Liquid Staking Betekenis en Proces

Liquid Staking Crypto Betekenis

Liquid staking is een methode waarbij crypto beleggers hun cryptotokens flexibel kunnen staken voor beloningen, ook wel bekend als 'Staking Rewards'. Liquid staking is een manier van staking die het mogelijk maakt om beloningen te ontvangen en tegelijkertijd de mogelijkheid te behouden om deze tokens te verhandelen of te gebruiken.

Proces Liquid Staking

Werking proces Liquid Staking:

Liquid staking is een proces waarbij gebruikers hun tokens kunnen staken (vastzetten) om de veiligheid en functionaliteit van een blockchain-netwerk te ondersteunen, terwijl ze tegelijkertijd liquide middelen kunnen behouden om ze te verhandelen of te gebruiken voor andere doeleinden. Hier zijn de stappen voor het uitvoeren van liquid staking:

1. Token Staking:

Gebruikers staken hun tokens door ze vast te zetten in een 'Smart Contract' of een speciaal ontworpen staking-mechanisme zoals 'Proof of Stake' (PoS), dit is één van de verschillende consensusmechanismen. Deze handeling stelt de gebruiker in staat om deel te nemen aan het consensusproces van het netwerk en beloningen te verdienen. Het is mogelijk om op verschillende manieren te staken, de bekendste manieren zijn via de exchange of rechtstreeks bij een validator op het netwerk.

2. Uitgifte Liquid Token:

Na het staken van de tokens ontvangt de gebruiker Liquid Tokens, dit zijn tokens die representatief staan voor de tokens die ge-staked zijn. Deze Liquid Tokens kunnen worden gebruikt om te handelen op de markt of om andere activiteiten uit te voeren zonder de tokens die vast staan middels staking te ontgrendelen. Deze Liquid Tokens worden vaak aangeduid als "staking derivatives" of "staked tokens".

Deze Liquid Tokens bieden gebruikers de mogelijkheid om te kunnen profiteren van de voordelen van staking. Enkele belangrijke voordelen zijn het verdienen van beloningen, terwijl ze tegelijkertijd liquide middelen behouden om te handelen op de markt of voor andere activiteiten, zonder de gestaakte tokens daadwerkelijk te hoeven ontgrendelen. Dit maakt het mogelijk voor gebruikers om flexibel gebruik te maken van hun staked activa, terwijl ze toch deel blijven uitmaken van het stakingsproces van het blockchain-netwerk.

3. Distributie van staking naar de validator:

De tokens die ge-staked zijn worden toegewezen aan een validator in het netwerk. De validator gebruikt deze tokens om het consensusproces te ondersteunen en nieuwe blokken aan de blockchain toe te voegen.

4. Delegatie / Validatie:

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om hun staked tokens toe te wijzen aan een specifieke validator of een delegatiepool. De gedelegeerde validator of pool zal namens de gebruiker deelnemen aan het validatieproces en beloningen verdienen. Op de blockchain zijn vaak meerdere validators beschikbaar om de tokens bij te delegeren, de beloning kan per validator op dezelfde blockchain verschillen afhankelijk van enkele factoren.

5. Staking Beloningen:

Gebruikers ontvangen een beloning voor hun bijdragen aan het netwerk in de vorm van een zogenoemde stakingsbeloning ook wel bekend als 'Staking Rewards'. Beloningen die stakers ontvangen kunnen bestaan uit extra tokens van het netwerk of in de vorm van transactiekosten, dit zijn transactiekosten die worden verdiend door het netwerk en verdeeld onder de deelnemers van het stakingsproces.

Wees er wel van bewust dat het staken via een exchange minder staking rewards kan opleveren dan rechtstreeks te staken via een validator op de blockchain. Beide mogelijkheden kennen hun voor- en nadelen.

Door deze stappen te volgen, kunnen gebruikers deelnemen aan het stakingsproces van een blockchain-netwerk, terwijl ze tegelijkertijd liquide middelen behouden door het ontvangen van Liquid Tokens. Dit biedt een flexibele benadering van staking, waardoor gebruikers kunnen profiteren van zowel de beveiligingsvoordelen als de liquiditeit van hun activa.

Verschil Liquid Staking en Staking

Het grote verschil tussen Liquid Staking en de traditionele manier van staking, zijn bij de normale manier van staking de tokens vergrendeld voor een bepaalde periode en kunnen bij liquid staking cryptotokens te allen tijde beschikbaar blijven voor transacties. Dit geeft beleggers dus de flexibiliteit en vrijheid om te kunnen profiteren van staking beloningen, marktkansen en hun tokens niet vast hoeven te houden gedurende een van te voren bekende vaste periode.