Hoe werkt de Derivatenmarkt?

Hoe werkt de Derivatenmarkt?

Op de derivatenmarkt worden derivaten verhandeld, wat financiële instrumenten zijn waarbij de waarde gebaseerd is op onderliggende activa zoals aandelen, obligaties, valuta’s, rentetarieven of grondstoffen. Omdat derivaten hun waarde ontlenen aan onderliggende activa, heeft een derivaat geen directe eigenwaarde. Derivaten hebben dus verandering in waarde, als de onderliggende activa een prijsbeweging ondervindt.

De derivatenmarkt is onderdeel van de financiële markten en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals speculatie, optimaliseren van investeringsstrategieën en het afdekken van risico’s. Derivaten bieden de mogelijkheid om blootstelling aan bepaalde risico’s te verminderen of over te dragen. Daarnaast bieden derivaten de mogelijkheid om te profiteren van prijsfluctuaties en marktbewegingen.

"Derivaten kunnen complex zijn, maar ze spelen een waardevolle rol bij het beheren van risico's en het verbeteren van de efficiëntie van financiële markten." - Mark Carney, voormalig gouverneur van de Bank of England, benadrukte de waarde van derivaten bij het verbeteren van risicobeheer en het verhogen van de efficiëntie op de financiële markten.


Wat zijn Derivaten

Derivaten zijn financiële instrumenten die zijn afgeleid van onderliggende activa zoals valuta’s, grondstoffen en aandelen. Dit zijn de financiële instrumenten die geclassificeerd zijn als derivaten, zoals futures, warrants, opties en swaps. Derivaten worden gebruikt om risico’s te beheren, prijzen te ontdekken en winst te maken op basis van speculatie. Iedere derivaat heeft zijn specifieke eigenschappen, hieronder worden er enkele uitgelegd:

 • Futures: Futures zijn gestandaardiseerde contracten tussen kopers en verkopers. Futures zijn op het moment van aankopen een contract waar de verplichting in staat wanneer en waar het fysieke product in de toekomst moet worden afgenomen tegen een vastgestelde prijs. Het doel van futures is het ontdekken van prijzen, beheren van risico’s en ze kunnen gebruikt worden voor speculatie van onderliggende activa. 
 • Opties: Opties zijn contracten tussen kopers en verkopers en geven de koper het recht, maar niet de verplichting, tot een transactie. Bij het bezit van een optie bezit je een contract, waar in staat dat de koper het recht heeft om een vooraf bepaalde prijs en hoeveelheid aandelen of andere assets te kopen of verkopen. Het doel bij het gebruik van opties is het beheren van risico’s en/of om aan de hand van speculatie winsten te maken. Het is mogelijk om zowel op prijsstijging als prijsdaling te speculeren, ofwel een put-optie of een call-optie.
 • Swaps: Een swap is een financieel contract tussen twee partijen en is een overeenkomst waarin de kosten voor financiële transacties tijdens een afgesproken periode vast staan. Het voordeel hiervan is dat beide partijen tijdens de contractduur weten waar ze aan toe zijn en minder risico hebben door variabelen. Denk dan bijvoorbeeld aan rentetarieven of bewegingen in valutawaarde. Het doel van swaps is het beheren van risico’s en het optimaliseren van cashflows. Er zijn verschillende soorten swaps, zoals renteswaps en valutaswaps.
 • Forward: Een forward is een financieel contract tussen twee partijen en is een overeenkomst waar in beschreven staat dat de onderliggende waarde van het product in de toekomst met een vooraf bepaalde prijs gekocht of verkocht wordt. Wat een forward uniek maakt ten opzichte van futures en opties, is dat forward-contracten niet genoteerd zijn op een beurs. Het is een overeenkomst die rechtstreeks gemaakt wordt tussen de twee partijen, waardoor er meer flexibiliteit is in het bepalen van de contractvoorwaarden.
 • Warrants: Bij het in bezit hebben van een Warrant heb je het recht, maar niet de verplichting, om aandelen of een ander onderliggende activa te kopen tegen een vastgestelde prijs gedurende een bepaalde periode. Met warrants is het mogelijk om zowel op een stijgende als dalende koers te speculeren, hiervoor zijn er call-warrants en put-warrants beschikbaar.


