Wat is een Beursgang of IPO en wat betekend dit voor bedrijven?

Alles over Beursgangen: Waarom Bedrijven Kiezen voor een IPO

Een beursgang, ook wel Initial Public Offering (IPO) genoemd, is een belangrijk moment voor een bedrijf. Het markeert de overgang van een prive of familie bedrijf naar een publiek bedrijf. In dit artikel leggen we uit wat een beursgang inhoudt, waarom bedrijven ervoor kiezen en wat de voordelen en nadelen zijn van een IPO.


Wat is een Beursgang?

Een beursgang, ook bekend als een IPO (Initial Public Offering), is het proces waarbij een privébedrijf voor het eerst zijn aandelen aanbiedt aan het publiek op een effectenbeurs. Hierdoor kan het bedrijf kapitaal aantrekken van een breed scala aan beleggers, variërend van individuele particulieren tot grote institutionele investeerders, zoals pensioenfondsen en investeringsmaatschappijen. Het proces om naar de beurs te gaan is complex en omvat verschillende stappen, die we verder in dit artikel zullen bespreken.

Wat is een Initial Public Offering (IPO)?

Reden voor beursgang

Een bedrijf dat besluit om naar de beurs te gaan, kiest ervoor om een beursgenoteerd bedrijf te worden. Dit gebeurt doormiddel van een Initial Public Offering (IPO). Hier zijn enkele reden uitgewerkt waarom bedrijven voor een beursgang kunnen kiezen. Door de uitgifte van aandelen kunnen er enkele voordelen en mogelijkheden ontstaan zoals:

 • Kapitaalverhoging: Het aantrekken van kapitaal, ook wel equity genoemd, kan een van de belangrijkste reden zijn voor een bedrijf om aandelen uit te geven. Door de beursgang van een bedrijf hebben investeerders de mogelijkheid om aandelen te kopen en op die manier kunnen bedrijven equity inzamelen. Het inzamelen van kapitaal geeft het bedrijf de mogelijkheden om activiteiten te ondernemen, zoals bedrijfsuitbreiding, investeren in onderzoek en ontwikkeling, nieuwe projecten financieren, investering doen, schulden afbetalen en andere bedrijfsdoeleinden te financieren.
 • Diversificatie van financiering: Door de uitgifte van aandelen hebben bedrijven de mogelijkheid om hun financieringsbronnen te diversifiëren. Hierdoor kunnen bedrijven het aandelenkapitaal gebruiken en zijn niet meer volledig afhankelijk van leningen en schuldfinanciering. Door de mogelijkheid van diversificatie van financieringen wordt de schuldenlast verminderd en daarmee wordt ook het risico verspreid.
 • Eigendomsstructuur en governance: Door de uitgifte van aandelen is het voor bedrijven mogelijk om de eigendomsstructuur te diversifiëren of wijzigen. Oftewel door de verkoop van aandelen aan investeerders, is het voor een bedrijf mogelijk om de verdeling van eigendom binnen het bedrijf te veranderen. De reden dat bedrijven hiervoor kunnen kiezen, is het aantrekken van nieuwe investeerders, werknemers meer betrekken bij het aandeelhouderschap en het makkelijker maker van fusies of overnames door de aandelen als ruilmiddel te gebruiken. Daarnaast kan de uitgifte van aandelen ook helpen om de liquiditeit en marktwaarde van het bedrijf te vergroten. 
 • Versterken van het merkimago: Door de uitgifte van aandelen en een beursnotering kan de geloofwaardigheid en het merkimago van een bedrijf versterken. De bijdragen die dit voor een bedrijf kan opleren zijn het vertrouwen versterken voor investeerders en stakeholders en de zichtbaarheid in de markt vergoten. Een beursnotering van een bedrijf kan volwassenheid, succes en visie uitstralen.
 • Beloningsinstrument voor werknemers: Er zijn beursgenoteerde bedrijven die werknemers proberen te belonen en motiveren door de uitgifte van aandelen. Deze bedrijven kunnen gebruikmaken van een compensatiepakket en werknemers aandelenopties of aandelenbeurzen aanbieden. Dit is een manier om werknemer meer te betrekken en te motiveren voor goede prestaties, met als gevolg dat ze meer onderdeel zijn en er geprofiteerd kan worden van het bedrijfssucces.

Wat doen bedrijven met het opgehaalde kapitaal uit een IPO?

Een bedrijf dat de strategische beslissing neemt om aandelen uit te geven, heeft naast zijn rechten ook plichten waar aan voldaan moet worden. De plichten die dit met zich meebrengt zijn openheid en informatie verschaffen aan aandelenhouders en het delen van winst. Het is daarom voor bedrijven een zorgvuldig afgewogen beslissing om wel of geen aandelen uit te geven. Het is erg afhankelijk van de bedrijfsvisie, specifieke situatie, financieringsbehoefte en bedrijfsdoelstellingen die de doorslag kunnen geven. 


