Verschillende financiële instellingen

Verschillende financiële instellingen

Financiële instellingen zijn er in verschillende soorten, maten en ze zijn allemaal verbonden met het financiële systeem. Financiële instelling zijn onder te verdelen in verschillende categorieën zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsondernemingen, kredietverstrekkers, financiële overheidsinstellingen en internationale financiële instellingen.

Om de verschillende financiële instellingen en hun specifieke kenmerken beter te begrijpen hebben we enkele categorieën uitgelicht:

Banken

Over het algemeen zijn banken financiële instellingen die toegang bieden tot verschillende diensten, zoals het in bewaring nemen van spaargeld, betalingen en transacties mogelijk maken, het verstrekken van leningen en het aanbieden van beleggingsmogelijkheden. Banken hebben binnen de financiële wereld een belangrijke rol door de aangeboden financiële diensten aan particulieren, bedrijven en andere organisaties. De verschillende typen banken kunnen worden onderverdeeld, hieronder worden de belangrijkste uitgelicht:

 • Commerciële banken: Onder de term commerciële banken kunnen de traditionele banken worden geplaats. Deze traditionele banken bieden een ruim aanbod aan financiële diensten aan, zoals spaarmogelijkheden, betaalrekeningen, leningen, beleggingsdiensten, betalingsservices, advies en valutadiensten. De aangeboden diensten kunnen per commerciële bank verschillen, sommige traditionele banken zijn gespecialiseerd in bepaalde aangeboden diensten. Het is hierdoor mogelijk dat traditionele banken onder meerdere categorieën kunnen behoren. Enkele bekende commerciële banken zijn ABN AMRO, ING, Rabobank, SNS Bank, Triodos Bank, JPMorgan Chase & Co, Citigroup en HSBC.
 • Investeringsbanken: Investeringsbanken zijn voornamelijk gespecialiseerd in het beheren en uitgeven van zakelijke financieringen, private banking, actief beleggen, uitgiftes op de kapitaalmarkt en fusies en overnames. Enkele bekende investeringsbanken die groot geworden zijn met hun activiteiten zijn Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank en Citigroup.
Private Banking: Er zijn investeringsbanken die gespecialiseerd zijn in het aanbieden van diensten aan vermogende particulieren. Deze aangeboden diensten kunnen bestaan uit vermogensbeheer, belastingplanning en successieplanning.
 • Spaarbanken: Spaarbanken zijn financiële instellingen die gericht zijn op het accepteren van spaargeld en hebben als een van hun belangrijkste doelen om dit spaargeld veilig te bewaren. Tegelijkertijd verstrekken ze leningen en hypotheken aan klanten, waardoor ze een sleutelrol spelen in het vergemakkelijken van de financiering van verschillende doeleinden, zoals huisaankopen, onderwijs, of andere financiële behoeften van hun klanten.
 • Coöperatieve banken: Dit zijn financiële instellingen die eigendom zijn van hun klanten. De werking van een coöperatieve bank is gebaseerd op samenwerking en maatschappelijk belang. Enkele bekende coöperatieve banken zijn de Rabobank (NL), Crédit Agricole (Frankrijk), Cooperative Bank (Verenigd Koninkrijk) en NongHyup Bank (NH Bank, Zuid-Korea).
Rabobank: De Rabobank is één van de bekendste internationale coöperatieve banken met de hoofdvestiging in Nederland. Het is ook een van de grootste coöperatieve banken ter wereld en heeft zijn positie te danken aan een sterke focus op landbouwfinanciering en dienstverlening aan lokale gemeenschappen.
 • Duurzame banken: Duurzame banken staan vaak in verband met ethische banken, ze hebben een specifieke focus op verantwoorde duurzaamheid en ethische praktijken in hun financiële activiteiten. Deze banken richten zich niet alleen op winstmaximalisatie bij hun keuzes, maar ook op verantwoorde duurzaamheid en ethische activiteiten. Bij het doen van investeringen en uitgifte van leningen streven ze naar een positieve sociale en milieu-impact. Naast duurzaamheid leggen deze banken ook nadruk op transparantie, het vermijden van niet-verantwoorde sectoren en sociale verantwoordelijkheid. Een term die steeds vaker voorkomt en relatief nieuw is, is ESG (Environmental, Social, and Governance). Enkele bekende voorbeelden van duurzame en ethische banken zijn Triodos Bank, ASN Bank (NL), Cooperative Bank (UK), Ecology Building Society (UK) en New Resource Bank (VS).
ESG (Environmental, Social, and Governance): In het Nederlands staat ESG voor “Milieu, Sociaal en Bestuur”. Het doel is om financiële instellingen en beleggers in staat te stellen de duurzaamheid en ethische prestaties van bedrijven en investeringen te evalueren. Bedrijven en investeringen worden dus beoordeeld op hun verantwoordelijkheid op het gebied van milieu, sociaal beleid en bestuur. Als er positief wordt gescoord op deze criteria, wordt het beschouwd als het naleven van verantwoorde milieu-, sociale en bestuurlijke praktijken.


