Hoe werken Opties?

Wat zijn Opties en hoe werken ze?

Opties zijn contracten tussen kopers en verkopers en geven de koper het recht, maar niet de verplichting, tot een transactie. Bij het bezit van een optie bezit je een contract, waar in staat dat de koper het recht heeft om een vooraf bepaalde prijs, datum en hoeveelheid aandelen of andere assets te kopen of verkopen in de toekomst. Het doel bij het gebruik van opties is het beheren van risico’s en/of om aan de hand van speculatie winsten te maken. Het is mogelijk om zowel op prijsstijging als prijsdaling te speculeren, dit is mogelijk met put-opties en call-opties.

 

Hoe werken Opties

Opties vallen onder de groep derivaten en zijn afgeleide financiële instrumenten, waarbij de eigenaar het recht heeft om binnen een bepaalde tijdsperiode, voor een vooraf bepaalde prijs het onderliggende activa te kopen of verkopen. Hieronder staan de belangrijkste basisbegrippen van opties uitgelegd:

 • Onderliggende activa: Opties zijn gebaseerd op een onderliggende activa en daarmee staat de waarde van de optie in verbinding met de waarde van het onderliggende financiële product. Er zijn meerdere soorten opties die ieder een eigen onderliggende waarde kunnen hebben, zoals obligaties, valuta, indexen, aandelen en grondstoffen.
 • Call-opties en put-opties: Het is met opties mogelijk om zowel op stijgende als dalende prijzen te anticiperen. Een call-optie is ontworpen om te kunnen profiteren bij stijgende prijzen en een put-optie bij dalende prijzen. 
 • Uitoefenprijs: De uitoefenprijs staat ook wel bekend als “strikeprijs”, deze termen geven hetzelfde aan. De uitoefenprijs is de prijs waarvoor de eigenaar van de optie de onderliggende activa kan kopen of verkopen. Deze prijs is bij aankoop vastgelegd in het contract en is dus vooraf bepaald.
 • Vervaldatum: Het contract dat aan de optie vast zit heeft altijd een vervaldatum. De vervaldatum geeft het punt aan waarop de optie verloopt en niet langer kan wordt uitgeoefend. Als de vervaldatum is verstreken heeft de optie geen waarde meer.
 • Optiepremie: De optiepremie is de koste die de koper van de optie betaalt aan de schrijver (verkoper) van de optie. De premie is de prijs die betaald wordt om het optierecht te verkrijgen. De hoogte van de optiepremie is afhankelijk van en wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de tijd tot vervaldatum, rentetarieven, volatiliteit in de markt, de uitoefenprijs en de waarde van het onderliggende activa.
   Samengevat, de optiepremie is dus de “prijs” van het optiecontract zelf en kan variëren aan de hand van verschillende factoren.
 • Optieprijs: De optieprijs is de prijs die verwijst naar de onderliggende activa waarop het optiecontract recht geeft, zoals grondstoffen, valuta, aandelen, etc. Bij een call-optie is dit de prijs waarvoor de koper het onderliggende activa kan kopen. In geval van een put-optie is dit de prijs waarvoor de koper het onderliggende activa kan verkopen. De optieprijs is gevoelig voor bewegingen die worden veroorzaakt door factoren, zoals marktcondities, bedrijfsprestaties, vraag en aanbod en andere factoren die invloed kunnen hebben op de onderliggende activa.
 • Uitoefenen van een optie: Het uitoefenen houdt in dat de eigenaar van de optie ervoor kiest om gebruik te maken van het recht om het onderliggende activa te kopen of verkopen tegen de uitoefenprijs. De voorwaarden en rechten van de optie zijn verwerkt in het optiecontract en staan vast. 

Opties kunnen worden verhandeld op optiebeurzen en gekocht of verkocht worden via online handelsplatformen en brokers. Daarnaast kunnen opties worden gebruikt voor verschillende doeleinde, zoals het gebruik binnen verschillende beleggingsstrategieën, kopen en verkopen (speculeren), combineren met andere financiële instrumenten, risico’s beheren en rendementen verhogen. 

