Long gaan betekenis

Long gaan op financiële markten, wat betekent het?

Long gaan, ook wel bekend als long posities innemen, een buy of call plaatsen. Het openen van een long positie is een beleggingsstrategie die beleggers en traders kunnen gebruiken om te speculeren en te profiteren van stijgende prijzen op de financiële markten.

Deze uitgebreide gids zal alles bespreken wat je moet weten over long gaan, inclusief de basisprincipes, risico's, voor- en nadelen, berekeningen, redenen om long te gaan, verschillen tussen short en long gaan, en verschillende methoden om long te gaan op diverse financiële markten en instrumenten.

Wat is long gaan?

Wat is Long gaan?

Het idee achter een long positie is dat de investeerder geld verdient door de assets te kopen tegen een lagere prijs en te verkopen tegen een hogere prijs. Bij het innemen van een long positie profiteert de belegger van een stijgende markt door activa te kopen en te houden in de verwachting dat hun waarde zal toenemen. Door slim in te spelen op markttrends, veranderende marktcondities en mogelijke prijsstijgingen, kan de belegger rendement genereren op het geïnvesteerde kapitaal of equity.

“Een leuk feitje voor de beeldvorming: Als een aandeel 80% in waarde zakt moet hij vanaf dat punt 500% stijgen om op zijn originele prijs terug te komen.”

Hoe werkt een Long positie proces?

Om te begrijpen hoe een long positie precies werkt is hieronder een stap voor stap uitleg gegeven over het proces bij het innemen van een long positie:

 1. Aankoop van activa: Bij het innemen van een long positie koopt een belegger activa op de markt, via een financiële instelling of broker. Dit met als doel deze in de toekomst tegen een hogere prijs te verkopen.
 2. Houden van activa: Nu de aandelen zijn aangekocht worden de aandelen opgenomen in de portefeuille van de belegger, met als doel dat ze in waarde gaan stijgen.
 3. Verkoop van activa: Als de prijs in waarde stijgt, kan de belegger de aandelen verkopen voor een hogere prijs dan de aankoopwaarde. Op die manier wordt er winst gemaakt.
 4. Aanhouden Dividend: De aandelen kunnen ook gehouden worden in de portefeuille voor de langere termijn. Als het dividend aandelen zijn kan er op die manier ook geld verdiend worden.

Hoe werkt het long gaan proces?

Eenvoudige voorbeeld berekening om long gaan uit te leggen:

Om het innemen van een long positie iets meer visueel te maken, hebben we hieronder een eenvoudige voorbeeldberekening uitgelicht:

Stel dat een trader gelooft dat de prijs van het fictieve aandeel XYZ, dat momenteel wordt verhandeld voor €50 per aandeel, in de nabije toekomst zal stijgen. De trader besluit om long te gaan op aandeel XYZ.

 1. Long gaan:
  • De trader koopt 10 aandelen van aandeel XYZ voor €50 per aandeel, wat neerkomt op een totale investering van €500 (€50 x 10 aandelen).
  • De trader heeft nu 10 aandelen in zijn bezit, met een totale waarde van €500.
 2. Prijsstijging:
  • Laten we zeggen dat de prijs van aandeel XYZ inderdaad stijgt zoals voorspeld, en de prijs stijgt van €50 naar €60 per aandeel.
 3. Verkoop van de aandelen:
  • De trader besluit om de 10 aandelen te verkopen tegen de marktprijs van €60 per aandeel, wat resulteert in een totale opbrengst van €600 (€60 x 10 aandelen).
 4. Winstberekening:
  • De trader had oorspronkelijk €500 geïnvesteerd bij het kopen van de aandelen en ontvangt nu €600 bij de verkoop ervan. Dit resulteert in een winst van €100 (€600 - €500).
 5. Rendement berekenen:
  • Om het rendement te berekenen, wordt de winst gedeeld door de initiële investering en vermenigvuldigd met 100 om het als een percentage weer te geven.
  • Het rendement zou in dit geval zijn: (€100 / €500) * 100 = 20%.


