Welke verschillende soorten cryptocurrency's zijn er?

Welke verschillende soorten cryptocurrency’s zijn er?

Crypto valuta’s hebben vaak unieke eigenschappen, functionaliteiten, doelstellingen en technologie. Het begon allemaal met de ontwikkeling en het ontstaan van Bitcoin, daarna werden er al snel Altcoins ontwikkeld op de cryptomarkt. Sommige cryptocurrency’s kunnen worden opgedeeld in Hoofd-chains, Sub-chains en Side-chains. Naast de verschillende type cryptocurrency’s is er ook een verschil tussen een coin en een token.


Bitcoin en Altcoins

De cryptomarkt is ontstaan met de komst van Bitcoin, waarbij er een moment is geweest waar innovatie, blockchain-technologie, ontwikkelingen en decentralisatie samengekomen zijn. Al relatief snel na de introductie van Bitcoin zijn Altcoins ontwikkeld en op de markt gebracht. Dit heeft voor een revolutie gezorgd in een variatie aan “alternatieve coins”, waar de Altcoin zijn naam aan te danken heeft. Hieronder worden beide termen uitgelegd aan de hand van enkele van de belangrijkste eigenschappen:

Bitcoin

In 2009 werd Bitcoin gelanceerd en dit was daarmee de allereerste cryptovaluta. Dit moment is de grondlegging van een nieuwe financiële markt. Rond het ontstaan van Bitcoin heerst een vorm van anonimiteit, maar het is bekend dat een anonieme groep of persoon onder de naam Satoshi Nakamoto de grondlegger is. Bitcoin is een gedecentraliseerde vorm van digitaal geld en wordt vaak aangeduid als het digitale goud.

 • Decentralisatie: De werking van Bitcoin is gebaseerd op een gedecentraliseerd netwerk dat gebruikmaakt van peer-to-peer technologie. Dit betekent dat de controle bij het netwerk ligt en niet wordt gecontroleerd door één enkele entiteit zoals een financiële instelling of overheid.
 • Blockchain-technologie: Bij het doen van transacties maakt Bitcoin gebruik van een openbare blockchain-technologie. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een gedistribueerd grootboek, wat het mogelijk maakt om transacties vast te leggen en te beveiligen.
 • Schaarste en opslag van waarde: In verloop van tijd zal er uiteindelijk een maximum van 21 miljoen Bitcoins in omloop zijn. Dit is een proces en onderdeel van de werking en filosofie van Bitcoin, wat zorgt op de lange termijn voor schaarste. Het idee achter de schaarste is de prijsvorming, waarbij Bitcoin vaak wordt beschouwd als een opslag van waarde.
 • Proof of Work (PoW): Dit is het consensusmechanisme waar Bitcoin gebruik van maakt. Het PoW-consensusmechanisme zorgt voor het valideren van nieuwe transacties en maakt het mogelijk om nieuwe Bitcoin te delven (Mining). Het miningproces vereist het uitvoeren van complexe berekeningen en het draagt bij aan de beveiliging en het onderhoud van het netwerk.

 

Altcoins (Alternatieve cryptocurrency’s)

Op de cryptomarkt is er Bitcoin en er zijn alternatieve coins, ook wel bekend als Altcoins. Altcoins worden op de cryptomarkt gebracht als alternatief voor Bitcoin en zijn over het algemeen ontwikkeld om de aspecten van cryptocurrency’s te verbeteren. Altcoins kunnen sterk variëren in functies, acceptatie en waarde. Daarnaast vormen ze een belangrijk onderdeel van de algemene cryptomarkt.

