Welke verschillende type crypto zijn er?

Verschillende type cryptocurrency’s

Cryptovaluta’s die worden verhandeld op de cryptomarkt zijn er in verschillende soorten en maten. De verschillende soorten cryptocurrency’s hebben ieder hun eigen specifieke eigenschappen en doelen waar ze voor gebruikt kunnen worden. Hieronder worden enkele van de meest voorkomende cryptoassets uitgelegd:


Stablecoins

Stablecoins zijn cryptocurrency’s die direct zijn gekoppeld aan de waarde van een andere valuta of activum, zoals traditionele valuta's of edelmetalen. Het doel van deze koppeling is om de prijs van de stablecoin stabiel te houden en de waarde van het gekoppelde activum te volgen, vergelijkbaar met de waarde van de dollar, euro of Yuan. Het belangrijkste doel van stablecoins is om de gebruikelijke volatiliteit van veel traditionele cryptocurrency’s te verminderen. Hierdoor kunnen stablecoins geschikt zijn als een vorm van betaling of als een middel om waarde op te slaan, zonder de sterke prijsschommelingen die typisch zijn voor andere cryptocurrency’s. Daarnaast worden stablecoins ook gebruikt als een brug tussen traditionele financiële systemen en blockchain-ecosystemen.

Stablecoins worden beheerd door gedecentraliseerde systemen die gebruikmaken van slimme contracten. Dit helpt ervoor te zorgen dat de stablecoins nauwkeurig worden uitgegeven en dat hun waarde wordt ondersteund door de achterliggende activa. Een andere manier die gebruikt wordt voor het stabiel houden en beheren van stablecoins zijn algoritmen. Algoritmen zijn wiskundige formules die ervoor zorgen dat de stablecoins in de buurt van een vaste stabiele waarde blijven.

Hieronder worden enkele van de belangrijkste kenmerken van stablecoins uitgelicht:

 • Prijsstabiliteit: Het belangrijkste doel van stablecoins is het stabiel in waarde blijven. Vanwege deze eigenschap worden ze vaak onder beleggers gezien als een manier van waarde-opslag en uitwisseling, te vergelijken met traditionele fiat-valuta’s
 • Reserveactiva: Stablecoins maken gebruik van verschillende mechanismen voor het stabiel blijven in waarde. Eén van die manieren is het ondersteund worden door een reserve van traditionele fiat-valuta. Een veel voorkomend voorbeeld hiervan is de koppeling met de Amerikaanse dollar (USD), hierbij wordt een stablecoin één op één gedekt met een reservevaluta zoals de USD. Dit type stablecoins staat meestal bekend onder de naam fiat-gekoppelde stablecoins.
 • Cryptocurrency-gekoppeld: Stablecoins kunnen ook gekoppeld zijn aan andere cryptocurrency’s, zoals Bitcoin of Ethereum. Bij dit type koppelingen wordt blockchain-technologie gebruikt voor het behouden van de stabiliteit van de stablecoins. Dit type stablecoins staat meestal bekend onder de naam crypto-gekoppelde stablecoins.
 • Algoritme-gebaseerd: Sommige stablecoins maken gebruik van complexe algoritmen en slimme contracten. Door het gebruik van wiskundige algoritme op de betreffende blockchain is het mogelijk om de vraag naar en het aanbod van de stablecoin te beheren en zo de prijs stabiel te houden. Dit type stablecoins staat meestal bekend onder de naam algoritme-gekoppelde stablecoins.
 • Grondstoffen-gekoppeld: Stablecoins kunnen ook gekoppeld zijn met grondstoffen, zoals goud en zilver. Dit type stablecoins staat meestal bekend onder de naam grondstoffen-gekoppelde stablecoins.
 • Enkele bekende stablecoins: Voorbeelden van valuta-gekoppelde stablecoins zijn onder andere USDT (Tether), USD Coin (USDC), Binance USD (BUSD). Gekoppelde coins met edelmetalen, zoals goud (PAXG) en zilver (AGX). Algoritme-gebaseerde stablecoins zoals DAI (DAI).

Stablecoins samengevat: Het belangrijkste bij stablecoins is een stabiliteitsmechanisme dat er voor zorgt dat de waarde consistent blijft, dit maakt het specifieke onderscheid van de meer volatiele cryptocurrency’s. Stablecoins worden vaak gebruikt in cryptocurrency’s-ecosystemen, zowel voor transacties als voor het behouden van een relatief stabiele waarde.


Betalings-cryptocurrency’s

Dit type cryptocurrency’s worden ook wel “financial coins” genoemd en zijn ontworpen om te dienen als alternatieve vorm van digitaal geld en betaalmiddelen. Betalings-cryptocurrency’s dienen als alternatief voor traditionele fiat-valuta, zoals de Amerikaanse dollar, euro of andere fiatvaluta's. Ook worden ze gebruikt voor het aankopen van goederen en diensten, het vergemakkelijken van transacties tussen individuen, of als beleggingsmogelijkheid voor de lange termijn.

Financial coins gebruiken gedecentraliseerde blockchain technologie om transacties veilig en snel uit te voeren. De transacties worden opgeslagen op een gedistribueerd grootboek, dat door meerdere partijen wordt onderhouden en geverifieerd. Hierdoor worden ze vaak gezien als betrouwbaarder dan traditionele financiële instrumenten. Dit type transacties kunnen worden uitgevoerd zonder de tussenkomst van traditionele financiële tussenpersonen, zoals banken.

De belangrijkste eigenschappen van deze digitale valuta’s zijn snelle betalingen verrichten, met lage transactiekosten, lage rentetarieven en een hoge mate van privacy. Betalingen kunnen binnen enkele seconden worden verwerkt, dit vergeleken met traditionele betalingssystemen waar een transactie enkele dagen in beslag kan nemen. Transacties worden verwerkt en opgeslagen op de blockchain zonder persoonlijke informatie van de gebruiker, dit verhoogd de mate van privacy.

Hieronder worden enkele van de belangrijkste kenmerken van betalings-cryptocurrency’s uitgelicht:

 • Transactiesnelheid: De hoofdreden waarom betalings-cryptocurrency’s ontworpen zijn is het verbeteren van het bestaande betalingssysteem. Ze bieden vaak de mogelijkheid van het doen van snelle transacties. De mogelijkheid van het snel versturen van transacties wordt veroorzaakt door de korte bevestigingstijd, wat een belangrijk rol speelt in het doen van snelle dagelijkse transacties.
 • Lage transactiekosten: betalings-cryptocurrency’s staan ook bekend om de lage transactiekosten, dit in vergelijking met traditionele financiële systemen of andere digitale valuta met hogere kosten.
 • Acceptatie: Acceptatie is een belangrijk onderdeel van cryptocurrency’s in het algemeen, maar ook zeker bij betalings-cryptocurrency’s. Acceptatie zorgt ervoor dat digitale valuta gebruikt worden en dat de mogelijkheden groeien. Dit zijn mogelijkheden, zoals het gebruik door handelaren, dienstverleners en voor de aankoop van goederen en diensten. De acceptatie van betalings-cryptocurrency’s kunnen variëren per regio, land of het specifieke gebruiksscenario. De ontwikkelingen binnen de cryptomarkt en gerelateerde markten hebben invloed op de acceptatie en zijn continue in beweging.
 • Stabiliteit: Sommige bekende betalings-cryptocurrency’s staan bekend om hun volatiliteit, zoals Bitcoin. Andere betalings-cryptocurrency’s streven juist naar stabiliteit dat de eigenschap heeft van een stabiele munteenheid en ruilmiddel.
 • Gebruiksgemak: Bij betalings-cryptocurrency’s zijn gebruiksvriendelijkheid en -gemak belangrijke factoren. Dit zijn factoren die bijdragen aan de acceptatie en adoptie van dit type digitale valuta. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn stabiele apps en wallets die gemakkelijk te gebruiken zijn en overzicht bieden.
 • Enkele bekende betalings-cryptocurrency’s zijn: Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ripple (XRP), Stellar (XLM), Dash (DASH), Nano (NANO), Monero (XRM) en Litecoin (LTC).

Betalings-cryptocurrency’s samengevat: betalings-cryptocurrency’s hebben het doel om financiële transacties te vergemakkelijken, te versnellen en goedkoper uit te voeren. Dit in vergelijking met de traditionele bank- of betaalsystemen. Het gemak, acceptatie en gebruikersdoeleinden kunnen variëren per land, regio en type betalings-cryptocurrency’s.