Het doel, het gebruik en investeringsstrategieën van derivaten

Om derivaten te begrijpen is het goed om op de hoogte te zijn met welke verschillende doeleinden deze financiële instrumenten gebruikt worden. Derivaten kunnen gebruikt worden voor de optimalisatie van investeringsstrategieën en bestaande beleggingsportefeuilles. Beleggers die gebruikmaken van derivaten bij het optimaliseren van investeringsstrategieën, hebben de mogelijkheid om hun portefeuilles efficiënter samen te stellen en specifieke doelstellingen te bereiken. 

"De derivatenmarkt speelt een cruciale rol bij het overdragen van risico's in de economie." - Janet Yellen, voormalig voorzitter van de Federal Reserve, benadrukte de rol van derivaten bij het helpen beheren en overdragen van risico's binnen de economie.

Hieronder enkele voorbeelden van doelen en investeringsstrategieën die passen bij derivaten:

 • Optimaliseren van cashflow: Het optimaliseren van cashflow kan gedaan worden door gebruik te maken van swaps. Doordat twee partijen swaps gebruiken kunnen de financiële stromen geoptimaliseerd worden. Dit financiële instrument zorgt ervoor dat beide partijen hun blootstelling aan valutakoersschommelingen, rentetarieven of andere financiële variabele kunnen aanpassen. Hierdoor is het mogelijk om hun financiële stromen en specifieke behoeften te optimaliseren.

 • Arbitrage op derivaten: Derivaten op de derivatenmarkten kunnen prijsverschillen ondervinden ten opzichte van de onderliggende waarde van de verwante contracten of activa. Van deze prijsverschillen kunnen Arbitrageurs gebruikmaken door gelijktijdig tegenovergestelde transacties uit te voeren. Door snel te handelen is het mogelijk voor deze beleggers om winst te maken, zonder teveel risico’s te lopen. De prijsverschillen tussen derivaten en de onderliggende waarde van de gekoppelde producten ontstaan door inefficiëntie of tijdelijke onbalans. Het is een handelsstrategie die snelheid vereist en relatief weinig risico heeft bij het goed uitvoeren. Snelheid is vereist om te kunnen profiteren voor het evenwicht in waarde zich herstelt.

 • Hedging: Derivaten kunnen ook gebruikt worden als hedging instrument. Met deze techniek kiezen beleggers er voor om financiële instrumenten te gebruiken bij het beschermen van hun portefeuille tegen mogelijke verliezen. De bescherming bij hedging is vooral gericht tegen risico´s die voortvloeien uit prijsvolatiliteit van de onderliggende activa. Bij het gebruik van hedging met derivaten wordt er een tegenovergestelde positie ingenomen via een derivaatcontract om het risico en verlies op een andere positie of investering te compenseren door de belegger. Op die manier kan de potentiële schade beperkt worden tijdens ongunstige marktbewegingen.

 • Speculatie met derivaten: Als handelaar of belegger is het mogelijk om derivaten te gebruiken bij het speculeren op een financiële markt. Er wordt dan gespeculeerd op de prijsbewegingen van de onderliggende activa. Bij het kopen en verkopen van derivaten kan er voor gekozen worden om te speculeren op zowel stijgende als dalende prijzen in de toekomst. Om te kunnen profiteren van een toekomstig stijgende prijsbeweging wordt er een long-positie geopend en bij een verwachte dalende prijsbeweging een short-positie. Door te speculeren via derivaten zijn handelaren in staat om te kunnen profiteren van prijsbewegingen zonder daadwerkelijk onderliggende activa te bezitten.
  "The stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing." - Deze uitspraak benadrukt dat sommige beleggers zich te veel richten op de korte-termijnprijsbewegingen zonder de onderliggende waarde van de activa te begrijpen.
 • Prijs ontdekken: Prijs ontdekken wordt gezien als het proces waarbij prijzen van onderliggende activa worden vastgesteld aan de hand van futures. Om dit te kunnen begrijpen is het handig om te weten wat futures zijn en hoe ze werken. In het kort, futures zijn financiële instrumenten die partijen in staat stellen om te speculeren over de toekomstige prijs van verschillende activa. Doordat Futures verhandeld worden en er een vraag en aanbod is naar deze financiële instrumenten, ontstaat er een verwachte prijs van het onderliggende product op een bepaald tijdstip in de toekomst.

