Hoe werkt de Grondstoffenmarkt?

Hoe werkt de Grondstoffenmarkt?

Dit is de markt waar grondstoffen zoals metalen, edele metalen, mineralen, energie en landbouwproducten worden verhandeld. Grondstoffen zijn natuurlijke producten die gebruikt worden voor veel verschillende doeleinden, zoals het verder verwerken in producten, consumeren en bouw en constructie.

De grondstoffenmarkt is belangrijk voor zowel de producenten van grondstoffen, als voor de consumenten die de grondstoffen gebruiken. Net als bij vele andere markten worden de prijzen bepaald aan de hand van vraag en aanbod. 


Handelen op de grondstoffenmarkt

De meest voorkomende manier van handelen in grondstoffen gebeurt via Futures-contracten. Dit betekent dat er gespeculeerd en gehandeld wordt in de toekomstige prijs van een grondstof, dit in plaats van de huidige marktprijs. De eigenschap van een Futures-contract is dat het voorzien is van een vaste einddatum waarop het contract vervalt. De eigenaar van het contract moet op de vervaldatum de grondstoffen afnemen en de verkoper moet dan leveren.

De grondstoffenmarkt is een overkoepelende naam voor verschillende beurzen die grondstoffen verhandelen over de hele wereld. De meer bekende beurzen met de meeste handelsvolumes zijn:

 • London Metal Exchange (LME) in het Verenigd Koninkrijk.
 • New York Mercantile Exchange (NYMEX) in de Verenigde Staten.
 • Chicago Mercantile Exchange (CME) in de Verenigde Staten.
 • Shanghai Futures Exchange (SHFE) in China.

 Grondstoffen worden op verschillende markten en op verschillende manieren verhandeld. Zo is de grondstoffenmarkt op te delen in verschillende categorieën, zoals de Futures- en optiemarkt en de fysieke markt. En grondstoffen kunnen verdeeld worden in twee hoofdcategorieën: de zachte grondstoffen en de harde grondstoffen. Zachte grondstoffen zijn landbouwproducten zoals tarwe, koffie, mais en graan. En de harde grondstoffen zijn bijvoorbeeld nikkel, goud, zilver, lood, steenkool en olieproducten.

 

Fysieke grondstoffenmarkt

Bij de fysieke grondstoffenmarkt worden daadwerkelijk de grondstoffen geleverd op een afgesproken locatie, datum en tijd. De grondstoffenmarkt is onderverdeeld in verschillende sub-markten, met ieder zijn eigen specifieke eigenschappen en prijsdrijvers. Hieronder enkele voorbeelden van de subcategorieën/markten:

 • Energiegrondstoffen: De energiegrondstoffen zijn een subcategorie van de grondstoffenmarkt waarbij wordt gehandeld in onder andere aardgas, ruwe olie, elektriciteit en steenkool. Contracten worden op voorhand afgesloten om de fysieke levering van de grondstoffen veilig te stellen. De levering vindt plaats op locaties, zoals gasopslagfaciliteiten, elektriciteitscentrales, raffinaderijen of olieterminals.
 • Chemische grondstoffen: Chemische grondstoffen worden in veel verschillende sectoren gebruikt. Dit zijn grondstoffen zoals kunststoffen, meststoffen, benzine, diesel en kerosine. De levering van deze chemische grondstoffen kunnen plaatsvinden op verschillende locaties, zoals raffinaderijen, fabrieken of opslagtanks.
 • Agrarische grondstoffen: Agrarische grondstoffen komen uit de landbouwsector en worden verhandeld op de fysieke markt. Voorbeelden zijn rijst, maïs, tarwe, koffie, suiker, sojabonen en cacao. Als de kopers en verkopers een overeenkomst hebben worden de grondstoffen geleverd op locaties, zoals pakhuizen of havens.
 • Metalen: Onder deze subcategorie vallen grondstoffen, die fysiek verhandeld worden, zoals goud, zilver, koper, ijzererts en aluminium. Na het verhandelen op de markt worden de grondstoffen vaak geleverd op specifieke locaties zoals bij mijnen, metaalbeurzen of opslagfaciliteiten.