Decentralized Finance (DeFi) cryptocurrency’s

Defi crypto’s zijn digitale valuta die worden gebruikt voor gedecentraliseerde financiële toepassingen. Denk hierbij aan verzekeringen, leningen en transacties. Enkele bekende cryptocurrency’s die gebruik maken van deze technologieën zijn Uniswap (UNI), Aave (AAVE), Chainlink (LINK) en Compound (COMP). Hieronder worden enkele van de belangrijkste kenmerken van DeFi cryptocurrency’s uitgelicht:

 • Decentralisatie en Openheid: DeFi cryptocurrency’s zijn gedecentraliseerd, dit zorgt voor openheid, transparantie en vertrouwen in de financiële transacties en de aangeboden diensten op deze platformen.
 • Smart Contracts: De slimme contracten zijn een belangrijk onderdeel van de meeste DeFi-cryptovaluta. Slimme contracten maken gebruik van zelf-uitvoerbare codes en zijn ontworpen om zelfstandig en automatisch acties uit te kunnen voeren als er wordt voldaan aan de vooraf bepaalde voorwaarden. Door het gebruik van Smart contracts bij DeFi-cryptocurrency’s zijn er geen financiële tussenpersonen of instanties nodig voor het uitvoeren van financiële overeenkomsten tussen gebruikers.
 • Liquiditeit en Liquiditeitsverschaffers: Een essentieel onderdeel van DeFi-platformen is het hebben van genoeg liquiditeit om te kunnen functioneren. Gebruikers van DeFi-crypto hebben de mogelijkheid om hun digitale valuta te vergrendelen in liquiditeitspools. Hierdoor dragen de gebruikers bij aan de liquiditeit waarvoor ze rendement kunnen ontvangen voor hun bijdrage aan het platform.
 • Interoperabiliteit: Een van de eigenschappen van DeFi-projecten is het streven naar interoperabiliteit. Dit betekent dat veel DeFi-platformen streven naar samenwerking en integreren met andere DeFi-platformen en- projecten. Hierdoor ontstaat er voor gebruikers een breder scala aan mogelijkheden van financiële diensten die kunnen worden aangeboden.

Platform-cryptocurrency’s

Onder platform-cryptocurrency’s kunnen cryptovaluta geplaats worden die zijn ontworpen om te functioneren als basisinfrastructuur voor de ontwikkeling van gedecentraliseerde applicaties (DApps) en slimme contracten. Platform-cryptocurrency’s zijn meestal de main-chain of hoofdchain. Het zijn digitale valuta´s die zijn gebouwd op blockchain-platformen en deze hebben dus meer te bieden dan alleen het uitvoeren van transacties. Het biedt ontwikkelaars de mogelijkheid tot het creëren van aangepaste tokens, het implementeren van smart-contracts en het bouwen van DApps. Eigenschappen, kenmerken, sterke punten en toepassingsgebieden van de verschillende platform-cryptocurrency’s kunnen per platform verschillen.

 • Aangepaste tokens: Ontwikkelaars zijn in staat om platform-cryptocurrency’s te gebruiken als een activa waar nieuwe aangepaste tokens op gecreëerd kunnen worden. Deze aangepaste tokens hebben de flexibiliteit om verschillende functies en use-cases binnen het bredere blockchain-ecosysteem te vervullen. Deze nieuwe tokens kunnen specifiek worden ontworpen om te functioneren binnen een side-chain of sub-chain, waarbij ze kunnen bijdragen aan specifieke doelen en vereisten van dat deel van het netwerk.
 • Smart contracts: Dit is een van de technologieën die worden ondersteund door platform-cryptocurrency’s. Slimme contracten zijn programmeerbare en zelfuitvoerende contracten. Via slimme contracten is het mogelijk om complexe en geautomatiseerde handelingen of transacties vast te leggen.
 • DApps: Het bouwen en koppelen van DApps aan platform-cryptocurrency’s geeft dit type blockchain-ecosystemen een brede mogelijkheid aan toepassingen naast alleen het uitvoeren van transacties. DApps kunnen bestaan uit een breed scala aan mogelijkheden en toepassingen, van identiteitsbeheer, financiële applicaties, medische gegevensbeheer, stemming en governance tot supply-chain management.
 • Unieke eigenschappen en bekende voorbeelden: Elk platform heeft zijn eigen unieke eigenschappen en sterke punten. Ethereum (ETH) is bijvoorbeeld een pionier op het gebied van slimme contracten en DApps. Cardano (ADA) legt de nadruk op onderzoek en wetenschappelijke benadering. Avalanche (AVAX) richt zich op snelle consensus en schaalbaarheid. Polkadot (DOT) streeft naar interoperabiliteit tussen verschillende blockchains. Solana (SOL) legt de nadruk op hoge snelheid en lage kosten.

Ieder van deze platform-cryptocurrency’s draagt op zijn eigen unieke manier bij aan de ontwikkeling en revolutie van de cryptomarkt.

Gaming cryptocurrency’s

Gaming cryptocurrency’s, ook wel bekend als “game-coins” of “gaming-tokens”. Dit type cryptocurrency’s en zijn blockchain-technologie wordt gebruikt in de gaming-industrie. Ze bieden binnen de wereld van gaming verschillende mogelijkheden, ondersteuningen en toepassingen voor zowel de gamers als ontwikkelaars. Enkele gaming doeleinden die deze cryptocurrency’s kunnen hebben zijn het kopen en verkopen van in-game items, virtuele valuta en beloningen.

Hieronder zijn enkele van de meest voorkomende mogelijkheden met dit type crypto uitgelicht:

 • In-Game Valuta: Games die gebruikmaken van blockchaintechnologie gebruiken vaak eigen crypto-tokens in de vorm van in-game valuta. Deze crypto-tokens kunnen in het spel worden gebruikt voor het kopen, verkopen of verhandelen van verschillende items. Items zoals kleding, uitrusting, personages of andere virtuele goederen.
 • Ownership en Interoperabiliteit: Door het gebruik van blockchain-technologie kunnen spelers aantonen dat ze eigenaar zijn van hun unieke crypto-tokens, digitale activa in de vorm van items. Spelers hebben dus echt eigendom over de tokens en items, hierdoor is het ook mogelijk om dit buiten de game om te verhandelen of te gebruiken in andere compatible games.
 • NFT's (Non-Fungible Tokens): Het gebruik van NFT’s is ook een van de mogelijkheden die gebruikt kan worden bij gaming-cryptocurrency’s. Deze NFT’s kunnen bestaan uit unieke digitale activa, zoals virtuele grondgebieden, kaarten, kleding, skins en nog veel meer. NFT’s worden gebruikt in verschillende type games, zoals virtuele werelden, kunstgalerijen en verzamelkaartspellen (CCG).
 • Beloningen en Betalingen: Beloningen en betalingen zijn ook mogelijkheden waar gaming-cryptocurrency’s voor kunnen worden gebruikt. Zo kunnen spelers worden beloond voor hun deelname, toernooiprijzen, bereiken van mijlpalen en prestaties. Daarnaast maakt dit type cryptovaluta het gemakkelijk voor spelers, platformen en ontwikkelaars om onderling internationale betalingen te doen
 • Bekende gaming-cryptocurrency’s: Hier zijn enkele bekende voorbeelden opgenoemd: Chiliz (CHZ), Enjin Coin (ENJ), GameCredits (GAME), The Sandbox (SAND), Refereum (RFR), MobileGo (MGO) en Wax (WAX). Deze coins hebben binnen de game industrie allen hun unieke eigenschappen, toepassingen en gebruiksdoeleinden.

Privacy gerichte cryptocurrency’s

Dit type cryptovaluta is gericht op het bieden van privacy en anonimiteit voor de gebruikers. Privacy gerichte cryptocurrency’s richten zich op niet-traceerbaarheid, bescherming en anonimiteit, in tegenstelling tot traditionele cryptocurrency’s die juist voor transparantie, openheid en traceerbaarheid staan.