  Het gebruik van futures voor prijsontdekking is vooral van toepassing en handig voor activa waarvan de prijs volatiel is. Het werkt ook goed voor producten waarbij er geen directe markt voor spottransacties bestaat. Hierdoor zijn de verschillende soorten beleggers in staat om te speculeren, posities in te nemen en risico’s te beheren aan de hand van toekomstige prijsverwachtingen door het gebruik van prijsontdekking.

 • Risicobeheer: Bij het beheren van risico’s is het mogelijk om derivaten te gebruiken, om de blootstelling aan volatiliteit in prijs of andere financiële risico’s te verminderen. Het gebruik van derivaten door bedrijven en investeerders wordt vaak gedaan om zichzelf te beschermen tegen ongunstige prijsbewegingen van onderliggende activa, zoals grondstoffen, valuta’s of aandelen. Hierdoor is het mogelijk om risico’s af te dekken en stabiliteit en veiligheid in hun financiële positie te behouden.

  Stel: Het bedrijf “De gebrande boon” verkoopt koffiebonen voor koffieautomaten bij bedrijven en instellingen. Dan kan het bedrijf “De gebrande boon” er voor kiezen om een derivatencontract te gebruiken om zichzelf te beschermen tegen onverwachte prijsstijging voor het inkopen van koffie. De aangekochte derivaat zorgt er voor dat er een bepaalde mate van zekerheid is over de prijs gedurende een bepaalde periode.

 • Rendementsverbetering met hefboomwerking: Het is mogelijk door het gebruik van derivaten om het mogelijke rendement van een beleggingsportefeuille te verhogen. Derivaten zoals futures of opties hebben namelijk de mogelijkheid om als hefboom gebruikt te worden. Hefboomwerking, ook wel leverage genoemd, geeft beleggers de mogelijkheid om hun blootstelling te vergroten en een potentieel hoger rendement te behalen. Dit is een risicovolle manier om meer rendement te behalen en daarom ook ten zeerste aan te raden om goed op de hoogte te zijn van derivaten en hun risico´s bij mogelijke hefboomwerking.

  "Derivaten zijn financiële wapens van massadestructie." - Warren Buffett. Deze uitspraak werd gedaan door de bekende belegger en zakenman Warren Buffett om de potentieel riskante aard van derivaten de benadrukken en de mogelijke impact ervan op de financiële markten
 • Afdekken van valutarisico: Derivaten kunnen gebruikt worden voor het afdekken van valutarisico’s bij internationale investeringen. De derivaten die hier voor geschikt kunnen zijn worden ook wel valuta-forwardcontracten genoemd en helpen bij het afdekken van valutarisico’s. Ze worden voornamelijk gebruikt om de blootstelling aan wisselkoesschommelingen te verminderen en daardoor stabiliteit van investeringen te bieden.

Derivaten worden gebruikt bij het optimaliseren van investeringsstrategieën. Dit vereist een grondige marktanalyse, begrip van hoe de derivatenmarkt werkt en de risico’s die hieraan verbonden zijn. Voordat derivaten gebruikt of geïmplementeerd worden in een beleggingsportefeuille is het aan te raden om volledig op de hoogte te zijn of een financieel adviseur te raadplegen. Dit om de juiste derivaten voor het juiste doel te gebruiken, de juiste strategie te bepalen en risico’s te beheren.   

 

Het handelsproces op de derivatenmarkt

De derivatenmarkt is onderdeel van de financiële markten en opgebouwd uit een netwerk van verschillende partijen. De onderdelen waar het derivatennetwerk uit bestaat zijn verschillende soorten beleggers, regelgevende instanties, effectenmakelaars, clearinghuizen en beurzen.

Transacties op de derivatenmarkt worden door beleggers voornamelijk gedaan via verschillende handelsplatformen, zoals beurzen, banken en over-the-counter (OTC) markten. Het handelsproces van derivaten begint bij een koper en een verkoper. Deze partijen sluiten een contract af waarin de voorwaarden van de transactie zijn vastgelegd.

Als het contract tussen koper en verkoper is overeengekomen, is het mogelijk voor de belegger om hun posities te verhandelen op verschillende beurzen en platformen. Bij het aflopen van het derivaat wordt het contract afgewikkeld op basis van de voorwaarden die in het contract zijn vastgelegd. Dit is per derivaat verschillend. Zo kan het worden afgehandeld met bijvoorbeeld een fysieke levering of door middel van een uitbetaling gebaseerd op de onderliggende waarde.

