Wat is Kredietwaardigheid of Credit Rating?

Wat betekend Kredietwaardigheid?

Kredietwaardigheid staat ook wel bekend als “Kredietscore” of in het Engels als “Credit Rating”. Kredietwaardigheid is een graadmeter die wordt gebruikt om te beoordelen of een individu, bedrijf of overheid in staat is om op tijd aan hun schulden of aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Als een individu, bedrijf of overheid voldoet aan verschillende eisen bij het toetsen of ze kredietwaardig zijn, kunnen ze een hogere credit rating krijgen. 

“Een positieve kredietwaardigheid vergroot de kans op het verkrijgen van gunstige kredietvoorwaarden, zoals lagere rentetarieven en ruimere kredietlimieten.”

Er zijn een aantal bedrijven die gespecialiseerd zijn in het beoordelen van de kredietwaardigheid, zoals Moody’s, Fitch en Standard & Poor. Factoren die getoetst en beoordeeld worden zijn onder andere inkomsten, uitgaven, schuldniveaus, economische vooruitzichten, betalingsgeschiedenis en de algehele financiële gezondheid. Kredietwaardigheid is een belangrijke factor binnen de financiële wereld, met name voor geldverstrekkers zoals banken en andere financiële instellingen. Het beoordelen van de kredietwaardigheid helpt hen om te bepalen of een ontvanger kredietwaardig is en welke mogelijke risico's er zijn bij het verstrekken van een lening.


Belangrijke factoren bij beoordelen kredietwaardigheid

Er zijn een aantal belangrijke factoren die worden meegenomen tijdens het beoordelen van de kredietwaardigheid. Hieronder worden enkele belangrijke factoren die inzicht in de kredietwaardigheid kunnen geven uitgelicht:

Kredietgeschiedenis

Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, echter zegt het wel iets over de kredietgeschiedenis van een individu of bedrijf. De voornaamste zaken waar een geldverstrekker tijdens zijn beoordeling naar kijkt, is of er in het verleden leningen zijn geweest en of die zijn terugbetaald. Ook kan er gekeken worden naar het type leningen uit het verleden, dit kan inzicht geven in het kredietgedrag. Bij een positieve aantoonbare kredietgeschiedenis is er vaak spraken van een goed kredietbeheer en tijdige betalingen. 

Inkomen en schuldniveaus

De inkomsten en schuldniveaus zijn factoren die worden meegenomen bij het beoordelen van de kredietwaardigheid. De inkomsten van de kredietnemer worden geanalyseerd om vast te stellen of er voldoende middelen beschikbaar zijn na aftrek van andere financiële verplichtingen. De verhouding tussen schulden en inkomsten wordt ook wel “Schuld tot inkomen ratio” genoemd. Dit wordt beoordeeld om te waarborgen dat de kredietnemer in staat is om aan de betalingsverplichtingen van de lening te voldoen.

Kredietscore

Een kredietscore, toegekend door kredietbeoordelaars zoals Moody's, Fitch en Standard & Poor, wordt bepaald op basis van verschillende factoren, waaronder de kredietgeschiedenis, inkomen en schuldniveaus. Over het algemeen geldt: 

  • Hoe hoger de kredietscore, hoe kredietwaardiger de beoordeelde over het algemeen wordt beschouwd. Hoe hoger de kredietscore, hoe lager het mogelijke risico.
  • Hoe lager de kredietscore, hoe minder kredietwaardig de beoordeelde over het algemeen wordt beschouwd. Hoe lager de kredietscore, hoe hoger het mogelijke risico.

Looptijd van de lening

De looptijd van een lening kan van invloed zijn op het beoordelen van de kredietwaardigheid. Het is geheel afhankelijk van de specifieke omstandigheden en condities. Zowel langlopende als kortlopende leningen kunnen ieder specifieke risico’s met zich meebrengen. Mede om die reden wordt de looptijd meestal meegenomen in de beoordeling op kredietwaardigheid.

Stabiliteit van Werk

Een belangrijke factor bij het beoordelen van de kredietwaardigheid is de stabiliteit van werk. Een stabiele arbeidsgeschiedenis wordt over het algemeen gezien als een positieve factor. Dit is een factor die voor relatief nieuwe individuen of bedrijven soms lastig zijn om aan te tonen.

Eigendom status

Een andere factor die kan meewegen, is de status van eigendom. Het kan van invloed zijn of er spraken is van eigendommen die een stukje financiële zekerheid kunnen bieden, dit kan gezien worden als een teken van financiële stabiliteit. Het maakt bijvoorbeeld een verschil of iemand huurt of een eigen pand heeft.