Privacy-gerichte cryptocurrency’s maken gebruik van technologieën, zoals zero-knowledge proofs, stealth adressen en ring signatures. De hoofdreden voor het gebruik van deze technologieën is het waarborgen van de privacy van de gebruikers, de niet-traceerbaarheid en inhoud van de uitgevoerde transacties.

Dit type cryptocurrency’s kunnen worden gebruikt voor zowel legale als illegale doeleinden, zoals witwassen, financiering van terrorisme, transacties op het “Dark-web” en andere illegale activiteiten. Het geeft gebruikers de mogelijkheid om voor legale doeleinden gebruik te maken van de geboden anonimiteit. De illegale mogelijkheden en doeleinden worden over het algemeen afgekeurd door de crypto-gemeenschap. De illegale praktijken kunnen de cryptomarkt in een negatief daglicht zetten, wat de innovatie, acceptatie en ontwikkelingen niet ten goede kan komen.

Enkele van de belangrijkste technologieën van privacy gerichte cryptocurrency’s uitgelicht:

 • Ring signature: Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een crypto-grafisch protocol. Gebruikers maken via het protocol een handtekening aan die niet afkomstig lijkt van één enkele persoon, maar afkomstig lijkt van een groep mensen. Dit maakt het erg lastig tot bijna onmogelijk om de werkelijke afzender van een transactie te achterhalen.
 • Stealth adressen: Het gebruik van deze privacy-functie geeft de ontvanger van een crypto-transactie de mogelijkheid tot het verbergen van zijn identiteit. Bij traditionele cryptovaluta wordt er een openbaar transactie adres gebruikt, via de technologie van stealth-adressen niet. Bij een stealth-adres worden er tijdelijke unieke adressen voor elke transactie gemaakt, wat het traceren van de eigenaar erg lastig maakt.
 • Zero-knowledge proof: Dit is een techniek die gebruikmaakt van een protocol die het mogelijk maakt voor gebruikers om bewijs te leveren van een bepaalde hoeveelheid cryptocurrency’s die in bezit is. Dit protocol maakt het mogelijk om de echte hoeveelheid cryptovaluta die in bezit is niet te hoeven onthullen. Dit maakt het mogelijk om transacties uit toe voeren zonder een financiële geschiedenis of identiteit te hoeven weergeven.
 • Enkele bekendere privacy gerichte cryptocurrency’s: Monero (XMR), Zcash (ZEC), Dash (DASH), NavCoin (NAV), VerusCoin (VRSC) en Verge (XVG)

Asset-backed cryptocurrency’s

Asset-backed cryptocurrency’s staan ook wel bekend als “ABC’s”, “crypto-tokens” of “tokenized-assets”. Dit type cryptocurrency’s wordt één op één gedekt door echte assets, zoals olie, valuta’s, vastgoed, goud, zilver of andere assets. Asset-backed cryptocurrency’s combineren de voordelen van blockchain-technologie en de stabiliteit en onderliggende waarde van fysieke activa. Door deze specifieke eigenschappen biedt het gebruikers de mogelijkheid van meer vertrouwen, snelheid, toegankelijkheid en stabiliteit. Wees er echter wel van bewust dat de onderliggende waarde van een asset gevolgd wordt en dat de crypto’s daarmee ook gevoelig kunnen zijn voor prijsbewegingen van de onderliggende assets.

Bij het creëren van asset-backed cryptovaluta worden meestal tokens uitgegeven die ieder een stukje van de onderliggende activa vertegenwoordigen. Dit proces wordt ook wel “tokenization” genoemd, het opdelen en verhandelbaar maken in de vorm van tokens. De tokens worden verdeeld en kunnen worden verhandeld, er wordt hierbij gebruikgemaakt van blockchain-technologie. Na het proces van tokenization kunnen deze tokens vaak verhandeld worden via een exchange.

Hieronder zijn enkele belangrijke eigenschappen uitgelicht:

 • Stabiliteit: Cryptovaluta zoals Bitcoin, Ethereum en Cardano hebben geen ondersteuning van een asset, ze staan op zichzelf en worden vaak alleen door schaarste en vertrouwen ondersteund. De waarde van niet-ondersteunde cryptocurrency’s is veel gevoeliger voor volatiliteit dan cryptovaluta die wel worden ondersteund door echte activa. Ondersteunde cryptocurrency’s staan over het algemeen bekend om hun prijsstabiliteit.
 • Toegang tot traditionele activa: Beleggers in het bezit van asset-backed cryptocurrency’s investeren indirect in de onderliggende activa, zonder deze te hoeven bezitten. Op deze manier is het dus mogelijk om indirect toegang te krijgen tot activaklassen, zoals edelmetalen, olie, vastgoed, etc.
 • Liquiditeit van illiquide activa: Asset-backed cryptovaluta’s kunnen diverse onderliggende waarde hebben, zoals vastgoed of kunstwerken. Deze assets zijn lastig liquide te maken, door de koppeling aan dit type cryptocurrency’s is dit wel mogelijk. Door het tokeniseren van deze assets is het mogelijk om het verhandelen makkelijker en toegankelijker te maken.
 • Vastgoed en kunst backed: Tokenization maakt het toegankelijk voor particulier beleggers om te investeren in activa, zoals vastgoed en kunst. Traditioneel gezien waren deze activaklassen alleen toegankelijk voor grote investeerders, de komst van asset-backed cryptocurrency’s maakt dit verledentijd.
 • Globale bereikbaarheid: Door de komst van cryptocurrency’s is het wereldwijd voor iedereen mogelijk om toegang toe te krijgen tot de cryptomarkt. Door het gebruik van asset-backed cryptocurrency’s hebben beleggers ook indirect toegang tot assets van de onderliggende waarde. Dit vergroot de globale toegankelijkheid voor mensen over de gehele wereld.
 • Enkele bekende asset-backed cryptocurrency’s zijn: Belangrijk om te weten is dat asset-backed cryptocurrency’s niet exact hetzelfde zijn als stablecoins, maar wel overeenkomsten hebben. Zo hebben we dus stablecoins die worden ondersteund door traditionele valuta’s en een veelvoorkomend type is de ondersteuning van edelmetalen, zoals goud en zilver. Tiberius Coin (TCX), Tether Gold (XAUT), PAX Gold (PAXG), Harbor (RPT) en DigixDAO (DGD).

Energie-efficiënte cryptocurrency’s

Dit type cryptocurrency’s is ontworpen om de voordelen van blockchain-technologie te gebruiken en het minimaliseren van de milieu-impact die digitale valuta kunnen hebben. Door het gebruik van energiezuinige mining-algoritme wordt het miningproces van cryptovaluta milieuvriendelijker, zeker ten opzichte van traditionele cryptocurrency’s die Proof of Work (PoW) gebruiken. PoW is een energie-intensief consensusmechanisme, bij dit proces wordt er gebruik gemaakt van miners die veel energie verbruiken voor berekeningen, processen en ondersteuning van de blockchain.

De toenemende bezorgdheid over de grote hoeveelheden benodigde energie heeft ontwikkelaars op de cryptomarkt aangezet tot het creëren van goede alternatieven die milieuvriendelijker zijn. Het energie efficiënter maken van cryptovaluta is al langere tijd een belangrijk doel van ontwikkelaars en is continue in ontwikkeling. De energiebehoefte die nodig is voor transacties en beveiliging van energie-efficiënte cryptocurrency’s is aanzienlijk lager dan bij traditionele cryptovaluta’s zoals Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE) en Litecoin (LTC).

