Hoe werkt de Geldmarkt?

Wat is de Geldmarkt en hoe werkt het?

De geldmarkt is een financiële markt die bekend staat om zijn mogelijkheid tot handel in kortlopende financiële instrumenten. De geldmarkt is onderdeel van de grotere kapitaalmarkt die inzet op de langeretermijn beleggingen.

Onder kortlopende instrumenten verstaan we over het algemeen een looptijd van minder dan een jaar. Deze financiële instrumenten worden uitgegeven door overheden, financiële instellingen en grote bedrijven met als hoofdreden tijdelijk te voorzien in kasstroombehoeften.


Kasstroombehoeften

Kasstroombehoeften staat voor de hoeveelheid contant geld dat een bedrijf nodig heeft om te voldoen aan zijn dagelijkse activiteiten. Het geeft ook deels aan hoe financieel gezond een bedrijf is, dit met betrekking tot het vermogen en de mogelijkheid om aan betalingsverplichtingen te voldoen.

De kasstroombehoeften kunnen per bedrijf anders zijn en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van het bedrijf, de aard van bedrijfsactiviteiten en de fase waarin een bedrijf kan zitten qua opbouw en/of transitie. Hieronder zijn enkele veelvoorkomende factoren uitgelicht die de kasstroombehoeften kunnen beïnvloeden:

 • Bedrijfskosten: Dit zijn de dagelijkse operationele kosten, zoals huur, marketingkosten, salarissen, inkopen, energiekosten en andere uitgaven, die nodig zijn om het bedrijf draaiende te houden. Een bedrijf moet blijven voldoen aan deze basiskosten om voort te bestaan en gezond te blijven.
 • Voorraadniveaus: Bij het verkopen of produceren van goederen is er een aanzienlijke voorraad en/of aanvoer van goederen nodig, waar een aanzienlijke hoeveelheid geld in kan vast zitten. Dit soort voorraden kunnen druk uitoefenen op de kasbehoeften, omdat het een relatief groot aandeel van het bedrijfskapitaal kan bevatten.
 • Debiteuren en crediteuren: Tijd dient op sommige vlakken overbrugt te worden met geld. Het kan even duren voordat een klant betaalt voor de geleverde goederen of diensten. Daarnaast dienen leveranciers en/of dienstverleners betaald te worden, dit vóór dat er geld is ontvangen, wat weer invloed heeft op de kasstroombehoeften. Een bedrijf kan ook te maken hebben met lange betalingstermijnen van klanten en korte betalingstermijnen van leveranciers, dit kan voor een extra behoefte aan werkkapitaal en kasstroom zorgen om dit verschil te overbruggen.
 • Investeringen en leningen: Investeringen in het bedrijf, zoals apparatuur, uitbreiding, gebouwen of technologie, kunnen leiden tot aanzienlijke uitgaven en een hogere kasstroombehoefte. Daarnaast spelen bij leningen de aflossing en verandering in rentetarieven ook een grote rol.

Het beheersen van kasstroombehoeften op een goede manier is van cruciaal belang voor een bedrijf. Als er tekorten zijn in de kasstroom kan dit leiden tot problemen, waardoor een bedrijf niet in staat is rekeningen te betalen, leveranciers tevreden te houden of aan andere financiële verplichtingen te voldoen. Hierdoor is een gezond kasstroombeheer heel erg belangrijk voor het goed functioneren, zowel in het nu als in de toekomst, voor een bedrijf. Hiervoor kan een bedrijf gebruikmaken van kortlopende financiële instrumenten die voldoen aan de behoeften van bedrijven.

"De geldmarkt biedt een breed scala aan instrumenten, zoals schatkistpapier, commercial paper en CD’s, die instellingen en beleggers de mogelijkheid bieden om hun overtollige liquide middelen tijdelijk te investeren."


