

Short gaan is een beleggingsstrategie die zowel beleggers als trader kunnen gebruiken om te kunnen speculeren en profiteren van dalende prijzen op de financiële markten. Short traden en beleggen biedt een vorm van flexibiliteit waarmee men, naast het innemen van longposities op stijgende markten, ook kan profiteren van dalende markten. In deze uitgebreide gids zullen we alles bespreken wat je moet weten over short gaan, inclusief de basisprincipes, de risico's, de voor- en nadelen van shorten, berekening, redenen om short te gaan, verschil tussen Short- en Long gaan, de verschillende methoden om short te gaan op diverse financiële markten en financiële instrumenten.


Wat is Short gaan?

Short gaan, ook wel short selling, shorten, short positie, short traden genoemd, is een beleggingsstrategie waarbij een belegger activa verkoopt die hij zelf niet bezit. Bij het openen van een short positie leent een belegger de activa van een derde partij, zoals een broker, exchange of een institutionele belegger, en verkoopt ze vervolgens op de markt. Om de short positie te sluiten koopt de belegger de activa terug van de broker, dit met als doel de activa tegen een lagere prijs terug te kopen en zo winst te maken. Als belegger of trader krijg je niet veel van het proces mee van wat achter de schermen gebeurt, short gaan werkt echter net wat anders dan een long positie.


Hoe werkt een Short positie proces?

Om te begrijpen hoe een short positie precies werkt is hieronder het proces, bij het innemen van een short positie, stap voor stap uitgelegd:

 1. Bij het openen van een short positie leen je als belegger op papier activa via een derde partij zoals een financiële instelling, broker of exchange.
 2. De geleende activa worden op de markt verkocht en de belegger ontvangt hiervoor de marktprijs.
 3. Als de activa in verloop van tijd in waarde naar beneden bewegen kan de belegger zijn positie sluiten. Op die manier koopt de belegger de activa terug op de markt voor een lagere prijs.
 4. De geleende activa worden op papier teruggegeven aan de derde partij zoals een financiële instelling, broker of exchange door de belegger. De belegger betaalt voor het lenen een kleine vergoeding aan de derde partij zoals een financiële instelling, broker of exchange.
 5. Doordat de belegger de activa heeft teruggekocht tegen een lagere prijs, is het verschil tussen de transacties de winst die gemaakt is. Uiteraard kan er ook verlies worden gemaakt met short gaan, dit als de waarde van de activa stijgt in plaats van daalt.

Wees er dus van bewust dat het openen van een short positie achter de schermen anders werkt dan het openen van een long positie. Voor het openen van een short positie moet er dus een extra fee betaald worden voor het lenen van de activa aan de derde partij.

Short proces uitgelegd

Eenvoudige voorbeeld berekening om short selling uit te leggen:

Om het innemen van een short positie iets meer visueel te maken hebben we hieronder een eenvoudige voorbeeld berekening uitgelicht:

Stel een trader gelooft dat de prijs van het fictieve aandeel XYZ, dat momenteel wordt verhandeld voor €50 per aandeel, in de nabije toekomst zal dalen. De trader besluit om short te gaan op aandeel XYZ.

1. Short gaan:

 • De trader leent 10 aandelen van aandeel XYZ van zijn broker om short te gaan.
 • Vervolgens verkoop de trader deze 10 geleende aandelen op de markt voor €50 per aandeel, wat resulteert in een totale opbrengst van €500 (€50 x 10 aandelen).
 • De trader heeft nu €500 in contanten, maar is nog steeds verplicht om de 10 aandelen aan zijn broker terug te geven op een later tijdstip.

2. Prijsdaling:

 • Laten we zeggen dat de prijs van aandeel XYZ inderdaad gedaald is zoals voorspeld. En de prijs daalt van €50 naar €40 per aandeel.