Verschillende kredietratings

Kredietratings worden vaak uitgedrukt in de vorm van een rating of score. Hierbij zijn kredietratings onder te verdelen in meerdere categorieën variërend van de hoogste score “tripple A” (AAA) tot en met de laagste score D. Hieronder worden de kenmerken van de belangrijkste kredietratings of -scores uitgelicht:

  • AAA, AA, A: Deze kredietratings vallen onder de hoogst haalbare scores waarbij AAA het hoogste is en terugloopt naar AA en vervolgens A. Een individu, bedrijf of overheid met deze ratings wordt doorgaans beschouwd als zeer kredietwaardig en wordt gezien als een laag risico op wanbetaling.
  • BBB: De kredietrating BBB wordt over het algemeen gezien als een goede rating, maar behoort niet tot het hoogste niveau. Een individu, bedrijf of overheid met deze rating wordt doorgaans beschouwd als voldoende kredietwaardig en wordt gezien als een iets hoger risico op wanbetaling dan bij de hogere ratings.
  • BB en B: De kredietratings BB en B worden over het algemeen gezien als ratings van lagere kwaliteit. Een individu, bedrijf of overheid met deze ratings wordt doorgaans beschouwd als solide kredietwaardig en wordt gezien als een aanzienlijk risico op wanbetaling in vergelijking bij de hogere ratings.
  • CCC, CC en C: De kredietratings CCC, CC en C worden over het algemeen gezien als ratings van lage kwaliteit. Een individu, bedrijf of overheid met deze ratings wordt doorgaans beschouwd als zeer speculatief en wordt gezien als een hoog risico op wanbetaling in vergelijking met hogere ratings.
  • D: De kredietrating D is de laagst mogelijke rating. Een individu, bedrijf of overheid met deze rating geef aan dat de uitgever in wanbetaling is gegaan of van plan is dit te doen. Deze kredietrating wordt doorgaans beschouwd als een zeer hoog risico.


Invloed kredietwaardigheid op financiële markten

De kredietwaardigheid kan een aanzienlijke invloed  hebben op de financiële markten in het algemeen. Op de financiële markten is de kredietwaardigheid voornamelijk van invloed op de kosten van leningen en de bijbehorende risico’s. Hieronder worden enkele kenmerken die van invloed kunnen zijn op de financiële markten uitgelicht:

Obligatiemarkt

De obligatiemarkt kan worden gebruikt door bedrijven en overheden voor het ophalen van kapitaal, dit door de uitgifte van obligaties. Kredietwaardigheid is hierbij een belangrijke factor die van invloed kan zijn op de rente die betaald moet worden over de leningen. Bij hoog kredietwaardige leningen gelden vaak lagere rentetarieven dan bij lagere kredietwaardige leningen. Dit heeft vaak met het mogelijke risico te maken, bij een lagere kredietwaardigheid kunnen hogere rentetarieven gelden om het aantrekkelijker voor beleggers te maken.


“Een lage kredietwaardigheid kan leiden tot beperkte toegang tot financiële diensten en hogere kosten van leningen.”


Aandelenmarkt

De kredietwaardigheid van een beursgenoteerd bedrijf kan de aandelenkoers beïnvloeden. Bij een verandering van kredietwaardigheid, zoals een verlaging van de kredietscore, kan een verlaging van de aandelenkoers tot gevolg hebben. 

  • Verlaging: Een verlaging kan beleggers aanzetten tot zorgen over de financiële gezondheid van het bedrijf, met name over het vermogen om schulden af te lossen. Deze zorgen kunnen er toe leiden dat beleggers hun aandelen verkopen en de aandelenprijs daalt. 
  • Verhoging: Een verhoging van de kredietwaardigheid daarentegen kan een positief effect op de aandelenkoersen van een bedrijf hebben, het beleggersvertrouwen kan hierdoor toenemen en de aandelen koers doen stijgen.

Een verandering in kredietwaardigheid is slecht één van de mogelijke factoren die invloed kan hebben op aandelenprijzen. Belangrijke andere factoren, zoals marktcondities, nieuws, ontwikkelingen en andere veranderingen, kunnen ook van invloed op de aandelenprijzen zijn.

Investeerdersrisico

Kredietwaardigheid is een van de factoren die beleggers kunnen meenemen bij het beslissen om over te gaan tot het kopen van een financieel product, zoals aandelen of obligaties. Het kan inzicht geven in het investeerderrisico dat er mogelijk gelopen wordt en kan onderdeel zijn van een stukje fundamentele analyse.

Algehele economische vooruitzichten

Algehele economische vooruitzichten kunnen worden beïnvloed door veranderingen in kredietwaardigheid; een land, regio of overheid kan hiervan de gevolgen ondervinden. Een verlaging van de kredietwaardigheid gaat vaak gepaard met een hoger risico en daarmee hogere rentetarieven. 


“De kredietwaardigheid van een overheid weerspiegelt vaak haar vermogen om op een verantwoorde manier met begrotingszaken om te gaan, wat belangrijk is voor investeerders die op zoek zijn naar stabiliteit.”


Enkele andere factoren die een verandering in kredietwaardigheid kunnen veroorzaken, zijn een verschuiving in beleggersvertrouwen en een in- of uitstroom van kapitaal, evenals veranderingen in rentetarieven. Dit zijn slechts enkele van de mogelijke gevolgen die een verandering in kredietwaardigheid kan hebben en die daarmee de financiële markten en economieën kan beïnvloeden.

 

Kredietwaardigheid samengevat

kredietwaardigheid heeft een belangrijke rol op de financiële markten. Het kan invloed hebben op de rentetarieven en het risicoprofiel, waardoor het ook beleggingsbeslissingen beïnvloedt. De kredietscore is een instrument dat inzicht kan bieden in de financiële stabiliteit en het terugbetalingsvermogen van een entiteit. Beleggers en kredietverstrekkers kunnen aanzienlijk profiteren van een goede kredietbeoordeling en een goed begrip van kredietwaardigheid.