Financiële instrumenten op de geldmarkt

Het doel van de geldmarkt is om op de korte termijn financiering beschikbaar te stellen aan kredietnemers en om beleggers de mogelijkheid te bieden op relatief veilige en stabiele kortlopende beleggingen. De meest voorkomende financiële instrumenten op de geldmarkt worden hieronder uitgelegd:

 • Schatkistpapier: schatkistpapier wordt door de overheid uitgegeven en is een kortlopende schuldenuitgifte, die tijdelijke financieringsbehoeften dekken. De maximale looptijd die aan het schatkistpapier gehangen wordt is één jaar. Het dient als een relatief veilige manier van beleggen voor investeerders, waarbij de overheid rente betaalt over het geïnvesteerde bedrag. Schatkistpapier helpt de overheid om tijdelijke tekorten op te vangen en de kasstroom gaande te houden, zonder langdurige schulden aan te moeten gaan.
 • Certificaten van deposito (CD's): CD’s op de geldmarkt worden uitgegeven door banken en vallen onder de financiële instrumenten. Hierbij wordt er door een persoon of entiteit een bepaald bedrag aan de bank gestort waarbij vooraf de looptijd bepaald wordt. De partij die het geld op de bank stort ontvangt over dit bedrag een vaste rente gedurende de hele looptijd. CD’s worden vaak gezien als een veilige manier om op gespaard geld rente te ontvangen. Het nadeel is alleen dat het geld ook echt vast staat gedurende de looptijd.
 • Kortlopende obligaties: kortlopende obligaties worden uitgegeven door bedrijven, overheden of andere entiteiten met een korte looptijd. Kortlopende obligaties zijn schuldenbewijzen en hebben meestal een looptijd van minder dan één jaar. Deze kortlopende schuldenbewijzen dienen hoofdzakelijk om tijdelijke financieringsbehoeften te dekken en bieden investeerders een vast rendement gedurende de looptijd. Ze werken in principe hetzelfde als normale obligaties, alleen met een kortere looptijd.
 • Commercial paper: Commercial paper wordt uitgegeven door grote, creditwaardige bedrijven en financiële instellingen. Het is een kortlopende schulduitgifte om op de korte termijn financieringsbehoeften te dekken. Het zijn ongedekte rente betalende schuldbewijzen en de looptijd van een commercial paper loopt meestal tussen de 1 tot 270 dagen.
   Commercial paper wordt vaak gebruikt als een alternatieve bron van liquiditeit en kan worden gekocht door institutionele beleggers.
"Vanwege de kortlopende aard en de hoge liquiditeit van geldmarktinstrumenten, worden ze vaak beschouwd als een veilige haven voor investeerders tijdens periodes van financiële onrust."

De geldmarkt staat bekend om zijn kortlopende contracten en wordt gezien als een onderdeel van de grotere kapitaalmarkt, die bekend staat om de langere termijn financiële instrumenten, zoals obligaties en aandelen.


Als particuliere belegger investeren op de geldmarkt

Particuliere beleggers hebben de mogelijkheid om op verschillende manieren te investeren in de geldmarkt, zowel direct als indirect. Hieronder staan enkele mogelijkheden uitgelegd:

 • Geldmarktfondsen: Geldmarktfondsen zijn fondsen die investeren in diverse kortlopende financiële instrumenten die verhandeld worden op de geldmarkt. Als particulier belegger is dit een van de meest toegankelijke manieren om indirect te beleggen in de geldmarkt.

  Voor particulier beleggers is het mogelijk om op verschillende manieren geldmarktfondsen aan te kopen, zoals via banken, beleggingsmaatschappijen en onlinehandelsplatforms. Geldmarktfondsen hebben bepaalde eigenschappen, zoals het bieden van liquiditeit, stabiliteit en een laag risico. Deze eigenschappen kunnen er voor zorgen dat het voor beleggers aantrekkelijk is om hier tijdelijk in te investeren.

 • Kortlopende obligaties: Het is mogelijk als particulier belegger om rechtstreeks te investeren in kortlopende obligaties. Kortlopende obligaties staan bekend om het bieden van een laag risico en daarmee een relatief laag rendement. Er zijn verschillende locaties waar het mogelijk is om te investeren als particulier belegger in kortlopende obligaties, zoals bij banken, beurzen of onlinehandelsplatformen die obligaties aanbieden.