3. Terugkopen van de aandelen:

 • De trader vindt het tijd om de 10 aandelen terug te kopen om zijn short positie te sluiten. Hij koopt de 10 aandelen terug op de markt voor €40 per aandeel, wat neerkomt op een totale uitgave van €400 (€40 x 10 aandelen).

4. Winstberekening:

 • De trader had oorspronkelijk €500 ontvangen bij het verkopen van de aandelen en €400 uitgegeven om ze terug te kopen. hierdoor realiseert de trader dus een winst van €100 (€500 - €400).

5. Rendement berekenen:

 • Om het rendement te berekenen, wordt de winst gedeeld door de initiële investering en vermenigvuldigt met 100 om het als een percentage weer te geven.
 • Het rendement zou in dit geval zijn: (€100 / €500) * 100 = 20%.


Redenen om short te gaan

Beleggers en traders kunnen verschillende redenen hebben om short te gaan, dit kan geheel afhankelijk zijn van de strategieën, marktvooruitzichten en risicobereidheid die ze voor ogen hebben. Hieronder worden enkele van de meest voorkomende redenen waarom beleggers en traders short kunnen gaan uitgelicht:

Short gaan dalende markt

Speculatie op een neerwaartse marktbeweging:

Beleggers en trader gaan short wanneer ze geloven dat de prijs van een activa zal dalen. Hierdoor proberen ze te profiteren van prijsdalingen door short te gaan en later het activa terug te kopen tegen een lagere prijs. Op deze manier is het dus mogelijk om winst maken bij een daadwerkelijke daling zoals verwacht. Bij een stijging van de activa waarde zal de short positie mogelijk verliesgevend zijn.

Hedging:

Hedging is een vorm die beleggers en traders kunnen gebruiken als een vorm van bescherming tegen neerwaartse risico's in hun portefeuille. Door short te gaan op bepaalde activa kunnen beleggers en traders de waarde van hun portefeuille beschermen tegen mogelijke verliezen als gevolg van een neerwaartse marktbeweging.

Hedging is een beleggingsstrategie die vaak wordt gebruikt als onderdeel van een meer uitgebreide strategie om een beleggingsportefeuille te beschermen tegen ongewenste risico's, zoals marktvolatiliteit of veranderingen in prijzen van activa. Deze bescherming kan worden bereikt door verschillende strategieën en financiële instrumenten te gebruiken, zoals opties, futures, swaps, etc. Het doel van hedging is om het risico te verminderen of te beheersen dat gepaard gaat met bepaalde posities in een portefeuille.

Arbitrage:

Traders kunnen short posities innemen als onderdeel van arbitragemogelijkheden, waarbij ze profiteren van prijsverschillen tussen verschillende markten of instrumenten. Dit kan bijvoorbeeld optreden wanneer de prijs van een activum op de ene markt hoger is dan op een andere markt, waardoor traders short kunnen gaan op de duurdere markt en tegelijkertijd long kunnen gaan op de goedkopere markt om winst te maken door de prijsverschillen te exploiteren.

Portefeuillediversificatie:

portefeuillediversificatiestrategieën dit zou een mooi woord voor galgje zijn. Dit is een strategie waarbij beleggers short selling gebruiken. Hierbij kunnen er zowel long als short posities ingenomen worden, dit om te kunnen profiteren van zowel stijgende als dalende markten, wat kan helpen om het risico in hun portefeuille te spreiden.

Profiteren van tijdelijke marktomstandigheden:

Beleggers vinden vaak kansen om short te gaan wanneer de markt geconfronteerd wordt met tijdelijke schommelingen of wanneer specifieke gebeurtenissen worden verwacht die de waarde van een activa kunnen beïnvloeden. Deze gebeurtenissen kunnen variëren van negatieve nieuwsberichten over een bedrijf tot veranderingen in economische indicatoren of politieke gebeurtenissen. Door slim gebruik te maken van deze situaties, kunnen traders profiteren van de volatiliteit en snel reageren op veranderingen om winstgevende short posities in te nemen.