Redenen om Long te gaan

Beleggers en traders kunnen verschillende redenen hebben om long te gaan op financiële markten:

Speculatie op een opwaartse marktbeweging

Beleggers kunnen inspelen op een stijging van de marktprijzen en besluiten om long te gaan in de hoop te profiteren van deze opwaartse trend. Door nu activa te kopen, hopen ze later te kunnen verkopen tegen een hogere prijs, waardoor ze winst maken.

Mogelijkheid tot hedging

verschillende soorten beleggers gebruiken long posities als een manier om hun portfolio te beschermen tegen risico's. Dit wordt hedging genoemd. Bijvoorbeeld, als een belegger een short positie heeft in een bepaalde activa, kan hij een long positie in een gerelateerde activa nemen om mogelijke verliezen te compenseren.

long en short gaan met hedging

Diversificatie van de portefeuille

Door long te gaan op verschillende activa kunnen beleggers hun portefeuille diversifiëren. Dit betekent dat ze investeren in een breed scala aan activa om het risico te spreiden. Diversificatie kan helpen om de impact van tegenvallende prestaties van een enkel actief te minimaliseren.

Profiteren van tijdelijke marktomstandigheden

Soms kunnen tijdelijke marktomstandigheden, zoals een plotselinge daling van de prijzen, aantrekkelijke koopkansen bieden. Beleggers kunnen deze kansen benutten door long te gaan in de verwachting dat de prijzen zich op korte termijn zullen herstellen.

Potentieel voor winst bij stijgende marktprijzen

De meest voor de hand liggende reden om long te gaan is het potentieel voor winst als de marktprijzen stijgen. Beleggers kopen activa in de hoop dat hun waarde zal toenemen, zodat ze ze later met winst kunnen verkopen.

Elke van deze redenen kan een valide strategie zijn, afhankelijk van de individuele doelen, risicobereidheid en marktanalyse van de belegger.


Risico's van Long gaan

Hoewel long gaan op financiële markten potentieel lucratief kan zijn, zijn er ook risico's aan verbonden:

Mogelijk verlies bij dalende marktprijzen

Wanneer de marktprijzen dalen in plaats van stijgen, kan een belegger aanzienlijke verliezen lijden. Als de waarde van de gekochte activa afneemt, kan de belegger uiteindelijk gedwongen worden om tegen een lagere prijs te verkopen dan waarvoor de activa oorspronkelijk waren gekocht.

Blootstelling aan marktvolatiliteit

Financiële markten kunnen zeer volatiel zijn, met snelle en onverwachte prijsbewegingen. Deze volatiliteit kan de waarde van activa in een long positie negatief beïnvloeden, wat kan leiden tot onvoorziene verliezen. Beleggers moeten voorbereid zijn op deze schommelingen en een strategie hebben om met volatiliteit om te gaan.

Liquiditeitsrisico's

Liquiditeit verwijst naar hoe snel en gemakkelijk een actief kan worden gekocht of verkocht zonder de marktprijs te beïnvloeden. In sommige markten kunnen activa moeilijk te verhandelen zijn, vooral in periodes van hoge volatiliteit of lage handelsvolumes. Dit kan het moeilijk maken om een long positie te liquideren zonder aanzienlijke prijsconcessies te doen.

Wat is liquiditeitsrisico bij long en short gaan?

Kosten van transacties en onderhoud van posities

Het kopen en aanhouden van activa brengt transactiekosten met zich mee, zoals commissies, spreads en andere vergoedingen. Bovendien kunnen er kosten zijn voor het onderhoud van de positie, zoals rentekosten bij margin accounts. Deze kosten kunnen de winst verminderen of zelfs tot verliezen leiden als ze niet goed worden beheerd.

Het is belangrijk dat beleggers zich bewust zijn van deze risico's en strategieën ontwikkelen om ze te beheren. Dit kan onder andere het gebruik van stop-loss orders, diversificatie van de portefeuille en zorgvuldige marktanalyses omvatten.


Verschillende manieren om Long te gaan op Financiële Markten

Er zijn diverse financiële instrumenten waarmee beleggers een long positie kunnen openen. Hier zijn enkele van de meest populaire markten en methoden:

Aandelenmarkt

Op de aandelenmarkt kunnen beleggers long gaan door aandelen te kopen in de verwachting dat de prijs ervan zal stijgen. Dit kan ook worden gedaan via opties, CFD's (Contracts for Difference), en futures. Door aandelen te kopen, kunnen beleggers profiteren van dividenduitkeringen en waardestijgingen.