 • Diversiteit: Altcoins kunnen onderling sterk variëren in eigenschappen, werking en doeleinden, waaronder schaalbaarheid, privacy, slimme contracten en meer.
 • Nieuwe functies: Altcoin ontwikkelaars zien Bitcoin als een goed basisprincipe, waar ruimte voor verbetering is. De focus bij de ontwikkeling van Altcoins ligt dan ook vaak bij het proberen te verbeteren van specifieke problemen die Bitcoin mogelijk niet volledig oplost, zoals privacy, efficiëntie, slimme contracten, schaalbaarheid, etc.
 • Variërende technologieën: Er is een ruime variatie aan technologieën en consensusmechanismen waar Altcoins gebruik van kunnen maken, zoals Proof of Stake (PoS), Delegated Proof of Stake (DPoS), Proof of Authority (PoA), Proof of Capacity (PoC), Proof en Elapsed Time (PoET) en nog enkele andere consensusmechanismen.    
 • Toepassingen: Altcoins bestaan uit een gerichte variatie aan specifieke toepassingen, zoals slimme contracten, internationale betalingen, privacy gericht, gamen, asset-backed, utiliteit, stablecoins, en meer.
 • Risico's: De belangrijkste risico’s van cryptocurrency’s zijn bij Altcoins soms groter dan bij Bitcoin. Zo kunnen Altcoins vaak te maken hebben met grotere volatiliteit, lagere liquiditeit en mogelijke veiligheidsissues.
 • Marktdynamiek: De cryptomarkt en zijn cryptocurrency’s kunnen erg dynamisch zijn. De waarde en acceptatie van altcoins kunnen sterk variëren. Er zijn cryptoprojecten die in de loop der jaren een stabiele basis vormen, echter zijn er ook projecten die snel kunnen opkomen en net zo snel weer kunnen verdwijnen.

Bitcoin en Altcoins samengevat: Bitcoin is de eerste en over het algemeen de meest bekende cryptovaluta. Altcoins staan voor alternatieve-coins en verwijzen naar alle andere cryptocurrency’s die na Bitcoin zijn ontstaan. Altcoins kunnen variëren in doelen, technologieën en gebruiksscenario's.


Het verschil tussen een coin en een token

Op de cryptomarkt zijn coins en tokens veel gebruikte termen. Er bestaat een verschil tussen een coin en een token, het zijn beide daadwerkelijk andere vormen van een digitale activa. Het gebeurt nogal eens dat deze termen door elkaar gebruikt of met elkaar verward worden, echter vertegenwoordigen ze verschillende concepten binnen de wereld van cryptocurrency’s en blockchain-technologie.

Coins: Enkele belangrijke eigenschappen en mogelijkheden van coins uitgelicht:

 • Een coin is een cryptocurrency die meestal zijn eigen onafhankelijke blockchain-netwerk heeft.
 • Coins hebben hun eigen infrastructuur, netwerk en zijn losgekoppeld van andere bestaande blockchains.
 • Coins worden vaak gebruikt voor waarde opslag, betalingen en kunnen fungeren als digitale alternatieven voor traditionele valuta.
 • Verschillende coins: coins zijn er in verschillende soorten en maten, enkele van de bekendste coins zijn: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) en Solana (SOL).

Tokens: Enkele belangrijke eigenschappen en mogelijkheden van tokens uitgelicht:

 • Tokens zijn digitale activa die worden uitgegeven en functioneren bovenop een bestaande blockchain.
 • Tokens maken gebruik van de bestaande blockchain-infrastructuur en -regels waarop ze zijn gebouwd.
 • Ze worden vaak gecreëerd met behulp van smart contracts op platformen, zoals Ethereum.
 • Tokens kunnen verschillende doelen hebben, zoals het vertegenwoordigen van deelname aan een specifiek project, het verlenen van toegang tot bepaalde diensten, eigendomsrechten en meer.
 • Tokens zijn er in verschillende soorten en maten, ze kunnen variëren van fungible tokens tot non-fungible tokens (NFT's) en andere aangepaste tokens met specifieke eigenschappen en functionaliteiten.
 • Fungible tokens zijn uitwisselbaar en identiek qua waarde, terwijl non-fungible tokens uniek zijn en specifieke eigenschappen of betekenissen hebben.
 • Verschillende Tokens: Tokens zijn er in verschillende soorten en maten, enkele van de bekendste type tokens zijn Utility Tokens, Security Tokens, Governance Tokens, Non-Fungible Tokens (NFTs), Payment Tokens, Protocol Tokens en Wrapped Tokens.

De bovengenoemde definities worden algemeen geaccepteerd, uiteraard zijn er altijd uitzonderingen mogelijk qua coins en tokens. De cryptomarkt is een markt die snelle en grote ontwikkelingen doormaakt. Dit maken cryptocurrency’s erg dynamisch qua mogelijke veranderingen en mogelijkheden. Door het gebruik van smart contracts is het voor ontwikkelaars mogelijk om het gedrag van tokens vast te leggen en te automatiseren.