Over het algemeen kunnen beleggers en traders short gaan om verschillende redenen, maar het gemeenschappelijke doel is om winst te maken door te profiteren van prijsdalingen of om risico's te beheren in hun portefeuilles. Short posities kunnen gepaard gaan met risico’s, in het volgende hoofdstuk worden deze uitgelicht.


Risico's van Short gaan

Het innemen van short posities kan aantrekkelijk zijn voor beleggers en traders die verwachten dat de marktprijzen zullen dalen. Echter is het goed om op de hoogte te zijn welke aanzienlijke risico’s het innemen van een short positie met zich mee kan brengen.

Risico's bij Short gaan

Hieronder worden enkele van de belangrijkste risico’s van short trading uitgelicht:

 • Onbeperkt verliespotentieel: In tegenstelling tot het kopen van activa (Long gaan), waar het maximale verlies beperkt is tot de initiële inleg, kan het verlies bij short gaan theoretisch onbeperkt zijn als de marktprijzen stijgen.
 • Short squeeze: Een short squeeze is een term die door sommige beleggers en traders wel eens gebruikt worden. Dit phenomeen treedt op wanneer de marktprijzen van de geleende activa stijgen in plaats van te dalen. Dit kan short sellers dwingen om hun posities te sluiten door de activa terug te kopen tegen hogere prijzen. Als bij het masaal terugkopen van posities weinig aanbod is kan dit tot schaarste leiden en kunnen short sellers soms lastig uit hun short positie stappen. Hierdoor kunnen de prijzen nog verder stijgen, zeker als dit in combinatie gebeurt met een plotseling hoge vraag naar long posities. Het risico is dat een belegger of trader zijn short positie niet gemakkelijk kwijt kan en her risico loopt een aanzienlijk verlies te lopen.
 • Liquidated: Dit is een term die in verband gebracht kan worden met short selling, in het Nederlands ook wel bekend als geliquideerd. Het verwijst naar het proces waarbij een short seller gedwongen wordt om zijn of haar short positie te sluiten door de activa terug te kopen. Het gedwongen terugkopen kan verschillende redenen hebben, zoals het bereiken van een bepaald prijsniveau of het overschrijden van een bepaalde tijdslimiet. Dit kan gebeuren als de prijs van het geleende activum stijgt in plaats van daalt, waardoor de short seller verlies lijdt.


Verschillende manieren om Short te gaan op Financiële Markten

Naast de verschillende financiële markten waar short op gegaan kunnen hiervoor ook verschillende  financiële instrumenten worden gebruikt. Er zijn verschillende financiële instrumenten waar een short positie mee geopend kan worden, hieronder worden zowel de financiële markt als de financiële instrumenten per markt uitgelicht:

Aandelenmarkt:

Op de aandelenmarkt kunnen beleggers en trader short gaan door aandelen te lenen en ze vervolgens op de markt te verkopen. Aandelen shorten wordt het meest gedaan door speculanten die verwachten dat de prijs van een bepaald aandeel zal dalen. Naast het direct shorten van aandelen kan short gaan ook met opties (put-opties), CFD’s en futures.

Forexmarkt:

Op de forexmarkt kunnen traders short gaan door een valutapaar te verkopen in de verwachting dat de waarde van de ene valuta zal dalen ten opzichte van de andere. Naast de vorm van short gaan met valutaparen is het ook mogelijk om short posities in te nemen met futures, CFD’s en opties.

Futuresmarkt:

Op de futuresmarkt kunnen beleggers en traders short gaan door futurescontracten te verkopen zonder ze daadwerkelijk producten te bezitten. Dit stelt beleggers in staat om te profiteren van verwachte prijsdalingen van de onderliggende activa.