Forexmarkt

Op de forexmarkt (valutamarkt) kunnen beleggers long gaan door een valutapaar te kopen, in de verwachting dat de waarde van de ene valuta zal stijgen ten opzichte van de andere. Dit kan worden gedaan met futures, CFD's, en opties. Een voorbeeld hiervan is het kopen van EUR/USD als men verwacht dat de euro in waarde zal stijgen ten opzichte van de dollar.

Futuresmarkt

Op de futuresmarkt kunnen beleggers long gaan door futurescontracten te kopen. Dit zijn contracten om een bepaald actief in de toekomst te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Als de marktprijs van het onderliggende actief stijgt, kunnen beleggers winst maken.

Optiemarkt

Op de optiemarkt kunnen beleggers long gaan door call-opties te kopen. Dit geeft hen het recht, maar niet de verplichting, om een bepaald actief tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen. Als de marktprijs stijgt, kunnen beleggers hun call-opties uitoefenen en winst maken.

Obligatiemarkt

Beleggers kunnen long gaan op obligaties door deze te kopen met de verwachting dat de waarde zal stijgen of door te profiteren van de rente-inkomsten. Dit kan ook worden gedaan via futures, CFD's, en swaps.

Grondstoffenmarkt

Op de grondstoffenmarkt kunnen beleggers long gaan door grondstoffen zoals olie, goud, en zilver te kopen via futures, CFD's, en opties. Door deze grondstoffen te kopen, hopen beleggers te profiteren van prijsstijgingen.

Cryptomarkt

Op de cryptomarkt kunnen beleggers long gaan door cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum te kopen via een exchange. De volatiliteit van de cryptomarkt biedt kansen voor aanzienlijke winsten, maar brengt ook hoge risico's met zich mee.

Welke verschillende manieren om long te gaan?

Vastgoedmarkt

Beleggers kunnen long gaan op de vastgoedmarkt door onroerend goed te kopen met de verwachting dat de waarde zal stijgen. Dit kan zowel door direct vastgoed te kopen als via vastgoedfondsen en REITs (Real Estate Investment Trusts).

ETF-markt

Met Exchange Traded Funds (ETF's) kunnen beleggers long gaan op de bredere markt of op specifieke sectoren. ETF's bieden een gemakkelijke manier om te diversifiëren en blootstelling te krijgen aan een breed scala aan activa.

Indexmarkt

Beleggers kunnen long gaan op de indexmarkt door indexfondsen of ETF's te kopen die de prestaties van een specifieke marktindex volgen, zoals de S&P 500. Dit stelt hen in staat te profiteren van de algemene marktgroei.

Door een goed begrip van de verschillende markten en grondig onderzoek, kunnen beleggers mogelijk succesvol long posities innemen op diverse financiële markten. Met deze gids ben je nu volledig op de hoogte van de verschillende manieren om long te gaan en hoe je dit kunt toepassen op jouw beleggingsstrategie.


Voordelen van Long gaan:

Long gaan biedt verschillende voordelen voor beleggers:

 • Potentieel voor hoge rendementen: Als de marktprijzen stijgen, kunnen beleggers aanzienlijke winsten behalen door long posities in te nemen.
 • Eenvoudige strategie: Long gaan is een eenvoudige strategie die gemakkelijk te begrijpen is voor beginnende beleggers.
 • Diversificatie: Door long posities in te nemen in verschillende activa kunnen beleggers hun portefeuille diversifiëren en hun risico's spreiden.

Conclusie Long gaan samengevat

Long gaan op financiële markten biedt beleggers en traders de mogelijkheid om te profiteren van stijgende marktprijzen. Het is een strategie die risico's met zich meebrengt, maar met een goed begrip van de markt en grondige analyse kunnen beleggers succesvol zijn in het innemen van long posities. Het is belangrijk om de voor- en nadelen van long gaan te begrijpen en een passend risicomanagement toe te passen om potentiële verliezen te beperken.