 

Welke verschillende soorten Opties zijn er

Opties die worden verhandeld op de financiële markten zijn er in verschillende soorten en maten. De verschillende soorten opties hebben ieder hun eigen specifieke eigenschappen. Hieronder worden enkele van de meest voorkomende opties uitgelegd:

 • Call-optie: Met een call-optie kan er worden gespeculeerd op de stijging van een onderliggende activa, zoals obligaties, grondstoffen, valuta, aandelen, etc. Eenmaal in het bezit van een call-optie is er het recht, maar niet de verplichting, om het onderliggende actief te kopen binnen een bepaalde periode voor een vooraf bepaalde prijs. Call-opties zijn dan ook financiële instrumenten die vaak gebruikt worden om te speculeren en te profiteren op stijgende markten.
 • Put-optie: Met een put-optie kan er worden gespeculeerd op de daling van een onderliggende activa, zoals obligaties, grondstoffen, valuta, aandelen, etc. Eenmaal in het bezit van een put-optie is er het recht, maar niet de verplichting, om het onderliggende actief te kopen binnen een bepaalde periode voor een vooraf bepaalde prijs. Put-opties zijn dan ook financiële instrumenten die vaak gebruikt worden om te speculeren en te profiteren op dalende markten.
 • Europese optie: Europese opties zijn financiële contracten en zijn zowel in call-optie als in put-optie te verkrijgen. De voorwaarden zijn dan ook te vergelijken met traditionele opties, echter is er een groot verschil wat betreft de vervaldatum. De vervaldatum in de toekomst staat vast en het is alleen mogelijk om de optie te sluiten op die datum.
 • Amerikaanse optie: Onder de Amerikaanse opties vallen de traditionele call- en put-opties zoals hierboven beschreven. Het verschil tussen Europese en Amerikaanse opties is dus dat de Amerikaanse opties kunnen worden uitgeoefend op ieder moment voor de vervaldatum en bij de Europese is dit alleen mogelijk op de vervaldatum. Amerikaanse opties geven de belegger dus meer flexibiliteit en zijn daarmee ook de meest verhandelde opties op de financiële markten.
 • Aandelenoptie: Aandelenopties zijn optiecontracten die speciaal ontworpen zijn om in de onderliggende activa, aandelen van een bepaald bedrijf te kunnen hebben. Naast de mogelijkheid om te speculeren met aandelenopties, wordt dit type optie ook vaak gebruikt als compensatiepakket. Een compensatiepakket of beloning kan worden aangeboden door een werkgever aan de werknemers, het zijn dan ook vaak beursgenoteerde bedrijven die dit toepassen. Beursgenoteerde bedrijven kunnen dit doen om werknemers mee te laten profiteren van de bedrijfsresultaten en daarmee proberen de motivatie bij werknemers en de prestaties van het bedrijf te verhogen.
 • Indexoptie: Indexopties zijn optiecontracten die speciaal ontworpen zijn om in de onderliggende activa een financiële index te volgen. Indexopties geven beleggers de mogelijkheid om te kunnen profiteren van marktbewegingen op een bredere schaal dan bijvoorbeeld alleen individuele aandelen. Indexopties maken het mogelijk om de portefeuille meer te diversifiëren. 

Naast de bovengenoemde meest voorkomende type opties zijn er nog vele andere optiemogelijkheden. Beleggers kunnen ook gebruikmaken van complexere optiemogelijkheden en andere variaties. Opties vallen onder de complexere financiële instrumenten, wees hier bewust van.

 

Wat is het doel van Opties

Het doel van opties hangt samen met de beleggingsmogelijkheden en voordelen die opties kunnen bieden. Een optie is een financieel instrument die beleggers flexibiliteit en de mogelijkheid op het beheren van risico’s bieden. Daarnaast is het met opties mogelijk om te profiteren van prijsbewegingen en te speculeren op zowel dalende als stijgende markten. Hieronder worden enkele belangrijke doelen en mogelijkheden uitgelegd die opties mogelijk maken:

 • Portefeuillebeheer: Een belegger heeft door het gebruik van opties de mogelijkheid om op verschillende manieren zijn beleggingsportefeuille te verbeteren en de balans tussen risico en rendement te optimaliseren. De beleggingsportefeuille kan op meerdere manieren worden verbeterd, zoals diversifiëren, risicoblootstelling verbeteren en rendement verhogen.