Wat zijn Main-chains, Sub-chains en Side-chains

Deze termen beschrijven de verschillende niveaus van blockchain-architecturen. Ieder chain-niveau heeft zijn eigen specifieke functie en doel binnen een gedistribueerd netwerk. De verschillende doelen van deze chains kunnen zijn, het verbeteren van schaalbaarheid, interoperabiliteit en het aanpakken van specifieke use-cases.

Hieronder worden de belangrijkste punten van de chain concepten uitgelegd:

Main-chain (Hoofd-chain)

Main-chain, ook wel bekend als hoofd-chain, is de oorspronkelijke en centrale blockchain binnen een blockchain-ecosysteem. Op deze chain vinden de kernactiviteiten van het volledige netwerk plaats, zoals de beveiliging, transacties en consensus. De kernactiviteiten, protocollen en regels van de main-chain vormen vaak de basis van het gehele netwerk. Zo kunnen er aan de main-chain ook sub-chains en side-chains gekoppeld zijn.

Main-chains hebben vaak een eigen cryptovaluta die representatief staat als fundament van het gehele netwerk, zoals Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Polkadot (DOT) en andere vergelijkbare cryptovaluta.

Main-chain samengevat: De main-chain is het fundament en de kern van het blockchain-netwerk. Side-chains en Sub-chain bouwen op deze fundamenten verder en zijn onderdeel van het blockchain netwerk. Het doel hiervan is het uitbreiden en verbeteren van verschillende technische en functionele aspecten, zoals veiligheid en schaalbaarheid.

Sub-chain (Sub-keten)

Sub-chain, ook wel bekend als sub-keten of sub-net, kunnen variëren qua context en hoe ze worden toegepast binnen of parallel aan de main-chain.

 • Parallelle sub-keten: Het is mogelijk dat de term sub-chain verwijst naar een afzonderlijke keten die geheel parallel langs de main-chain werkt en te vergelijken is met een side-chain.
 • Sub-keten binnen gedistribueerd netwerk: De term sub-chain kan ook verwijzen naar een afzonderlijk sub-netwerk of gedeelte binnen een blockchain-ecosysteem of gedistribueerd netwerk. Vaak wordt de term sub-net gebruikt voor het aangeven van een geïsoleerd en onafhankelijk gedeelte van nodes en activa te beschrijven. Een sub-net kan gebruikmaken van zijn eigen consensusmechanismen, regels en specificaties, los van de main-chain en de rest van het netwerk.

Sub-nets en -ketens worden vaak gebruikt binnen het netwerk voor het vergroten van de schaalbaarheid en snelheid van transacties. Daarnaast helpen deze ketens ook bij het verbeteren van de samenwerking binnen het netwerk van de verschillende chains.

Side-chain (Zij-keten)

Side-chain, ook wel bekend als zij-keten, is een afzonderlijke blockchain die op zichzelf staat en parallel loopt aan een main-chain. Doordat een side-chain zijn eigen blockchain gebruikt, wordt de gekoppelde main-chain niet belast. Een zij-keten heeft vaak het doel om toevoeging aan de hoofd-keten te bieden door het mogelijk maken van specifieke functies, extra schaalbaarheid en andere toepassingen. Ze bieden de mogelijkheid tot het gebruik van slimme contracten, bepaalde transactietypes of andere ondersteuning die de main-chain kunnen ontlasten.


Chain interacties

De interactie en communicatie tussen de verschillende type chains worden beheerd door specifiek opgestelde regels en protocollen, wat de onderlinge verplaatsing van gegevens en activa mogelijk maakt. Zowel een sub-chain als Side-chain kunnen activa (cryptovaluta) overnemen van de main-chain. Hierdoor hebben ze de mogelijkheid om op de overgenomen activa nieuwe activa (tokens) te creëren die onafhankelijk binnen de eigen chain kunnen worden beheerd.

Chains samengevat

Over het algemeen bieden side-chains en sub-chains een variatie aan toevoegende functionaliteiten, ondersteuning en schaalbaarheid aan de main-chain. Door de onderlinge verbinding genieten beide chains van de beveiliging en andere voordelen van de main-chain. De onderlinge samenwerking zorgen voor de oplossing van problemen, zoals hoge kosten, beperkte flexibiliteit en transactie beperkingen.