 • Deposito's: Op de geldmarkt bieden banken kortlopende deposito’s aan zoals spaardeposito’s en bankdeposito’s. Deposito’s bieden over het algemeen een vaste rente aan en in dit geval een looptijd van minder dan één jaar. Deposito’s zijn als particulier belegger te koop bij verschillende banken en financiële instellingen. Het is een relatief veilige manier van beleggen, echter is het belangrijk om te weten dat het geïnvesteerde geld niet toegankelijk is totdat de looptijd afloopt.

  Iedere deposito heeft zijn eigen kenmerken, waarbij de verschillen voornamelijk in de benaming en context liggen waarin en op welke manier ze gebruikt worden. Per land of regio is er een variatie aan de manier waarop deze financiële instrumenten gebruikt worden, waarbij de benamingen nog wel eens door elkaar gehaald worden.

  - Spaardeposito's: Spaardeposito’s zijn deposito’s met een variabele rente en een flexibele looptijd, terwijl termijndeposito’s verwijzen naar een vaste rente en vooraf bepaalde looptijd. Termijndeposito’s staan ook wel bekend als spaartermijndeposito’s of termijnrekeningen. Probeer jezelf niet te verwarren met deze termen.

  - Bankdeposito's: Onder de term bankdeposito’s wordt er ook wel eens verwezen naar een bredere categorie deposito’s. Hierbij wordt meestal verwezen naar spaardeposito’s en termijndeposito’s. Bankdeposito´s worden aangeboden door banken.

 • Directe aankoop van geldmarktinstrumenten: Er zijn financiële instellingen die het mogelijk maken voor particulier beleggers om rechtstreeks geldmarktinstrumenten aan te kopen. Het kan mogelijk zijn dat voor sommige producten een minimaal aankoopbedrag gevraagd wordt, zoals voor schatkistpapier of commercial paper. Voor de aankoop van financiële producten op de geldmarkt zijn er verschillende mogelijkheden, hieronder enkele opties:

  - Banken: Bijna alle grote bekende banken in Nederland bieden de mogelijkheid om te beleggen in verschillende financiële producten. Per bank kunnen er verschillen zijn in kosten en mogelijkheden, het is raadzaam om contact op te nemen met deze banken om meer informatie te krijgen.

  - Beleggingsinstellingen: In Nederland zijn er verschillende instellingen die gespecialiseerd zijn op het gebied van geldmarktinstrumenten. Denk hierbij aan beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders. Er zijn dan ook meerdere mogelijkheden om vanuit Nederland te beleggen via een van deze instellingen op de geldmarkt. Daarnaast bieden deze instellingen en bedrijven de mogelijkheid om te beleggen via hun online beleggingsplatformen.

  - Online beleggingsplatforms/Brokers: De komst van online beleggingsplatformen/brokers heeft het laagdrempeliger en makkelijk gemaakt om te beleggen. Deze financiële instellingen bieden vaak een breed scala aan beleggingsmogelijkheden, waaronder geldmarktproducten.

  Veel online beleggingsplatforms bieden particuliere beleggers de mogelijkheid om toegang te krijgen tot geldmarktfondsen en andere kortlopende beleggingsinstrumenten. Deze platforms vereenvoudigen het beleggingsproces en bieden vaak lagere kosten en minimale investeringsvereisten.

Het is aan te raden om goed onderzoek te doen naar de verschillende mogelijkheden, voorwaarden en kosten die brokers en banken aanbieden. Het kan aardig wat geld besparen en onverwachte situaties voorkomen door keuzes te maken die het best bij jouw passen, zoals specifieke beleggingsdoelen, risicobereidheid, persoonlijke situatie en financiële producten.

Geldmarkt in Nederland

De geldmarkt in Nederland is minder bekend en daarom minder populair vergeleken met de obligatiemarkt en aandelenmarkt bij particulier beleggers. Een groot deel van de Nederlandse particuliere beleggers proberen over het algemeen meer rendement te behalen op hun beleggingen voor de langere termijn, door te investeren op de aandelenmarkt of obligatiemarkt. Echter is het goed om te beseffen dat de geldmarkt, in perioden van economische onzekerheid, of als er behoefte is te beleggen voor een korte periodes, kan dienen als een relatief veilige markt.

"Door te investeren in kortlopende geldmarktinstrumenten, kunnen beleggers een laag, maar relatief stabiel rendement behalen, wat vooral aantrekkelijk kan zijn in tijden van economische onzekerheid."