Centrale banken

Centrale banken hebben de verantwoordelijkheid over een specifieke regio, land of zone. Ze hebben de macht om binnen dat gebied verschillende financiële handelingen uit te voeren. Centrale banken zijn financiële instellingen met belangrijke taken, waaronder het bepalen van de waarde van de valuta, het beheren van de geldhoeveelheid, het handhaven van prijsstabiliteit, het bevorderen van economische groei en het waarborgen van de stabiliteit van het financiële systeem. Centrale banken houden toezicht op de banken binnen hun jurisdictie en zien toe op de veiligheid van financiële transacties. Ze hebben de verantwoordelijkheid en mogelijkheden om de economie te sturen, waardoor ze een invloedrijk orgaan binnen de financiële wereld zijn.

“De centrale bank is de hoeksteen van het monetaire beleid en speelt een cruciale rol in het handhaven van prijsstabiliteit en het bevorderen van economische groei.”

Centrale banken bepalen en implementeren het monetaire beleid. Ze kunnen rentetarieven veranderen, wat indirect invloed heeft op factoren zoals inflatie. De beslissingen van centrale banken hebben meestal direct gevolgen voor de financiële markten, wat kan leiden tot veranderingen in volatiliteit en handelsvolume. Hieronder worden enkele belangrijke centrale banken uitgelicht:

 • De Amerikaanse Federal Reserve (FED): De FED is de centrale bank van de Verenigde Staten en wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke centrale banken ter wereld. De wereldwijde invloed van de FED komt omdat de Amerikaanse economie een van de grootste ter wereld is. Daarnaast is de Amerikaanse Dollar verbonden aan meerdere financiële systemen en een wereldwijd veel gebruikte valuta. De FED wordt geleid door een Raad van Bestuur, die wordt benoemd door de president van de VS en goedgekeurd door de Senaat.
 • De Europese Centrale Bank (ECB): De ECB is de centrale bank van de eurozone en behoort tot een van de meest invloedrijke centrale banken ter wereld. Haar taken omvatten het beheer van het monetaire beleid, de controle van de financiële sector in de Europese Unie (EU) en het handhaven van financiële regelgeving. De ECB speelt een cruciale rol als een overkoepelende autoriteit voor alle deelnemende Europese landen. Haar missie is gericht op het handhaven van controle, het bieden van visie en het bevorderen van stabiliteit binnen de eurozone. Daarnaast werkt de ECB samen met de nationale centrale banken van de verschillende EU-landen om haar doelen te bereiken.
 • De Nederlandse Bank (DNB): DNB is een financiële instelling en de centrale bank van Nederland. Net als alle andere centrale banken zijn ze verantwoordelijk voor het financiële systeem door het uitvoeren van het monetair beleid en het stimuleren van de stabiliteit. DNB houdt toezicht op de financiële instellingen in Nederland, zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere financiële instellingen. Naast het toezicht houden op regelgeving, verzamelt DNB economische gegevens om de financiële ontwikkelingen en gezondheid in kaart te brengen binnen Nederland. De onderzoekgegevens worden gebruikt om economische trends te volgen, beslissingen te maken en mogelijke maatregelen te nemen.


