Wat is Impliciete volatiliteit ook wel bekend als Implied volatility IV?

Wat is Implied Volatility? | Complete Gids over Impliciete Volatiliteit

Impliciete volatiliteit, in het Engels bekend als implied volatility en afgekort als IV, is een indicatie die wordt gebruikt bij de prijsvorming van financiële instrumenten zoals opties. Impliciete volatiliteit wordt afgeleid van de marktprijs van een optie en geeft inzicht in de verwachtingen van de markt met betrekking tot mogelijke toekomstige prijsveranderingen van de onderliggende waarde gedurende de looptijd van de optie.

Implied volatility kan een belangrijke term voor beleggers en traders zijn die een indicatie kunnen gebruiken voor de variabiliteit of onzekerheid van de prijs van een financieel instrument. IV is een belangrijk element dat op de financiële markten gebruikt wordt en dan voornamelijk bij het handelen in opties op de derivatenmarkt.

Wat is Impliciete Volatiliteit?

Impliciete volatiliteit is een indicatie die de verwachte toekomstige prijs volatiliteit van een onderliggend effect, zoals een aandeel, afgeleid van de marktprijs van een optie op dat effect. Implied volatility in vergelijking met historische volatiliteit, komt tot stand aan de hand van historische prijsbewegingen. Impliciete volatiliteit is daarentegen een vooruitkijkende indicatie die wordt bepaald door de marktvraag en -aanbod voor opties.

Wat is Implied volatility, afgekort IV?

Impliciete volatiliteit word uitgedrukt in een waarde waarbij hoe hoger of lager de waarde iets zegt over de voorspelling van de markt qua volatiliteit op de onderliggende waarde van opties.

  • Hoge IV: Een hoge impliciete volatiliteitswaarde suggereert dat de markt aanzienlijke prijsbewegingen kunnen verwachten, een hoge volatiele markt dus.
  • Lage IV: Een lage impliciete volatiliteitswaarde suggereert dat de markt minder prijsbewegingen kunnen verwachten, een laag tot minimale volatiele markt dus.

Wat is het verschil tussen historische en impliciete volatiliteit?

Het woord "historische volatiliteit" verklapt het al een beetje; deze maatstaf is gebaseerd op historische prijsbewegingen. Impliciete volatiliteit daarentegen komt voort uit de prijzen van optiecontracten en geeft inzicht in de verwachte toekomstige volatiliteit.

Hieronder worden enkele belangrijke punten over impliciete volatiliteit en historische volatiliteit uitgelicht die deze begrippen mogelijk duidelijker kunnen maken:

  • Afgeleid van Optieprijzen: Impliciete volatiliteit is afgeleid uit de huidige optieprijzen waarbij gebruikt gemaakt kan worden van bereken modellen zoals het ‘Black Scholes Model’. Historische volatiliteit wordt daarentegen niet op de huidige maar historische prijsbewegingen berekend uit het verleden.
  • Marktverwachtingen: Impliciete volatiliteit geeft de marktverwachtingen aan met betrekking tot de volatiliteit van de onderliggende waarde. Een hoge en lage impliciete volatiliteitswaarde zeggen iets over hoeveel volatiliteit in prijsschommelingen er verwacht worden.
  • Geen bewegingsrichting: Goed om te beseffen is dat impliciete volatiliteit alleen iets zegt over de hevigheid van mogelijke prijsschommelingen en niet over de richting waar de prijs mogelijk heen zal bewegen.
  • Volatiliteit Lach/Scheefheid: De uitoefenprijs en looptijd van opties kunnen de impliciete volatiliteit beïnvloeden, wat leidt tot patronen zoals de volatiliteitslach of scheefheid. Deze patronen kunnen helpen om het marktsentiment en inzichten in mogelijke risico's beter te begrijpen.
  • Invloed op Optieprijzen: Een hoge impliciete volatiliteit waarde kunnen hogere prijzen voor opties betekenen. Dit heeft te maken met de verhoogde waarschijnlijkheid dat een optie ‘in-the-money’ eindigt. De invloed op optieprijzen geld zowel voor call- als op put-opties.
  • Gebruik in Handel: Beleggers en handelaren gebruiken impliciete volatiliteit voornamelijk om te bepalen of een optie mogelijk onder- of overgewaardeerd is. Hierdoor kunnen zij potentieel aantrekkelijke opties onderscheiden van minder aantrekkelijke opties en strategieën ontwikkelen op basis van volatiliteitsverwachtingen.

Het blijkt dus dat implied volatility een belangrijk begrip is dat beleggers en traders in opties kan helpen bij het maken van wel overwogen beslissingen. Daarnaast geeft het mogelijke inzichten in de financiële markten.