 • Hedging met opties: één van de doelen die beleggers kunnen hebben met het gebruik van opties is hedging. Hedging is het afdekken van risico’s en daarmee onderdeel van een risicomanagement strategie. Door hedging toe te passen is het mogelijk om een specifieke blootstelling aan risico’s te beheren. Hieronder is een voorbeeld gegeven om hedging duidelijker te maken door het gebruik van put-opties, omgekeerd is dit uiteraard ook mogelijk met call-opties.

  Stel, een belegger heeft een beleggingsportefeuille met verschillende aandelen en de verwachting is dat deze op de langere termijn in waarde zullen stijgen. Hij kan zijn beleggingsportefeuille beschermen tegen een mogelijke onverwachte daling in de markt of tegen onverwachte prijsbewegingen door volatiliteit. De belegger heeft de mogelijkheid om dit te doen door het aankopen van put-opties.

  Door het aankopen van de put-opties, heeft de belegger het recht om zijn aandelen tijdens een bepaalde periode te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Mocht de marktprijs van de beschermde aandelen daadwerkelijk zijn gedaald, heeft de belegger dus het recht om de aandelen te verkopen tegen de uitoefenprijs uit het optiecontract. Op die manier bouwt de belegger een stukje veiligheid in. Het gebruik van opties neemt kosten met zich mee, het is dus goed om de afweging te maken tussen het stukje kosten, kapitaal bescherming en mogelijk rendement.
“Opties geven je het recht om gelijk te hebben, niet de plicht.”
 • Speculatie met opties: Het gebruik van opties geeft ook de mogelijkheid om te kunnen speculeren en mogelijkheid tot profiteren van prijsbewegingen. Speculatie is mogelijk doordat een optie altijd een onderliggend activa heeft die in prijs kan bewegen. Door het bezit van een optie is het als belegger niet nodig om de onderliggende activa te bezitten, je bezit dus een contract die is gekoppeld aan een activa. Met opties is het mogelijk om zowel op stijgende als dalende toekomstige prijsbewegingen te speculeren. Bij verwachte stijging kunnen beleggers gebruik maken van call-opties en bij daling van put-opties.

 • Inkomstengeneratie met opties: Inkomstengeneratie, oftewel het verkrijgen van inkomsten, uit het verkopen van opties in dit geval. Dit is een veelvoorkomende strategie binnen de financiële markten. In de kosten bij het gebruik van opties zijn premies opgenomen die worden uitbetaald aan de verkopers of schrijvers van de opties, ook wel optie-schrijvers genoemd. Als een belegger een optie koopt is er een deel van de kosten “een premie” die betaald wordt aan de optie-schrijver. Voor de compensatie in de vorm van een premie die de optie-schrijver ontvangt, is er de verplichting om de optie uit te voeren als de koper er voor kiest de optie uit te oefenen.

  Het is als schrijver dus mogelijk om inkomsten te genereren door premies te ontvangen. Optie-schrijvers moeten voldoen aan verplichtingen en voorwaarden bij het proces die opties met zich meebrengen. Dit kan dus een strategie zijn om een stabiele inkomstenstroom te genereren, zeker bij het uitgeven van opties van aandelen waarbij de verwachting is dat de koers stabiel blijft.

 • Arbitrage met opties: Een doel bij het gebruik van opties kan de strategie arbitrage zijn. Bij arbitrage met opties is het mogelijk om te profiteren van prijsverschillen in opties van hetzelfde financiële instrument. Arbitrage is een relatief risicoloze manier om winst te maken, door opties tegelijkertijd te kopen en verkopen welke beide dezelfde onderliggende waarde, vergelijkbare voorwaarden en verschillende prijzen hebben. Arbitrage met opties wordt het meest gedaan door “put-call-pariteit” uit te voeren.
  - Put-call-pariteit: dit is een van de mogelijkheden die arbitrage met opties mogelijk maakt. Bij put-call-pariteit worden de prijsverschillen van put-opties en call-opties die dezelfde onderliggende waarde, uitoefenprijs en vervaldatum gebruikt. Dit is mogelijk als de combinatie klopt tussen de call-optie en put-optie. Beide moeten ze dezelfde hoeveelheid en de uitoefenprijs van het onderliggende actief delen. Als dit het geval is bestaat er een kans op arbitragewinst die behaald kan worden.