Niet alle transacties op de grondstoffenmarkt resulteren in een fysieke levering van grondstoffen. Veel handelaren zijn alleen geïnteresseerd in de contracten en hun onderliggende waarde, waarbij de contracten worden verkocht voordat ze aflopen en er daadwerkelijk goederen geleverd worden. Deze contracten worden grondstoffen-futures en -opties genoemd, dit zijn complexe financiële instrumenten.

Grondstoffen Futures- en Optiemarkt

Dit zijn complexe financiële instrumenten die speciaal gericht zijn op de grondstoffenmarkt. Futures en Opties zijn onderdeel van de derivatenmarkt.

 • Grondstoffen Futures: Op de Futures-markt worden contracten verhandeld die vastzitten aan grondstoffen. In deze contracten staan de leveringsdata en prijzen vermeld. Kopers van deze Futures contracten kunnen zich beschermen tegen prijsschommelingen en risico’s die gepaard gaan met de grondstoffenmarkt. Een voorbeeld hiervan is:

  Stel: een gas- en oliebedrijf verwacht dat de prijs voor zijn geproduceerde producten zal dalen. Dan kan hij een Futures-contract verkopen op de grondstoffenmarkt, om zich te beschermen tegen dalende prijzen.

  Aan de andere kant is het voor afnemers van gas- en olieproducten, die verwachten dat de prijs zal stijgen, mogelijk om een Futures-contract te kopen om zich te beschermen tegen stijgende prijzen.  
  "Op de grondstoffenmarkt is het altijd een 'strijd der elementen': ijzer tegen koper, goud tegen zilver, en handelaren tegen de klok
 • Grondstoffen Opties: Op de optiemarkt worden opties verhandeld. De kopers van Opties geven het recht om de grondstof, die verbonden is aan de Opties, te kopen of verkopen tegen een bepaalde prijs. Opties bieden kopers en verkopers van grondstoffen flexibiliteit en bescherming tegen risico’s. Opties zijn onder te verdelen in Put-Opties en Call-Opties, hieronder een voorbeeld om het gebruik ervan te verduidelijken:

  Stel: een boer die verbouwt koffie en wil zich beschermen tegen een mogelijke daling van de koffieprijs. Daarnaast wil de boer ook tegelijkertijd profiteren van een stijging van de koffieprijs. De boer heeft de mogelijkheid om te kiezen om zowel een Put-Optie als een Call-Optie op koffie te kopen.

  - Put-Opties: In het bovengenoemde voorbeeld heeft de boer de mogelijkheid om zich te beschermen tegen een daling in de prijs van koffie. Dit kan hij doen door een Put-Optie te kopen. De Put-Optie geeft de boer het recht, maar niet de verplichting, om een bepaalde hoeveelheid koffie te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs, gedurende een bepaalde periode.

  Bij het dalen van de koffieprijs heeft de boer dus de mogelijkheid om zijn Put-Optie in te zetten en koffie te verkopen tegen de hogere prijs uit het Optiecontract. Op deze manier is de boer dus beschermd tegen een verlies op de spotmarkt. Het verlies dat er ontstaat bij het verkopen van de koffie bij een dalende prijs wordt gecompenseerd door de winst van de ingenomen Put-Optie.

  - Call-Opties: Uiteraard werkt dit ook de andere kant op. In het bovengenoemde voorbeeld heeft de boer ook de mogelijkheid om een Call-Optie te kopen en te profiteren van een stijgende koffieprijs. De Call-Optie geeft de boer het recht, maar niet de verplichting, om een bepaalde hoeveelheid koffie te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs, gedurende een bepaalde periode.

  Bij het stijgen van de koffieprijs heeft de boer dus de mogelijkheid om zijn Call-Optie in te zetten en koffie te kopen voor de lagere prijs uit het Optiecontract. Op deze manier kan de boer dus profiteren van een lagere prijs op de spotmarkt. De winst die ontstaat bij het verkopen op de spotmarkt wordt gecompenseerd door de kosten van de ingenomen Call-Optie.
  "Op de grondstoffenmarkt heb je twee keuzes: je kunt jezelf indekken of je kunt speculeren." - Dennis Gartman
  Samengevat: zowel de Put- als de Call-Optie bieden de boer flexibiliteit en bescherming. Als de koffieprijs daalt is er de Put-Optie die de boer beschermt tegen verliezen, terwijl de boer tegelijkertijd kan profiteren van een stijging van de koffieprijs doormiddel van de Call-Optie. Op deze manier heeft de boer enigszins controle op risico’s en kan hij zich aanpassen aan de veranderende marktcondities

 

Grondstoffen Broker

Om te kunnen handelen in financiële instrumenten die aan grondstoffen gekoppeld zijn, is er een effectenrekening nodig. Niet alle, maar wel de meeste, brokers ondersteunen de mogelijkheid om op deze manier te handelen in grondstoffen. Na het openen van een rekening bij een broker is het mogelijk om de financiële instrumenten aan te kopen. Denk bij deze financiële instrumenten aan Futures, Opties en ETF’s.