Hieronder zijn enkele belangrijke eigenschappen van energie-efficiënte cryptocurrency’s uitgelicht:

 • Proof of Stake (PoS): Bij PoS worden er in plaats van miners, zoals bij PoW het geval is, validators gebruikt. Validators worden geselecteerd voor het verifiëren van transacties en het toevoegen van blokken (Nodes) aan de blockchain. Bij PoS worden validators op basis van de hoeveelheid staked-munten geselecteerd. Dit is een manier waarbij aanzienlijk minder energie nodig is in vergelijking met PoW, waarbij het oplossen van wiskundige puzzels een grote energiebehoefte vereist. Ethereum is een van de cryptovaluta die is overgestapt van een PoW naar PoS consensusmechanisme, energie efficiëntie heeft bij deze keuze een belangrijke rol gespeelt.
 • Delegated Proof of Stake (DPoS): In een DPoS-systeem worden validators vaak gekozen door deelnemers binnen het netwerk, en deze selectie wordt vaak beïnvloed door governance- en stemprocessen. Dit betekent dat de gemeenschap van gebruikers of houders van de cryptovaluta de mogelijkheid hebben om te stemmen op deelnemers die als validators fungeren. De manier waarop DPoS werkt verminderd het energieverbruik aanzienlijk. Deze gekozen validators zijn verantwoordelijk voor het valideren van transacties en het creëren van nieuwe blokken.
 • Proof of Authority (PoA): Bij dit type consensusmechanisme worden validators geselecteerd op basis van hun reputatie en identiteit, in plaats van rekenkracht of muntenbezit. Dit vermindert het energieverbruik aanzienlijk, doordat er geen ingewikkelde wiskundige formules moeten worden opgelost.
 • Proof of Space (PoSpace) en Proof of Capacity (PoC): Deze types consensusmechanismen maken gebruik van schijfruimte in plaats van rekenkracht. Miners moeten hierbij bewijzen dat ze voldoende hoeveelheid schijfruimte beschikbaar hebben. Door dit aan te tonen kunnen ze bewijzen dat ze de benodigde hoeveelheid schijfruimte aan het netwerk kunnen leveren.
 • Hybride consensusmechanismen: Voor het vinden van een goede balans tussen beveiliging en energie-efficiëntie, kiezen sommige projecten ervoor om verschillende consensusmechanismen te combineren. Het kan dus voorkomen dat bijvoorbeeld Proof of Stake wordt gebruikt voor het bereiken van consensus en Proof of Work voor extra beveiliging zorgt.
 • Energiezuinige algoritmes: Er zijn cryptocurrency’s die zelf specifiek ontworpen algoritmes introduceren die minder rekenkracht vereisen dan traditionele Proof of Work-algoritmes. Hierdoor kiezen ze ervoor om op hun eigen innovatief ontwikkelde manier het energieverbruik te verminderen.
 • Energie-efficiënte netwerken: Er zijn ook projecten die zich richten op het ontwikkelen van alternatieve netwerken. Een voorbeeld hiervan is “Internet of Things” (IoT), dit type netwerk vereist minder rekenkracht dan reguliere blockchain-netwerken.
 • Lightning Network: Een bekende technologie die wordt gebruikt om het energieverbruik van cryptocurrency’s te verminderen, is het Lightning Network. Dit bestaat uit een netwerk van betalingskanalen en maakt gebruik van zogenaamde multi-party betalingen. Bij multi-party betalingen worden transacties afgehandeld tussen de partijen, zonder deze op de blockchain te zetten. Hierdoor hoeven er minder transacties op de blockchain te worden verwerkt, waardoor het energieverbruik wordt verminderd.
 • Enkele bekende energy-efficiënte cryptocurrency’s zijn: Enkele voorbeelden van deze energy-efficiënte cryptocurrency’s zijn Ravencoin (RVN), Cardano (ADA), Tezos (XTZ), Nano (NANO), Chia (XCH) ,Horizon(ZEN) en nog vele andere vergelijkbare cryptovaluta.

Energie-efficiënte cryptocurrency’s samengevat: energie-efficiënte consensusmechanismen hebben in essentie het doel de energieconsumptie en de impact hiervan te verminderen. Daarnaast streven ze ernaar om de decentralisatie en veiligheid hoog te houden. De samenleving wordt zich veelal steeds meer bewust van duurzaamheid. De ontwikkelingen van duurzaamheid en energie-efficiëntie bij cryptocurrency’s is erg van belang, op de langere termijn kan dit een van de dingen zijn die kunnen bijdragen aan de groeiende maatschappelijke acceptatie van deze digitale valuta.


Utility Tokens

Utility tokens staan ook wel bekend als functionaliteits-tokens, gebruiks-tokens of diensten-tokens. Dit type cryptovaluta wordt vaak gebruikt en uitgegeven door specifieke projecten en platformen. Ze dienen als digitale coupons of credits die gebruikers kunnen inwisselen om toegang te krijgen tot aangeboden producten, functies of diensten. Binnen het ecosysteem waar de tokens worden gebruikt kunnen ze dienen als een vorm van digitale waarde, waarbij te tokens kunnen worden ingewisseld voor specifieke voordelen of functionaliteiten.

Hieronder worden enkele belangrijke eigenschappen van utility tokens uitgelicht:

 • Platformtoegang: Een van de mogelijkheden van utility tokens is toegang krijgen tot bepaalde diensten of functies op een platform. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door het aankopen van de uitgegeven tokens en deze te gebruiken om toegang te krijgen tot websites, apps en premiumfuncties.
 • Betalingen en transactiekosten: Er zijn platformen waar alleen gebruik gemaakt kan worden van hun eigen utility tokens. Om activiteiten te kunnen uitvoeren zullen gebruikers de utility tokens nodig hebben, dit bijvoorbeeld voor de toegang tot aangeboden producten of diensten. De tokens kunnen dus binnen het platform worden gebruikt voor het uitvoeren van transacties en betalingen.
 • Stemrechten en governance: Utility tokens kunnen bij sommige platformen ook deel uitmaken van de toegang tot stemrecht en governance. Dit zijn besluitvormingsprocessen waarbij er meegestemd mag worden over wijzigingen van regels en protocollen binnen het platform.
 • Beloningen en loyaliteitsprogramma's: Er zijn ook platformen die utility tokens inzetten als beloningsmechanisme voor gebruikers. Bij het uitvoeren van acties, zoals het delen van content, bijdragen aan de gemeenschap of een andere manier van toevoeging aan het platform, kunnen gebruikers hier een beloning voor ontvangen.
 • Incentives voor netwerkdeelnemers: Utility tokens kunnen binnen een gedecentraliseerd netwerk ook gebruikt worden om deelnemers te belonen voor het onderhoud en beveiliging van het netwerk. Onder deze deelnemers worden vaak miners en validators verstaan, zij dragen bij aan het functioneren van het netwerk.
 • Toegang tot digitale goederen: Utility tokens zijn vaak in te wisselen voor digitale items of kunstwerken. Een van de voorbeelden hiervan zijn in-game items, ook wel bekend als gaming-cryptocurrency’s.
 • Verschil met traditionele tokens: Utility-tokens zijn ontworpen om toegang te krijgen tot functionaliteiten op platformen, traditionele tokens hebben vaak de eigenschap van eigendomsrecht. Bij utility-tokens is er geen spraken van aandeelhouderschap van een project of het bedrijf, wat bij andere tokens vaak wel het geval is. Utility tokens dienen dus alleen als een manier van digitale toegangsrecht voor de aangeboden diensten of producten van het bedrijf.
 • Enkele bekende Utility tokens zijn: Steem (STEEM), MakerDAO (MKR), Binance Coin (BNB), Golem (GLM), Chainlink (LINK), Aave (AAVE), Filecoin (FIL) en Theta Token (THETA).

Samengevat: Utility tokens zijn digitale tokens die worden gebruikt als toegangsrechten tot specifieke diensten of producten op een blockchain-platform. Ze bieden een efficiënte manier om transacties te verwerken en kunnen worden gebruikt als beloningen voor gebruikers die bijdragen aan het netwerk. Het beheer van utility tokens verloopt via geautomatiseerde slimme contracten binnen het blockchain-ecosysteem.

 

Protocol Tokens

Protocol tokens worden ook wel protocol cryptocurrency’s genoemd. Protocol tokens zijn een specifiek type token dat wordt gebruikt binnen gedecentraliseerde netwerkprotocollen, ter ondersteuning van een blockchain-netwerk. Protocol tokens kunnen verschillende functies en doelen hebben, deze tokens worden ook wel gezien als de ruggengraat van blockchain-netwerken of platformen.