  Doordat er arbitrage met opties wordt uitgevoerd door verschillende soorten beleggers, zorgt dit voor prijsevenwicht op de financiële markten. Bij het toepassen van een arbitragestrategie moet er vaak snel gehandeld worden, dit omdat de prijsverschillen meestal van korte duur zijn. Arbitrage is dus niet alleen een strategie om met relatief weinig risico winst te kunnen maken, het vlakt ook prijsverschillen op de markt uit.

 • Flexibiliteit: Een doel en mogelijkheid, die opties aan beleggers kunnen bieden, is flexibiliteit in de vorm van timing en strategie. Opties kunnen worden gekocht of verkocht en daarmee de verwachtingen en doelstellingen ondersteunen. Nog een stuk flexibiliteit bij opties is de mogelijkheid om dit financiële instrumenten te combineren met een variatie aan effecten en daarmee kunnen ze complexere handels- en beleggingsstrategieën ondersteunen.

 • Structurering van complexe financiële producten: Het gebruik van opties wordt soms gecombineerd met andere financiële instrumenten. Een mogelijke reden hiervoor is de ondersteuning die opties kunnen bieden aan complexe financiële producten en deze op een bepaalde manier structureren. Voorbeelden hiervan zijn gestructureerde beleggingsfondsen en gestructureerde obligaties.

 

Belangrijke aspecten bij de handel in Opties

Naast het begrijpen van de doelen die opties kunnen hebben en hoe ze werken, zijn er nog een aantal belangrijke aspecten bij de handel in opties. Het begrijpen van de volgende onderstaande onderwerpen kunnen beleggers helpen bij het maken van weloverwogen keuzes:

 • Optiestrategieën: Het gebruik van opties maakt het mogelijk om verschillende optiestrategieën toe te passen. Dit zijn optiestrategieën, zoals het schrijven van opties, kopen van put- en call-opties, optiespreads en combinaties hiervan. Iedere strategie heeft zijn eigen beleggingsdoel en manier van toepassen. Bij complexere beleggingsstrategieën worden vaak verschillende optiecontracten gecombineerd, dit om een specifiek risico-rendementsprofiel te bereiken.

 • Tijdswaarde: Tijdswaarde is een term die aangeeft wat de relatie tussen tijd en waarde bij optiecontracten is. Opties hebben een vervaldatum en daardoor een beperkte levensduur. Hierdoor verliezen ze in verloop van tijd waarde. Het verlies in waarde wordt ook wel tijdswaardeval genoemd. Het is als belegger dus goed om op de hoogte te zijn dat tijd effect heeft op de waarde van een optie. Tijdswaarde kan dus van invloed zijn op de handelsbeslissingen die een belegger maakt.

 • Volatiliteit: Volatiliteit is een belangrijke factor bij de handel in opties, net als bij andere financiële instrumenten. Bij opties specifiek heeft volatiliteit het meeste effect op de prijsbewegingen van het onderliggende activa en daarmee invloed op de optiewaarde. Er bestaat een verband tussen volatiliteit en optieprijzen. Een hogere volatiliteit kan leiden tot hogere optieprijzen, daartegenover staat dat een lagere volatiliteit kan leiden tot lagere optieprijzen. Dit verband kan worden uitgelegd aan de hand van factoren, zoals de “Black-Scholes-optieprijsformule”. Hieronder is het verband tussen volatiliteit en optieprijzen op een zo begrijpelijk mogelijke manier uitgelegd:
  - Hogere volatiliteit, hogere optieprijzen: Het gevolg van een hogere volatiliteit is dat de prijs van de onderliggende activa hevig fluctueert. Het resultaat hiervan is dat de kans op grote prijsbewegingen aanwezig is en daarmee ook de kans dat de optiewaarde positief eindigt tegen de vervaldatum. Over het algemeen is de kans aanwezig dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor opties met potentieel hogere kans op winst. Het gevolg hiervan is dat de optiepremie/prijs hierdoor mogelijk zal stijgen.
  - Lagere volatiliteit, lagere optieprijzen: Het gevolg van een lagere volatiliteit is dat de prijsschommelingen van de onderliggende activa kleiner is. Het resultaat hiervan is dat de kans op grote prijsbewegingen lager is en daarmee ook de kans kleiner is dat de optiewaarde positief eindigt tegen de vervaldatum. Over het algemeen zullen beleggers minder bereid zijn om veel te betalen voor opties met potentieel lagere kans op winst. Het gevolg hiervan is dat de optiepremie/prijs hierdoor mogelijk zal dalen.