Derivaten zijn complexe financiële instrumenten en zijn beschikbaar voor zowel particuliere beleggers als voor professionele beleggers en grote financiële instellingen. Derivaten kunnen worden verhandeld op verschillende financiële markten, zoals:

 • Beurzen: Een groot gedeelte van de handel in derivaten vindt plaats op gereguleerde beurzen, zoals de New York Stock Exchange (NYSE), Eurex, Hong Kong Exchange (HKEX), Tokyo Commodity Exchange (TOCOM)de London Metal Exchange (LME) en de Chicago Mercantile Exchange (CME). Door deze beurzen worden gestandaardiseerde contracten aangeboden en deze staan bekend om hun transparantie en liquiditeit.
 • Over-the-counter (OTC): Over-the-counter (OTC) derivaten hebben de eigenschap dat ze verhandeld worden buiten de beurs om. Bij OTC vindt er een directe onderhandeling en overeenkomst plaats tussen partijen. De reden dat partijen kiezen om OTC te gebruiken is omdat het contract dat overeengekomen wordt kan worden aangepast naar de specifieke behoeften van de betrokken partijen. OTC-derivaten omvatten vaak complexere instrumenten, zoals op maat gemaakte swaps en forwards.
 • Online handelsplatformen: ook wel bekend als brokerageplatforms of online beleggingsplatformen. Via deze platformen en financiële instellingen vindt er derivatenhandel plaats en worden derivaten aangeboden aan particuliere en institutionele beleggers. Deze platformen maken gebruik van elektronische handelssystemen die beleggers en handelaren in staat stellen om derivaten te kopen en verkopen.
Een weetje: Een beurs is een fysieke locatie waar handelaren samenkomen om effecten te verhandelen, terwijl een online handelsplatform een elektronisch systeem is dat via internet toegang biedt tot de handel in effecten. Een beurs heeft vaste handelstijden en vereist vaak de tussenkomst van een tussenpersoon, terwijl een online handelsplatform 24/7 toegankelijk is en directe handel mogelijk maakt zonder tussenkomst van een derde partij.

De producten die het meest verhandeld worden op de derivatenmarkt zijn futures en opties. Andere producten die minder verhandeld worden, maar niet minder belangrijk zijn, zijn swaps en forwards. De populariteit van bepaalde producten op de derivatenmarkt kunnen verschillend zijn per markt en per regio. Dit heeft vaak te maken met de economische en geografische factoren, evenals de specifieke behoeften en kenmerken van een bepaald gebied. 

Zo zijn bijvoorbeeld grondstofderivaten populair in Azië en de Verenigde Staten, zoals olie, gas en metalen. Deze populariteit komt door de afhankelijkheid en behoefte naar deze grondstoffen. Een ander voorbeeld is de populariteit van rentederivaten in Europa, zoals renteswaps en rente-futures. Deze populariteit in Europa komt door de ontwikkelde en gevestigde obligatiemarkt. Deze producten ondersteunen het beheer van renterisico’s en het handelen in rentegevoelige producten.

 

Overige onderwerpen derivatenmarkt

Hieronder zijn nog enkele nuttige en belangrijke onderwerpen uitgelegd die de derivatenmarkt helpen te begrijpen:

Prijsvorming: De prijsvorming van derivaten is afhankelijk van verschillende factoren, zoals vraag en aanbod, de onderliggende activaprijzen, marktcondities, economische factoren, tijd tot vervaldatum en uitoefenprijs.