De geldmarkt is een belangrijk onderdeel van het Nederlandse financiële systeem. Het biedt de mogelijkheid voor banken, bedrijven en overheden om kortlopende financiering te voorzien. Daarnaast is de Nederlandse geldmarkt een belangrijk onderdeel van de bredere Europese geldmarkt.

 • Deelnemers Nederlandse geldmarkt: De grootste en belangrijkste deelnemers op de Nederlandse geldmarkt zijn de Nederlandse staat, financiële instellingen zoals banken en verzekeraars, grote bedrijven en institutionele beleggers.
 • Invloed rentetarieven op geldmarkt: Rentetarieven zijn belangrijk voor de geldmarkt en worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB), de economische omstandigheden in Nederland en de wereldwijde financiële markten. De reden dat rentetarieven belangrijk zijn voor de geldmarkt is omdat ze de kosten van het lenen en het rendement op beleggingen beïnvloeden.

  Rentetarieven bepalen de prijs van geld en hebben veel invloed op de keuzes die financiële instellingen en investeerders maken. Rentetarieven zijn verbonden aan de vraag naar en het aanbod van geld, het bevorderen van economische groei en het beheersen van inflatie. Hieronder zijn de voor en nadelen van hoge en lage rentetarieven op de geldmarkt uitgewerkt, afhankelijk van specifieke economische omstandigheden:

  Hoge rentes:

  - Stimuleren sparen: Hoge rentes kunnen er toe leiden dat mensen meer gaan sparen, wat er voor kan zorgen dat er een grotere beschikbaarheid van kapitaal voor beleggingen ontstaat.
  - Bevorderen valutastabiliteit: Hoge rentes kunnen er voor zorgen dat een valuta aantrekkelijker wordt, wat kan zorgen voor kapitaalinstroom en het sterker worden van de betreffende valuta. Dit is een belangrijk onderdeel dat uitgelegd wordt op de valutamarkt.
  - Bestrijden inflatie: Hoge rentes kunnen consumptie en prijsstijgingen afremmen, dit heeft tot gevolg dat inflatie beter beheerst kan worden.
  "De renteverhoging door de centrale bank heeft de valutakoers versterkt en kapitaal aangetrokken van buitenlandse investeerders."

  Lage rentes:

  - Stimuleren investeringen en leningen: Lage rentes kunnen er voor zorgen dat mensen minder gaan sparen. Het kan dan aantrekkelijker zijn om te investeren, beleggen en leningen te nemen. Dit zijn factoren die meehelpen bij het stimuleren en groeien van de economie.
  - Bevorderen consumptie: Lage rentes kunnen de consumptie stimuleren, omdat het goedkoper is om te lenen voor consumptiegoederen zoals auto's en woningen.
  - Ondersteunen schuldenlast: Als de rentes laag zijn, of lager worden, heeft dit effect op bestaande schulden. De lasten op bestaande schulden verminderen, wat tot gevolg heeft dat consumenten en bedrijven meer financiële flexibiliteit krijgen.
"Lage rentetarieven hebben de bedrijfsleningen gestimuleerd en de investeringen in de economie bevorderd."

Het is altijd een balans zoeken voor het optimale renteniveau en dit hangt erg af van de economische omstandigheden en de doelstellingen van het monetaire beleid. De rentetarieven worden aangepast door centrale banken om de gezondheid van de economie te behouden en economische groei, inflatie en financiële stabiliteit te bevorderen.

Toezicht op de Nederlandse geldmarkt

De Nederlandse Bank (DNB) speelt een belangrijke rol bij de toezicht op de geldmarktactiviteiten in Nederland en zorgt voor de stabiliteit en integriteit van de financiële sector.

"De activiteiten op de geldmarkt worden nauwlettend gevolgd door centrale banken en toezichthouders om de financiële stabiliteit te waarborgen en mogelijke risico's te identificeren die kunnen leiden tot verstoringen in het financiële systeem."

De populariteit van de verschillende financiële markten kunnen aanzienlijk variëren afhankelijk van de economische omstandigheden, beleggersvoorkeuren en risicobereidheid op dat moment.