Optiemarkt:

Op de optiemarkt kunnen beleggers short gaan door het kopen van put-opties. Door het bezig van put-opties krijgen beleggers het recht om een bepaalde activa tegen een vooraf bepaalde prijs te verkopen. Als de marktprijs van de activa daalt, kunnen beleggers winst maken door hun put-opties uit te oefenen.

Obligatiemarkt:

Op de obligatiemarkt kunnen beleggers short gaan door obligaties te lenen en ze vervolgens te verkopen in de hoop ze later tegen een lagere prijs terug te kopen. Naast het short gaan door obligaties te lenen is het ook mogelijk om short posities in te nemen met futures, CFD’s en swaps op de obligatiemarkt.

Grondstoffenmarkt:

Op de grondstoffenmarkt kunnen traders short gaan door grondstoffen-futures te verkopen, CFD’s, Opties of via Exchange-Traded Funds (ETF's) die grondstoffen volgen.

Cryptomarkt:

Op de cryptomarkt kunnen traders short gaan door digitale valuta's te verkopen in de verwachting dat hun waarde zal dalen, en ze later tegen een lagere prijs terug te kopen. Bitcoin is één van de meest verhandelde cryptocurrency’s en daarmee word hierop ook het meest op short gegaan binnen de cryptomarkt. Om short te kunnen gaan op cryptovaluta is er toegang tot een exchange nodig.

Vastgoedmarkt:

Op de vastgoedmarkt kunnen beleggers short gaan door vastgoed te verkopen zonder het daadwerkelijk in eigendom te hebben, vaak via afgeleide instrumenten ook wel derivaten genoemd zoals vastgoed-CFD's (Contract for Difference) of vastgoed-opties. Daarnaast hebben beleggers en traders de mogelijkheid om short te gaan op Real Estate Investment Trusts (REITs), die vastgoedbeleggingen vertegenwoordigen.

ETF-markt:

Op de ETF-markt kunnen beleggers short gaan door zogenaamde inverse ETF's te kopen, die het tegenovergestelde van de prestaties van een bepaalde index volgen. Met behulp van deze short ETF’s kan er op een bredere markt of op specifieke sectoren short worden gegaan.

Indexmarkt:

Beleggers en traders op de indexmarkt kunnen short gaan door het verkopen van index-futures, -CFD’s of -opties, hiermee is het mogelijk om te kunnen speculeren op een daling van de waarde van een bepaalde index. Enkele bekende indexen zijn de S&P 500, de Dow Jones Industrial Average, NASDAQ en de Volatility Index (VIX). De VIX is een index waar traders short kunnen gaan op de volatiliteit van de markt door middel van VIX-futures of -opties, die de volatiliteit van de S&P 500-index meten.


Geld verdienen door het uitlenen van activa aan short posities

Het is mogelijk om geld te verdienen door activa uit te lenen aan short posities. Een veelvoorkomend voorbeeld hiervan is het uitlenen van aandelen, ook bekend als "securities lending". Het principe van het uitlenen van activa met als doel geld te verdienen, is niet beperkt tot aandelen, maar kan ook betrekking hebben op andere financiële instrumenten zoals obligaties, valuta's, grondstoffen en zelfs cryptocurrency's.

Geld verdienen met uitlenen activa

Het uitlenen van activa wordt meestal gedaan door verschillende soorten beleggers, voornamelijk institutionele beleggers of effectenmakelaars. Hierbij worden hun activa tijdelijk uitgeleend aan andere partijen, zoals hedgefondsen of speculanten, tegen een vergoeding.

Wanneer activa worden uitgeleend aan een short seller, ontvangt een belegger doorgaans een vergoeding in de vorm van een leenrente. De partij die de activa leent, betaalt dus de leenrente aan de partij die de activa uitleent voor het gebruik ervan gedurende een bepaalde periode. De hoogte van de leenrente kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de vraag naar de geleende activa, de volatiliteit van de markt en de specifieke voorwaarden van de uitleenovereenkomst.