 • Liquiditeit: Bij het verhandelen van opties is liquiditeit een van de belangrijke aspecten. De invloed van liquiditeit op opties is als volgt: bij een hoge liquiditeit is het over het algemeen makkelijker om in en uit een positie te stappen en daarnaast zullen de spreads lager zijn. Bij een lage liquiditeit is het tegenovergestelde waar, het kan namelijk lastiger zijn om in en uit een positie te stappen en de spread kan aan de hoge kant zijn. Het is dan ook aan te raden om opties te verhandelen met voldoende liquiditeit om zo min mogelijk nadelige gevolgen te ervaren.

Meest voorkomende risico's met opties

De verschillende soorten opties, doelen en beleggingsstrategieën die opties mogelijk maken, mede dankzij de potentiële hefboomwerking, brengen risico’s met zich mee. Dit zijn risico’s, zoals de mogelijkheid van onbeperkt verlies bij het schrijven van opties, het verliezen van de volledige optiepremie, het risico van marktbewegingen tegen de verwachtingen in en het risico van het niet uitoefenen van een optie voordat deze verloopt. Het is als belegger dus erg belangrijk om op de hoogte te zijn van de risico’s bij het gebruik van opties, hieronder enkele belangrijke risico’s weergegeven:

 • Koersrisico: dit type risico heeft te maken met de mogelijkheid op financieel verlies, doordat de prijs van het onderliggende activa niet in de verwachte richting gaat. Dit kan voor de optiehouder als gevolg hebben dat de optie niet wordt uitgeoefend voor de vervaldatum, en daarmee kan de premie volledig verloren gaan.
 • Tijdswaarderisico: dit type risico heeft te maken met de beperkte looptijd van opties. Gedurende de looptijd van een optie neemt de waarde af naarmate de vervaldatum nadert. Dit wordt veroorzaakt doordat de onderliggende activa niet snel genoeg in de verwachte prijsrichting beweegt. Hierdoor zorgt de tijdsvermindering ervoor dat de optie minder waard wordt, zelfs als de prijs in de goede richting beweegt maar niet snel genoeg.
 • Volatiliteitsrisico: dit type risico heeft te maken met de beïnvloeding van de optieprijs door de volatiliteit van de markt. Een lage volatiliteit kan de optiepremies verlagen en een hoge volatiliteit de premies doen stijgen.
 • Renterisico: dit type risico heeft te maken met de invloed van rentetarieven op opties. Dit is voornamelijk van toepassing bij langlopende optiecontracten, waarbij rentetarieven veranderen en daarmee optiepremies kunnen beïnvloeden.
 • Liquiditeitsrisico: dit type risico heeft vooral te maken met de minder verhandelde opties in de markt. Liquiditeit kan gevolgen hebben voor de te betalen spread en op het makkelijk in en uit een optie positie stappen voor de prijs die de belegger voor ogen heeft. Dit mogelijke probleem komt vooral voor bij opties van minder bekende bedrijven of opties met een verre uitoefendatum waardoor er mogelijk minder liquiditeit is.
 • Risico van het schrijven van opties: dit type risico heeft te maken met de risicoblootstelling bij het schrijven (verkopen) van opties. De schrijver is blootgesteld aan een mogelijk onbeperkt verlies, in ruil voor een beperkte premie. Als de markt sterk tegen de geschreven optie in beweegt kunnen de schrijvers van opties aanzienlijke verliezen lijden.
 • Politiek en economisch risico: dit type risico heeft te maken met de invloed van grote politieke beslissingen en onverwachtse veranderingen in marktcondities. De soort opties die hier het meest gevoelig voor zijn is de valutaoptie.