Van bedrijf naar beursgenoteerd bedrijf

Als een bedrijf beursgenoteerd wil worden zullen ze een proces moeten doorlopen van verschillende stappen. Een beursgang, ook wel “Initial Public Offering” (IPO) genoemd, vereist een grondige voorbereiding en naleving van wettelijke en regelgevende vereisten. Hier is een algemeen overzicht van het proces dat een bedrijf moet doorlopen om een beursgenoteerd bedrijf te worden:

 • Evaluatie en voorbereiding: De eerste stap voor een bedrijf is een grondige analyse maken en de juiste strategische mogelijkheden duidelijk hebben. Hierbij worden de financiële gezondheid van het bedrijf, de marktcondities, risico´s, voor- en nadelen en doelstellingen geanalyseerd. Bij een positieve uitkomst en duidelijke visie kan er gewerkt worden aan de volgende stap voor een mogelijke beursgang.
 • Selectie van adviseurs: Voor de meeste bedrijven is het belangrijk om professionele adviseurs in te schakelen, zoals investeringsbanken, accountants en advocatenkantoren. Het proces van een beursgang is een serieus proces waarbij professionele hulp zo goed als een must is om niet in ongewenste situaties terecht te komen. De selectie van professionele adviseurs zullen ondersteuning bieden bij juridische, financiële en boekhoudkundige aspecten van de beursgang.
 • Opstellen van de prospectus: Bij de voorbereidingen van een beursgang moet er een prospectus opgesteld worden. Dit is een gedetailleerd document dat informatie bevat over het bedrijf, de financiële resultaten, de risicofactoren, de bedrijfsstrategie en andere relevante informatie voor potentiële investeerders. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is in Nederland de toezichthoudende instantie bij het controleren of de prospectus voldoet aan de vereisten die door de AFM zijn opgesteld.
 • Due diligence: Due diligence is een grondig onderzoek dat het bedrijf moet ondergaan, waarbij de belangrijke aspecten van het bedrijf gecontroleerd en geëvalueerd worden. Het Due diligence onderzoek wordt zowel intern door het bedrijf zelf uitgevoerd, als door externe adviseurs. De inhoud van het due diligence onderzoek omvat juridische controles, financiële audits, evaluatie van bedrijfsactiviteiten en andere relevante aspecten. 
 • Roadshow en boekopbouw: Het bedrijf dat zich klaarmaakt en verder in het proces van de beursgang komt organiseert een roadshow. Een roadshow zijn presentaties die meestal worden gegeven door het managementteam aan potentiële investeerders. De focus van een roadshow ligt bij het ophalen en interesse opwekken in de aandelen van het bedrijf. Hierbij worden door investeringsbanken een register/boek opgebouwd met de interesse en intenties van mogelijke investeerders om aandelen te kopen.
 • Prijsstelling en toewijzing van aandelen: Aan de hand van de interesse en het opgebouwde boek van potentiële investeerders, bepaalt het bedrijf, in samenspraak met de investeringsbanken, de prijs en de hoeveelheid aandelen die er verstrekt zullen worden aan welke investeerders.
 • Beursnotering en handel: Nadat het proces voltooid is, de regelgeving nageleefd is, de aandelen toegewezen en alle andere zaken op orde zijn, vindt de beursgang plaats. Hierbij worden de aandelen genoteerd op de beurs zoals de AEX, S&P500 of een andere beurs. Na de beursgang kunnen de aandelen vrij worden verhandeld op de aandelenmarkt, zogenoemde secundaire markt en is het voor verschillende soorten beleggers mogelijk te investeren in het bedrijf.

Het proces van een beursgang is complex, waarbij er een aanzienlijke inspanning geleverd moet worden om te voldoen aan het proces en regelgevende vereisten. De voorschriften en regelgeving kunnen per beurs en land verschillen. Professionele hulp bij dit proces is een pré. Voor een bedrijf is een beursgang een belangrijke mijlpaal die vaak de deuren opent tot het ophalen van kapitaal, groei en ontwikkeling.


Voordelen van een IPO

Een beursgang biedt diverse voordelen voor een bedrijf:

 • Toegang tot Kapitaal: Een beursgang levert aanzienlijke financiële middelen op die een bedrijf kan gebruiken voor investeringen in nieuwe technologieën, productontwikkeling, uitbreiding en strategische overnames.
 • Verbeterde Kredietwaardigheid: Publieke bedrijven hebben vaak toegang tot betere kredietvoorwaarden dankzij hun transparantie en gereguleerde status. Doordat ze verplicht zijn om gedetailleerde financiële rapportages te publiceren en aan strikte regelgeving te voldoen, hebben kredietverstrekkers een duidelijker beeld van hun financiële gezondheid. Dit leidt tot meer vertrouwen en gunstigere leningsvoorwaarden, zoals lagere rentetarieven en ruimere kredietlimieten.
 • Versterkte Concurrentiepositie: De extra middelen en publiciteit van een beursgang helpen een bedrijf zijn marktpositie te versterken en sneller te groeien. Het kapitaal kan worden geïnvesteerd in onderzoek, marketing, en uitbreiding, terwijl de toegenomen bekendheid de merkwaarde verhoogt en nieuwe klanten en talent aantrekt.

Nadelen van een IPO

Ondanks de vele voordelen zijn er ook enkele nadelen verbonden aan een beursgang:

 • Kosten: Het proces van een IPO brengt aanzienlijke kosten met zich mee, waaronder juridische, administratieve en marketinguitgaven die het budget van het bedrijf kunnen belasten.
 • Regelgevingsdruk: Publieke bedrijven worden geconfronteerd met strenge regelgeving en rapportagevereisten, wat een aanzienlijke administratieve last kan vormen en tijd en middelen kan vergen om aan deze verplichtingen te voldoen.
 • Transparantie: Een beursgang vereist dat bedrijven gedetailleerde bedrijfsinformatie openbaar maken, waardoor gevoelige bedrijfsstrategieën mogelijk blootgesteld worden aan concurrenten en de markt.
 • Markt volatiliteit: De aandelenkoers van een beursgenoteerd bedrijf kan sterk fluctueren als gevolg van marktontwikkelingen en beleggerssentiment, wat de financiële stabiliteit van het bedrijf kan beïnvloeden en uitdagingen kan opleveren voor investeerders en belanghebbenden.