De Berekening van Impliciete Volatiliteit

Het berekenen van impliciete volatiliteit kan op verschillende manieren, maar de meest gebruikelijke methode is het 'Black-Scholes-model'. Dit berekeningsmodel bevat meerdere belangrijke elementen, zoals de huidige prijs van het onderliggende effect, de uitoefenprijs van de optie, de tijd tot vervaldatum, de risicovrije rente en de verwachte dividendbetalingen.

Hoe berekenen we impliciete volatiliteit?

Het Black-Scholes-model is een van de formules die het mogelijk maakt om impliciete volatiliteit te berekenen op basis van de marktprijs van een optie. De uitkomst van deze formule kan beleggers en handelaren helpen om mogelijke marktbewegingen beter te begrijpen, waardoor ze beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen bij het handelen in of het gebruik van opties.

Factoren die Impliciete Volatiliteit Beïnvloeden

Impliciete volatiliteit wordt beïnvloed door tal van factoren, waaronder macro-economische gebeurtenissen, bedrijfsnieuws, markttrends en het algemene beleggerssentiment. Tijdens periodes van economische onzekerheid of belangrijke bedrijfsgebeurtenissen zoals winstrapportages, kan de impliciete volatiliteit aanzienlijk toenemen. Beleggers en handelaren moeten deze factoren in de gaten houden om beter te begrijpen hoe IV zich kan ontwikkelen.

Toepassingen van Impliciete Volatiliteit

Beleggers en handelaren gebruiken impliciete volatiliteit om handelsstrategieën te ontwikkelen, risico's te beheren en opties te prijzen. Een populaire strategie is het verhandelen van de volatiliteit zelf door middel van optietrading of volatiliteitsindices zoals de VIX. Door IV te analyseren, kunnen beleggers potentieel onder- of overgewaardeerde opties identificeren en strategieën ontwikkelen op basis van volatiliteitsverwachtingen.

Voor- en Nadelen van Impliciete Volatiliteit

Het gebruik van impliciete volatiliteit heeft verschillende voordelen, zoals het bieden van een marktconsensus over toekomstige prijsbewegingen en het helpen bij het identificeren van overgewaardeerde of ondergewaardeerde opties. Echter, het heeft ook beperkingen, zoals de gevoeligheid voor plotselinge marktschokken en de afhankelijkheid van het model dat wordt gebruikt voor de berekeningen. Bovendien voorspelt IV niet de richting van de prijsbeweging, alleen de omvang.

Technologische vooruitgang, zoals machine learning en big data-analyse, veranderen de manier waarop impliciete volatiliteit wordt berekend en toegepast. Verwacht wordt dat deze ontwikkelingen de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van impliciete volatiliteit zullen verbeteren. Innovaties in technologie zullen waarschijnlijk nieuwe mogelijkheden bieden voor het analyseren en gebruiken van IV in de financiële markten.

Conclusie

Het begrijpen van impliciete volatiliteit is essentieel voor elke belegger of handelaar die actief is in de optiemarkten. Door inzicht te krijgen in de factoren die IV beïnvloeden en de manieren waarop het kan worden toegepast, kunnen beleggers beter geïnformeerde beslissingen nemen en hun handelsstrategieën optimaliseren. Volatiliteit is een onvermijdelijk aspect van de financiële markten, en door de oorzaken en gevolgen ervan te begrijpen en effectieve strategieën toe te passen, kunnen beleggers beter navigeren door de marktfluctuaties en hun beleggingsdoelen bereiken. Een volatiele markt biedt zowel kansen als uitdagingen, en met een gedisciplineerde benadering kunnen beleggers beter omgaan met de schommelingen van de markt.

Met deze structuur en inhoudelijke punten heb je een solide basis voor een uitgebreid artikel over impliciete volatiliteit. Voeg waar mogelijk data, grafieken en praktische voorbeelden toe om het artikel verder te verrijken en te verduidelijken.

Volatiliteit is een onvermijdelijk aspect van de financiële markten. Door de oorzaken en gevolgen ervan te begrijpen en effectieve strategieën toe te passen, kunnen beleggers beter navigeren door de marktfluctuaties en hun beleggingsdoelen bereiken.

Een volatiele markt biedt zowel kansen als uitdagingen. Beleggers moeten zich bewust zijn van de factoren die volatiliteit kunnen veroorzaken en passende strategieën hanteren om hun risico's te beheren. Door een goed begrip van volatiliteit en een gedisciplineerde benadering kunnen beleggers beter navigeren door de schommelingen van de markt.