Verzekeringsmaatschappijen

Verzekeringsmaatschappijen zijn financiële instellingen die bescherming bieden tegen financiële risico's door premies te innen van verzekerden. Ze spelen een cruciale rol bij het wegnemen van financiële risico's en bieden een vorm van zekerheid en stabiliteit voor zowel individuen als bedrijven die zich willen verzekeren. Deze maatschappijen hebben de verplichting om verzekerden te vergoeden voor schade, kosten of verlies die zijn opgenomen in de verstrekte verzekeringen. Er zijn verschillende categorieën verzekeringsmaatschappijen, waaronder ziektekostenverzekeraars, levensverzekeringen en schadeverzekeringen.


Beleggingsondernemingen

Beleggingsondernemingen zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het beheer en verhandelen van beleggingen. Deze financiële instellingen kunnen zeer invloedrijk en kapitaalkrachtig zijn door de activiteiten die ze uitvoeren. Het voornaamste doel van beleggingsondernemingen is het behalen van winst voor zowel hun cliënten als zichzelf. Er zijn verschillende categorieën beleggingsondernemingen, zoals vermogensbeheerders, hedgefondsen, private equity-firma's en pensioenfondsen. Enkele bekende beleggingsondernemingen zijn BlackRock, Vanguard, Fidelity Investments en in Nederland Robeco, Kempen & Co en NN Investment Partners.


Kredietverstrekkers

Kredietverstrekkers zijn financiële instellingen die geld lenen aan individuen, bedrijven of overheden. Over het geleende bedrag dient vaak een rente te worden betaald aan de kredietverstrekker en is de lener verplicht het gehele bedrag terug te betalen zoals in de overeenkomst vermeld. Kredietverstrekkers kunnen worden onderverdeeld onder verschillende categorieën, zoals hypotheekverstrekkers, creditcardmaatschappijen en Peer-to-peer leningenplatform.

Peer-to-peer (P2P) lening-platformen: Een Peer-to-peer lening-platformen is een online dienst die individuen de mogelijkheid biedt direct geld aan elkaar uit te lenen zonder tussenkomst van een traditionele financiële instelling. Deze platforms maken vaak gebruik van blockchain-technologie en slimme contracten, waardoor leningen efficiënt en gedecentraliseerd kunnen plaatsvinden.


Financiële overheidsinstellingen

Dit zijn financiële instellingen die door de overheid zijn opgericht. Deze door de overheid opgerichte organisaties kunnen verschillende maatschappelijke functies en verantwoordelijkheden hebben, zoals het beheren van publieke financiën, belastingzaken en het innen hiervan, monetaire beleidsvorming en het reguleren van financiële markten binnen een land. Enkele voorbeelden van financiële overheidsinstellingen zijn de belastingdienst, nationale ontwikkelingsbanken, staatsinvesteringsfondsen, de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank), Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Nederlandse Investeringsinstelling (NLII).


Internationale financiële instellingen

Internationale financiële instellingen zijn vaak organisaties die wereldwijd opereren. Voorbeelden hiervan zijn het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (IBRD) en de Europese Investeringsbank (EIB). Deze instellingen hebben invloed op en zijn betrokken bij mondiale financiële situaties, waarbij ze financiële bijstand kunnen verlenen, stabiliteit kunnen bevorderen door leningen te verstrekken en economisch advies te geven aan lidstaten, met als doel de stabiliteit en ontwikkeling van de wereldeconomie te verbeteren. Hieronder worden enkele bekende en belangrijke internationale financiële instellingen uitgelicht:

 • Internationaal Monetair Fonds (IMF): Dit is een internationale organisatie die zich voornamelijk richt op internationale samenwerkingen op het gebied van financiële stabiliteit. Het IMF is een belangrijke internationale organisatie die veel invloed heeft op de wereldeconomie en toezicht houdt op de economische gezondheid van landen. Een belangrijke eigenschap van het IMF is financiële hulp bieden aan landen die er financieel slecht voor staan of in financiële nood verkeren. De financiële middelen die het IMF hiervoor gebruikt worden voornamelijk bijgedragen door de lidstaten van de organisatie, enkele andere mogelijkheden zijn het uitgeven van obligaties of rente-inkomsten en terugbetalingen van eerdere leningen. Bij het toekennen van steun door het IMF moet er worden voldaan aan voorwaarden, zoals het doorvoeren van hervormingen, meer evenwicht brengen en economische stabiliteit na te streven.