 • Vraag en aanbod: De prijs van derivaten wordt net als andere financiële instrumenten beïnvloed door de balans in vraag en aanbod. Als de vraag naar een bepaald derivaat toeneemt, kan de prijs meestijgen. 
 • Onderliggende activaprijzen: Onderliggende activaprijzen zijn sterk bepalend voor de prijsvorming van derivaten. Stel dat de vraag naar olie stijgt en de aanvoer van olie neemt af of blijft stabiel, dan zal de prijs van olie kunnen toenemen en daarmee de prijs van oliederivaten ook duurder worden.
 • Marktcondities: Verandering in marktcondities kunnen een grote impact hebben op de prijsvorming van derivaten. Als er veel onzekerheid en volatiliteit in de markt aanwezig is, kan dit tot gevolg hebben dat er hogere premies voor bijvoorbeeld opties betaald moeten worden om extra risico te compenseren.
 • Economische factoren: Economische factoren, indicatoren en gebeurtenissen hebben effect op de prijsvorming van derivaten. Zo kan bijvoorbeeld een verhoging van rentetarieven door een centrale bank de prijs van rentederivaten beïnvloeden.
 • Tijd tot vervaldatum: De vervaldatum van een derivaat, en dan vooral de tijd totdat het contract afloopt, heeft zijn invloed op de prijsvorming. Wat we vaak terugzien is, hoe langer te tijd tot vervaldatum, hoe hoger de prijs mogelijk zal zijn. Dit komt door het potentieel in tijd die meer prijsbewegingen mogelijk maakt. Uiteraard geldt dit omgekeerd voor een kleine tijd tot vervaldatum, hoe korter de tijd, hoe kleiner de kans dat er nog prijsbewegingen plaatsvinden. 
 • Uitoefenprijs: De uitoefenprijs van een derivaat is de vooraf bepaalde prijs waarvoor de onderliggende activa kan worden gekocht of verkocht op een bepaalde datum. De uitoefenprijs is de prijs waarop de eigenaar van het derivaat het recht heeft om het derivaat uit te oefenen. Voor de prijsvorming van het derivaat, zoals een optie, kan de uitoefenprijs belangrijk zijn. Hoe dichter de uitoefenprijs bij de huidige marktprijs van het onderliggende product ligt, hoe duurder de optie mogelijk is. Uiteraard geldt dit ook andersom, hoe verder de uitoefenprijs van de optie verwijderd is hoe lager de prijs zal zijn.
   

Marktliquiditeit Derivatenmarkt

marktliquiditeit is een term die staat voor het gemak en efficiëntie waarmee er gehandeld kan worden op een financiële markt zonder dat er grote bewegingen zijn in de prijs. De marktliquiditeit wordt beïnvloed door de handelsactiviteit, handelsvolume, de snelheid van transacties, het aantal handelaren en de diepte van het orderboek.

Als de markt een hoge liquiditeit heeft, in dit geval op de derivatenmarkt, dan zijn er voldoende koper en verkopers die voor balans zorgen. Het gevolg hiervan is dat handelaren gemakkelijk transacties kunnen uitvoeren tegen concurrerende prijzen op de markt. Dit heeft ook gevolg op de spread: de bied- en laatprijzen liggen in een liquide markt dicht bij elkaar waardoor er minder prijsverschillen tussen transacties zijn.

Een lage marktliquiditeit is uiteraard ook mogelijk en kan ervoor zorgen dat er verminderde handelsactiviteit en volatiliteit in prijs is. Met een lage liquiditeit kan het lastig zijn om relatief grote orders uit te voeren en kunnen er hogere kosten zijn om de transactie uit te voeren. De mogelijk hogere spread en lage marktliquiditeit kunnen een beperkte prijsvorming en verminderde handelsactiviteit tot gevolg hebben.

De marktliquiditeit is dus een belangrijke factor die de derivatenmarkt kan beïnvloeden en effect heeft op de handelsactiviteit en prijsvorming van financiële instrumenten en hun onderliggende waarde. Over het algemeen geven beleggers en handelaren de voorkeur aan een vloeibare markt vanwege de effectieve en efficiënte handelsmogelijkheden.

"De derivatenmarkt is voortdurend in ontwikkeling en onderhevig aan regelgeving." - Financiële analist. Deze uitspraak benadrukt de dynamische aard van de derivatenmarkt en het belang van regelgeving om de integriteit en stabiliteit ervan te waarborgen.
 • Regulering: Iedere financiële markt heeft te maken met een mate van regulering en regelgeving, dus ook de derivatenmarkt. Regulering en toezicht moeten zorgen voor markttransparantie en de bescherming van de verschillende soorten beleggers.

  Regelgeving en regulering verwijzen naar de wetten, voorschriften en toezichtmaatregelen die zijn opgesteld om de activiteiten op bijvoorbeeld de derivatenmarkt te beheren en te waarborgen. Het doel hiervan is het waarborgen van markttransparantie, integriteit, transparantie en stabiliteit op de markt.

  Enkele belangrijke onderwerpen die invloed ondervinden van regulering zzijn toezicht op de marktdeelnemers, handelspraktijken, rapportagevereisten en kapitaalvereisten. Het doel is een veiligere en eerlijkere handelsomgeving te creëren en het systeemrisico te verminderen.

