Wat betekend equity

Equity Betekenis en Berekening

Binnen de financiële wereld van beleggen en traden is "equity" een term die vaak wordt gebruikt, maar niet altijd volledig begrepen wordt. In dit artikel gaan we dieper in op de betekenis van equity, hoe het wordt berekend en waarom het zo belangrijk is in verschillende contexten.

Wat is Equity?

Equity, een term die door beleggers en traders wordt gebruikt om het eigen beschikbare vermogen te benoemen. Daarnaast vertegenwoordigt het binnen de wereld van financiën ook het eigendom van een onderneming na aftrek van alle schulden. Het wordt vaak beschouwd als de nettowaarde van een bedrijf of individu, en biedt bijvoorbeeld inzicht in de financiële positie van een bedrijf. Equity vertegenwoordigt het kapitaal van een bedrijf, waarbij de activa en toebehoren aan de eigenaren of aandeelhouders, zonder rekening te houden met schulden.

Hoe wordt Equity berekend?

Berekening Equity Bedrijf

De berekening van equity is relatief eenvoudig en kan worden uitgevoerd met behulp van de balans oftewel het financiële overzicht van een bedrijf. De formule voor het berekenen van equity is als volgt:

Equity = Totale activa - Totale schulden

Voorbeeld berekening: Dit betekent dat als een bedrijf €150 miljoen aan activa heeft en €60 miljoen aan schulden, de equity van dat bedrijf €90 miljoen bedraagt.

Berekening Equity Beleggers en Traders

In de context van beleggers of traders wordt equity meestal anders berekend dan voor bedrijven. Voor individuele beleggers of traders wordt equity berekend als het totale saldo van hun handelsaccount, inclusief alle posities en eventuele contanten, na aftrek van alle openstaande verliezen en kosten. De formule voor het berekenen van equity voor beleggers of traders is als volgt:

Equity = Saldo handelsaccount - Openstaande verliezen - Kosten

Voorbeeld berekening: Dit betekent dat als een belegger bijvoorbeeld een saldo van €10.000 heeft op zijn handelsaccount, €2.000 aan openstaande verliezen heeft en €500 aan kosten heeft gemaakt, de equity van die belegger €7.500 bedraagt.


“Het principe blijft echter hetzelfde: equity vertegenwoordigt het daadwerkelijke beschikbare kapitaal na aftrek van verplichtingen of kosten.”


Equity vermogen

Equity: Het Eigen Beschikbare Vermogen

Equity, ook wel het eigen beschikbare vermogen genoemd, is het bedrag dat onder aan de streep overblijft na aftrek van schulden of verliezen. Dit bedrag is daadwerkelijk beschikbaar, bijvoorbeeld na het sluiten van ingenomen posities in beleggingen, of beschikbaar op de bankrekening.

Het beschikbare eigen vermogen is cruciale informatie voor beleggers, traders, of bedrijven. Het biedt inzicht in de financiële ruimte om risico’s te nemen en vormt de basis voor risicomanagement. Door risicomanagement op een goede manier toe te passen, verhoogt men niet alleen de kans van slagen van de investering, maar wordt de hoeveelheid mogelijk verlies of risico ook beperkt.

Voor beursgenoteerde bedrijven is equity van belang om de waarde van het bedrijf en de aandelen te bepalen. Een hoger eigen vermogen kan aangeven dat een bedrijf financieel gezonder is, wat minder risico met zich mee kan brengen.

Waarom is Equity Belangrijk?

Equity is een belangrijke maatstaf voor zowel investeerders als bedrijven om verschillende redenen:

  • Eigenaarschap: Equity staat representatief voor de eigendom in waarde van een bedrijf. Aandeelhouders hebben de eigenschap dat ze recht hebben op een deel van de winst van het bedrijf en hierdoor medezeggenschap over belangrijke beslissingen.
  • Financiële gezondheid: Voor bedrijven die beurs genoteerd zijn, dus aandelen uit hebben staan op een beurs, is de equity van belang om te bepalen hoeveel waarde het bedrijf heeft en hoeveel waarde in bezit is van aandeelhouders. Voor de lange termijn belegger is de equity van het bedrijf belangrijk om de waarde van het bedrijf te bepalen. Het niveau van equity geeft aan hoe financieel gezond een bedrijf is. Een relatief hoge equity betekent over het algemeen dat een bedrijf minder afhankelijk is van schulden en meer waarde heeft voor zijn eigenaren.
  • Waardering: Voor beleggers is equity een belangrijk onderdeel van de waardering van een bedrijf en daarmee de aandelen. Het bepaalt de marktkapitalisatie van een bedrijf en beïnvloedt de prijs van de aandelen op de markt. Om te bepalen of een bedrijf op dat moment over- of ondergewaardeerd is qua prijs per aandeel, wordt de waarde van het eigen vermogen van het bedrijf vergeleken met de waarde van het aandeel. 
  • KredietwaardigheidVoor schuldeisers, zoals banken en obligatiehouders, is equity een indicatie van de kredietwaardigheid van een bedrijf. Een hogere equity geeft aan dat een bedrijf beter in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een hoger eigen vermogen kan aangeven dat een bedrijf financieel gezonder is dan bij een lager eigen vermogen en dus minder risico kan betekenen.
  • Fundamentele analyse: De term "equity" is nauw verbonden met fundamentele analyse in de context van beleggen. Fundamentele analyse richt zich op het bestuderen van de financiële gezondheid, prestaties en intrinsieke waarde van een bedrijf om te bepalen of het aandeel al dan niet een goede investering is. Equity, oftewel het eigen vermogen van een bedrijf, is een cruciale factor die wordt geanalyseerd in fundamentele analyse.

Conclusie over Equity

In het kort samengevat, equity is een fundamenteel concept in de wereld van financiën en investeringen. Het vertegenwoordigt het eigendom van een bedrijf na aftrek van alle schulden en speelt een cruciale rol als maatstaf voor de financiële gezondheid en waarde van een bedrijf. Een goed begrip van equity stelt beleggers in staat beter onderbouwde beslissingen te nemen, terwijl bedrijven hun financiële positie nauwkeuriger kunnen beheren. Niet alleen dient het als een indicator van eigenaarschap, maar ook als een belangrijk instrument voor het beoordelen van de financiële gezondheid en waardering van een bedrijf.

Kortom, equity is van essentieel belang voor zowel beleggers als bedrijven, omdat het helpt bij het beperken van risico's, het biedt inzicht in de financiële gezondheid en ondersteunt bij het nemen van weloverwogen beslissingen. Bovendien vormt equity een essentieel element in fundamentele analyse, omdat het inzicht geeft in de financiële positie, prestaties en waarde van een bedrijf, wat fundamentele analisten ondersteunt bij het nemen van investeringsbeslissingen.