 • New Development Bank (NDB): Deze internationale financiële instelling staat ook wel bekend als de “BRICS Bank”. De New Development Bank is een belangrijk onderdeel van de internationale samenwerking van de landen die zijn aangesloten bij de BRICS-landen, zoals Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Een van de doelen die de NDB heeft is het uitgeven van leningen voor infrastructuur en stimulerende ontwikkelingsprojecten. De focus ligt hierbij voornamelijk op sectoren, zoals transport, waterbeheer, klimaat, duurzame ontwikkelingen en energie. Deze leningen worden toegekend aan de aangesloten BRICS-landen maar ook aan andere opkomende economieën.
  “Waar andere banken ‘rente’ noemen, noemt de NDB het ‘ontwikkelingsbelasting’ ” - Een uitspraak met een knipoog
  De New Development Bank is opgericht om minder afhankelijk te zijn van en een alternatief te bieden voor machtige financiële organisaties zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De BRICS-landen hebben de handen in één geslagen voor minder afhankelijkheid, ontstaan door ontevredenheid over het beleid van bepaalde internationale organisaties. De meeste kritiek vanuit de BRICS-landen wordt gegeven over de werkstructuur en het niet altijd even gunstige beleid die opkomende economieën ondervinden.

 • Europese Investeringsbank (EIB): Deze internationale financiële instelling is een belangrijk onderdeel van de Europese Unie (EU). De EIB is een investeringsbank die net als andere investeringsbanken veelal gericht is op het stimuleren van ontwikkelingen, zoals infrastructuur, duurzaamheid, verbeteren van de werkgelegenheid en innovaties die EU-lidstaten ten goede komen. De EIB verstrekt leningen aan EU-lidstaten voor projecten die voldoen aan de beleidsdoelstellingen van de Europese Unie. Deze leningen kunnen worden gebruikt om verschillende sectoren te ondersteunen. Er zijn strikte voorwaarden verbonden aan de leningen en deze moeten passen binnen de bredere beleidsdoelstellingen van de EU. De EIB gebruikt inderdaad de internationale kapitaalmarkt om kapitaal aan te trekken tegen gunstige financiële voorwaarden. Dit stelt de EIB in staat om tegen gunstige tarieven leningen te verstrekken aan verschillende projecten en sectoren in de EU.

 • De Wereldbankgroep: De Wereldbankgroep, ook wel bekend als de Wereldbank en de Internationale Financieringsmaatschappij (IFC), richt zich voornamelijk op het verlenen van financiële steun aan ontwikkelingslanden. De focus ligt op landen die armoedebestrijding, duurzaamheid en algemene ontwikkeling nastreven. Door financiële steun te bieden, stimuleert de Wereldbankgroep economische groei en streeft zij naar een verbetering van de levenskwaliteit van de burgers, met aandacht voor sociale, economische en milieufactoren.

 • Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (IBRD): IBRD in het Engels ook wel bekend als “International Bank for Reconstruction and Development”. Deze internationale financiële instelling is onderdeel van de Wereldbankgroep en heeft als hoofddoel het stimuleren van economische ontwikkelingen voor de lidstaten die aangesloten zijn. Het stimuleren van economische ontwikkelingen maken ze mogelijk door het verstrekken van leningen aan landen met een midden- tot lage-kredietwaardigheid. De uitgegeven leningen kunnen deze landen gebruiken voor het financieren van projecten die voor minder armoede zorgen, het verbeteren van de infrastructuur en sociaal economische vooruitgang kunnen bieden. De landen die hier voor in aanmerking komen en leningen krijgen kunnen er voor kiezen om verschillende advies gerelateerde hulp te krijgen. IBDR werkt nauw samen met overheden en particulieren met als doel duurzame ontwikkelingen te stimuleren en de slagingskans te vergroten.

De uitgelichte financiële instellingen en categorieën zijn bedoeld om een idee te krijgen van de complexe en brede variatie binnen de financiële wereld.