Hieronder worden enkele belangrijke eigenschappen van protocol tokens uitgelicht:

 • Netwerktoegang: Protocol tokens worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder toegang tot functies op een gedecentraliseerd netwerk. Dit kan zijn transacties verrichten, toegang krijgen tot aangeboden services, voorstellen indienen en deelnemen aan governance-processen om beslissingen te nemen over het netwerk.
 • Veiligheid en Beveiliging: Protocol tokens kunnen een belangrijke rol spelen bij het waarborgen van de veiligheid van het netwerk. Ze kunnen worden ingezet voor staking of beloning, waardoor deelnemers worden gestimuleerd om eerlijk gedrag te vertonen en de integriteit van het netwerk te behouden.
 • Governance: Protocol tokens worden vaak gebruikt voor governance-activiteiten, waardoor tokenhouders kunnen stemmen over belangrijke beslissingen die het netwerk beïnvloeden, zoals protocolwijzigingen, upgrades, en andere zaken met betrekking tot het netwerk.
 • Transactiekosten: Protocol tokens worden vaak gebruikt om transactiekosten te betalen, deel te nemen aan netwerkactiviteiten en het starten van smart contracts.
 • Incentives en Beloningen: Protocol tokens worden gebruikt om deelnemers aan het netwerk te belonen en te motiveren om gewenst gedrag te vertonen, zoals bijdragen aan het netwerk en de consensusmechanismen.
 • Enkele bekende protocol tokens zijn: Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM), Avalanche (AVAX), Ethereum (ETH) en Tezos (XTZ).

Non-Fungible Tokens (NFT’s)

NFT’s staan ook wel bekend als digitale kunstwerken, unieke tokens of tokenized assets die onderdeel zijn van de NFT-markt. Het zijn digitale activa die gebruikmaken van en worden uitgegeven op een blockchain, vergelijkbaar met hoe dit bij cryptomunten gebeurt. Een NFT is uniek en heeft een eigen identiteit, de uniekheid van NFT’s wordt geverifieerd door het gebruik van slimme contracten die draaien op het blockchain netwerk. NFT’s vertegenwoordigen vaak unieke digitale items, zoals verzamelobjecten, game items en kunstwerken.

Hieronder worden enkele belangrijke eigenschappen van NFT’s uitgelicht:

 • Uniciteit: NFT’s zijn unieke stukjes digitale activa die specifieke informatie kunnen bevatten, waardoor ze zichzelf onderscheiden van andere tokens. Deze unieke informatie kan bestaan uit creatiedatum, identiteit van de maker, eigendomsgeschiedenis, metadata en andere mogelijke relevante gegevens. NFT’s hebben elk een unieke code of identiteit, waardoor ze zichzelf onderscheiden van andere NFT’s.
 • Verifieerbaarheid: Door het gebruik van blockchain-technologie worden NFT’s geregistreerd en geverifieerd. De echtheid, kenmerken en eigendomsgeschiedenis zijn hierdoor transparant en niet te veranderen, wat veiligheid en waarde geeft aan NFT’s. Door de verifieerbaarheid is de eigendom van NFT’s zo goed als onmogelijk te vervalsen en is iedere NFT uniek.
 • NFT creatie eigenaar: NFT’s worden gecreëerd, de creatie eigenaren kunnen door het gebruik van NFT’s aantonen dat ze het originele exemplaar van een digitaal muziekstuk of kunstwerk bezitten. Dit geeft de mogelijkheid voor kunstenaars, muzikanten of andere makers om waarde toe te voegen aan hun digitale creaties. Hierdoor hebben NFT creatie eigenaren de mogelijkheid om inkomsten te genereren en waarde te geven aan producten.
 • Eigendom en overdraagbaarheid: Het digitale eigendomsbewijs waar NFT’s voor kunnen staan zijn verhandelbaar via verschillende online platformen en marktplaatsen. Alle transacties worden vastgelegd op het blockchain netwerk en worden onder andere toegevoegd aan de eigendomsgeschiedenis.
 • Verschil tussen Non- en Fungible tokens: De belangrijkste verschillen tussen Non-Fungible Tokens (NFT's) en Fungible Tokens zit hem in de uniekheid van de tokens. NFT’s zijn uniek en niet onderling uitwisselbaar, Fungible tokens zijn juist identiek en onderling uitwisselbaar. Voor Fungible tokens is een token een token en hebben de tokens onderling geen unieke factor dat de tokens van elkaar onderscheidt. Fungible tokens zijn cryptocurrency’s zoals XRP, Bitcoin, Cardano of ieder andere cryptovaluta die geen NFT is.
 • Diverse toepassingen: NFT’s kunnen verschillende toepassingen hebben, zoals virtuele werelden, individuele items, digitale kunst, muziek, video’s, verzamelobjecten, in-game items en tokenisatie van bijvoorbeeld vastgoed. De toepasbaarheid zorgt ervoor dat makers van NFT’s hun unieke digitale creaties kunnen verkopen en geld kunnen verdienen.
 • Interoperabiliteit: NFT’s maken gebruik van gestandaardiseerde protocollen, hierdoor is het mogelijk om gebruik te maken van verschillende platformen en marktplaatsen. Platformen die gebruikmaken van dezelfde gestandaardiseerde protocollen kunnen gemakkelijk onderling NFT transacties verwerken.
 • Volatiliteit van NFT’s: De cryptomarkt en NFT-markt zijn relatief nieuwe markten die vol in ontwikkeling zijn. Hierdoor staan deze markten bekend om hun volatiliteit in marktwaarde, wees hier als belegger goed van bewust.
 • NFT Minting: Minting van NFT’s is vergelijkbaar met minting van cryptocurrency’s, echter zijn er enkele essentiële verschillen. Bij Non-fungibele tokens (NFT's) is minting het proces waarbij een digitaal item, zoals muziek, video’s, kunstwerken of andere digitale creaties, wordt geregistreerd op de blockchain. De unieke NFT’s worden dan omgezet van een digitaal item naar een cryptografisch unieke token. Na het toevoegen aan de blockchain kunnen de authenticiteit en eigenaarschap worden geverifieerd en vastgelegd.
 • Enkele NFT platformen en marktplaatsen zijn: Dit zijn enkele van de bekendere NFT platformen en marktplaatsen, zoals OpenSea, NBA Top Shot, Foundation, Rarible, Decentraland en SuperRare. Dit is een greep uit de vele beschikbare marktplaatsen en platformen. Wees er goed van bewust dat net als bij cryptocurrency’s niet alle platformen even betrouwbaar zijn. Als belegger in NFT’s is het belangrijk om onderzoek te doen naar de reputatie en veiligheid van deze platformen, voor dat men overgaat tot het doen van transacties.
 • Enkele bekende Non-Fungible Tokens zijn: Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks, Decentraland, Axie Infinity, The Sandbox, Meebits en nog veel meer.

 

Governance Tokens

Governance tokens worden uitgegeven op blockchain-netwerken en zijn er specifiek op gericht om houders ervan de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de besluitvorming en bestuur van het netwerk. Houders van deze tokens kunnen hierdoor stemrecht en inspraak krijgen in mogelijke veranderingen, zoals beslissingen en upgrades die het netwerk kunnen beïnvloeden.

Hieronder worden enkele belangrijke eigenschappen van Governance Tokens uitgelicht:

 • Besluitvorming: De in bezit hebbende eigenaren van governance tokens kunnen meestemmen over belangrijke besluiten die genomen worden. Token houders kunnen meestemmen op belangrijke zaken, zoals veranderingen die invloed hebben op het blockchain netwerk, toevoegingen van nieuwe functionaliteiten, protocol upgrades, samenstelling van het project team en nog vele andere zaken die van invloed kunnen zijn op het blockchain-ecosysteem.
 • Participatie: Governance tokens maken het mogelijk dat de houders, en daarmee de gemeenschap, actief kunnen meebeslissen over ontwikkelingen en groei van het netwerk. Dit komt de decentralisatie ten goede en geeft individuele deelnemers stemrecht.
 • Beloningen: Governance tokens dienen niet alleen als stemrecht voor houders, ook kunnen houders beloningen verdienen in de vorm van extra tokens. Beloningen worden uitgekeerd om houders te stimuleren om actief deel te nemen aan beslissingen binnen het netwerk.
 • Protocolwijzigingen: De snelheid waarmee beslissingen genomen kunnen worden over protocolwijzigingen, neemt toe door het gebruik van governance tokens. Door het systeem van governance tokens te gebruiken zijn er geen miners of validators nodig voor iedere wijziging aan het netwerk.
 • Transparantie: Naast het bevorderen van decentralisatie zorgen governance tokens ook voor een transparant besluitvormingsproces. Iedere stem die gedaan wordt is zichtbaar op de blockchain, dit zorgt voor een eerlijkere besluitvorming en minder manipulatie mogelijkheden.
 • Risico's en uitdagingen: De grootste uitdaging van governance tokens zit hem in de complexiteit van evenwicht. Hiermee wordt bedoeld het evenwicht tussen inspraak van de netwerk community die meestemt en de ontwikkeling en efficiëntie van het protocol. Het risico en daarmee de uitdaging van houders van veel governance tokens is dat dit kan zorgen voor een scheve machtsverhouding door de “voting power” van deze houders.
 • Enkele bekende Governance Tokens zijn: MakerDAO (MKR), Uniswap (UNI), Yearn.finance (YFI), Compound (COMP), Curve DAO (CRV) en Aave (AAVE).