Opties en de “Grieken”

In de wereld van opties is het mogelijk dat een belegger te maken krijgt met de spreekwoordelijke “Grieken”. Bij de Grieken, in de context bij opties, gaat het om de verwijzingen naar wiskundige benoemingen. Deze parameters dienen als indicatie om de prijs en gevoeligheid van risico’s te meten en te begrijpen. De parameters oftewel Grieken zijn vernoemingen vanuit het Griekse alfabet zoals Delta, Gamma, Theta, Vega en Rho.

De waardes van de Grieken zijn zeer belangrijk om te kunnen begrijpen hoe de waarde van een optie wordt beïnvloed door verschillende factoren. Deze factoren zoals volatiliteit, tijd tot vervaldatum en verandering van de onderliggende prijs hebben een groot effect op de optieprijs. Door te begrijpen wat de invloed van de Grieken is, heeft de optiebelegger de mogelijkheid om betere beslissingen te kunnen nemen. Hieronder zijn de belangrijkste Grieken uitgelegd: 

 • Delta (Δ): Delta geeft de gevoeligheid aan die de optieprijs ervaart, door verandering in de prijs van het onderliggende activa. Delta is een berekende waarde die aangeeft hoeveel de optieprijs zal veranderen als de prijs van het onderliggende actief met één eenheid verandert. Stel, de berekende delta geeft 0,80 aan, dan zal de optieprijs met 0,80 dalen als de prijs van het onderliggende actief met één eenheid daalt.
 • Gamma (Γ): Gamma is de waarde die de sterkte van verandering in delta aangeeft bij een verandering in prijs van het onderliggende actief. Een hogere Gamma heeft als gevolg dat de delta mogelijk sneller zal veranderen als reactie op prijsbewegingen van het onderliggende actief. 
 • Theta (Θ): Theta staat voor de tijdsverval van een optiecontract. Het geeft de te verwachten hoeveelheid daling in de optieprijs weer, die wordt veroorzaakt door afnemende tijd die het optie contract heeft totdat het verloopt. Het is belangrijk om te begrijpen dat de hoeveelheid daling die Theta weergeeft alleen door tijdsverval wordt veroorzaakt en niet door andere factoren. 
 • Vega(ν): Vega geeft de gevoeligheid van de optieprijs aan, met betrekking tot de verandering van indirecte volatiliteit. Simpel gezegd, het geeft de verwachte hoeveelheid verandering van de optieprijs, veroorzaakt door de verandering van de indirecte volatiliteit van het onderliggende actief waar het optiecontract op is gebaseerd. Vega is de waarde die zal veranderen als de indirecte volatiliteit met één eenheid verandert. Stel, de Vega van de optie is hoog, dan is het gevolg dat de optieprijs sterk reageert op de veranderingen van de indirecte volatiliteit van het onderliggende actief. Als de indirecte volatiliteit toeneemt heeft dit vaak tot gevolg dat de optieprijs zal stijgen, bij een afnemende indirecte volatiliteit zal de optieprijs mogelijk dalen.
 • Rho (ρ): Rho staat voor de verandering die de optieprijs ondervindt door gevolgen van verandering in de rentetarieven, iets specifieker de risicovrije rente. Risicovrije rentes zijn de rente die kunnen worden verdiend zonder enig risico, vaak zijn deze rente gekoppeld aan staatsobligaties. Het is als belegger goed om op de hoogte te zijn dat Rho van minder invloed is op de optieprijs vergeleken met de andere “Grieken”. Echter is Rho zeker een factor waar rekening mee gehouden kan worden, zeker bij opties in een veranderende renteomgeving.

Het begrijpen van de spreekwoordelijke Grieken kan optiebeleggers ondersteunen bij het maken van beslissingen. Beslissingen zoals risicobeheer, het toepassen bij beleggingsstrategieën en de invloed op opties bij verschillende marktcondities. 