De voornaamste reden voor het uitlenen van activa aan short sellers is vaak het verkrijgen van een extra inkomstenbron. De meeste beleggers die het principe van securities lending toepassen, hebben vaak het plan om hun activa op lange termijn aan te houden en deze niet actief te verhandelen. Bovendien kan het voor beleggers ook een manier zijn om het rendement op hun beleggingsportefeuille te verhogen.

Niet alleen de uitlenende partij kan profiteren van een vergoeding; ook short sellers hebben de mogelijkheid om te profiteren door activa short te verkopen op de markt en mogelijk te profiteren van een verwachte prijsdaling. Ze betalen een leenrente als vergoeding voor het lenen van de activa, maar als de prijs van de activa daalt, kunnen ze winst maken door de activa later terug te kopen tegen een lagere prijs om ze aan de uitlener terug te geven.

Het uitlenen van activa aan short sellers kan dus zowel voordelen opleveren voor de uitlener als voor de short seller, zij het met elk hun eigen risico's en overwegingen.


Hier zijn de voor- en nadelen van short gaan op financiële markten

Voordelen:

 • Profiteren van neerwaartse marktbewegingen: De mogelijkheid tot short gaan stelt traders in staat om winst te maken wanneer de prijs van een activa daalt, hierdoor ontstaat dus de mogelijkheid om te kunnen profiteren van neerwaartse marktbewegingen. Het geeft een mate van flexibiliteit om ook kansen te benutten in dalende markten.
 • Hedging: Doordat het voor beleggers mogelijk is om short posities in te nemen kunnen risico’s van dalende of volatiele marktbewegingen worden beschermd in de vorm van hedging. Hedging kan helpen om verliezen te compenseren die worden geleden op long posities tijdens een neerwaartse marktbeweging.
 • Diversificatie: De mogelijkheid voor beleggers om zowel long- als short-posities in te nemen zorgt ervoor dat diversificatie in beleggingsportefeuille toegepast kan worden. Door zowel te kunnen profiteren in stijgende als dalende markten kunnen risico’s in de portefeuille worden gespreid.
 • Arbitragemogelijkheden: Short selling kan worden gebruikt als onderdeel van arbitragemogelijkheden om te profiteren van prijsverschillen tussen verschillende markten of instrumenten.

Nadelen:

 • Ongelimiteerd risico: In tegenstelling tot long posities, waar het maximale verlies beperkt is tot het geïnvesteerde bedrag, kan het verlies bij short gaan theoretisch onbeperkt zijn. Als de prijs van het activum blijft stijgen, kunnen de verliezen van een short positie snel oplopen.
 • Short squeeze: Een short squeeze is een fenomeen dat optreedt wanneer veel short sellers gedwongen worden om hun posities te sluiten vanwege een plotselinge en sterke stijging van de prijs van het actief waarop ze short zijn gegaan. Dit kan leiden tot een kettingreactie waarbij short sellers gedwongen worden om hun posities te sluiten om verdere verliezen te voorkomen, wat op zijn beurt kan leiden tot een verdere stijging van de prijs van het activum. Dit kan leiden tot aanzienlijke verliezen voor short sellers.
 • Kosten: Het is goed als belegger of trader op de hoogte te zijn dat short selling gepaard gaat met extra kosten, zoals leenkosten voor het lenen van het activum dat wordt verkocht, rentekosten en handelskosten. Deze kosten kunnen de winst uit een short positie verminderen.
 • Tijdslimiet: Bij het openen van een short positie kan men te maken hebben met een tijdslimiet voor het behalen van winst, dit omdat de positie uiteindelijk gesloten moet worden om de activa terug te kopen. Mocht de prijs van het activum niet snel dalen, kunnen short sellers gedwongen worden om hun positie met verlies te sluiten.
 • Leenrisico's: Om te kunnen shorten moet men activa lenen, dit kunnen extra kosten en risico’s met zich meebrengen. Dit specifieke risico is dus leenrisico, in het Engels ook wel bekend als “Borrowing risk”.
 • Margin calls: Een belegger of trader die een short positie heeft geopend kan te maken krijgen met een zogeheten “Margin call”. Als de prijs van de geleende activa stijgt, is het mogelijk dat de broker of exchange contact opneemt met de vraag om meer kapitaal aan het account toe te voegen. De reden voor een Margin call is het dekken van verliezen, dit kan liquiditeitsproblemen veroorzaken.