Een andere mogelijkheid is het beleggen in aandelen die nauw verbonden zijn aan de grondstoffenmarkt. Door het beleggen in dit soort aandelen wordt er niet direct geïnvesteerd of gehandeld in grondstoffen, maar wel in de bedrijven die verbonden zijn. Dit kunnen bedrijven zijn zoals mining bedrijven, agrarische bedrijven, gas en olie bedrijven, etc.

 

Meest verhandelde grondstoffen

Van de meest verhandelde grondstoffen op de markt worden hieronder uitgelegd, wat hun invloeden zijn, wat de belangen zijn en waarom ze zulke grote handelsvolumes hebben. Het geeft een kijkje in de wereldwijde gevolgen en invloeden die grondstoffen kunnen hebben:

Olie 

Beter bekend als ruwe olie. Een veel verhandelde, al dan niet de meest, verhandelde grondstof op de grondstoffenmarkt. De handel in ruwe olie is van cruciaal belang en heeft veel invloed op de wereldeconomie.

Hieronder de meest bekende en verhandelde grondstoffen die onder ruwe olie vallen:

 • Ruwe olie (Crude Oil): Crude oil is de ongeraffineerde olie die rechtstreeks uit de grond wordt gewonnen. De inhoud van deze substantie zijn verschillende soorten koolwaterstoffen en het bevat ook verontreinigingen met schadelijke stoffen.
 • Brent Crude: Brent crude is een verzamelnaam voor ruwe olie uit de Noordzee. Het is een verzamelnaam voor een mengsel van olie uit verschillende olievelden in het noordoosten van de Atlantische Oceaan.
 • West Texas Intermediate (WTI): WTI is een verzamelnaam voor ruwe olie die wordt geproduceerd in de Verenigde Staten. Het meeste van deze olie komt uit de Permian Basin van Texas en New Mexico.
 • Dubai Crude: De naam zegt het al: deze ruwe olie wordt geproduceerd in het Midden-Oosten en is verbonden aan Dubai. Dubai Crude wordt vaak gebruikt als referentiepunt voor olieprijzen in Azië. De rede hiervoor is de verbondenheid en de vergelijkbare eigenschappen van de ruwe olie tussen beide gebieden.
 • OPEC-basket: OPEC staat voor Organisatie van Olie-Exporterende Landen. De organisatie bestaat uit verschillende olieproducerende landen die samenwerken om invloed te hebben op prijzen en gezamenlijke belangen te behartigen. De OPEC-basket is een gemiddelde in prijs voor de ruwe olie die gewonnen wordt door de landen die lid zijn van de OPEC.

De handel in ruwe olie op de grondstoffenmarkt is een belangrijk onderdeel van de wereldeconomie. De prijzen die voor ruwe olie betaald moeten worden hebben veel invloed op verschillende sectoren, vooral op de energie, transport en industriële productie. Hieronder een aantal redenen waarom de handel in olie zoveel handelsvolume en invloed heeft en welke factoren de meeste invloed hebben:

 • Olie is een essentiële grondstof: Al tientallen jaren is olie één van de belangrijkste energiebronnen ter wereld. Ook al zitten we in een periode van energietransitie, olie is en blijft de komende decennia nog een belangrijke rol spelen. Olie wordt gebruikt voor verwarming, transport, elektriciteitsopwekking en vele andere industriële toepassingen. Door de enorme wereldwijde “vraag” is olie een waardevolle grondstof. Daarmee komen we bij het volgende kopje hieronder “het aanbod”.
 • Beperkte voorraden: Het proces dat nodig is voor het ontstaan van olie zoals wij die kennen kost heel veel tijd. De voorraden zijn beperkt en niet hernieuwbaar op menselijke tijdschaal. Hierdoor wordt er continue gezocht naar nieuwe oliebronnen om te exploiteren en de aanvoer op pijl te houden. Door de schaarste van olie voorraden zijn er veel handelsactiviteiten op de competitieve markt. De OPEC hebben een belangrijke rol bij het beïnvloeden van de productie in olie, wat zorgt voor een aanzienlijke invloed op de prijs. 
 • Prijsvolatiliteit: Historisch gezien schommelt de prijs van olie aanzienlijk, dit worden ook wel volatiliteit genoemd. Marktcondities spelen een belangrijke rol in de volatiliteit van de olieprijs. Denk bij marktcondities, die van grote invloed kunnen zijn op de prijs, aan geopolitieke gebeurtenissen, economische groei, productiebeperkingen, etc. Handelaren vinden prijsvolatiliteit over het algemeen een prettig iets, want dit geeft de kans om winst te maken door te speculeren op de prijsbewegingen.
 • Globalisering en handelsroutes: Olie is een veel verhandelde internationale grondstof en de productie ervan gebeurt in verschillende landen. De handel en het vervoer gebeuren via complexe mondiale logistieke netwerken. De meeste olie wordt vervoerd via pijpleidingen en schepen via nationale en internationale routes. 

 Samengevat: de handel in olie op de grondstoffenmarkt speelt een essentiële rol door de wereldwijde energievoorziening, beperkte voorraden, de prijsvolatiliteit, de beschikbaarheid van financiële instrumenten en de globalisering van oliehandel.


Goud

Goud is een edelmetaal dat van oudsher al veel gebruikt wordt, omdat het als betaalmiddel een intrinsieke waarde heeft. Daarnaast is goud een populaire grondstof in te beleggen, omdat het als een veilige haven kan dienen in tijden van economische onzekerheid.

De reden dat goud een van de meest verhandelde grondstoffen op de grondstoffen markt is, kan worden verklaard door de volgende factoren:

 • Veilige haven: Tijdens periodes van financiële onzekerheid zien we vaak dat goud beschouwd wordt als veilige haven voor beleggers. Het is een relatief stabiele factor die kan beschermen tegen niet gewenste volatiliteit, in tijden van onzekerheid op de financiële markten. Door de geschiedenis heen heeft goud zich bewezen als een waardevolle activa die zijn waarde behoudt, ook in tijden van crisis. Dit is de reden dat beleggers kunnen kiezen om goud aan hun portefeuilles toe te voegen en dit gebruiken om te diversifiëren. Daarnaast zijn er verschillende veranderingen in marktcondities en markttrends te bedenken die een invloed op de goudprijs kunnen hebben.
 • Bescherming tegen inflatie: In het verleden heeft goud zich bewezen als een sterke optie tegen inflatiebescherming. In periodes van stijgende prijzen en afnemende koopkracht van valuta’s kan goud voor een stabiele of zelfs stijgende waarde dienen. Goud wordt hierdoor gezien als een bescherming tegen inflatie en een middel om de koopkracht op de lange termijn te behouden.
 • Statussymbool en sieradenindustrie: Naast de historische financiële waarde van goud heeft goud ook een culturele en symbolische waarde. Het wordt al eeuwenlang gebruikt voor allerlei doeleinde zoals decoratie, productie van sieraden en als statussymbool. Hierdoor is de vraag naar goud in de sieradenindustrie consistent en is van een zo grote aard dat het een grote factor speelt in de handelsactiviteiten op de grondstoffenmarkt.

 Samengevat: goud is een van de meest verhandelde grondstoffen. De redenen hiervoor zijn de rol van goud als bescherming tegen inflatie, veilige haven, het kan dienen als reactie op onzekere tijden, en historisch gezien heeft het ook een culturele waarde.