Payment Tokens

Payment tokens worden ook wel eens betaal-tokens, financiële-tokens, of transactie-tokens genoemd. Payment tokens zijn ontworpen om in essentie te worden gebruikt als betaalmiddel binnen een specifiek netwerk, ecosysteem of platform. De focus bij dit type tokens ligt vaak op het doen van snelle en efficiënte transacties, kenmerkend zijn de lage transactiekosten en minimale vertragingen. Gebruikers van payment tokens kunnen over het algemeen binnen het netwerk transacties uitvoeren voor specifieke aangeboden diensten, functies of goederen.

Hieronder worden enkele belangrijke eigenschappen van Payment Tokens uitgelicht:

 • Betaalmiddel: Payment tokens dienen in essentie als digitaal betaalmiddel binnen het netwerk of platform dat de tokens heeft uitgegeven.
 • Toepassingen: Naast het in essentie dienen als efficiënte en snelle manier van transacties doen, kunnen deze tokens ook worden ingewisseld voor diensten, producten, abonnementen of andere aangeboden functionaliteiten door het ecosysteem dat de tokens gebruikt.
 • Functionaliteit: Binnen het netwerk waar de payment token gebruikt kunnen worden zijn er vaak specifieke functionaliteiten beschikbaar. Dit zijn specifieke functionaliteiten, zoals in-app aankopen kunnen doen, exclusieve content en toegang tot premiumfuncties.
 • Eigen netwerken: Payment tokens worden over het algemeen gebruikt door platformen die gebruikmaken van een eigen blockchain-netwerk of gedistribueerd grootboek voor het registreren en valideren van transacties.
 • Waarde: Payment tokens zijn niet waardevast en kunnen variëren in prijs. Door de specifieke eigenschappen van payment tokens ligt de focus in essentie niet zo zeer op de waarde van de token, maar vooral op het faciliteren van transacties. De waarde van payment tokens zijn ook niet geheel onbelangrijk, maar bij andere cryptocurrency’s zoals Bitcoin speelt de marktwaarde een grotere rol.
 • Veiligheid: Bij payment tokens heeft veiligheid een hoge prioriteit en dit is een belangrijk onderdeel van het ecosysteem of blockhain-netwerk. De focus ligt op het veilig kunnen doen van transacties en het beschermen van gebruikersgegevens tegen hackers of frauduleuze activiteiten.
 • Schaalbaarheid: Een belangrijke eigenschap van het systeem dat payment tokens gebruikt is schaalbaarheid. Het systeem moet goed schaalbaar zijn om grote aantallen transacties te kunnen verwerken. De uitdaging is er vooral tijdens momenten van piekbelasting van grote hoeveelheden te verwerken transacties, het systeem moet dan goed functioneren.
 • Interoperabiliteit: Interoperabiliteit is een belangrijke eigenschap van payment tokens. Door het netwerk of platform te integreren met andere betalingssystemen en digitale assets wordt de acceptatie en het gebruik van de payment token mogelijk verhoogd. Veel gebruikte termen bij interoperabiliteit zijn bridges en Cross-chain communicatieprotocollen, hieronder worden deze termen uitgelicht:
  - Bruggen (Bridges): Bruggen, ook wel bekend als bridges, zijn speciaal ontworpen systemen of slimme contracten die het mogelijk maken om digitale activa tussen verschillende blockchain-netwerken te kunnen verplaatsen. Simpel gezegd is het een brug tussen twee netwerken die een verbinding leggen voor het doen van transacties. Technisch gezien kan een brug activa vast zetten (locken) op de ene blockchain en nieuwe tokens op de andere blockchain uitgeven. De vastgezette tokens staan dan garant voor de nieuw uitgegeven tokens. Vaak gebeurt dit proces door het gebruik van slimme contracten. Bij het terugsturen van de activa zullen de nieuw uitgegeven tokens verbrand (Burned) worden en de initiële vergrendelde activa weer vrijgegeven worden.
  - Cross-chain communicatieprotocollen: Dit zijn protocollen die onderdeel zijn van technische systemen en standaarden die het mogelijk maken om verschillende blockchain-netwerken met elkaar te laten communiceren. Met het gebruik van cross-chain communicatieprotocollen kunnen er onderling gegevens worden uitgewisseld tussen verschillende netwerken of platformen. Dit technische systeem maakt het mogelijk om zonder tussenpersoon of centrale autoriteit deze acties uit te voeren. De transacties worden vaak beveiligd door het gebruik van cryptografie en consensusmechanismen.

  De interoperabiliteit wordt dus vergroot door het gebruik van bruggen en cross-chain communicatieprotocollen. Zo kunnen gebruikers van bijvoorbeeld payment tokens gebruikmaken van deze technische systemen, dit voor het verplaatsen van digitale activa tussen verschillende blockchain-netwerken.
 • Regelgeving: Payment tokens kunnen te maken hebben met verschillende regelgevingen. De regulering kan mogelijk per land, regio en rechtsgebied verschillen, afhankelijk hiervan is het soms verplicht om te voldoen aan identificatie en rapportagevereisten ter voorkoming van financiële misdrijven.
 • Verschil met traditionele tokens: Payment tokens zijn ontworpen om toegang te krijgen tot functionaliteiten op platformen, traditionele tokens hebben vaak de eigenschap van effecten en eigendomsrecht. Payment tokens zijn in essentie ontworpen voor het doen van transacties en niet zozeer als effecten. Andere type cryptocurrency’s zoals security tokens, zijn in essentie ontworpen als een vorm van effecten. Security tokens worden vaak beschouwd als vertegenwoordiging van eigendoms- of aandeelbelangen in een project of bedrijf.
 • Enkele bekende Payment Tokens zijn: Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Stellar (XLM), Nano (NANO) en DASH (DASH).

Security Tokens

Security tokens worden ook wel Tokenized-securities, Equity-tokens of Crypto-securities genoemd. Security tokens zijn digitale tokens die worden gereguleerd en uitgegeven aan de hand van effectenwetten. Dit type cryptocurrency’s vertegenwoordigen deelneming of eigendom in een bedrijf, financiële activa of andere activum. De waarde van deze tokens staat vaak rechtstreeks in verbinding met inkomstenstromen of externe activa. Security tokens worden uitgeven en maken gebruik van blockchain-technologie. Ze zijn er in verschillende vormen en maten, zoals vastgoed, obligaties, aandelen, kunst of andere financiële instrumenten.

Hieronder worden enkele belangrijke eigenschappen van security tokens uitgelicht:

