Wat is een Broker?

Hoe werkt een Broker?

Een broker, ook wel bekend als effectenmakelaar, beursmakelaar of aandelenmakelaar, is een financiële instelling of tussenpersoon. Een broker maakt het mogelijk voor verschillende soorten beleggers om transacties te kunnen uitvoeren tussen kopers en verkopers van financiële activa, zoals obligaties, opties, aandelen, valuta’s, grondstoffen en vele andere beleggingsinstrumenten. De term broker is te vergelijken met een makelaar op de valutamarkt en een exchange voor de cryptomarkt. Brokers hebben een belangrijke rol binnen de financiële markten, en bieden liquiditeit en toegang tot de financiële markten door het uitvoeren van handelsorders voor hun klanten. 


Belangrijke eigenschappen broker

Hieronder worden enkele van de belangrijkste eigenschappen van een broker uitgelicht:

 • Uitvoering van transacties: Het uitvoeren van handelsorders van klanten is een van de belangrijkste taken voor een broker. Klanten geven instructies aan de broker om handelsorders namens hen uit te voeren, en de broker voert deze orders uit volgens de specifieke instructies van de klant. Dit kunnen handelsorders zijn, zoals market orders, limiet orders, stop orders, stop limiet orders, trailing orders en nog vele andere mogelijkheden.

 • Markttoegang: Een belangrijke rol van brokers is het verschaffen van markttoegang aan verschillende soorten beleggers door hen verschillende financiële instrumenten aan te bieden. Deze financiële instrumenten kunnen aandelen, obligaties, grondstoffen, valuta's, opties, futures en andere financiële instrumenten zijn.

 • Advies en informatie: Het kan verschillen per broker op welke manier er beleggingsadvies en marktinformatie aangeboden wordt. Dit kan variëren van basistips, educatie, financiële analyses, verschillende overzichten, relevant financieel nieuws, etc.

 • Beheer van beleggingsportefeuilles: Er zijn brokers die op aanvraag van klanten hun beleggingsportefeuille beheren. Er wordt door de broker en klant samen gekeken wat de doelen zijn en welk risicoprofiel het beste past bij de klant zijn wensen. Uiteraard kunnen er aan de aangeboden diensten kosten verbonden zijn.

 • Toegang tot verschillende activaklassen: Vaak bieden brokers toegang tot diensten waarbij er verschillende financiële instrumenten en activaklassen verhandeld kunnen worden, zoals aandelen, cryptocurrency’s, valutaparen, opties, futures, grondstoffen, ETF’s en meer. Afhankelijk per broker kunnen de aangeboden diensten en toegangsmogelijkheden tot de verschillende beschikbare activaklassen variëren.

 • Kosten: Aan het gebruik van financiële tussenpersonen, zoals crypto-exchanges, brokers of makelaars, kunnen verschillende kosten verbonden zijn. Enkele van de kosten waarmee gebruikers te maken kunnen krijgen zijn transactiekosten (handelskosten), spreads, commissies, financieringskosten (rente voor het lenen van fondsen om te handelen), inactiviteitskosten, opnamekosten, gegevensabonnementen (zoals real-time data), valutawisselkosten en onderhoudskosten voor accounts.

 • Regulering en naleving: Het gebruiken van een goede en betrouwbare broker en deze met elkaar vergelijken is voor beleggers belangrijk. Betrouwbare brokers zijn meestal gereguleerd door financiële autoriteiten en toezichthouders. Deze financiële instanties hebben de focus op het beschermen van klantbelangen en controleren of de broker eerlijkheid en transparantie waarborgen, daarnaast beschermen ze ook de integriteit van de financiële markten. Enkele onderdelen hiervan zijn het controleren op de anti-witwas (AML), ken-je-klant (KYC) voorschriften en het veilig bewaren van activa.


Verschillende soorten brokers

Er zijn brokers die specifiek gespecialiseerd zijn in één bepaalde financiële markt. Er zijn ook brokers die toegang bieden tot meer dan één specifieke markt, dit geeft beleggers de mogelijkheid om transacties uit te voeren op verschillende activa binnen meerdere financiële markten. 

Hieronder worden enkele van de specifieke brokers uitgelicht:

 • Effectenmakelaars: Effectenmakelaars zijn financiële tussenpersonen of brokers die zich richten op het mogelijk maken voor beleggers om te kunnen handelen in aandelen en effecten op effectenbeurzen. Effectenbeurzen zijn onderdeel van de bredere en overkoepelende aandelenmarkt.

 • Forexmakelaars: Forexmakelaars, ook wel bekend als valutamakelaars, zijn gespecialiseerd en richten zich voornamelijk op de handel in valuta. Forexmakelaars maken het mogelijk voor beleggers om te kunnen handelen in valutaparen op bredere en overkoepelende valutamarkten.

 • Commodity Brokers: Commodity brokers, ook wel bekend als grondstoffen brokers, zijn gespecialiseerd en richten zich voornamelijk op de handel in grondstoffen, zoals goud, olie en landbouwproducten. Naast de mogelijkheid tot de handel in fysieke grondstoffen worden er ook vaak financiële derivaten aangeboden met de onderliggende waarde van grondstoffen. Commodity brokers maken het mogelijk voor beleggers om te kunnen handelen in verschillende grondstoffen op bredere en overkoepelende grondstoffenmarkten.

 • Futures- en optiemakelaars: Futures- en optiemakelaars zijn gespecialiseerd in het mogelijk maken van de handel in derivaten, zoals futures en opties. Derivaten zijn financiële instrumenten die gebaseerd zijn op onderliggende waarde van activa, zoals grondstoffen, aandelen, valuta, of rentetarieven. Beleggers kunnen met behulp van derivaten speculeren op de toekomstige prijsbewegingen van deze onderliggende activa. Futures- en optiemakelaars stellen beleggers in staat om te handelen in deze specifieke derivaten op de bredere en overkoepelende derivatenmarkt.

 • Online Brokers: Dit type brokers is meestal volledig gericht op het aanbieden van online diensten voor verschillende soorten beleggers. Ze bieden meestal een online handelsplatform aan waarmee beleggers zelfstandig kunnen handelen. Het aangeboden handelsplatform maakt het mogelijk voor beleggers om verschillende financiële instrumenten te gebruiken, zoals aandelen, obligaties, opties, grondstoffen, forex en andere financiële activa.

  Over het algemeen zijn er aan online brokers relatief lagere kosten verbonden in vergelijking met andere traditionele brokers. De reden voor de lagere kosten kunnen komen door het ontbreken van persoonlijk advies, lagere operationele kosten zoals kantoorruimten, minder personeel en kantoorbenodigdheden. Bij online brokers worden vaak alle belangrijke geavanceerde basis elementen aan hun klanten aangeboden, maar ligt de nadruk vooral op zelfbediening. Uiteraard kunnen de eigenschappen van online brokers onderling verschillen, het is belangrijk als belegger om ze goed met elkaar te vergelijken.

Veiligheid, kwaliteit, klantenservice, kosten en andere belangrijke zaken kunnen erg verschillen per broker, makelaar of exchange. Het kiezen voor een goede gereguleerde makelaar kan er aan bijdragen dat fondsen en handelsactiviteiten van handelaren en beleggers veiliger zijn. Daarnaast kan de keuze voor een broker afhangen van de persoonlijke behoeften, ervaringsniveau, beleggingsdoelen, strategieën, behoefte aan begeleiding en educatie.