Wat is een Activa of Asset?

Wat zijn Activa en Assets?

Activa is een veelgebruikte term binnen de financiële wereld, ook wel assets genoemd. Het is de verzamelnaam voor meerdere bezittingen die waarde vertegenwoordigen. Een kenmerk van assets is het doel in de toekomst voordelen of financiële opbrengsten op te leveren. In het Nederlands wordt dit ook wel “actieven” of een enkel “actief” genoemd. Simpel gezegd is activa de meervoudsvorm van het woord "actief" en kan het worden onderverdeeld in verschillende categorieën. Hieronder worden enkele bekende categorieën, waarin activa (of assets) kunnen worden onderverdeeld, uitgelicht: 

  • Financiële activa: Bij financiële activa kan men denken aan financiële instrumenten waar contractuele rechten aan verbonden kunnen zijn en die waarde vertegenwoordigen, zoals aandelen, opties, valuta's, derivaten, obligaties, futures en beleggingsfondsen.
  • Materiële activa: Bij materiële activa kan men denken aan fysiek tastbare bezittingen met waarde. Voorbeelden hiervan zijn onder andere grondstoffen, vastgoed, edelmetalen, machines, voertuigen en inventaris. Deze categorie omvat bezittingen die concreet aanwezig zijn en meetbare waarde vertegenwoordigen. Materiële activa kunnen een belangrijke rol spelen in bedrijfsactiviteiten en variëren van productiemiddelen tot faciliteiten en transportmiddelen.
  • Immateriële activa: Bij immateriële activa kan men denken aan activa met waarde die niet tastbaar en fysiek zijn. Voorbeelden hiervan zijn onder andere intellectueel eigendom (octrooien, auteursrechten, handelsmerken), merkreputatie, klantenbestanden en softwarelicenties.
  • Digitale Activa: Ook wel bekend als digitale assets, hierbij kan men denken aan een vorm van waarde die op digitale wijze wordt gecreëerd, verhandeld of opgeslagen. Digitale activa zijn er in verschillende vormen en maten. Voorbeelden hiervan zijn onder andere cryptocurrency’s, tokens, coins, NFT’s, digitale kunst en digitale leningen en obligaties. Vaak zijn digitale activa verbonden aan blockchain-technologie, decentralisatie en versleutelde ledgers. 

De term activa of assets kunnen bij verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals het benoemen van iets dat waarde heeft, het bepalen hoe een organisatie er financieel voorstaat en waardebepaling. De termen activa en assets zijn veel gebruikte benamingen binnen de financiële markten