 • Doel Security Tokens: Security tokens zijn ontwikkeld met als doel traditionele activa te digitaliseren. Door het ontstaan van security tokens is de efficiëntie van effectenhandel en de uitgifte hiervan vergroot.
 • Regulatie en effectenwetten: Security tokens kunnen worden uitgegeven vanuit verschillende markten of jurisdicties. Hierbij geldt dat de uitgegeven security tokens qua regelgeving en effectenwetten vallen onder het gebied van waaruit ze worden uitgegeven en van toepassing zijn op de tokens. Uitgevers moeten hieraan voldoen ter voorkoming van juridische problemen. Het gevolg hiervan is dat bedrijven of instanties die security tokens uitgeven moeten voldoen aan de strenge regelgeving die hierbij gelden. Beleggers worden dus beschermd door de strenge regelgeving die van toepassing is vanuit het specifieke uitgiftegebied.
 • Eigendom en rechten: Doorgaans vertegenwoordigen security tokens een vorm van deelneming of eigendom in een bedrijf, inkomstenstroom of activum. Security tokens kunnen verschillende soorten eigendomsrechten vertegenwoordigen, zoals aandeelhoudersrechten, vastgoed, obligaties, kunst, aandelen, stemrechten, recht op winstdeling of andere financiële activa, afhankelijk van de specifieke aard van de activa die ze vertegenwoordigen.
 • Vereiste identiteitsverificatie: Beleggers in security tokens moeten vaak voldoen aan strikte regels en voorschriften, waaronder Know Your Customer (KYC) en anti-witwasvoorschriften. Dit draagt bij aan de legitimiteit en transparantie van de markt.
 • Dividenduitkeringen: Beleggers die in het bezit zijn van security tokens, bezitten een vorm van eigendom in een bedrijf, financiële activa of andere activum. Hierdoor is het mogelijk dat deze beleggers recht hebben op een vorm van rentebetaling, dividenduitkering of andere inkomsten. Deze vorm van inkomsten is geheel afhankelijk van de aard van het activum dat wordt vertegenwoordigd door de security tokens.
 • Liquiditeit: Door het gebruik van blockchain technologie is het mogelijk om security tokens 24 uur per dag, 7 dagen per week te verhandelen. Security tokens zijn hierdoor potentieel liquider dan traditionele effecten zoals aandelen, obligaties, opties of futures.
 • Belangrijkste voordelen van Security Tokens: Hier enkele van de belangrijkste voordelen opgesomd, 24/7 verhandelbaar, goedkopere manier van aandelen uitgifte voor bedrijven, transparantie, minder tussenpersonen verminderen kosten, gebruik van smart contracts en verminderde barrières bij internationale transacties.
 • Enkele bekende Security Tokens zijn: Polymath (POLY), Harbor (RMT), TokenSoft (SEC) en SPiCE VC (SPICE). Dit zijn slechts enkele van de vele security tokens die in omloop zijn.

Wrapped Tokens

Wrapped tokens worden ook wel wrapped assets, custodial tokens of tokenized assets genoemd. Wrapped tokens vertegenwoordigen digitale activa met een onderliggende waarde en bijbehorende functionaliteiten. Wrapped tokens werken en worden vaak gecreëerd op een specifiek blockchain-netwerk. Bij de uitgifte van wrapped tokens wordt de onderliggende waarde vaak gelijkwaardig uitgegeven aan het aantal tokens. Wrapped tokens geven de mogelijkheid tot het doen van transacties van de ene naar het andere blockchain-netwerk zonder de oorspronkelijke activa te verlaten.

Hieronder worden enkele belangrijke eigenschappen van wrapped tokens uitgelicht:

 • Brug tussen blockchains: Wrapped tokens dienen als een verbindingsbrug tussen verschillende blockchain-ecosystemen. Het gebruik van wrapped tokens biedt beleggers de mogelijkheid om activa van de ene naar het andere blockchain-netwerk te versturen zonder dat de waarde verloren gaat.
 • Onderliggende activa: De onderliggende waarde van wrapped tokens is meestal gekoppeld aan een activa, dit kunnen digitale activa zijn zoals asset-backed-cryptocurrency’s of andere digitale activa.
 • Emissie en beheer: Het proces dat komt kijken bij het uitgeven van wrapped tokens gaat als volgt: De onderliggende activa waar de wrapped token op is gebaseerd, wordt ondergebracht bij een bewaarinstelling of custodian. Vervolgens worden er meestal een gelijk aantal wrapped tokens gecreëerd en uitgegeven op het betrokken blockchain-netwerk.
Custiodian: Een "custodian" is een persoon, instantie, organisatie of entiteit die de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het bewaren, onderhouden en beheren van financiële activa of andere waardevolle goederen. Dit biedt voor klanten de mogelijkheid om waardevolle assets in een relatief veilige bewaring te geven. Naast het in bewaring nemen van financiële assets kunnen custodians transacties en rapportages aan de klant leveren, vaak omvat deze informatie inzicht geeft in de status van de gerelateerde activiteiten. Naast individuele klanten worden custodians vaak gebruikt binnen de financiële wereld door pensioenfondsen, effectenbedrijven en beleggingsfondsen, voor het veilig bewaren en beheren van hun assets.
 • Verifieerbaarheid: Slimme contracten spelen een belangrijke rol bij het gebruik van wrapped tokens. Deze smart contracts verifiëren op de blockchain of de hoeveelheid tokens overeenkomt met de hoeveelheid onderliggende activa.
 • Toepassingen: Er zijn verschillende toepassingen met wrapped tokens mogelijk, zoals handelen, beleggen, het verhogen van liquiditeit en andere door het blockchain-netwerk aangeboden mogelijkheden.
 • Belangrijkste voordelen van Security Tokens: Hier enkele van de belangrijkste voordelen opgesomd: interoperabiliteit, vergrote liquiditeit, vermogensoverdracht, gebruik van slimme contracten, stabiliteit, gebruik van Defi en transparantie.
 • Bekend voorbeeld: Een van de meest gebruikte wrapped tokens is de wrapped Bitcoin, Dit geeft de mogelijkheid om de onderliggende waarde van Bitcoin te gebruiken op andere netwerken, zoals het Ethereum- of Cardano-Netwerk. Dit maakt het mogelijk om gedecentraliseerde financiële toepassingen, zoals handelen, leningen en yield farming uit te voeren. Het zorgt er in dit geval voor dat bitcoin een groter bereik aan mogelijkheden heeft door gebruik te maken van andere netwerken zonder dat de waarde van de gebruikte bitcoin verloren gaat.
 • Enkele bekende Wrapped Tokens zijn: Wrapped Bitcoin (WBTC), Wrapped Litecoin (WLTC), Wrapped Ether (WETH), Wrapped Filecoin (WFIL), Wrapped Tezos (wXTZ), Wrapped Cardano (wADA) en nog vele andere wrapped tokens.


Interoperabiliteits-cryptocurrency’s

Interoperabiliteits-cryptocurrency’s, ook bekend als Cross-Chain Tokens, interoperabiliteits-tokens, Bridge Tokens of Multi-Chain Tokens, zijn cryptocurrency’s die zijn ontworpen om verschillende blockchain-ecosystemen met elkaar te laten samenwerken en verbinden. Ze stellen de uitwisseling van waarde en gegevens tussen verschillende blockchains en gedecentraliseerde applicaties (DApps) mogelijk.

Het belangrijkste doel van interoperabiliteits-cryptocurrency’s is om oplossingen te bieden voor de groeiende diversiteit van cryptocurrency’s en de unieke protocollen en eigenschappen van verschillende blockchain-netwerken. Door interoperabiliteit mogelijk te maken kunnen deze netwerken beter met elkaar communiceren en samenwerken, waardoor meer functionaliteit en mogelijkheden ontstaan. Dit is belangrijk omdat verschillende blockchains vaak gescheiden opereren en interoperabiliteit helpt bij het overbruggen van deze verschillen. De onderlinge samenwerking tussen verschillende netwerken kunnen meer waarde bieden en zorgen voor een toename aan functionaliteiten en mogelijkheden. Gebruikers en ontwikkelaars kunnen hierdoor soepel en efficiënt gebruikmaken van de voordelen van verschillende blockchains zonder vast te zitten in één enkele ecosysteem.