  Er zijn verschillende regelgevende instanties betrokken bij de wereldwijde derivatenmarkt, zoals, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Securities and Exchange Commission (SEC), European Securities and Markets Authority (ESMA), Financial Conduct Authority (FCA) en de Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC). Deze instanties zijn maar een greep uit de vele verschillende specifieke toezichthouders. De specifieke toezichthouders en instanties kunnen erg variëren afhankelijk van het land of de regio waarin de derivatenmarkt zich bevindt.

 • Afloopdatum derivatencontract: Derivaten hebben meestal een afloopdatum in hun contract vermeld, dit is het moment wanneer het contract moet worden uitgeoefend, afgewikkeld of verlengd. De afloopdatum kan variëren en is afhankelijk van het type derivaat.

  Een voorbeeld hiervan zijn futures en opties, deze contracten hebben een specifieke afloopdatum. Andere derivaten zoals swaps kunnen voor een langere periode zonder specifieke afloopdatum overeengekomen worden.

  Afloopdatums kunnen invloed hebben op de eigenschappen van het derivaat, zoals de prijsvorming en de mogelijkheid om het contract uit te oefenen of te sluiten. Het is dan ook aan te raden om de invloed per derivaat te begrijpen voordat ze gebruikt worden.

 • Margin vereisten: Bij het handelen in derivaten komt het voor dat de inlegwaarde van een initiële marge vereist is. Een initiële marge is een stukje veiligheid, op die manier kan de handelaar voldoen en zorgt het voor zekerheid.

  De vereiste voor de inleg van een initiële waarde, oftewel startwaarde, is een bedrag dat handelaren moeten inleggen bij het openen van een positie in derivaten. Dit komt voort uit regelgeving die in het leven is geroepen zodat beleggers voldoen, mogelijke verliezen dekken en de verplichtingen uit het derivaat-contract nakomen. Het is een stukje veiligheid, dient als bescherming voor zowel handelaar als voor de markt en verminderd het risico op wanbetaling.

  De hoogte in waarde van de initiële marge is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het risico en de volatiliteit van het derivaat.

 • Risico’s: Derivaten zijn risicovolle en complexe financiële instrumenten. Beleggers moeten zich dan ook bewust zijn van de risico’s van derivatenhandel. Wat risico’s betreft zijn er nog drie die we nog specifiek willen uitlichten, dit zijn marktrisico, tegenpartijrisico en liquiditeitsrisico.

  - Marktrisico: Met marktrisico bedoelen we de waarde van derivaten die sterk kunnen bewegen doordat er verandering in prijs van de onderliggende activa plaatsvindt. Dit wordt markrisico genoemd en neemt risico’s voor de markt met zich mee.

  - Tegenpartijrisico: Bij tegenpartijrisico wordt het risico bedoeld die komt kijken bij de handel in derivaten tussen verschillende partijen. Het risico bestaat dat een van de partijen niet aan de verplichtingen die in het contract vermeld staan kan voldoen, oftewel tegenpartijrisico.  

  - Liquiditeitsrisico: Liquiditeitsrisico betekend het risico voor een derivatenbelegger waarbij het lastig kan zijn om een derivaat te kopen of verkopen tegen een redelijke prijs. Het kopen of verkopen, of zelfs helemaal niet de mogelijkheid hebben hiervoor, veroorzaakt door een beperkte beschikbaarheid van kopers of verkopers op de markt. Een lage liquiditeit kan zorgen dat er weinig flexibiliteit is en weinig mogelijkheid om een positie snel te sluiten. Dit kan erg nadelige gevolgen hebben voor een belegger.

 

Derivatenmarkt samengevat

De derivatenmarkt werkt via georganiseerde handelsplatformen, zoals optiebeurzen en futuresbeurzen. Via een erkend handelsplatform wordt er transparantie, liquiditeit en regelgevende controle op de handel in derivaten geboden. Derivaatprijzen worden gevormd door vraag en aanbod, onderliggende activaprijzen, marktcondities en andere factoren.

Het begrijpen van derivaten en de derivatenmarkt helpt bij het beperken van risico’s tijdens het handelen in deze complexe financiële instrumenten. Er zijn verschillende soorten derivaten met ieder zijn unieke eigenschappen, risico’s en gevoeligheid van marktwerking.

Het kan handig zijn om vertrouwd te raken met financiële terminologie, marktindicatoren en analysetechnieken, zoals optieprijzen, volatiliteit, implied volatility en Grieken (zoals delta, gamma, theta en vega).