 

Koper

Koper is een grondstof die veel verhandeld wordt op de grondstoffenmarkt. De populariteit en grote handelsvolumes van koper worden veroorzaakt door de hoeveelheden die gebruikt wordt in de bouw- en constructiesector en in elektrische bedrading en elektronica. Hieronder een overzicht van de belangrijkste redenen voor de handel in koper op de grondstoffenmarkt:

 • Industriële vraag: Koper is een van de essentiële grondstoffen voor verschillende industrieën. De technische eigenschappen zorgen ervoor dat koper gebruikt wordt in industrieën zoals de bouw, transport en energieopwekking en veelvuldig aanwezig is in elektronica. De belangrijkste eigenschappen van koper zijn geleidbaarheid, hoge corrosie bestendigheid, recyclebaar en antibacteriële eigenschappen. De constante vraag draagt bij aan de handelsactiviteiten op de grondstoffenmarkt.
 • Economische groei: Koper wordt vaak gezien als een graadmeter voor economische activiteit. De reden hiervoor is dat er veel wordt geïnvesteerd in bouw- en infrastructuur en productie van elektrische producten als het goed gaat met de economie. In tijden van economische groei kan de vraag naar koper dus vaak hoger zijn. De toenemende handel door economische groei op de markt heeft dus invloed op de koperprijs
 • Beperkte voorraden: Koper is over het algemeen veelvuldig aanwezig in de aardkorst, al is de economisch haalbare winning ervan soms beperkt. De winning en productie van koper is een log systeem: het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe kopermijnen vergt tijd en investeringen. De schaarste van koper heeft invloed op de handelsactiviteiten en kan de prijs beïnvloeden. 
 • Prijsvolatiliteit: Volatiliteit van de koperprijs kan sterk zijn en is afhankelijk van verschillende factoren zoals mijnbouwproblemen, vraag- en aanbodverhoudingen en uiteraard de marktcondities die invloed hebben op de koperprijs. Door de schommelingen in prijs zijn er handelaren die winst maken door te speculeren en op die manier bijdragen aan grote handelsvolumes.

 Samengevat: door de eigenschappen van koper is het een veel gebruikte grondstof in verschillende sectoren en industrieën. De handel in koper staat in verbinding met de economische groei en de beperkte voorraden en prijsvolatiliteit bieden handelsmogelijkheden.

 

Tarwe

Tarwe staat in de top van meest verhandelde grondstoffen. Tarwe is een landbouwgrondstof dat geproduceerd wordt binnen de agrarische sector en wordt gebruikt voor voedingsmiddelen zoals pasta, gebak en brood. Hieronder een overzicht van de belangrijkste redenen voor de handel in tarwe op de grondstoffenmarkt:

 • Voedselvoorziening: Binnen de voedselketen is tarwe een veelgebruikte en belangrijke grondstof wereldwijd. Tarwe wordt voornamelijk gebruikt als basis in voedingsmiddelen zoals brood, pasta en gebak. Vanwege de groeiende wereldbevolking en de behoefte aan voedselzekerheid neemt de vraag naar tarwe gestaag toe. Het resultaat is een continue vraag en daarmee een hoge handelsactiviteit op de grondstoffenmarkt naar tarwe.
 • Seizoengebondenheid en weersinvloeden: Tarwe is een landbouwproduct en daarmee afhankelijk van een goede oogst. De oogst van tarwe is net als vele andere agrarische grondstoffen gevoelig voor de invloed van weersomstandigheden zoals droogte, vorst, ziektes, insectenplagen of overvloedige regenval. Door deze factoren wordt de productie van tarwe beïnvloed en daarmee ook de tarweprijs. 
 • Internationale handel: De handel in tarwe is nodig om te voldoen aan de vraag en om tekorten in bepaalde regio’s aan te vullen. Het importeren en exporteren van tarwe is erg afhankelijk van de eigen productiemogelijkheden en de wereldwijde vraag. Hierdoor is er een actieve internationale handel in tarwe op de grondstoffenmarkt.

 Samengevat: tarwe is een van de meest verhandelde grondstoffen vanwege de wereldwijde voedselbehoefte, de seizoengebondenheid en weersinvloeden op de teelt. Daarnaast maakt de internationale handel en mogelijkheid op speculeren, tarwe een geliefde grondstof voor handelaren en beleggers.

Conclusie: De meest verhandelde grondstoffen zijn over het algemeen diegene die het meest essentieel zijn voor de wereldeconomie, zoals energie en voedsel.


Beïnvloeding van de grondstoffenmarkt

De grondstoffenmarkt en zijn grondstoffen worden beïnvloed door verschillende factoren. Denk bij deze factoren aan politieke gebeurtenissen, valutakoersen, klimaatverandering, vraag en aanbod, internationale handelsovereenkomsten en weersomstandigheden. Deze factoren spelen een grote rol in de prijsvorming en handelsvolumes op de grondstoffenmarkt.