 

Voor- en nadelen van Opties

Het gebruik van opties brengt net als andere financiële instrumenten voor- en nadelen met zich mee. Hieronder zijn enkele van de belangrijkste en veelvoorkomende voor- en nadelen op een rijtje gezet:

Voordelen van handelen in opties:

 • Potentieel hoge winsten: Doordat opties gebruik kunnen maken van hefboomwerking, is het mogelijk om met een relatief kleine inleg grote winsten te behalen.
 • Flexibiliteit: Het gebruik van opties geeft flexibiliteit aan de belegger op verschillende manieren. Flexibiliteit is vooral terug te vinden in de vorm van de mogelijkheid tot speculeren, inkomsten creëren, risicobeheer en hedging. Daarnaast geven opties de flexibiliteit om goed te kunnen anticiperen en profiteren op verschillende manieren bij veranderende marktcondities en zelfs bij een stabiele markt. 
 • Risicobeheer: Het risicobeheer dat mogelijk is met opties geeft beleggers verschillende mogelijkheden en voordelen. Beleggers kunnen door het gebruik van opties hun risico’s afdekken in de beleggingsportefeuille en zich beschermen tegen ongewenste koerswijzigingen.
 • Diversificatie: Opties geven de mogelijk om de beleggingsportefeuille te diversifiëren. Door te diversifiëren hebben beleggers de mogelijkheid om blootstelling te krijgen in verschillende activa en markten. Diversificatie zorgt voor het spreiden van risico en mogelijke winsten.

Nadelen van handelen in opties:

 • Complexiteit: Een van de nadelen bij het gebruik van opties is de complexiteit. Opties vallen onder de derivaten, dit zijn complexe financiële producten. Opties zijn er in verschillende soorten en kunnen daarmee op verschillende manieren worden gebruikt. Het gebruik van opties kan complex zijn en het is dan ook aan te raden als belegger om een goede kennis te hebben van dit product. De kennis begint bij het goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden en risico’s.
 • Risico van verlies: De handel in opties brengen verschillende risico’s met zich mee, wat grote nadelige gevolgen kan hebben op de portefeuille van de belegger. Hieronder worden enkele van de belangrijkste risico’s opgenoemd:
  - Risico van grote verliezen: Opties maken gebruik van hefboomwerking, wat als nadelige gevolgen kan hebben als de markt onverwachts in de verkeerde richting gaat. Opties kunnen snel in waarde dalen en dit kan tot zeer grote verliezen leiden.
  - Verlies van de gehele investering: Doordat opties een afloopdatum hebben en een beperkte houdbaarheid is het mogelijk om het gehele geïnvesteerde bedrag te verliezen. Opties kunnen snel in waarde dalen doordat ze niet in de voorspelde richting bewegen. 
 • Tijdgevoeligheid: een nadeel van opties kan de tijdgevoeligheid zijn. In het optiecontract is een vervaldatum opgenomen, dit kan betekenen dat optiecontracten kunnen vervallen en hun waarde kunnen verliezen als ze niet tijdig worden uitgeoefend. Opties zijn dus tijdsgevoelige financiële instrumenten die kunnen leiden tot het verlies van de premie die voor de optie betaald is.
 • Liquiditeit: Liquiditeit kan een nadeel zijn bij opties. Opties kunnen in vergelijking met andere beleggingen minder liquide zijn. Minder liquiditeit bij opties komen het meest voor bij minder gangbare verhandelde opties en in bepaalde marktcondities. Het gevolg van minder liquiditeit is het lastiger in of uit een optie positie stappen voor de prijs die de belegger voor ogen heeft.
 • Kosten: Een nadeel van opties kunnen de kosten zijn die betaald dienen te worden. Dit zijn kosten zoals spreads en commissies. Kosten hebben altijd invloed op het mogelijk te behalen rendement.

Neem als belegger zo goed als mogelijk de voor- en nadelen mee bij beleggingsbeslissingen. Opties kunnen een handig financieel instrument zijn waar veel rendement mee behaald kan worden, zeker als de belegger goede kennis van zaken heeft.