Hieronder worden enkele belangrijke eigenschappen van interoperabiliteits-cryptocurrency’s uitgelicht:

 • Netwerk transacties: Dit type digitale valuta maakt transacties tussen verschillende blockchain-netwerken mogelijk. Omdat blockchains vaak gedecentraliseerd zijn is het doen van transacties mogelijk zonder tussenkomst van een centrale instantie. Hierdoor is het mogelijk om Bitcoin naar een ander crypto-platform te versturen zonder tussenkomst van een gecentraliseerde wisselbeurs, wat zorgt voor mogelijk minder transactiekosten.
 • Communicatie tussen blockchains:
   Interoperabiliteits-tokens maken het mogelijk om gegevens en berichten tussen verschillende blockchains uit te wisselen. Deze functionaliteiten kunnen nuttig zijn voor DApps die gegevens gebruiken van meerdere bronnen.
 • Liquidity Pools en DeFi: Eén van de eigenschappen van Interoperabiliteits-tokens is het bieden van liquiditeit aan gedecentraliseerde financiële (DeFi) protocollen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid tot het creëren van liquide markten en geeft het toegang tot verschillende cryptocurrency’s.
Liquidity Pool: Een Liquiditeitspool is een opslag van cryptocurrency’s die beschikbaar is voor het doen van gedecentraliseerde transacties, dit voor het verschaffen van meer liquiditeit. Netwerk gebruikers kunnen hierdoor digitale activa verhandelen zonder een centrale tussenpersoon. Daarnaast kunnen gebruikers een bijdragen leveren aan de pool om transacties mogelijk te maken en beloningen te verdienen op basis van de verhandelde activa. De liquidity pool is een essentieel onderdeel van gedecentraliseerde financiën (DeFi).
 • Cross-Chain Smart Contracts: Interoperabiliteits-cryptocurrency’s worden ook gebruikt voor het creëren van slimme contracten tussen verschillende blockchains. Netwerken die samenwerken door het gebruik van slimme contracten vergroten de functionaliteiten en mogelijkheden. Dit kan waarde verhogend werken voor de blockchain activiteiten en crypto projecten.
 • Decentrale Exchanges: Gedecentraliseerde exchanges, ook wel “DEX” genoemd, kunnen worden gebruikt voor het handelen en doen van transacties tussen verschillende cryptocurrency’s. Ze worden gebruikt als een brug tussen de cryptocurrency’s. Het voordeel hiervan is dat er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van meerdere centrale orderboeken. Het voordeel is geen tussenkomst van verschillende centrale autoriteiten die ieder kosten kunnen rekenen voor het passeren van transacties, dit kan bij gecentraliseerde exchanges wel het geval zijn. Daarnaast bieden decentrale exchanges meer controle, privacy, veiligheid en transparantie door het gebruik van blockchain-technologie.
 • Enkele bekende interoperabiliteits-cryptocurrency’s zijn: Ripple (XRP), Polkadot (DOT), Stellar (XLM), Cosmos (ATOM), Aion (AION), en Wanchain (WAN).

Meme coins

Meme coins worden ook wel community coins, shit coins, memetic coins of de penny stocks van cryptocurrency’s genoemd. Meme coins is een type cryptocurrency’s dat meestal gebruikmaakt van blockchain- of slimme contracten-technologie. De naam meme is afkomstig van internet hypes die vaak gebaseerd zijn op humoristische gebeurtenissen, viral memes en internet gemeenschappen. Het zijn dus specifieke types cryptocurrency’s dat vaak wordt gecreëerd als een grap of als een vorm van internetcultuur.

Het is een cryptovaluta die op een gedecentraliseerde manier gebruikt wordt en het mogelijke succes te danken heeft aan de community die de coin ondersteunt. Meme coins staan er om bekend dat ze vaak gebruikt worden voor entertainmentdoeleinden en geen gebruikmaken van functionaliteiten of financiële technologische toevoegingen. Doordat meme coins geen serieuze gebruiksvisie hebben met hoogstaande technologische functionaliteiten, worden deze coins vaak als hoog risicovol beschouwd.

Hieronder worden enkele belangrijke eigenschappen van meme coins uitgelicht:

 • Gebaseerd op Internet-memes: populaire memes, culturele trends of internetgrappen zijn vaak de inspiratiebron voor projectontwikkelaars van meme coins. Het ontwerp van het marketingmateriaal zoals het logo, de naam en andere gerelateerde zaken zijn vaak verbonden aan deze meme-trends. Meme-trends dragen bij in de vorm van bekendheid en kunnen helpen bij het aantrekken van belangstellende van de achterliggende meme crypto-community.
 • Lage Liquiditeit en Volatiliteit: Meme coins kunnen gevoelig zijn voor hoge volatiliteit en een gebrek aan liquiditeit. Deze factoren komen relatief vaak voor bij meme coins, dit vanwege hun informele aard en een gebrek aan fundamentele functionaliteiten. De volatiliteit bij meme coins wordt vaak aangewakkerd door geruchten, nieuws, hype, of andere emotie-gedreven factoren. Deze emotie-gedreven factoren kunnen beleggers aanzetten tot het kopen en verkopen, dit kan een volatiele werking hebben op de prijsbewegingen van de coin.
 • Gemeenschapsgericht: Meme coins zijn er op gericht om een online gemeenschap van toegewijde beleggers te vormen rond het project. Meme coin gemeenschappen oftewel community worden vaak aangetrokken door de humor, satire of hype van het concept. De verbonden gemeenschap is een belangrijke drijvende kracht achter de coin, dit doordat ze vaak betrokken zijn bij het promoten, delen en verhandelen van de coin.
 • Beperkte Fundamentele Waarde: Meme coins staan er om bekend dat ze weinig tot geen complexe technologische of financiële fundamenten bezitten. Dit heeft als gevolg dat er vaak een beperkte of geen fundamentele waarde aan dit type cryptocurrency’s valt toe te kennen.
 • Korte levensduur: Veel van de meme coins verdwijnen relatief snel van de markt nadat de hype afneemt, op enkele uitzonderingen daar gelaten. Dit type cryptocurrency’s worden vaak gebruikt door beleggers als risicovolle korte-termijninvestering of als gok. Bij sommige meme coins wordt ook wel voor de langeretermijn geïnvesteerd, geheel afhankelijk van de hype of mogelijke “use case”.
Definitie van "een Hype": Een hype is een kortstondige periode van buitensporige interesse, aandacht of opwinding rond een bepaald onderwerp, product, trend, of gebeurtenis, vaak gedreven door media-aandacht en sociale invloeden.
 • Speculatieve Aard: Het beleggen in meme coins is vaak van speculatieve aard en beleggers sentiment kan hier een belangrijke rol in spelen. Beleggers maken vaker gebruik van technische analyse dan fundamentele analyse, dit vanwege de weinige fundamenten, technologie en functionaliteiten die aanwezig zijn.
 • Deflationaire Meme Coins: Er zijn meme coins die deflationaire kenmerken hebben, wat ook wel wordt beschouwd als het tegenovergestelde van inflatie. Dit type meme coins hebben mechanismen op het blockchain-netwerk geïmplementeerd met als doel het totale aanbod aan uitgegeven munten in de loop der tijd te verminderen. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden, echter is de meest voorkomende het verbranden (vernietigen) van munten bij elke transactie. Het toepassen van verbranden, ook wel “Burning” genoemd, kan er in de loop van de tijd voor zorgen dat het aanbod van de meme coin afneemt. Het afnemende aanbod kan er voor zorgen dat de prijs mogelijk stijgt als de vraag naar de coin stabiel blijft.
 • Bekend voorbeeld: Een van de bekendere meme coins is de Doge coin, welke is ontstaan als een meme die gebaseerd is op een afbeelding van de Shiba Inu hond (logo). Doge coin is in essentie eigenlijk ontstaan uit een grap die in de loop der jaren aan veel populariteit heeft gewonnen. Elon Musk is een van de personen die Doge coin enkele keren heeft benoemd, met veel volatiliteit in prijs en sentiment als gevolg.
 • Enkele van de bekendere meme coins zijn: Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Floki Inu (FLOKI), Beep coin (BEEP), Dogelon Mars (ELON), Pepe coin (PEPE) en Bone ShibaSwap (BONE).
"Crypto is like high school. You've got the popular kids (Bitcoin, Ethereum), the nerds (Cardano, Polkadot), and the weirdos (Dogecoin, Shiba Inu)." - Unknown


Verschillende type cryptocurrency’s samengevat

Het is goed om te begrijpen dat niet alle cryptocurrency’s precies in de bovengenoemde categorieën te plaatsen zijn, zo is het ook mogelijk dat cryptocurrency’s in meerdere categorieën kunnen thuishoren. De veranderingen, innovatie, technologische ontwikkelingen en andere crypto gerelateerde zaken zijn continue in beweging. Er worden voortdurend nieuwe cryptocurrency’s ontworpen en op de cryptomarkt uitgebracht, daarnaast zijn er ook vele crypto-projecten die weer verdwijnen. Ieder type cryptocurrency’s heeft vaak zijn eigen specifieke doel en unieke kenmerken. Altcoins zijn ontworpen als alternatief op Bitcoin, Altcoins streven vaak naar oplossingen of verbeterde versies ten opzichte van Bitcoin en andere cryptocurrency’s. Het doel, de specifieke kenmerken en de bijbehorende community van cryptocurrency’s zijn van grote invloed op de gebruikersmogelijkheden en waardebepaling.