Samengevat wordt de grondstoffenmarkt veelal beïnvloed door marktcondities en markttrends. Het is handig om te weten waarom grondstofprijzen bewegen en hoe prijzen van grondstoffen zich in de toekomst kunnen ontwikkelen aan de hand van gebeurtenissen. Daarnaast zijn de aandelenmarkt, valutamarkt en grondstoffenmarkt dicht met elkaar verbonden en hebben ze invloed op elkaar.

"Grondstoffen bewegen in cycli. Het is belangrijk om te begrijpen waar we ons in de cyclus bevinden om succesvol te zijn." - Marc Faber

Enkele andere belangrijke zaken die helpen bij het begrijpen van de grondstoffenmarkt:

 • Invloed van valuta: Valuta heeft een sterke invloed op de grondstoffenmarkt. Door prijsschommelingen in valuta worden de grondstofprijzen beïnvloed en kan dit aanzienlijke gevolgen hebben.

  Vanwege de internationale handel worden veel grondstoffen betaald in dollars. Als de dollar in waarde stijgt, kunnen de prijzen van grondstoffen dalen. Anders gezegd, er kan meer gekocht worden met dezelfde dollar als voorheen. Het tegenovergestelde is ook waar, als de dollarwaarde daalt, kunnen de prijzen van grondstoffen stijgen en kan minder gekocht worden met dezelfde dollar als voorheen.
  "De goudprijs stijgt niet, de waarde van de dollar daalt." - George Soro
 • Seizoensinvloeden: Sommige grondstofprijzen zijn erg gevoelig voor beïnvloeding van seizoensgebonden factoren, zoals oogsttijden van landbouwproducten en klimaatverandering voor energieproducten.
  - Energie: Stel, we hebben meer zonuren en wind dan andere jaren. Hierdoor zal er meer energie opgewekt worden door windmolens en zonnepanelen dan normaal. Daarnaast hebben we geen last van een strenge winter wat er in resulteert dat de stookkosten ook minder zijn. Al met al zullen we in die periode minder energie moeten opwekken uit bijvoorbeeld kolen en gas. Dit kan er voor zorgen dat de grondstofprijs voor gas en kolen mogelijk zullen zakken.
  - Landbouw: Stel, door klimaatverandering en langdurige natte perioden is de koffie oogst minder dan andere jaren. De langdurige natte perioden hebben een nadelig effect op de productie van koffie en kunnen zorgen voor meer kans op ziektes, kwaliteitsvermindering, vertraagde oogst en mogelijk minder opbrengst. Hierdoor is het mogelijk dat er schaarste ontstaat wat effect kan hebben op de koffieprijs en de prijs doet stijgen.

 • Speculatie: De invloed van speculatie door beleggers en traders speelt een belangrijke rol in de grondstoffenmarkt. Verschillende soorten beleggers kopen (Long) grondstoffen als investering om te profiteren van prijsstijgingen, terwijl andere beleggers short posities innemen om te profiteren van prijsdalingen. Dit soort speculaties kunnen effect hebben op de prijzen van grondstoffen en leiden tot volatiliteit in de markt.
"Het belangrijkste grondstofproduct van een handelaar is informatie." - Jim Rogers


Regulering en toezicht grondstoffenmarkt

De grondstoffenmarkt wordt gereguleerd en heeft te maken met regelgeving en toezichthouders. Hieronder een greep uit enkele bekende toezichthouders met veel invloed op de grondstoffenmarkt:

 • Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland: De AFM is met name verantwoordelijk voor het toezicht op de handel in financiële instrumenten die van toepassing zijn op de Nederlandse financiële markten. AFM streeft naar eerlijke handel in financiële instrumenten, transparantie en dat er door de marktdeelnemers voldaan wordt aan de wet en regelgeving. 
 • Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in Nederland: De NVWA is een instantie die toezicht houdt op de handel in grondstoffen die gerelateerd zijn aan voedsel voor mens en dier. Dit doet de NVWA door te controleren op kwaliteit, keurmerken, veiligheid en of de juiste etiketten gebruikt worden.
 • European Food Safety Authority (EFSA) en European Chemicals Agency (ECHA): De EFSA is te vergelijken met de Nederlandse NVWA, waarbij de EFSA op Europees gebied handhaaft. Daarnaast is er ook een European Chemicals Agency die in Europees verband het toezicht houdt op regelgeving met betrekking tot chemische stoffen, waaronder bepaalde grondstoffen vallen.
 • European Securities and Markets Authority (ESMA) in Europa: De ESMA is op Europees niveau voor alle Europese lidstaten verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële markten. En aangezien de grondstoffenmarkt onderdeel is van de financiële markten wordt er door deze instantie ook hier toezicht op gehouden. Vanuit de EU worden er ook regels opgesteld die samen met de nationale regels gehandhaafd dienen te worden, dit zodat de markten goed en gestroomlijnd kunnen functioneren. 
 • Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in de Verenigde Staten: De CFTC is een agentschap die onderdeel uitmaakt van de Amerikaanse overheid en toezicht houdt op de handel in grondstoffen en derivaten op de financiële markten. Ze staan voor het waarborgen van integriteit, transparantie, bescherming van consumenten, stabiliteit en concurrentie van deze markten.
 • Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk: De FCA is de toezichthouder die vanuit het Verenigd Koninkrijk zorgt voor de regulering en controle op de financiële markten en instellingen. Ze staan voor het waarborgen van integriteit, stabiliteit, transparantie, bescherming van consumenten en concurrentie van deze markten.

De grondstoffenmarkt is bekend met verschillende vormen van reguleringen en toezicht, welke kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën. Om te beginnen is de toezicht en regelgeving afhankelijk van het rechtsgebied en per grondstof specifiek. Over het algemeen zijn regelgevende instanties en toezichthouders betrokken bij het toezicht op de handel, exploitatie en distributie van grondstoffen.

"Regulering en toezicht op de grondstoffenmarkt moeten zich aanpassen aan de evoluerende aard van de markt en de opkomst van nieuwe financiële instrumenten, zoals digitale activa."

Hieronder enkele aspecten en categorieën die van invloed zijn en vaak betrokken bij de regulering en toezicht op de grondstoffenmarkt:

 • Wetgeving en regelgeving: De wetten en regelgeving die vanuit de overheden worden opgesteld zijn er om de grondstoffenmarkt te reguleren. Deze wetgevingen kunnen variëren afhankelijk van het land of regio en het type grondstof. Er zijn landen die strengere nationale regels en toezicht hebben dan andere landen. Vaak zien we dat de regels betrekking hebben op milieuvoorschriften, belastingen, vergunningen, handelsbeperkingen en andere aspecten van de grondstoffenactiviteiten.
 • Toezichthoudende instanties: Bij het opstellen en naleven van regelgeving vanuit de overheid zijn er instanties nodig die hier controle op uitoefenen. Door verandering in ontwikkelingen en/of maatschappelijke behoeftes kunnen regels veranderen. Overheden stellen daarom vaak specifieke instanties aan die verantwoordelijk zijn voor de toezicht op de grondstoffenmarkt. Deze instanties houden zich voornamelijk bezig met verschillende aspecten, zoals marktintegriteit, vergunningen, handhaving en consumentenbescherming.
 • Markttransparantie: Markttransparantie kan een van de doelen zijn van regulering en gewaarborgd worden in de grondstoffenmarkt. Regulering kan bedrijven verplichten inzage te geven in hun activiteiten, wat transparantie tot positief gevolg heeft. Dit voorkomt marktmanipulatie, handelen met voorkennis vanuit de bedrijven zelf en onregelmatigheden.
 • Bescherming van consumenten en investeerders: Regulering kan ook als doel hebben dat consumenten en investeerders bescherming hebben op de grondstoffenmarkt. Dit wordt voornamelijk gedaan door regels op te stellen die eerlijke handelspraktijken, informatieverstrekking en bescherming tegen fraude bevorderen. 
"Grondstoffen zijn de basis van het leven, dus het begrijpen van hun dynamiek is van cruciaal belang voor beleggers en handelaren." - Jim Rogers

De verschillende bovengenoemde onderwerpen geven inzicht in de invloed en de belangen van de grondstoffenmarkt. Het begrijpen van deze factoren helpt bij het maken van weloverwogen keuzes tijdens het handelen in grondstoffen.