Is short gaan mogelijk bij alle brokers en exchanges

Nee, het is niet bij alle brokers en exchanges mogelijk om short te gaan. De mogelijkheid om short te gaan kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de regelgeving in het rechtsgebied waar de broker of exchange opereert, de beschikbaarheid van de benodigde financiële instrumenten, en het beleid van de specifieke broker of exchange.

Shorten kan niet bij alle brokers en exchanges

Sommige brokers en exchanges bieden uitgebreide mogelijkheden voor short selling op een breed scala aan financiële instrumenten, terwijl andere mogelijk beperktere opties hebben of helemaal geen short selling toestaan. Dit kan ook variëren afhankelijk van het type activa waarop men short wil gaan.

Voor specifieke informatie over de mogelijkheden om short te gaan bij een bepaalde broker of exchange is het raadzaam om hun beleid te raadplegen, website te checken of rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice. Het is altijd belangrijk om de voorwaarden, kosten en risico's van short selling goed te begrijpen voordat men hiermee begint.

Op onze vergelijkingspagina’s is terug te vinden of het mogelijk is bij specifieke brokers en exchanges een short positie te openen.


Short gaan Samengevat

Short selling is voor veel beleggers en traders een normale manier van handelen, net als long gaan. Echter, is het goed om er bewust van te zijn dat een short positie valt onder de meer geavanceerde beleggingsstrategieën en brengt bepaalde risico’s met zich mee. Een goed risicomanagement is daarom essentieel om deze risico’s te beperken. Beleggers en traders kunnen door het gebruik van een short positie profiteren van dalende marktprijzen.

Verschil tussen Short- en Long gaan samengevat:

Short gaan en long gaan zijn twee verschillende strategieën die worden gebruikt bij het handelen in financiële markten, zoals aandelen, valuta's, en grondstoffen. Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen beide uitgelicht:

Short gaan:

    Bij short gaan verkoopt een belegger of trader een activa dat ze niet bezitten met de verwachting dat de prijs ervan zal dalen.

    De belegger of trader leent de activa van een broker of een derde partij en verkoopt het direct op de markt, in de hoop het later terug te kopen tegen een lagere prijs om het aan de uitlener terug te geven en zo winst te maken.

    Short gaan kan risicovol zijn omdat er geen limiet verbonden is aan hoeveel de prijs van een activa kan stijgen, wat potentiële verliezen kan vergroten.

Long gaan:

    Bij het principe van long gaan koopt de belegger of trader een bepaalde activa met de verwachting dat de prijs ervan zal stijgen.

    De belegger of trader koopt het actief tegen de huidige marktprijs, dit met als doel het later te verkopen tegen een hogere prijs om winst te maken.

    Over het algemeen wordt long gaan beschouwd als minder riskant dan short gaan. De voornaamste redenen hiervoor zijn de extra risico’s die short gaan ten opzichte van long gaan met zich meebrengen. Bij een long positie zijn maximale potentiële verliezen beperkt tot het geïnvesteerde kapitaal.

De verschillen samengevat, short gaan draait om het verkopen van geleende activa in de verwachting dat de prijs zal dalen, terwijl long gaan draait om het kopen van activa met de verwachting dat de prijs zal stijgen. Beide strategieën brengen verschillende specifieke risico’s met zich mee en vereisen een grondige analyse van de markt en de activa waarin wordt gehandeld.